Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita filmskog snimka – Subjekti zaštite

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 157/17 od 10.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita prevodioca angažovanog da pruži usluge prevođenja (pismenog i usmenog), za potrebe naručioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 26/18 od 02.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zastarelost naknade za korišćenje fonograma

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 86/17 22.06.2017.godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 202/16 od 28. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita integriteta autorskog dela – Pribavljanje prava od lica koje nije nosilac autorskopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 26/16 od 14. marta 2016.godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 130/14 od 7. decembra 2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 10/2018 – Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – I – TABELARNI PRIKAZ KAZNENE EVIDENCIJE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – II - ODGOVORNOST RODITELJA KAO VID ODGOVORNOSTI ZA DRUGOGA

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd), autor teksta: Dragica Popesku


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 9 - 2018. g - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9-2018, Intermex, Beograd)


Bilten Komore izvršitelja, broj 6-2019 - Sadržaj

(Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd)


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Naslovna i impresum

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Uvodna reč

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU, Broj 89/2018, Sadržaj

Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 9/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Godišnji raspored poslova Višeg suda u Novom Sadu za 2018. godinu

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 – Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 2/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 2/2018 - Reč redakcije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 2/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 3/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 3/2018 - Reč redakcije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 3/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd


DISKUSIJE – Dokazni značaj iskaza (sa)okrivljenog

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Vanja Bajović, Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu


DISKUSIJE – Izmena načina izvršenja kazne zatvora: Opravdanost usaglašenog stava apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Branka Jevđić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


DISKUSIJE – Oduzimanje u korist opštine kod poništaja apsolutno ništavog ugovora – pravilo ili izuzetak

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Mirjana Madić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


DISKUSIJE – Vrednost predmeta sporakada se tužbenim zahtevom traži utvrđenje prava svojine na nepokretnostima i revizijski cenzus

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu i Petar Banovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


DISKUSIJE – Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jelena Dinčić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Nedavanje izdržavanja (Član 195. KZ) – Uslov za postojanje krivičnog dela

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 409/2018 od 05. jula 2018. godine i presuda Drugog osnovnog suda u Beogradu K br. 62/2017 od 28. marta 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Opšta pravila o odmeravanju kazne (Član 54. KZ) – Utvrđivanje nastupanja zakonske rehabilitacije

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 374/2018 od 19. juna 2018. godine i presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu K br. 198/2018 od 11. aprila 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Protivpravno zauzimanje zemljišta (Član 218. KZ) kao trajno krivično delo – Rok zastarelosti

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 341/2018 od 03. aprila 2018. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 503/2018 od 10. jula 2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Ublažavanje kazne (Član 56. KZ) – Nemogućnost ublažavanja učiniocu koji je ranije osuđivan zbog izvršenja istovrsnog krivičnog dela

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 131/2018 od 19. juna 2018. godine i presuda Drugog osnovnog suda u Beogradu K br. 42/2017 od 20. novembra 2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Ugrožavanje sigurnosti (Član 138. KZ) – Prislanjanje na grudi oštećenog predmeta koji izgleda kao pištolj kao realna pretnja

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 429/2018 od 26. jula 2018. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 283/2018 od 16. maja 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Utaja (Član 207. KZ) – Sporna stvar, koja se nalazi u pritežanju okrivljenog po osnovu ugovora o lizingu (čije obaveze nisu ispoštovane) i postojanje krivičnog dela utaja

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 77/2018 od 11. juna 2018. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 636 /2015 od 26. decembra 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Uvreda (Član 170. KZ) – Nalaz i mišljenje lekara specijaliste

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž2 br. 427/2018 od 08. maja 2018. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 3/2018 od 12. aprila 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Lica ovlašćena za izjavljivanje žalbe (Član 433. stav 4. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 404/2018 od 18. jula 2018. godine i presuda Drugog osnovnog suda u Beogradu K br. 679/2017 od 21. maja 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Odricanje od prava na žalbu (Član 510. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž2 br. 721/2018 od 11. oktobra 2018. godine i rešenje Trećeg osnovnog suda u Beogradu Spk.br. 92/18 od 14. maja 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Povraćaj privremeno oduzetih predmeta (Član 151. ZKP) – Pojam „držalac" (za potrebe primene člana 151. stav 1. ZKP) shodno odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž2 br. 74/2018 od 06. februara 2018. godine i rešenje Osnovnog suda u Obrenovcu K br. 62/2016 – Kv br. 443/2017 od 25. decembra 2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Razlozi za izuzeće (Član 37. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž2 br. 650/2018 od 02. avgusta 2018. godine i rešenje Drugog osnovnog suda u Beogradu K br. 86/2018 – Kuo br. 63/2018 od 13. jula 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Skraćeni postupak – Optuženje (Član 499. - 503. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž2 br. 771/2018 od 13. septembar 2018. godine i rešenje Drugog osnovnog suda u Beogradu K br. 931/2018 – Kv br. 925/2018 od 21. avgusta 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Suđenje u odsustvu (Član 381. ZKP) – (Ne)dostupnost državnim organima RS lica koje se nalazi na izdržavanju dugogodišnje kazne zatvora u stranoj državi (Bugarskoj)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž2 br. 31/2018 od 16. januara 2018. godine i rešenje Osnovnog suda u Mladenovcu K br. 322/2016 – Kv br. 637/2017 od 26. decembra 2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Zabrana preinačenja na štetu optuženog (Član 453. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 br. 362/2018 od 19. juna 2018. godine i presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu K br. 731/2017 od 23. februara 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


GRAĐANSKA SEKCIJA - Aktuelni pravni stavovi u praksi Privrednog apelacionog suda

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jelena Vildović Živković, sudija Privrednog apelacionog suda


GRAĐANSKA SEKCIJA - Derivativna tužba u praksi privrednog sudstva

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Tatjana Matković Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda


GRAĐANSKA SEKCIJA - Javna svojina

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA SEKCIJA - Odnos Zakona i kolektivnog ugovora

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu


GRAĐANSKA SEKCIJA - Pojedina sporna pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Zorica Veljić, sudija Višeg suda u Beogradu, Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu i Jelena Dinčić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


GRAĐANSKA SEKCIJA - Pojedina sporna pitanja u primeni Zakona o parničnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


GRAĐANSKA SEKCIJA - Pravo na nepristrasan sud kao element prava na pravično suđenje

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA SEKCIJA - Ujednačavanje sudske prakse u građanskoj materiji - Aktivnosti građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vesna Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA SEKCIJA - Uticaj odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu na rešavanje sporova u vezi primene sporazuma o sukcesiji

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA SEKCIJA - Zaštita prava na suđenje u razumnom roku kroz praksu Vrhovnog kasacionog suda

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i Pane Marjanović, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Autorsko pravna zaštita – Elaborati, "biznis planovi", procene rizika i sl kao umna dela koja ne predstavljaju originalne duhovne tvorevine

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 27/17 od 27.07.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 165/16 od 28.12.2016. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ivona Vujkovac


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Diskriminacija u pružanju javnih usluga i korišćenju objekata i površina

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.br.3871/17 od 03.08.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P.br.1093/15 od 13.02.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ana Nikolić


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Uslovi za usvajanje privremene mere

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2Gž 252/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Privremena mera (član 460. stav 1. tačka 2. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 3/18 od 10.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE – Odnos krivične i građanskopravne zaštite zbog povrede ugleda i časti

(Presuda Višeg suda u Požarevcu, 1Gž 78/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Neosnovano lišenje slobode i naknada štete

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 5943/17 od 05.07.2018. godine i Presuda Višeg suda u Beogradu P. br. 1628/165 od 28.03.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Milan Stijepović


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Novčano obeštećenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu P. 1335/17 od 16.04.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. 4592/18 od 22.08.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Snežana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Naknada nematerijalne štete (član 192. Zakon o obligacionim odnosima)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 1733/17 od 12.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Neosnovano obogaćenje i zastarelost

(Presuda Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 26/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Zakonska zatezna kamata (član 324. stav 1. ZOO)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 903/17 od 15.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka

(Presuda Višeg suda u Požarevcu, 2Gž 148/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Pobijanje pravnih radnji dužnika

(Presuda Višeg suda u Beogradu P. br.1937/16 od 24.10.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br.2286/18 od 30.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Drlić, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – Privremena mera kojom se uređuje način viđenja maloletnog deteta i majke

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž2 5/18 od 17.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – Zajednička imovina i podmirenje zajedničkih obaveza supružnika

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 1Gž 711/17) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Povreda prava na mirno uživanje imovine usled nepravilnog ili nezakonitog rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 5611/17 od 24.05.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P 714/16 od 05.06.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ivona Vujkovac


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Pravni osnov za sticanje prava svojine na nepokretnosti (koja nije evidentirana u javnim knjigama)

(Presuda Višeg suda u Beogradu P.br. 660/13 od 12.10.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 7533/15 od 17.05.2017. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev.br. 2194/2017 od 04.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Sanja Agatonović


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Privremena mera u porodičnom pravu (privremena mera kojom se uređuje model viđanja između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br.152/18 od 05.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Uroš Popović


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Rehabilitaciono obeštećenje – Pravo pravnih sledbenika rehabilitovanog lica

(Presuda Višeg suda u Beogradu P br. 940/17 od 01.11.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž-487/2018 od 09.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ana Bulatović


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – Privremena mera (zabrana otuđenja ili opterećenja)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 18/18 od 18.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – Verbalno smetanje državine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž 270/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Sudske odluke donete na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata i postupanje sudova prilikom odlučivanja nisu akti diskriminacije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.5497/16 od 17.11.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P br.438/14 od 14.07.2015. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ivana Mijailović


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Ugovor o kreditu – Odredba kojom je Klijent preuzeo obavezu da Banci plati troškove obrade kredita – Valjanost i pravna zaštita

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž br.16817/18 od 12.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Uroš Popović


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – Ugovor o kreditu – Održavanje ugovora na snazi (nemogućnost ishodovanja preko suda)

(Presuda Višeg suda u Beogradu 4P.br.1546/15 od 7. marta 2016. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.br.4357/16 od 21.6.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Lana Mamula Dimitrijević


GRAĐANSKO ODELJENJE – PRAVNА SHVATANJA I ZAKLJUČCI – II PRAVNI STAV – RADNO PRAVO – Ostvarivanje prava (potraživanja) zaposlenih nakon usvajanja Plana reorganizacije

(Pravni stav usvojen na III sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 23.03.2017. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 1/2018 i 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PRAVNА SHVATANJA I ZAKLJUČCI – PRAVNI ZAKLJUČAK – PORODIČNO PRAVO – IZVREŠENJE – Nadležnost suda u vezi sa porodičnim odnosima - Sprovođenje izvršenja odluke o izdržavanju

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 27.06.2017. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 1/2018 i 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO - Izvod iz zapisnika sa zajedničkog sastanka građanskih odeljenja viših sudova sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu, radi UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Pitanja Višeg suda u Požarevcu, Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Osnovnog suda u Požarevcu, Osnovnog suda u Jagodini, Osnovnog suda u Sjenici, Osnovnog suda u Čačku, Višeg suda u Kragujevcu

(Izvod iz zapisnika sa zajedničkog sastanka građanskih odeljenja viših sudova sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu, radi ujednačavanja sudske prakse u građanskoj materiji održanog dana 17.11.2017. godine, u Višem sudu u Požarevcu) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Priredio: dr Ilija Zindović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Dejstvo i izvršenje rešenja o obezbeđenju

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 3272/18 od 06. septembra 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ivanka Rajić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Granice u odlučivanju IPV veća po prigovoru

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu IPV(IV) 343/17/1, IIV br. 1180/16 od 06.07.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu GžI br. 619/18 od 01.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Branimir Đokić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Javnotužilačka odluka o troškovima postupka

(Rešenje Gž I br. 3453/18 od 14. septembra 2018. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu IPV.IV. 69/2018 od 24. aprila 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Maja Šakan


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Nadležnost za izvršenje u vezi sa porodičnim odnosima

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2412/18 od 06. septembra 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ivanka Rajić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Obustava postupka izvršenja (izvršni poverilac, u zaključkom određenom roku - ne uplati određeni novčani iznos na ime predujma)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I broj 3457/18 od 21. septembra 2018. godine i rešenje javnog izvršitelja Desanke Romić iz Beograda I.I – 58/2017 od 10. avgusta 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Maja Šakan


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Obustava postupka izvršenja (u toku postupka utvrđeno da je izvršni dužnik u celini ispunio obavezu - na osnovu izvršne isprave, pre podnošenja predloga za izvršenje)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gži 2520/18 od 14.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski saradnik Danka Spaić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Odgovornost javnog izvršitelja po tužbi za naknadu štete

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 13021/16 od 12.10.2016. godine i Presuda Višeg suda u Beogradu Gž br. 12028/16 od 13.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Vladimir Mladenović


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Određivanje izvršenja na osnovu nepravosnažnog rešenja o izdavanju platnog naloga u smislu člana 368. Zakona o parničnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 3067/18 od 30. avgusta 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Vladimir Kovač


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Plan reorganizacije kao nova izvršna isprava i novi ugovor za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gži 3530/18 od 21.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski saradnik Branislava Puzić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Podnošenje predloga za protivizvršenje kada je izvršna isprava pravnosnažno ili konačno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena van snage ili je na drugi način utvrđeno da nema dejstvo

(Rešenje Višeg suda u Beogradu GžI 3461/18 od 21.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski saradnik Branislava Puzić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Pravo na naknadu za kašnjenje u ispunjenju novčane obaveze prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu GžI br. 3327/18 od 06.09.2018. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 34839/18 od 28.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Tatjana Aleksić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Predlog za izvršenje podnet protiv dužnika izvršnog dužnika i potreba dostavljanja dokaza o postojanju potraživanja izvršnog dužnika prema njegovom izvršnom dužniku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gži.br. 31385/2018 od 30.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski saradnik Tanja Stojiljković


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – Primena odredbe čl. 368. ZPP-a u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu GžI br. 2998/18 od 30.08.2018. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu I br. 13831/18 od 23.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Tatjana Aleksić


GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠNI POSTUPAK – U predlogu za izvršenje izvršni dužnik mora biti označen u skladu sa izvršnom ispravom

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gži.br.3369/2018 od 06.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski saradnik Tanja Stojiljković


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Građanskopravna neodgovornost (imunitet) javnog tužioca i zamenika za naknadu štete

(Rešenje Višeg suda u Beogradu 6P br.2476/17 od 12.3.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 5336/18 od 9.8.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Lana Mamula Dimitrijević


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Javni poredak – Priznanje stranih sudskih odluka

(Rešenje Višeg suda u Beogradu R. br. 555/17 i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 1652/18 od 04.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik, Milan Stijepović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Jurisdikcioni imunitet stranih država

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 3968/18 od 21.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ana Bulatović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Nadležnost za utvrđenje prava udela u privrednom društvu

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž br.2659/2018 od 05.07.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu P br.1068/16 od 25.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ivana Mijailović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Obaveza pokretanja postupka posredovanja kod poslodavca, pre podnošenja tužbe sudu za zlostavljanje na radu

(Rešenje Višeg suda u Beogradu P1 br. 131/2016 od 12.04.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 1 br. 1073/18 od 20.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Danka Komnenović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Obeštećenje za konfiskovanu imovinu – Nadležnost suda

(Presuda Višeg suda u Beogradu P br. 940/17 od 01.11.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž-487/2018 od 09.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ana Bulatović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Obezbeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu P br. 1736/16 od 13.09.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 3118/18 od 24.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Danka Komnenović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Odbačaj tužbe – Nedozvoljenost tužbe radi naknade štete, podnete protiv sudije u vršenju sudijske funkcije

(Rešenje Višeg suda u Beogradu P.br.8842/17 od 01.03.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 2463/18 od 19.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Jelena Drlić


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Određivanje vrednosti predmeta spora u tužbi sa zahtevom za činidbu

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br.521/18 od 07. septembra. 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Vanja Tomić


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Opoziv ugovora o poklonu zbog velike neblagodarnosti poklonoprimca prema poklonodavcu

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 463/15 od 21.11.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.2258/18 od 3.8.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Lana Mamula Dimitrijević


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – (Ne)ograničena sloboda suda prilikom ocene dokaza

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž 185/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odbačaj nedozvoljenog podneska punomoćnika tužioca (član 101. stav 5. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1031/17 od 15.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odbačaj žalbe (član 20. stav 1. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž2n 3/18 od 05.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odbačaj žalbe, kao nedozvoljene (član 389. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 60/18 od 24.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Povlačenje tužbe (član 311. stav 1. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1774/17 od 15.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Pravna fikcija povlačenja tužbe (član 311. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž2 3/18 od 10.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Rešenje o ispravci presude (član 349. stav 1. ZPP-a "Službeni glasnik RS", broj 125/04)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1459/17 od 09.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Rok kao bitan element kod podnošenja tužbe za smetanje državine

(Rešenje višeg suda u Požarevcu, 1Gž 1702/17) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Žalba na rešenje kojim je usvojen predlog za vraćanje u pređašnje stanje (član 114. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1029/17 od 13.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Pravna priroda rešenja o određivanju vrednosti predmeta spora

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br. 14695/17 od 25. maja. 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Vanja Tomić


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje diskriminacije i naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti

(Presuda Višeg suda u Beogradu P br. 2025/17 od 19. februara 2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Đorđe Aleksić


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Presuda Evropskog suda za ljudska prava kao strana sudska odluka

(Rešenje Višeg suda u Beogradu R. br. 687/18 od 11.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Milan Stijepović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani tuženog (u postupku zbog zlostavljanja na radu)

(Presuda P1 98/14 od 29.11.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1346/18 od 01.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Snežana Đorđević


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Priznanje strane sudske odluke – Uslovi

(Rešenje Višeg suda u Beogradu R. br. 676/17 od 30.01.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 3007/18 od 12.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Milan Stijepović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Spor po zahtevu tužioca za iseljenje i predaju stana i spor po zahtevu (ovde) tuženog protiv (ovde) tužioca, da se konstituiše ugovor o zakupu stana – Prethodno pitanje i prekid ovog postupka

(Rešenje Višeg suda u Beogradu P. 1335/17 od 16.04.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. 4592/18 od 22.08.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Snežana Đorđević, sudijski pomoćnik


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost suda u sporovima radi zaključenja kolektivnog ugovora

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 106/18 od 05.09.2018. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P 8926/18 od 01.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Ivona Vujkovac


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja

(Rešenje Drugog osnovnog suda u Beogradu P br. 4707/17 od 07.11.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 15/18 od 05.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Danka Komnenović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Sudska nadležnost – Ugovor o jemstvu (između privrednog subjekta i pravnog lica)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu 77. br. 4990/17 od 26.12.2017. godine i rešenje Vrhovnog kasacionog suda R1 br. 231/2018 od 31.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Milan Stijepović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Sukob nadležnosti (kod poništenja isprave)

(Rešenje Trećeg osnovnog suda u Beogradu R3 br. 215/18 od 31.05.2018. godine i Rešenje Višeg suda u Beogradu R br. 875/18 od 04.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Vladimir Mladenović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Troškovi postupka

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 6650/2018 od 20.09.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu P. br. 237/18 od 04.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Danka Komnenović


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Utvrđivanje vrednosti predmeta spora

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 17227/17 od 20.11.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br. 15471/17 od 04.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Branimir Đokić


Isplata stare devizne štednje – Uticaj na punovažnost ugovora nakon utvrđivanja neustavnosti Uredbe o bližim uslovima o načinu isplate devizne štednje građana položene kod Jugobanke-Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica ("Sl. glasnik RS" br. 37/04)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 3278/16 od 13. jula 2017. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. rb. 42576/13 od 11. decembra 2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladan Kovačević, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Izvršenje radi naplate troškova postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4422/2017 od 01.11.2017.godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3139/17 od 19.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Mogućnost određivanja izvršenja na celokupnoj imovini patrijaršije srpske pravoslavne crkve kao izvršnog dužnika - primena člana 60. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 21942/2017, od 06.09.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 3085/17, od 09.11.2017. godine ) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Nenadležnost osnovnog suda za odlučivanje o predlogu za izvršenje radi naplate novčanog potraživanja na osnovu pravnosnažnog i izvršnog rešenja ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije – inspektora za rad

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 7109/2017, od 09.03.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2592/17, od 13.10.2017. godine ) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Nužno jedinstveno suparničarstvo u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4748/2017 od 09.11.2017. godine kojim je delimično ukinuto, a delimično preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-1612/17 od 17.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obaveza izvršnog dužnika koja zavisi od prethodnog ili istovremenog ispunjenja obaveze izvršnog poverioca (član 49. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-210/2018 od 12.04.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-1138/17 od 06.12.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obračun kamate kao verodostojna isprava – Mogućnost naplate dospele, a nenaplaćene kamate i nemogućnost naplate potraživanja na ime glavnice

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4237/2017 od 03.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.Ipv.Iv. 492/17 od 05.09.2017.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Podobnost izvršne isprave za donošenje rešenja o izvršenju u smislu odredbe člana 47. ZIO

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 23234/17, od 24.08.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 3051/17, od 09.11.2017. godine). - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pogrešna primena odredbe člana 16 ZPP – stvarna nenadležnost Osnovnog suda za određivanje izvršenja na osnovu zaključka o izricanju novčane kazne Grada Beograda – sekretarijata za inspekcijske poslove

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 24399/17, od 19.09.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2846/17, od 23.10.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pogrešna primena odredbe člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu I br. 20629/2010, od 18.01.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 586/18, od 02.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Postupanje suda po nepotpunom predlogu za izvršenje koji je u ime izvršnog poverioca podneo punomoćnik iz reda advokata

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 35079/17, od 15.12.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 725/18, od 08.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pravila o uračunavanju ispunjenja dela duga (član 312. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-104/2018 od 07.03.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3707/17 od 24.10.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pribavljanje podataka o izvršnom dužniku (član 31. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-92/2017 od 22.03.2017.godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-4097/16 od 14.12.2016. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Privremena mera zabrane otuđenja nepokretnosti opterećene hipotekom – Uslovi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 6503/17 od 22. marta 2018. godine – rešenje Višeg suda u Beogradu P. br. 975/17 od 23. maja 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladan Kovačević, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Priznanje strane sudske odluke – Mogućnost odlučivanja suda (nakon dostave predloga sa odlukom, čije se priznanje traži, izvršnom dužniku i pružanja mogućnosti da se izjasni o predlogu)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4013/2017 od 21.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-234/17 od 31.01.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Punomoćje u izvršnom postupku

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV(I).78/15 od 23.12.2015. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Rok za podnošenje predloga za izvršenje radi smetanja državine

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-3889/2017 od 13.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-859/17 od 11.07.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Rok za podnošenje tužbe radi proglašenja izvršenja nedopuštenim

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.460/2015 od 20.10.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7920/2015 od 19.10.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Sudska prodaja predmeta založnog prava

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4312/2017 od 09.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3092/17 od 13.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Vraćanje izvršnog poverioca na rad (po presudi suda) – Činjenice koje ne mogu biti predmet raspravljanja u izvršnom postupku - Razlozi koji sprečavaju sprovođenje izvršenja (član 74. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-187/2018 od 28.03.2018. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-120/18 od 09.02.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Zaplena radi naplate potraživanja izvršnog dužnika

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu R.60/2016 od 26.09.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pvž.677/2016 od 03.11.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠNI POSTUPAK - Identifikacioni podaci – kao sastavni deo predloga za izvršenje (Čl. 59. stav 1. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 54/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Načelo srazmere u postupku izvršenja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1Gž I 71/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Odbačaj predloga za izvršenje (član 59. stav 4. ZIO, u vezi člana 101. stav 6. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž-I 24/18 od 16.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Podobnost izvršne isprave za donošenje rešenja o izvršenju

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2Gž I 77/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Rok za pokretanje parnice radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2Gž I 93/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


JAVNO BELEŽNIŠTVO – PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – VANPARNIČNI POSTUPAK – Izjava svedoka data na zapisnik – Saslušanje svedoka, za potrebe vanparničnog ili upravnog postupka – Ovlašćenja javnog beležnika

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016)


JAVNO BELEŽNIŠTVO – PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 9) – Prihvatanje pisane odbrane (overene kod stranog beležnika) koju daje okrivljeno odgovorno lice koje je strani državljanin sa prebivalištem i boravištem u inostranstvu

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 07.11.2016. i 08.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


JAVNO BELEŽNIŠTVO – PRIVREDNO PRAVO – Sticanje svojstva nesaglasnog akcionara – Zapisnik javnog beležnika (sa sednice društva)

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu, P. 934/15 od 15.04.2016, potvrđena Presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Pž. 4075/16 od 08.05.2017)


KRIVIČNA SEKCIJA - Aktivnosti krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na ujednačavanju sudske prakse

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


KRIVIČNA SEKCIJA - Alkoholisano stanje i krivica kod krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dijana Janković, sudija Apelacionog suda u Nišu


KRIVIČNA SEKCIJA - Kaznena politika i adekvatnost funkcionisanja pravne države - Zakon i praksa

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Prof. dr Stanko Bejatović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu i predsednik Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu


KRIVIČNA SEKCIJA - Krivična dela i nadležnost za postupanje u krivičnim delima posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Snežana Nikolić Garotić, sudija Višeg suda u Beogradu


KRIVIČNA SEKCIJA - Krivično delo poreska utaja u sudskoj praksi

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Zdravka Đurđević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNA SEKCIJA - Nove mogućnosti dokazivanja koruptivnih krivičnih dela

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


KRIVIČNA SEKCIJA - Primanje mita u službi i privrednoj delatnosti

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dragan Jocić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, predsednik Apelacionog suda u Nišu


KRIVIČNA SEKCIJA - Primena odredbi o uslovnom otpustu

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Milorad Dedić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i Vladimir Pecovski, svršeni polaznik početne obuke Pravosudne akademije RS


KRIVIČNA SEKCIJA - Problemi u primeni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Milena Rašić i Bojana Paunović, sudije Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNA SEKCIJA - Sporna pravna pitanja u primeni Zakonika o krivičnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Radoman Sparić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNA SEKCIJA - Uloga Ustavnog suda u krivičnopravnom segmentu pravnog sistema Republike Srbije

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Milan Škulić, sudija Ustavnog suda, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu


KRIVIČNI POSTUPAK - Delimično obrazloženje presude (Član 429. st. 3. tačka 1. ZKP-a)

(Presuda Osnovnog suda u Vrbasu br.K.205/16 od 07.10.2016. godine i presuda Višeg suda u Somboru KŽ1 19/17 od 03.02.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević)


KRIVIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost dokaza saslušanja policijskih službenika u svojstvu svedoka

(Presuda Višeg suda u Somboru K.30/15 od 24.08.2015. godine i Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1 1207/15 od 02.12.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost žalbe oštećenog (član 433. stav 4. ZKP)

(Presuda Osnovnog suda u Somboru broj Kr 6/16 od 08.03.2017. godine i rešenje Višeg suda u Somboru Kž2 114/17 od 23.05.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNI POSTUPAK - Naknadna izmena iskaza svedoka oštećenog kao razlog za ponavljanje krivičnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.br. Kž. 2. 353/18 od 16.05.2018.g., kojim je potvrđeno rešenje veća Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Kv. 1343/17 od 04.04.2018.g.) - Autor sentence: Ivan Baćanović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNI POSTUPAK - Odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu (Član 258. stav 3. u vezi stava 1. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Somboru K.16/14 od 18.06.2014. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1-1184/14 od 15.01.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević)


KRIVIČNI POSTUPAK - Oduzimanje predmeta radi zaštite interesa opšte bezbednosti

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 24/18 od 21.03.2018. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 91/18 od 20.04.2018)


KRIVIČNI POSTUPAK - Sastav suda – Opozivanje uslovne osude – Nadležnost za odlučivanje sudije pojedinca kod krivičnog dela nedavanje izdržavanja iz člana 195. stav 1. KZ

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Kž1 97/18 od 30.05.2018.g., kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Kr 3/17 od 25.10.2017.g.) - Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik


KRIVIČNI POSTUPAK - Saznanje za uplaćen oportunitet na glavnom pretresu

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.br. Kž1-121/18 od 25.05.2018. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. K-1260/17 od 21.02.2018. godine) - Autor sentence: Miroslav Stricki, sudijski saradnik


KRIVIČNI POSTUPAK - Troškovi krivičnog postupka kada je postupak vođen po privatnoj tužbi (Član 265. stav 3. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Somboru Kž1 46/17 od 20.03.2017. god. i presuda Osnovnog suda u Somboru 5K.246/16 od 06.12.2016. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Izricanje vaspitnih mera mlađim punoletnim licima (član 41. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 1 K 4/17 od 17.03.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Izvršenje novčane kazne (član 51. stav 3. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž2 8/18 (2015) od 06.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo – Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela (član 333. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 1321/16 od 21. aprila 2017.godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 4448/11 od 17. maja 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Odbijanje optužnog akta (član 503. stav 1. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kž2 4/18 (2017) od 26.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Odbijanje optužnog akta (član 503. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kž2 22/18 od 07.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtevu kod krivičnog dela nedavanje izdržavanja iz člana 195. stav 1. KZ

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž-2 br. 786/17 od 07.09.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Odlučivanje o troškovima postupka (član 262. stav 1. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Kž1 7/18 (2017) od 06.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Oslobađajuća presuda (član 423. stav 1. tačka 1. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 1 Kž1 4/18 od 19.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Pojam namere pribavljanja male protivpravne imovinske koristi

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž. br. 1443/16 od 08.11.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Pojam službenog lica u vezi krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323. stav 1. KZ

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz. 230/18 od 22.02.2018. godine i Presuda Višeg suda u Beogradu Kž. br. 339/17 od 04.10.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Primena člana 18. stav 2. KZ kod krivičnog dela nedavanje izdržavanja iz člana 195. stav 1. KZ

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž. br. 285/18 od 23.05.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Suđenje u odsustvu (član 381. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 3 Kž2 2/18 (2017) od 11.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja (član 297. stav 2. KZ u vezi člana 289. stav 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 K 8/17 od 22.05.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Uvreda (član 170. stav 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Kž1 2/18 od 25.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Zakonska rehabilitacija (član 98. stav 3. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž2 19/18 od 01.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona - Delo malog značaja (član 18. stav 2. KZ)

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018 i broj 2/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO - Čaj od čaura maka kao predmet krivičnog dela (član 246. KZ)

(Presuda Višeg suda u Somboru, Broj: K.110/12 od 21.03.2013. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1 1892/13 od 04.12.2014. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Dekriminalizacija krivičnog dela - Zloupotreba ovlašćenja u privredi, iz člana 238. KZ.

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 207/17 od 02.02.2018. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 82/18 od 18.05.2018)


KRIVIČNO PRAVO - Ispunjenost pretpostavki za izručenje stranog državljanina koji je podneo zahtev za dobijanje državljanstva Republike Srbije (čl. 7. i 16. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)

(Rešenje Višeg suda u Somboru Kv.91/15 od 10.06.2015. godine i rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž2 1090/15 od 03.07.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO – Izgovaranja reči pretnji prema oštećenom i time stvaranje osećaja ugroženosti kod oštećenog – kao obavezan element krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti (član 138. stav 3. u vezi stava 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Nišu K 1154/14 od 21.10.2015., presuda Višeg suda u Nišu Kž 63/16 od 22. 3. 2016. i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 691/17 od 11.07.2017.)


KRIVIČNO PRAVO – Izvršenje novčane kazne – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom rada u javnom interesu (iz člana 51. stav 4. KZ) – Mogućnost ili obaveza

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 38/18 od 30.03.2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 30/18 od 19.04.2018)


KRIVIČNO PRAVO – Krivična dela protiv privrede

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Ljubinko Ćetenović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Razbojništvo (iz člana 206. KZ) – Neovlašćeno držanje opojnih droga (iz člana 246a KZ) – Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (iz člana 348. KZ) – Preinačenje prvostepene presude u delu o kazni

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 409/18 od 5. jula 2018. godine, kojom je u delu preinačena presuda Višeg suda u Beogradu K br. 875/14 od 26. januara 2018. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 27. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Teško ubistvo (iz člana 114. stav 9. KZ) – Lišenje života deteta-bebe (jednokratnim davanjem velike količine metadona – kao planirani čin) – Potvrđivanje prvostepene presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 585/18 od 4. jula 2018. godine, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Beogradu) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 20. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Ubistvo (iz člana 113. KZ) – Izbor vrste i visine krivične sankcije – Ocena olakšavajućih okolnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 339/18 od 21. maja 2018, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Valjevu K br. 41/17 od 29. januara 2018. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 6. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Ubistvo u pokušaju (iz člana 113. KZ) – Prihvatanje odbrane okrivljenog (koja je jasna, uverljiva i u skladu sa izvedenim dokazima) – Potvrda prvostepene presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 107/18 od 10. jula 2018. godine, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Smederevu K br. 59/17 od 20. decembra 2017. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 27. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Zloupotreba položaja odgovornog lica (iz člana 234. KZ - DO Izmena 94/2016, a od 1. marta 2018. – član 227. KZ) – Raspolaganje napokretnostima (koje predstavljaju zadružnu imovinu) – Saglasnost Agencije za privatizacije - potreba

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 530/18 od 5. jula 2018. godine, kojom je u delu potvrđena i u delu ukinuta presuda Višeg suda u Smederevu K br. 86/15 od 18. decembra 2017. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 22. avgust 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Zloupotreba službenog položaja (iz člana 359. KZ) – Službeno lice - predsednik opštine, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svojih (službenih) ovlašćenja pribavio imovinsku korist – Preinačenje prvostepene presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 1135/17 od 2. jula 2018. godine, kojom je preinačena presuda Višeg suda u Pančevu K br. 3/14 od 16. maja 2016. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 22. avgust 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nasilje u porodici učinjeno prema više lica (Čl. 194. st. 1. Krivičnog zakonika)

(Presuda Osnovnog suda u Vrbasu K.586/16 0d 16.12.2016. godine i Višeg suda u Somboru KŽ1 17/17 od 01.02.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nedavanje izdržavanja (član 195. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 414/17 od 01.02.2018. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 70/18 od 19.04.2018)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (Čl. 246. KZ)

(Presuda Višeg suda u Somboru K.63/15 od 07.03.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ1 539/16 od 01.06.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1003/2016 od 15.09.2016. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. stav 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Čačku K 7/17 od 13.06.2017. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 1126/17 od 17.10.2017)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo poreska utaja (Čl. 229. st. 1. KZ-a)

(Presuda Osnovnog suda u Somboru K.311/13 od 23.03.2015. godine i presuda Višeg suda u Somboru od 11.08.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo primanje mita u produženju (Član 367. stav 6. u vezi stava 1, u vezi člana 61. KZ)

(Presuda Višeg suda u Somboru K.43/14 od 04.02.2015. godine i Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1 14215 od 27.04.2015. godine.) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo pustošenje šuma (član 274. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 146/17 od 26.01.2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 74/18 od 16.04.2018)


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Izricanje krivične sankcije (u situaciji kada je krivično gonjenje preuzeto od strane države) – Nemogućnost izricanja strože krivične sankcije od krivične sankcije koja se može izreći prema pravu države molilje (član 47. stav 4. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)

(Presuda Višeg suda u Novom Pazaru K.br. 38/17 od 28.12.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-304/18 od 13.04.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Viktorija Stefanović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Izricanje vaspitnih mera (Čl. 41. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica) - Uslovi

(Rešenje Višeg suda u Jagodini K.br.50/17 od 09.03.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-497/18 od 22.05.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Ivana Ponjavić Serdar, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (čl. 348. st. 4. u vezi st. 1. KZ) - Činjenica da pištolj nije nađen, nesumnjivost utvrđenja i mogućnost osude

(Presuda Višeg suda i Kraljevu K.3/16 od 02.12.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 340/17 od 23.05.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti (član 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru) - Obavezni sadržaj dispozitiva optužnog akta

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.7/2017 od 13.06.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-1126/17 od 17.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu pripremila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo zlostavljanje i mučenje (čl. 137. KZ) - Nemogućnost tumačenja svake radnje nadređenog (preduzete u funkciji organizacije procesa rada i održavanja radne discipline, a koja prouzrokuje negativan subjektivni stav) kao radnja zlostavljanja i zastrašivanja

(Presuda Osnovnog suda u Paraćinu - Sudska jedinica u Ćupriji 4K.br.91/17 od 14.11.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-131/18 od 07.05.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Viktorija Stefanović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Oružje za ličnu bezbednost (član 3. tačka 1. Zakona o oružju i municiji - "Sl. glasnik RS" br. 9/92… i 104/2013 - dr. zakon) - Nedovoljna identifikacija predmera izvršenja krivičnog dela

(Presuda Višeg suda u Novom Pazaru K-26/17 od 26.12.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-266/18 od 12.03.2018. godine.) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Nikola Stanojević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Posredni dokazi kao osnov osuđujuće presude

(Presuda Višeg suda i Kraljevu K.3/16 od 02.12.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 340/17 od 23.05.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Propuštanje da se odluči o molbi osuđenog za plaćenje novčane kazne u ratama – Povreda Krivičnog zakona (član 51. stav 1. KZ)

(Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu Kv-972/17 od 08.12.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž2 24/18 od 12.01.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Nataša Janković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO - Neosnovanost molbe za puštanje na uslovni otpust učinioca krivičnog dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

(Rešenje Višeg suda u Somboru Kuo.33/15 od 14.07.2015. godine, na koje se stranke nisu žalile, tako da je isto postalo pravnosnažno dana 29.07.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO – Otkrivanje lica od koga učinilac nabavlja opojnu drogu (neke dileme u praktičnoj primeni člana 246. stav 5. i člana 246a stav 2. Krivičnog zakonika)

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO - Primena instituta produženog krivičnog dela kod krivičnog dela razbojništva iz čl. 206 KZ

(Presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. K. 216/14 od 30.11.2017.g., koja je preinačena samo u pogledu odluke o kazni presudom Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž. 1. 199/18 od 29.03.2018.g.) - Autor sentence: Ivan Baćanović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO PRAVO - Procenat sadržaja amfetamin sulfata kao uslov postojanja krivičnog dela iz člana 246. KZ

(Presuda Višeg suda u Somboru K.30/15 od 24.08.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Novom sadu Kž.1 1207/15 od 02.12.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Bitna povreda odredaba krivičnog postupka (član 438. stav 2. tačka 2. ZKP)

(Presuda Osnovnog suda u Požarevcu 81K-523/17 od 13.03.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 482/18 od 17.05.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Nataša Janković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Član 450. stav 5. Zakonika o krivičnom postupku - Naknadno preciziranje optužnog akta (na glavnom pretresu, pred drugostepenim sudom)

(Presuda Višeg suda u Kragujevcu K-79/14 od 07.11.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu KŽ1-107/18 od 20.03.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Nevena Marković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Imovinskopravni zahtev (član 252. stav 1. ZKP) - Odlučivanje suda - Uslovi

(Presuda Osnovnog suda u Požarevcu 81K-331/15 od 31.10.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-34/17 od 17.01.2017. godine.) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Nikola Stanojević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Izmena optužnice nakon dopune istrage

(Rešenje Višeg suda u Kragujevcu Kv-165/17 od 23.06.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-438/17 od 17.07.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tina Filipović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Izricanje jedinstvene kazne (član 552. ZKP)

(Presuda Osnovnog suda u Kruševcu Kv-49/17 od 08.02.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-343/17 od 16.03.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tina Filipović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Mera zabrane napuštanja stana

(Rešenje Višeg suda u Kragujevcu Kv-128/18 od 17.05.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž2 332/18 od 31.05.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Nataša Janković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Nemogućnost izmene optužnice nakon nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja

(Rešenje Višeg suda u Jagodini Kv-121/18 od 10.05.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-318/18 od 25.05.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tina Filipović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Nemogućnost podnošenja privatne tužbe nakon odbacivanja krivične prijave za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti

(Rešenje Višeg suda u Novom Pazaru Kv-175/17 od 04.10.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-613/17 od 30.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tina Filipović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Odustanak javnog tužioca od optužbe (član 49. ZKP)

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K-334/13 od 30.11.2016. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-478/17 od 19.04.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Nikola Stanojević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 338. stav 1. tačka 2. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1Kv-37/17 od 22.03.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-245/17 od 25.04.2017. godine.) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Nikola Stanojević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Otmica radi prinude

(Presuda Višeg suda u Kragujevcu K-52/16 od 16.12.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-223/17 od 28.03.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Potvrđivanje optužnice - Osnovana sumnja i opravdana sumnja

(Rešenje Višeg suda u Jagodini Kv.br. 45/18 od 06.03.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž2 173/18 od 22.03.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Nataša Janković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Povraćaj u pređašnje stanje oštećenog kao tužioca zbog propuštanja roka za podnošenje vanrednog pravnog leka

(Rešenje Osnovnog suda u Novom Pazaru 22K-477/15 od 19.02.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-152/18 od 15.03.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tina Filipović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Pravni interes žalbe u korist okrivljenog

(Presuda Osnovnog suda u Požegi K-309/16 od 06.06.2017. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-1091/17 od 06.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu pripremila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Prigovor oštećenog (član 51. ZKP)

(Rešenje Osnovnog suda u Aranđelovcu Kv-303/16 od 18.09.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-623/17 od 26.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tina Filipović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Uslovni otpust (član 563. ZKP) - Potreba posebnog punomoćja braniocu za pokretanje postupka za uslovni otpust (u istom predmetu)

(Rešenje Osnovnog suda u Jagodini Kuo-7/18 od 28.03.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu KŽuo-75/18 od 17.04.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Nevena Marković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO - Zakletva svedoka (član 96. ZKP) - Mogućnost priznavanja pročitanog iskaza svedoka (koji nije položio zakletvu, a iskaz dao u istrazi) kao dokaza

(Presuda Višeg suda i Kraljevu K.3/16 od 02.12.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 340/17 od 23.05.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – Produženje pritvora rešenjem drugostepenog suda (čl. 458. st. 4. ZKP)

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO - Sporazum o priznanju krivičnog dela između VJT i drugookrivljenog kao dokaz na kome se zasniva presuda

(Presuda Višeg suda u Čačku K 4/17 od 30.01.2017., presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 329/17 od 24.03.2017. i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 340/17 od 21.04.2017)


KRIVIČNO PRAVO - Umišljaj kod krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi (Član 238. Krivičnog zakonika)

(Presuda Višeg suda u Somboru K. 44/15 0d 8.11.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 11622/16 od 24.02.2017. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Unakrsno ispitivanje - dosadašnja iskustva u praksi sudova

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO - Zastarelost izvršenja novčane kazne (Član 105. stav 1. tačka 7. KZ)

(Rešenje Osnovnog suda u Vrbasu Kv.16/2017 od 26.01.2017. godine i rešenje Višeg suda u Somboru od 09.02.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Ispravka pravnosnažne presude - Ovlašćenje

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 539/17 od 25. aprila 2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K.br.183/17 od 17. februara 2017.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandra Simić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Izdvajanje dokaza (mišljenje veštaka - lica koje nije upisano u registar lica ovlašćenih za veštačenje)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2Po1 od 12.01.2018. godine - rešenje Višeg suda u Beogradu K.Po1 122/17 od 28.09.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandra Simić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Izdvajanje iz spisa zapisnika o saslušanju okrivljenog

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 827/2018 od 02. jula 2018.godine - rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K br.423/18 od 11. maja 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Mijušković, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Nedozvoljeni dokaz

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž-1 972/17 od 14. septembra 2017. godine – presuda Osnovnog suda u Valjevu K. br. 699/14 od 4. aprila 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Odbacivanje zahteva za ponavljanje postupka (član 475. stav 1. tačka 6. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kž2 9/18 od 06.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Odlučivanje o žalbi (član 467. stav 4. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž1 8/18 od 12.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1) – Čitanje iskaza sa zapisnika iz istrage privilegovanog svedoka (član 94. tačka 1. ZKP) koji nije ni pozvan na glavni pretres (suprotno odredbe člana 406. stav 2. ZKP

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 1202/2017 od 30.11.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1) – Pribavljanje dokaza suprotno odredbama člana 300. stav 1. ZKP –Ispitivanje svedoka (u postupku istrage) bez prisustva branioca i okrivljenog (i bez prethodnog upućivanja poziva da prisustvuju ispitivanju)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 1064/2017 od 16.11.2017 i presude Кzz 1217/2017 od 07.12.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1) – Kontrolor naplate parkinga - kao službeno lice

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 230/2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1) – Nenavođenje, u opisu radnje izvršenja, zakonom propisanog obeležja krivičnog dela – pravna posledica (nema ni dela)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 226/2018 od 21.02.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1) – Oštećena, kao bivša supruga okrivljenog i kao član porodice – zajedničko dete kao odlučujuća činjenica (član 112. tačka 28. KZ)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 758/2017 od 12.09.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 2) – Primena zakona koji se ne može primeniti – Opoziv uslovne osude – Rok – Opoziv uslovne osude – Rok - Pogrešno je primenjena odredba člana 70. stav 1. KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 1322/2017 od 20.12.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Zabrana preinačenja na gore (član 438. stav 1. tačka 10 ZKP) – Reformatio in peius – Oglašavanje krivim za dva krivična dela umesto jednog (u postupku po žalbi u korist okrivljenog)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 1107/2017 od 07.11.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4 ZKP) – Donošenje drugostepene presude uz učešće - sudija koje su prethodno učestvovale i u donošenju odluke po ispitivanju optužnice

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1235/2017 od 07.12.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4 ZKP) – Donošenje drugostepene presude, u situaciji kada je kao član veća učestvovala - sudija koja je sa zamenikom OJT u prvom stepenu tazbinskog srodstva

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 438/2018 od 10.04.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4 ZKP) – Donošenje presude po žalbi (na prvostepenu odluku) kada je predsednik veća - sudija čiji sin je zamenik OJT, koji je podneo optužni predlog

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1239/2017 od 05.12.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4 ZKP) – Uslovi za obavezno izuzeće - Rešenje o produženju mere zabrane napuštanja teritorije RS, donete uz učešće sudije koji je u istom predmetu postupao kao sudija za prethodni postupak

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz RZ 5/2017 od 19.10.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1 ZKP) – Određivanje datuma izvršenja krivičnog dela u pogledu nastupanja zastarelosti krivičnog gonjenja

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1266/2017 od 13.12.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1 ZKP) – Prividni idealni sticaj dela po osnovu konsumpcije

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 78/2018 od 01.03.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1) – Dokaz koji tereti okrivljenog pribavljen u drugom krivičnom postupku (iskaz saokrivljenog dat u odvojenom - razdvojenom krivičnom postupku) – Presuda (član 481. stav 2.)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 1142/2017 od 23.11.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Zastarelosti krivičnog gonjenja, shodno članu 265. stav 3. ZKP i nemogućnost utvrđenja da "svako snosi svoje troškove postupka" (član 265. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 840/2017 od 19.09.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 2) – Primena zakona koji se ne može primeniti – Pogrešna primena odredbe člana 24. KZ – Obaveza pravnog kvalifikovanja dela

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 908/2017 od 19.09.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 3) – Donošenja odluke o krivičnoj sankciji – Istovrsna krivična dela i nemogućnost ublažavanja kazne (ispod zakonom propisanog minimuma)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Кzz 299/2018 od 06.03.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Izdaci okrivljenog u toku celog postupka, od pokretanja pa do završetka (bez obzira što su nastali u postupku pred više sudova)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1370/2017 od 25.01.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Izdaci okrivljenog učinjeni u toku celog postupka, i u predistražnom i u krivičnom postupku (član 2. stav 1. tačka 14. ZKP i član 261. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 962/2017 od 03.10.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Izricanje vaspitne mere (mloletnom okrivljenom) i nemogućnost obavezivanja na snošenje troškova krivičnog postupka

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 719/2017 od 20.12.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Nagrada izabranom braniocu prilikom saslušanja u policiji – Teret troškova i značenje izraza "postupak" (odnosi se i na predistražni i krivični postupak, član 2. tačka 14. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 124/2018 od 06.02.2018; Kzz 125/2018 od 06.02.2018; Kzz 281/2018 od 06.03.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Odustanak privatnog tužioca od svoje privatne krivične tužbe – Troškovi, kao obaveza privatnog tužioca (člana 265. stav 3. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 488/2018 od 25.04.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Podnesak branioca kojim traži i obrazlaže obustavu postupka zbog zastarelosti - Pravo na nagradu (tar. br. 4. stav 1. AT)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1224/2017 od 07.12.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca (kojim obaveštava sud o razlozima nepristupanja okrivljenog) – Pravo na nagradu za sastav ovih podnesaka (tar. br. 4. stav 2. AT)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 960/2017 od 09.11.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Postupak po privatnoj tužbi i obaveza privatnog tužioca (u vezi troškova krivičnog postupka)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 857/2017 od 20.09.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Presuda (kojom je okrivljeni oglašen krivim) bez odluke o tome ko snosi troškove postupka i koliko oni iznose

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 269/2018 od 28.02.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Troškovi odbrane nastali u postupku (bez obzira pred kojim mesno nadležnim sudom) – Pogrešno primenjena odredba člana 261. stav 4. ZKP

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1138/2017 od 15.11.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Troškovi za prevoz okrivljenog (iz mesta prebivališta do suda) – Pravo okrivljenog koji je oslobođen od optužbe

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 43/2018 od 31.01.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Izricanje mere bezbednosti (neuračunljivom okrivljenom) i nemogućnost obavezivanja na snošenje troškova krivičnog postupka

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1360/2017 od 25.01.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Nadoknada troškova braniocu okrivljenog - za prevoz i za odsustvo iz kancelarije (član 9. Advokatske tarife)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 733/2017 od 05.09.2017; Kzz 65/2018 od 31.01.2018; Kzz 434/2018 od 12.04.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Naslednici pokojnog okrivljenog kao lica koja su ovlašćena da zahtevaju naknadu troškova krivičnog postupka

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1165/2017 od 19.10.2017; Kzz RZ 2/2018 od 07.02.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Naslednici pokojnog okrivljenog prema kome je obustavljen postupak kao lica koja imaju pravo da zahtevaju naknadu troškova krivičnog postupka (u odnosu na sva plaćanja koja je okrivljeni izvršio)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 839/2017 od 14.09.2017; Kzz RZ 2/2018 od 07.02.2017) - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Odlučivanje o troškovima od strane suda pravnog leka (član 267. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 312/2018 od 14.03.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Podnesak kojim predlaže obustavu krivičnog postupka kao ostali podnesci (Tar. br. 4. stav 2. AT)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 173/2018 od 07.02.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Pravo na troškove, braniocu po službenoj dužnosti, za sastav žalbe na rešenje o troškovima postupka (Tar. br. 4. stav 2. AT)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 56/2018 od 25.01.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Troškovi za sastav žalbe na rešenje o troškovima postupka – Pravo branioca po službenoj dužnosti (Tar. br. 4. stav 2. AT)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1401/2017 od 25.01.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Troškovi za sastavljanje obrazloženih podnesaka (tar. br. 4. stav 1. AT)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1242/2017 od 06.12.2017; Kzz 766/2017 od 05.09.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Zahtev branioca postupajućem JT za dozvolu da razgleda spise – Pravo na naknadu (Tar. br. 4. stav 2. AT)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 248/2018 od 21.02.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka (troškovnik) i nagrada za sastavljanje žalbe na rešenje o troškovima postupka kao „ostali podnesci“

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 373/2017 od 11.05.2017; Kzz 843/2017 od 12.09.2017; Kzz 764/2017 od 28.09.2017; Kzz 1150/2017 od 29.11.2017; Kzz 1191/2017 od 29.11.2017; Kzz 150/2018 od 07.02.2018; Kzz 197/2018 od 12.02.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Prestanak odbrane po službenoj dužnosti – Pravo na naknadu

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 108/2018 od 14.02.2018 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Troškovi za odbranu nastali u toku postupka istrage pred JT, kao troškovi postupka

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 94/2018 od 30.01.2018; Kzz 1364/2017 od 31.01.2018; Kzz 269/2018 od 28.02.2018; Kzz 140/2018 od 14.02.2018; Kzz 172/2018 od 28.02.2018. Osn. sud u P.; slično i u Kzz 76/2018 od 07.02.2018. Višeg suda u K.; slično i u Kzz 485/2018 od 24.04.2018. Osnovnog suda u G.M. - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Visina nagrade punomoćnika advokata za zastupanje maloletnog oštećenog – Određivanje

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 852/2017 od 19.09.2017 - u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Prestanak prava i dužnosti branioca (član 79. stav 1. tačka 2. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž2 15/18 od 15.08.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Prigovor nenadležnosti

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2Po1 236/17 od 09. novembra 2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1 br.76/17 od 23. oktobra 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandra Simić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Primena člana 419. stav 1. ZKP

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž. br. 533/17 od 22.08.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Primena člana 422. tačka 2. ZKP - odbijanje optužbe jer se radi o presuđenoj stvari

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž. br. 397/18 od 20.08.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Primena člana 431. stav 1. ZKP

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž. br. 722/17 od 12.10.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Pritvor nakon izricanja prvostepene presude (član 425a. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kžn 28/18 od 08.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO- PROCESNO PRAVO – Produženje pritvora u skraćenom postupku (čl. 498. ZKP)

(Rešenje Apelacinog suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 2 1231/18 od 23.10.2018. godine, kojim je preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. KV 904/18 od 05.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Sadržina rešenja o određivanju pritvora (član 213. stav 2. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kžn 29/18 od 08.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Spajanje kazni

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž-1SPK 17/17 od 10. oktobra 2017. godine – presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu Spk. 114/14) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Spajanje krivičnog postupka (član 30. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 3 Kv 21/18 od 05.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Suđenje u odsustvu (član 381. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kv 43/18 od 07.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne (član 107. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kv 42/18 od 07.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Tumačenje pravnosnažne sudske odluke (član 278. stav 2. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu K.br.1343/14 od 29. januara 2018.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Uračunavanje pritvora – Posebno rešenje o dozvoljenosti izvršenja (suda koji je sudio u prvom stepenu) - (član 278. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 4 Kv 23/18 od 30.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem – uslovi za određivanje (član 197. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kžn 31/18 od 14.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Falsifikovanje službene isprave (član 357. stav 3. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-211/16 od 23.03.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Imovinsko pravni zahtev (čl. 258. ZKP) i imovinska korist pribavljena krivičnim delom (čl. 91. KZ)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Kž1-222/18 od 05.11.2018. godine kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu K 1033/17 od 26.06.2018. godine) - Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Sonja Brankov


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo izazivanje opšte opasnosti (čl. 278. st. 1. u vezi st. 4. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ. 2 1304/17 od 29.11.2017. godine, kojim je ukinuto rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. KV 832/17 od 31.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo nasilničko ponašanje (čl. 344. st. 2. u vezi st. 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Kž1-9/18 od 29.06.2018. godine kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu K 436/17 od 13.10.2017. godine) - Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Sonja Brankov


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo utaje (čl. 207. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Kž1-59/18 od 06.07.2018. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu K 1846/15 od 21.12.2017. godine) - Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, sentencu sastavila: Sonja Brankov


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Nužna odbrana (član 19. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-1204/17 od 16.01.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu (član 246. stav 5. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-590/18 od 04.09.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Otklonjiva pravna zabluda (član 29. stav 3. KZ) i postojanje krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-768/18 od 15.10.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Prekoračenje granica nužne odbrane - intenzivni eksces

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl.br. K 185/17 od 04.06.2018. godine koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž1 764/18 od 17.10.2018.godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Mara Vukmirović, samostalni savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Primanje mita (član 367. KZ) – Uslovi za postojanje krivičnog dela

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-797//18 od 16.10.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Produženo krivično delo neovlašćeno stavljanje u promet opojne droge (čl. 246. st. 1. KZ u vezi čl. 61. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž1 251/18 od 28.03.2018. godine kojom je preinačena presuda Višeg suda u Novom sadu posl.br. K 4/17 od 21.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Mara Vukmirović, samostalni savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Ugrožavanje spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana porodice kao posledica krivičnog dela nasilje u porodici (Član 194. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.1353/17 od 25.01.2018.g) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dušan Vojnović, sudija


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Uslovni otpust (čl. 5. Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima)

(Rešenje Apelacinog suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ UO 253/18 od 04.10.2018. godine, kojim je ukinuto rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. KUO 120/18 od 11.09.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Zabrana primene uslovnog otpusta za određena krivična dela (član 5. stav 2. u vezi sa članom 3. Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž-Uo-177/17 od 03.10.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Dozvoljenost žalbe na rešenje o određivanju pritvora u prethodnom postupku (čl. 465. st. 2. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž2 1365/18 od 21.11.2018. godine kojim je odbačena kao nedozvoljena žalba izjavljena protiv rešenja vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Kv 985/18 od 30.10.2018. godine) - Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Sonja Brankov


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Ispunjenost zakonskih pretpostavki za izručenje - ekstradicija (čl. 7. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ KRE 19/18 od 03.10.2018. godine, kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. KRE 18/18 od 08.08.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Izdvajanje nezakonitih dokaza (čl. 407. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 2 158/18 od 05.03.2018. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K 2374/15 od 25.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Izreka presude kojom se u ponovljenom postupku ranija presuda ostavlja na snazi (član 478. stav 3. ZKP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-52//18 od 14.02.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Korišćenje izdvojenog zapisnika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 988/17 od 08.11.2017.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Dragoljub Vujasinović


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Lice ovlašćeno za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti (čl. 483. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda br Kzz 547/2018 od 07.06.2018. godine kojom je odbačen zahtev za zaštitu zakonitosti okrivljenog protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Novom Sadu br. K 181/15 od 04.09.2017. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ 1 1119/17 od 14.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Maja Deman, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Nezakoniti dokazi (Čl. 84. ZKP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ 1 363/18 od 22.05.2018. godine kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Novom Sadu br. K 56/17 od 05.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Maja Deman, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Odbacivanje optužnice (čl. 416. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ. 2 889/18 od 03.09.2018. godine, kojim je odbijena žalba branioca okrivljenog izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu br. KV 639/18 od 06.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Odluka o stvarnoj nadležnosti u toku postupka (Čl. 34. ZKP)

(Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. Kv. 2065/17 od 09.11.2017.godine i rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž2 1287/17 od 29.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Mara Vukmirović, samostalni savetnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Oduzimanje predmeta (član 87. KZ) – Predmet izvršenja krivičnog dela i predmet (putničko vozilo) upotrebljen pre i posle radnje izvršenja krivičnog dela – Distinkcija u pogledu člana 87. KZ

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-306/18 od 25.04.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Oštećeni kao tužilac (čl. 58. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije br. KZZ 801/2018 od 11.07.2018. godine, kojom je odbijen kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog podnet protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 852/2017 od 21.07.2017. godine i Višeg suda u Novom Sadu br. KŽ. 1 264/2017 od 23.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Presuđena stvar

(Rešenje Apelacionog suda u Novom SaduKž1162/18 od 07.03.2018.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Dragoljub Vujasinović


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Pretpostavka nevinosti (Čl. 3. ZKP) – Obaveza organa postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž2 75/18 od 29.01.2018. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Bačkoj Palanci br.K 255/17 od 19.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Sonja Brankov


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Privilegovani svedok (čl. 94. ZKP) – Pravni status vanbračne supruge koja je napustila zajednicu života

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 1 6/18 od 19.03.2018. godine, kojim je ukinuto presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K 1346/17 (KN 69/17) od 07.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Rešenje o ispravci (čl. 431. ZKP) – Suštinska izmena odluke i (ne)mogućnost ispravljanja

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Kžm 2-24/18 od 12.04.2018. godine kojim je ukinuto rešenje Višeg suda u Novom Sadu Km-68/17 od 05.02.2018. godine) - Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Sonja Brankov


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Zahtev za zaštitu zakonitosti u slučaju povrede zakona (čl. 485. st. 1. tač. 1. ZKP) – Obavezni sadržaj zahteva (koja povreda zakona)

(Rešenje Vrhovnog kasacinog suda, posl. br. KZZ 877/18 od 19.09.2018. godine, kojim je odbačen kao nedozvoljen zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnet protiv pravnosnažnih rešenja Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. KV 631/18 od 03.07.2018. goidne i Apelacinog suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 2 833/18 od 12.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, viši sudijski pomoćnik


MEDIJSKO PRAVO – Interes javnosti da bude informisana

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 30/18 od 1. marta 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P3 br. 315/13 od 8. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Iznošenje kritičkih mišljenja koja se odnose na rezultate rada nosioca javne funkcije – Novinarska sloboda izražavanja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 245/17 od 11.10.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P3 br. 372/14 od 17.03.2017. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


MEDIJSKO PRAVO – Novinarska odgovornost kod emisija koja se emituju uživo i reemitovanja emisija

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 45/18 od 15.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 3/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


MEDIJSKO PRAVO – Novinarski tekst – Podobnost da povredi čast i ugled

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 7/17 od 22.12.2017. godine) - Pravni Informator, br. 3/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


MEDIJSKO PRAVO – Pravilo pretežnog interesa (kod antinomije ljudskih prava i novinarskih sloboda)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 245/17 od 11.10.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P3 br. 372/14 od 17.03.2017. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


MEDIJSKO PRAVO – Pristanak za objavljivanje informacije dat neprotivljenjem

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 339/16 od 06.02.2018. godine) - Pravni Informator, br. 3/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


MEDIJSKO PRAVO – Zapis lika – Svojevoljno privlačenje pažnje javnosti i davanje povoda medijima za sačinjavanje zapisa lika i zaštita prava na privatnost

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 77/18 od 29. marta 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P3 377/15 od 4. decembra 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


NAKNADA ŠTETE - Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i naknada štete u parničnom postupku

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 694/16 od 18.07.2016. godine)


NAKNADA ŠTETE – Izgradnja obilaznice autoputa, kojom je presečen pristup parcelama u privatnoj svojini – Faktička eksproprijacija ili izmakla dobit

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 4628/16 od 09.03.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P br. 738/13 od 07.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NAKNADA ŠTETE – Lišenje slobode

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1094/17 od 25.10.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2538/2015 od 17.01.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


NAKNADA ŠTETE – MEDIJSKO PRAVO – Povreda prava na pijetet objavljivanjem novinskog teksta – Aktivna legitimacija

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br. 193/17 od 07.06.2018. godine) - Pravni Informator, br. 3/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NAKNADA ŠTETE – Međunarodna nadležnost suda za štetu pričinjenu putem interneta – Određivanje

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 31/18 od 22.02.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NAKNADA ŠTETE - Naknada materijalne štete i Evropski izveštaj

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 1547/12 od 06.10.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1544/17 od 19.02.2018)


NAKNADA ŠTETE - Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede slobode i prava ličnosti

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 3457/15 od 22.11.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1244/17 od 18.01.2018)


NAKNADA ŠTETE - Naknada štete zbog nesposobnosti za obavljanje kućnih poslova i poslova u domaćinstvu - Zastarevanje potraživanja (član 376. st. 1. i 2. ZOO)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 560/14 od 26.04.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 8/17 od 27.09.2017)


NAKNADA ŠTETE – Nepravilan i nezakonit rad državnih organa – Ovlašćenje Republičkog fonda PIO da prekine obustavu dela penzije tužioca (na ime zakonskog izdržavanja sina) – Odgovarajuća odluka suda

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 91/18 od 23.03.2018, kojom se odbija žalba i potvrđuje presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 2077/17 od 26.05.2017. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Obradović


NAKNADA ŠTETE - Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah – Evropski izveštaj

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 3625/16 od 30.11.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 635/17 od 19.10.2017.)


NAKNADA ŠTETE - Novčana naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici P 238/15 od 09.02.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1368/17 od 12.02.2018)


NAKNADA ŠTETE - Odgovornost opštine za štetu prouzrokovanu poplavama

(Presuda Višeg suda u Valjevu, Gž. 1191/17 od 12.10.2017.)


NAKNADA ŠTETE – Ostvarivanje imovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku i tužba za naknadu štete prouzrokovane krivičnim delom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 4094/17 od 22. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Todor Brajović, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


NAKNADA ŠTETE - Pasivna legitimacija za naknadu štete (usled pada u neobezbeđeni šaht na ulici)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3232/16 od 26.04.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6337/15 od 13.06.2016. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


NAKNADA ŠTETE - Povreda prava na pravično suđenje i naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 br. 1117/15 od 22.12.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NAKNADA ŠTETE - RADNO PRAVO – Pravo funkcionera RS na naknadu štete po osnovu prava po osnovu rada (ne - po osnovu prava iz radnog odnosa, jer nije državni službenik)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 128/17 od 10.02.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P br. 579/14 od 05.10.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NAKNADA ŠTETE - REHABILITACIJA - Pravo na rehabilitaciono obeštećenje za pretrpljenu materijalnu štetu - Pravo (samo) rehabilitovanog lica (ne i njegovih pravnih sledbenika)

(Presuda Višeg suda u Beogradu P br. 940/17 od 01.11.2017. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NAKNADA ŠTETE - Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade materijalne štete

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


NAKNADA ŠTETE - Zloupotreba javnih ovlašćenja – Odgovornost države

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br. 730/16 od 09.03.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NASLEDNO PRAVO – Naknadno pronađena imovina

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 4093/17 od 11.01.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence - sudija Branka Bajić


NASLEDNO PRAVO - Neupisan teret doživotnog stanovanja i uticaj na visinu obligacionopravnog zahteva na ime povređenog nužnog dela

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br. 709/17 od 18.05.2017. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 7491/16 od 20.10.2016. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P br. 21466/10 od 15.03.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


NASLEDNO PRAVO - Nužno suparničarstvo

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 691/17 od 11.05.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 4788/16 od 01.12.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


NASLEDNO PRAVO – Odgovornost jemčevog zakonskog naslednika

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br.Gž.1394/16 od 10. avgusta 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


NASLEDNO PRAVO – Udeo u privrednom društvu kao predmet nasleđivanja

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž.4014/17 od 21. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


NASLEDNO PRAVO – UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU – Predaja u sudržavinu suvlasničkog stana – Raspolaganje imovinom (susvojinskim udelima tužilaca) ugovorom o doživotnom izdržavanju – Izvod iz lista nepokretnosti kao jedini i nepobitni dokaz svojine

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 4156/17 od 08.02.2018, kojom se odlučuje o žalbi protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P-13100/16 od 14.02.2017. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Dragana Boljević


NASLEDNO PRAVO – UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU – Raskid ugovora i zahtev za naknadu datog – Utvrđivanje visine naknade – Davanja pre zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju – Pravo na pravičnu naknadu i krivica jedne strane

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 1164/17 od 08.03.2018, kojom se odlučuje o žalbi protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P-35155/13 od 17.10.2016. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Dragana Boljević


NASLEDNO PRAVO - Zahtev za odvajanje dela zaostavštine

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku O broj 447/15 od 19.05.2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 2074/17 od 10.04.2018)


NASLEDNO PRAVO – ZAVEŠTANJE (TESTAMENT) – UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU – Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima – Uslovi (član 85. Zakona o nasleđivanju)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 422/18 od 14.03.2018, kojom se odlučuje o žalbi protiv presude Drugog osnovnog suda u Beogradu P 1301/15 od 27.09.2017. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Obradović


NASLEDNO PRAVO – ZAVEŠTANJE-TESTAMENT – Punovažnost i ništavost alografskog zaveštanja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 1367/11 od 19. oktobra 2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - Adaptacija nepokretnosti i naknada štete

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.26/14 od 04.03.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3408/14 od 14.05.2014. godine.) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Amnestija i pravo na odštetu

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 12003/14 od 29.09.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 1191/16 od 25.05.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Bankarska garancija – Rok važenja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 3889/16 od 26.01.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor: sentence Mirna Vujičić Bursać, sudski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – HARTIJE OD VREDNOSTI – MENIČNO PRAVO – Ugovor o poslovnom, revolving okvirnom kreditu – Pravo tuženog da ističe menične prigovore (prema tužiocu) iz osnovnog pravnog posla – Ugovaranje veće stope kamate (po padanju u docnju) u odnosu na ugovorenu stopu kamate (član 277. ZOO)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 4320/17 od 15.03.2018, kojom se odlučuje o žalbama protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 9757/15 od 10.11.2016. godine), rešenje doneto u Veću kojim je predsedavala sudija Zorana Delibašić


OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – TROŠKOVI I PROVIZIJA BANKE – Ugovor o kreditu – Paušalno određeni troškovi kredita

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 3955/17 od 13.04.2018. godine) Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Ugovor o stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi – Ništavost ugovora – Ništavost pojedine ugovorne odredbe ne povlači ništavost samog ugovora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5129/17 od 22.02.2018, kojom se odlučuje o žalbama protiv presude Višeg suda u Beogradu P br. 696/15 od 13.04.2017. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Dragana Marinković


OBLIGACIONO PRAVO – Dejstvo ugovora o poravnanju

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 3030/17 od 31. januara 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Dejstvo upisa podataka u registar zaloge pokretnih stvari prema trećim licima

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 2298/17 od 22. februara 2018. godine – presuda Osnovnog suda u Valjevu P. br. 989/16 od 17. februara 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Todor Brajović, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - Deljivost obaveze

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3200/2016 od 28.11.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 631/14 od 06.06.2016. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - Diskriminacija

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 2605/12 od 13.06.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 6121/15 od 02.06.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Dospelost potraživanja kao uslov za prebijanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.2727/16 od 06.10.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 41/2017 od 27.12.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Tatjana Miljuš, sudija


OBLIGACIONO PRAVO – Energetski objekat i uklanjanje drveća i drugih rastinja koje ugrožava rad energetskog objekta

(Presuda Opštinskog suda u Priboju P.br.240/09 od 26.11.2009. godine i Rešenje Višeg suda u Užicu Gž.br.178/10 od 10.2.2010. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – Ispunjenje o roku kao bitan sastojak ugovora

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 2727/16 od 6. oktobra 2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 41/2017 od 27.12.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Tatjana Miljuš, sudija


OBLIGACIONO PRAVO - Izmakla dobit

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 11329/15 od 23.11.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 2068/17 od 05.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO - Izvođenje dokaza veštačenjem (član 257. ZPP - "Sl. glasnik RS", br. 25/04 i 111/09)

(Rešenje Osnovnog suda u Požarevcu – Sudska jedinica Kučevo P-1892/2013 od 16.01.2014. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-948/14 od 11.12.2014. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Valentina Marić, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Kapara

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 14427/14 od 12.06.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 2206/16 od 10.05.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO - Kontrola ispravnosti rekvizita na dečjem igralištu

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž br. 8511/15 od 01.12.2016. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 32293/13 od 21.04.2015. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO - Korišćenje predmeta zakupa

(Pravnosnažna presuda privrednog suda u Požarevcu P.171/2016 od 16.06.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Krivični postupak i osnov odgovornosti

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 20681/13 od 15.11.2013. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 1934/17 od 06.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada štete u visini nevraćenog iznosa poreza na dodatu vrednost (PDV) – (Ne)Postojanje obaveze u situaciji kada uplata kupoprodajne cene nije vršena na način propisan Zakonom o PDV

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 519/16 od 26.4. 2016 godine revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev. 1513/16 od 3.11.2016.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujičić Gordana, sudski savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – NASLEDNO PRAVO – Sticanje bez osnova – Obaveza isplate duga – Odgovornost sanaslednika za ostaviočeve dugove

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 1455/18 od 07.03.2018, kojom se odlučuje o žalbama protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 80198/10 od 11.04.2016. godine, koja je ispravljena rešenjem istog suda P 80198/10 od 23.05.2016. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Dragana Marinković


OBLIGACIONO PRAVO – NASLEDNO PRAVO – UGOVOR O POKLONU – Redukcije ugovora o poklonu zbog povrede nužnog naslednog dela – Ugovor o poklonu sa nalogom, kao teretni, dvostrano obavezujući ugovor – Povreda nužnog dela (besteretnim pravnim poslom)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 2993/16 od 14.03.2018, kojom se odlučuje o žalbama protiv presude Osnovnog suda u Smederevu, Sudska jedinica u Kovinu P 426/14 od 24.11.2015. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Branka Dražić


OBLIGACIONO PRAVO – Nepravilan rad državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 986/15 od 22.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Branka Bajić, sudija


OBLIGACIONO PRAVO – Ništavost ugovora (zaključenog između kandidata za odbornika i političke stranke, kojim je predviđena obaveza kandidata za odbornika da političkoj stranci isplati naknadu u slučaju da bude isključen iz stranke)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.br. 5226/17 od 19. oktobra 2017. godine - presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P.br.743/17 od 30. maja 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Stanković, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Nužno suparničarstvo korisnika kredita i jemca platca kod tužbe radi utvrđenja ništavosti ugovora o kreditu

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 4245/17 od 01. februara 2018. godine -presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br. 7432/15 od 08. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Stanković, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost Republike Srbije za štetu nastalu na teritoriji Kosova i Metohije, pre 18.06.1999. godine

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 25055/13 od 14.04.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 5562/15 od 20.01.2016. godine, presuda Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Rev. br. 1094/16 od 09.11.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE – Osiguranje lica – Prava i obaveze – Pravni status polise u trenutku prenosa polise – Kapitalizovana polisa

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 2402/17 od 14.03.2018, kojom se odlučuje o žalbama protiv presude Trećeg osnovnog suda u Beogradu P br. 1343/16 od 07.09.2016. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Obradović


OBLIGACIONO PRAVO – Ostava ukradene stvari i pravo (ostavodavca) na povraćaj tih stvari

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 1062/17 od 21. marta 2018. godine – presuda Prvog osnbovnog suda u Beogradu P. br, 73494/10 od 26. oktobra 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Ćuk, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - Pobuda iz koje je ugovor zaključen i uticaj na punovažnost ugovora (ukoliko je zbog nedopuštene pobude - osnov ugovorne obaveze nedopušten) - član 52. i član 53. stav 2. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u Raški P.br.357/15 od 09.11.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-1154/16 od 28.03.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Zorica Veljović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Postojanje obligacionog odnosa

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.344/2014 od 18.07.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7872/2014 od 24.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Pravilost podataka o izvršnom dužniku - granice ispitivanja suda

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 2099/16 od 17.10.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 2230/16 od 12.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Pravne posledice ništavosti ugovora

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br.Gž.2250/15 od 25. februara 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Pravo meničnog dužnika na isticanje meničnih prigovora iz osnovnog pravnog posla

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 4320/17 od 15. marta 2018. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 9757/15 od 10. novembra 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladan Kovačević, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - Prenos potraživanja - cesija

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3616/17 od 24.11.2017. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2339/16 od 13.09.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica - aktivna i pasivna legitimacija

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 3969/14 od 21.05.2015. godine i dopunska presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 3969/14 od 01.10.2015. godine, revizija odbačena rešenjem Vrhovnog kasacionog suda, poslovni broj Rev. 799/16 od 2.06.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


OBLIGACIONO PRAVO - Punomoćje kod ugovora o uređivanju gradskog građevinskog zemljišta

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 39943/13 od 30.11.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 1372/17 od 19.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO - Raskid ugovora o zakupu i podzakup

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 17440/13 od 15.09.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž .br. 3628/16 od 08.06.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO - Rehabilitaciono obeštećenje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1062/17 od 12.04.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 11791/2015 od 19.01.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Sticanje bez osnova – Uplata sredstava po rešenju SSNO za otkup stana iz Vojno-stambenog fonda na teritoriji SRJ (februar 1992. g) i pravo na povraćaj razlike između izvršene uplate i ugovorene otkupne cene stana, odnosno povraćaj celog iznosa uplate, zbog neizvršenog otkupa stana – Zastarelost, priznanje duga i prekid zastarelosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 1740/18 od 21.03.2018, kojom se odlučuje o žalbi protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 25467/16 od 28.11.2017. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Zorica Đaković


OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o ostavi – Pravo da traži povraćaj stvari koje su pribavljene krivičnim delom

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 1062/17 od 21.03.2018, kojom se odlučuje o žalbi protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 73494/10 od 26.10.2016. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Branka Dražić


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o posredovanju

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4326/17 od 18.01.2018. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 11825/16 od 07.09.2017.g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - Usmeni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i kapara (član 80. u vezi člana 104. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž.3606/16 od 04.07.2017. godine i presuda Osnovnog suda u Požarevcu P.76/2015 od 23.09.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Sonja Nestorović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Uzročno-posledična veza kod tzv. ratne štete

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 13256/14 od 21.01.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 4015/16 od 12.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Zajam – Isplata duga nastalog po osnovu Ugovora o zajmu – Ukazivanje na ništavost jedne ugovorne strane u ugovornom odnosu ne izaziva automatsku ništavost ugovora – Dokazivanje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 335/18 od 22.03.2018, kojom se odlučuje o žalbi protiv presude Osnovnog suda u Valjevu P br. 1903/16 od 14.11.2017. godine), presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Milanka Vukčević


OBLIGACIONO PRAVO - Zakonska zatezna kamata i troškovi parničnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž1. 106/15 od 06.07.2015. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.399/2014 od 21.10.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7741/2014 od 14.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Zatezna kamata na iznos neisplaćene kamate Na iznos neisplaćene zatezne kamate može se zahtevati zatezna kamata samo od dana kada je sudu podnesen zahtev za njenu isplatu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2985/17 od 30.11.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 10971/13 od 10.05.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO (40) – Podeljena odgovornost – Odgovornost za drugoga (čl. 165. i 192. ZOO)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3804/2016 od 17.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO (41) – Odgovornost za štetu pričinjenu usled pada drveta na javnoj površini, a oštećeni predmeti postavljeni na javnoj površini bez odobrenja nadležnih organa – Podeljena odgovornost (član 192. ZOO)

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 2843/16 od 05.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Danijela Kukuruzović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO (42) – Povreda časti i ugleda – Parnični postupak vođen radi naknade nematerijalne štete ne predstavlja povredu ugleda i časti (čl. 158. i 200. ZOO)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 19/2017 od 19.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Nebojša Pantelić, sudijski pomoćnik


OBLIGACIONO PRAVO (43) – Naknada buduće štete – Mogućnost traženja samo kod potraživanja nematerijalne štete (član 203. ZOO)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4640/2016 od 30.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO (44) – Odgovornost za naknadu regresne štete – Napuštanje mesta nezgode – Razlikovanje krivice za nastupanje regresnog uslova i odgovornosti za štetu nastalu usled saobraćajne nezgode (član 29. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4032/2016 od 02.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO (45) – Uračunavanje ispunjenja – Red uračunavanja (član 312. ZOO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 104/18 od 07.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


OBLIGACIONO PRAVO (46) – Naknada štete i prekid zastarelosti potraživanja – Zahtev za naknadu štete podnet u postupku za mirno rešenje spora i prekid zastarelosti (član 391. ZOO)

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 1533/17 od 17.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


OBLIGACIONO PRAVO (47) – Zatezna kamata kao glavno i sporedno potraživanje (član 295. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1523/2016 od 24.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO (48) – Osiguranje – Objektivni rok zastarelosti potraživanja iz ugovora o osiguranju (član 380. ZOO)

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž. 524/2018 od 28.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO (49) – Osiguranje imovine – Raskid ugovora o osiguranju zbog docnje u isplati premije osiguranja (čl. 912. i 913. ZOO)

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž.1538/2016 od 18.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor setence: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO (50) – Obračun kamate kod ugovora o kreditu – Prava banke kao davaoca kredita (čl. 1065. i 277. ZOO)

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 1506/16 od 16.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


OBLIGACIONO PRAVO (51) – Dnevna naknada iz osiguranja u slučaju privremene nesposobnosti za školski rad

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Gž 2865/16 od 17.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO (52) – Naknada štete po polisi za obavezno osiguranje lica u javnom prevozu – Prava putnika u taxi vozilu (po polisi za obavezno osiguranje) od posledica nesreće (čl. 919. i 946. ZOO i član 15. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju)

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Gž 4178/16 od 07.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


ODLUKA USTAVNOG SUDA – Broj Už-3456/2016 - U POSTUPKU PO USTAVNOJ ŽALBI – Povreda prava na imovinu (izvršni postupak) – Naknada štete

(Odluka US broj Už-3456/2016, objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 89/2018 od 16. novembra 2018. g.)


Odluka Ustavnog suda Už-8378/2016 – Zabeležba postojanja izvršnog postupka

(Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, Broj: Už-8378/2016 iz 2018. godine) - Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd


OSTAVINSKI POSTUPAK - Ostavina rehabilitovanog lica

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 463/16 od 01.12.2016. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu O 18037/13 od 06.11.2015. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


OSTAVINSKI POSTUPAK - Utvrđivanje pasive zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 4694/15 od 01.03.2017. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu O 1812/15 od 11.03.2015. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK - Bitna povreda odredbe parničnog postupka (član 374. stav 2. tačka 7. ZPP) - Odlučivanje suda o preinačenju tužbe tek uz odluku o glavnoj stvari

(Presuda Osnovnog suda u Požarevcu 37P.br.257/16 od 11.04.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-1949/17 od 19.02.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Milica Aksentijević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Dostavljanje tužbe tuženiku – Urednost dostave (član 141. ZPP)

(Presuda zbog izostanka Osnovnog suda u Čačku P 495/16 od 04.04.2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1441/17 od 19.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost revizije protiv rešenja drugostepenog suda kojim je postupak pravnosnažno okončan (član 420. stav 1. ZPP)

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda posl.br. Rev 964/2017 od 27.04.2017. godine kojim je odbačena kao nedozvoljena revizija tužioca, Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, GŽ1-3536/16 od 07.12.2016. godine, Presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P1-2150/13 od 29.09.2016.godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Izvod iz poslovnih knjiga - Analitička kartica kao dokazno sredstvo

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 866/15 od 28.09.2015. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Alternativno ovlašćenje - facultas alternativa (čl. 196. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda Novi Sad Gž. 519/16 od 26.4.2016. godine, revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev. 1513/16 od 3.11.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujičić Gordana, sudski savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Apsolutna nenadležnost suda za odlučivanje o zakonitosti izbora organa upravljanja stambene zgrade

(Rešenje Apelacionog suda Novi Sad Gž. 641/17 od 6.4.2017. godine, revizija odbijena rešenjem Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2335/17 od 6.11. 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujičić Gordana, sudski savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Bitna povreda postupka (predlog stranke da se izvede neki dokaz - postupanje suda)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 1399/17 od 08.06.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Dejstvo privremene mere

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 3399/17 od 21.12.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mirna Dželetović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Donošenje presude bez raspravljanja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 1667/18 od 26.04.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Dozvoljenost žalbe umešača sa položajem jedinstvenog suparničara

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 957/17 od 21.3.2017.godine, revizija odbačena rešenjem Vrhovnog kasacionog suda Rev. 1974/17 od 19.10.2017.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujičić Gordana, sudski savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Jedinstvenost odluke o parničnim troškovima

(Presuda Apelacionog suda Gž. 2172/18 od 24.05.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mirna Dželetović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Nedopustivost izvršenja (I)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 3897/17 od 11.12.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Nedopustivost izvršenja (II)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 123/17 od 02.03.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Nedozvoljeno raspolaganje tužbenim zahtevom

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.1995/16 od 29.92017. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 187/2017 od 8.11.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Tatjana Miljuš, sudija


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Odbačaj tužbe (tuženi preminuo pre podnošenja tužbe) - Neotklonjiv procesni nedostatak

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br.Gž.2796/16 od 29. jula 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Predmet parnice nastale iz izvršnog postupka

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br.Gž.1394/16 od 10. avgusta 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Prekid postupka (okončanje postupka, koji se vodi između dva privredna društava i prethodno pitanje u tekućoj parnici)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 502/16 od 07.04.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Privremena mera i tužba za utvrđenje

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 1017/17 od 30.03.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Procesne posledice izostanka uredno pozvanog tuženog sa ročišta

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž.940/18 od 07. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Teret dokazivanja (visine i strukture potraživanja za koje traži namirenje)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 1672/18 od 16. maja 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik)


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK - Vrednost predmeta spora (u sporovima koji za predmet imaju novčano potraživanje)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 940/18 od 07. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - Jurisdikcioni imunitet strane države

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 3968/18 od 21.06.2018. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


PARNIČNI POSTUPAK - Mesna nadležnost suda u sporu po regresnom zahtevu – Pravo tužioca na izbor mesno nadležnog suda (odredba člana 20. stav 2. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 5068/2017 od 07.12.2017. godine kojim je delimično ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-3389/2017 od 20.09.2017. godin) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost suda prema vrednosti predmeta spora

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj R-23/18 od 09.05.2018.godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost za zastupanje Republike Srbije u parnici i parnična sposobnost sudova - Državno pravobranilaštvo

(Pravno shvatanje izraženo u rešenjima Višeg suda u Užicu Gži br.81/17 od 11.07.2017. godine i Gži br.81/17 od 18.09.2017. godine) - Sentencu pripremio: Nebojša Neša Marinković, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - Nedopuštenost zahteva za izuzeće

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.104/2016 od 01.06.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Neopozivost date izjave o povlačenju tužbe

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 209/17 od 27.02.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Novčano kažnjavanje stranke zbog nedostavljanja isprava - Nepostojanje zakonskog osnova

(Pravno shvatanje izraženo u rešenju Višeg suda u Užicu Gž1 br.77/17 od 04.12.2017. godine) - Sentencu pripremio: Nebojša Neša Marinković, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - Odbacivanje tužbe

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 393/17 od 30.03.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbijanje predloga za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja ročišta

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 175/15 od 26.01.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 48/17 od 19.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Odlaganje ročišta i troškovi postupka

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.1197/15 od 20.01.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pž.867/16 od 11.02.2016. godine - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Određivanje privremene mere (kada je predmet tužbenog zahteva novčano potraživanje) - Svrha privremene mere

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž- 1960/18 od 23.05.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Parnični troškovi nakon povlačenja tužbe

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 31/17 od 23.03.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 2172/17 od 25.04.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Postavljanje privremenog zastupnika (u smislu člana 81. ZPP) - Uslovi

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 393/17 od 30.03.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Postojanje identiteta tužbenih zahteva i odbačaj tužbe zbog presuđene stvari (čl. 359. st. 2. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 3257/16 od 30.03.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1545/17 od 17.01.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Pravno dejstvo odluke Ustavnog suda

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. broj GŽ-3272717 od 09.10.2017. godine, kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u novom Sadu posl.broj P-437/10 od 28.04.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Prekid postupka kod jedinstvenih suparničara

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž-3065/2016 od 07.05.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-5580/2015 od 23.02.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka – Uslovi za donošenje

(Presuda zbog izostanka Osnovnog suda u Ivanjici P 391/15 od 20.07.2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 254/17 od 27.09.2017)


PARNIČNI POSTUPAK - Privremena mera u postupku smetanja državine – Mogućnost (kao izuzetak) identičnosti (po svom dejstvu i posledicama) predloga za privremenu meru i postavljenog tužbenog zahteva u sporu za zaštitu državine

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 4746/2017 od 09.11.2017. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-5508/2017 od 15.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje (a nakon što se smatra da je tužba tužioca povučena)

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 587/15 od 04.04.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1638/17 od 22.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost suda (po zahtevu kojim se traži predaja poseda) – Potreba utvrđivanja vrednosti predmeta spora (član 31. stav 1. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 2832/2017 od 12.12.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-1173/2017 od 26.04.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Tačna adresa i dostavljanje

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 393/17 od 30.03.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokazivanja dospelosti obaveze

(Pravnosnažna presuda Privrednog suda u Požarevcu P.49/14 od 24.02.2014. godine.) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokazivanja osnovanosti potraživanja

(Pravnosnažna presuda Privrednog suda u Požarevcu P.427/2016 od 05.10.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokazivanja visine potraživanja

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.378/2014 od 30.09.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7546/14 od 31.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Trošak sastava odštetnog zahteva i šteta u smislu člana 155. ZOO

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 106/15 od 06.07.2015. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi izrade nalaza i mišljenja veštaka (kao izdaci povodom parničnog postupka, a ne kao - materijalna šteta)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 1155/2016 od 18.07.2017.godine kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-4037/2015 od 12.01.2016.godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi opomene pred tužbu (kao troškovi koji ne predstavljaju nužne troškove postupka)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 1019/2018 od 15.03.2018. godine kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-2661/2017 od 13.12.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Umešač

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.1103/2015 od 01.03.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Utvrđivanje nedopustivosti izvršenja – Sukob nadležnosti

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj R-27/18 od 31.05.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Utvrđivanje vrednosti spora (član 33. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 3940/16 od 10.04.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1672/17 od 22.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Visina nagrade advokata za sastav odštetnog zahteva

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 84/2015 od 27.02.2015. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Vraćanje u pređašnje stanje

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu 1.P.144/2016 od 12.04.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Vrednost predmeta spora (u parnici po - jednoj tužbi protiv istog tuženog sa više zahteva, koji se zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu) i izjavljivanje revizije

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda posl.br. Rev 980/2017 od 14.06.2017. godine kojim je odbačena kao nedozvoljena revizija tužilaca) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonska zatezna kamata na troškove sastava predloga za mirno rešenje spora (kao troškove postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj Gž-2714/2017 od 24.11.2017. godine kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-10764/16 od 30.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonska zatezna kamata obračunata u nominalnom iznosu i vrednost predmeta spora

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 44/17 od 09.02.2017. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


PARNIČNI POSTUPAK (1) – Nadležnost suda – Postupanje suda u situaciji kad nađe da za rešavanje spora nije nadležan sud (član 16. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 1479/17 od 19.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK (10) – Oslobađanje od plaćanja sudske takse (čl. 168. - 173. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3560/2017 od 12.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (11) – Procesna sukcesija (član 217. ZPP; čl. 212. i 222. Zakona o nasleđivanju)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2286/2018 od 18.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (12) – Blagovremenost predlaganja dokaza (član 314. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1433/2017 od 11.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (13) – Nalazi veštaka medicinske struke i ocena dokaza (član 264. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3248/2016 od 16.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (14) – Tužba i predlog za izdavanje platnog naloga (član 455. ZPP)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3443/2018 od 17.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (15) – Tužba za izdavanje platnog naloga (čl. 455. i 458. ZPP)

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4701/2016 od 20.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK (16) – Presuđena stvar i nepotpuna pasivna legitimacija (član 294. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 352/2017 od 21.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK (17) – Vrednost predmeta spora kod poništaja hipoteke (čl. 31. i 32. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 2768/2018 od 29.08.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK (2) – Mesna nadležnost – Nadležnost suda na čijem se području nalazi sedište skupštine RS, za suđenje u sporovima protiv RS - MUP - Policijske uprave (član 40. ZPP)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4222/2016 od 14.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (3) – Parnična sposobnost stranke (čl. 12, 79. i 81. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž - 4789/17 od 30.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Kiš Valerija, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK (4) – Privatni preduzetnik kao stranka u postupku (član 73. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2766/2016 od 16.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (5) – Prekid postupka – Potpuno lišenje poslovne sposobnosti stranke kao otklonjivi nedostatak (čl. 80. i 222. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 1630/16 od 26.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK (6) – Poučavanje neuke stranke – Neuredna tužba i dužnost suda da obavezujućim rešenjem tačno pouči tužilju na koji način treba da uredi tužbu (član 101. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 2027/16 od 24.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK (7) – Odbacivanje tužbe – razlozi (čl. 98. i 192. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4035/2016 od 26.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (8) – Predlog za vraćanje u pređašnje stanje – Početak roka za podnošenje predloga (član 110. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1796/2018 od 30.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK (9) – Troškovi postupka – Odlučivanje po zahtevu stranke – Obavezni sadržaj (član 163. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 4229/16 od 30.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


PATENTNO PRAVO - Naknada za korišćenje patenta – Obaveza lica koje je savesno otpočelo korišćenje zaštićenog pronalaska pre priznatog prava

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 21/17 od 16.03.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 148/12 od 15.11.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


PORODIČNO PRAVO – Akcije stečene bez naknade kao posebna imovina supružnika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 1536/17 od 1.6.2017. godine revizija odbačena rešenjem Vrhovnog kasacionog suda, poslovni broj Rev. 1982/17 od 25.09.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marina Sekulić, viši savetnik


PORODIČNO PRAVO - Aktivna legitimacija za vođenje postupka, radi utvrđenja prava stanovanja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-64/18 od 26.04.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.broj P2-1813/16 od 20.02.2018. g.) - Autor sentence: Svetlana Mitrović, viši sudijski saradnik


PORODIČNO PRAVO - Delimično lišenje roditeljskog prava

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 316/18 od 23.05.2018. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P2 1123/16 od 29.01.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO - Izdržavanje maloletnog deteta

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 309/18 od 09.05.2018. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P2 1282/17 od 12.01.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO - Izdržavanje supružnika

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 596/17 od 12.10.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P2 2045/16 od 23.05.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO – Izmena odluke o izdržavanju maloletnog deteta

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2. br. 450/17 od 3. avgusta 2017. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P2 1630/16) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Todor Brajović, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


PORODIČNO PRAVO - Izmena odluke o visini doprinosa za izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-50/18 od 08.02.2018. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-362/17 od 27.11.2017. g.) - Autor sentence: Svetlana Mitrović, viši sudijski saradnik


PORODIČNO PRAVO – Kompetencije roditelja za vršenje roditeljskog prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž2. 167/18 od 12 aprila 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PORODIČNO PRAVO – Kvalifikatorni elementi nasilja u porodici

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž2. 368/16 od 16. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PORODIČNO PRAVO – Nadležnost suda u sporovima radi razvoda braka, vršenja roditeljskog prava, poveravanja i izdržavanja maloletnog deteta sa međunarodnim elementom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž2 28/18od 1. februara 2018. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P2 1375/16) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Tanja Šobat, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PORODIČNO PRAVO – Ništavost braka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž2. 134/17 od 22.03.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milica Prijić, samostalni savetnik


PORODIČNO PRAVO – Obim zadovoljenja dečjih potreba

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br.Gž2.349/16 od 09. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PORODIČNO PRAVO - Održavanje ličnih odnosa

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž2 161/18 od 08.03.2018. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P2 6/16 od 12.12.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO – Priznanje strane sudske odluke (kojom je odlučeno o vršenju roditeljskog prava) – Uslovi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. 2027/2017 od 06.07.2017. godine - rešenje Višeg suda u Beogradu R. 623/15 od 19.01.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Stanković, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


PORODIČNO PRAVO – Teret dokazivanja u porodično pravnim sporovima

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž2. 337/16 od 01. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PORODIČNO PRAVO – Uzrast deteta (kao jedan od faktora koji opredeljuju način viđanja i održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kome dete nije povereno)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž2. 171/16 od 16. marta 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


PORODIČNO PRAVO - Vraćanje poklona bivših supružnika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2191/17 od 05.10.2017. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-7234/15 od 24.03.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PORODIČNO PRAVO – Zajednička imovina bračnih drugova na sredstvima rada kojima se obavlja preduzetnička delatnost

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu,Gž. 3921/13 od 11.12.2013. godine potvrđena presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev.1217/14 od 20.5.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vujičić Gordana, sudski savetnik


PORODIČNO PRAVO – Zaštita od nasilja u porodici – Negiranje postojanja nasilja i nedoslednosti u iskazima žrtve – Postupanje suda (procena u sklopu korpusa izvedenih dokaza)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž2. 141/18 od 22. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (18) – Identitet izvršne isprave (čl. 59. i 166. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj GžI 569/2018 od 02.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (19) – Uslovi za izvršenje iz izvršne isprave

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 134/18 od 07.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (20) – Sudska odluka kao izvršna isprava – Uslovi (čl. 41. i 43. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4161/2017 od 02.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (21) – Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, kojim je predloženo da se izvršenje sprovede na celokupnoj imovini izvršnog dužnika – Urednost predloga (čl. 60. i 62. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 4342/17 od 11.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (22) – Urednost predloga za izvršenje (čl. 59. i 101. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 4057/17 od 08.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (23) – Izvršenje na pokretnim stvarima (čl. 54. i 108. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 5/2018 od 19.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (24) – Spajanje u izvršnom postupku – Odlučivanje (o predlogu za spajanje) u formi zaključka, protiv koga nije dozvoljen pravni lek (čl. 23. i 24. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 15/18 od 17.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (25) – Zaloga u izvršnom postupku (čl. 36. i 37. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4312/2017 od 09.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (26) – Izvršenje radi naplate dospelih iznosa na ime doprinosa za izdržavanje dece, na bonusu kao delu zarade izvršnog dužnika (član 105. Zakona o radu)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 489/18 od 27.08.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Danijela Kukuruzović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (27) – Izvršenje na osnovu iste izvršne isprave u više izvršnih postupaka (nepostojanje procesnih smetnji da izvršni poverilac protiv istog izvršnog dužnika, po istoj izvršnoj ispravi, vodi dva izvršna postupka)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 4239/17 od 12.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (28) – Izvršenje na osnovu nepravnosnažne presude – Uslov (član 43. ZIO; član 368. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži. 345/18 od 20.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (29) – Ovlašćenja prvostepenog suda u postupku sprovođenja izvršenja (član 64. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 5270/17 od 22.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (30) – Založno pravo na stvarima na kojima je predloženo izvršenje i izuzimanje tih stvari (član 218. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 506/18 od 04.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (31) – Skraćeni prepis rešenja o izvršenju (član 66. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 296/18 od 30.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (32) – Prinudno izvršenje rešenja o određivanju privremene mere – Odlučivanje u formi zaključka – bez prava na pravni lek (čl. 23, 24. 418. i 422. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 84/18 od 14.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (33) – Protivizvršenje (član 115. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 552/18 od 01.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Danijela Kukuruzović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (34) – Zahtev za otklanjanje nepravilnosti – Redovan pravni lek protiv rešenja kojim je odbijen zahtev (čl. 24. i 148. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu polsovni broj Gži 523/18 od 17.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (35) – Naknada štete nastale usled nepravilnosti pri sprovođenju izvršenja (čl. 130. i 326. ZIO)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2037/2016 od 28.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (36) – Pasivna legitimacija kod izvršenja na nepokretnosti na kojoj postoji pravo susvojine (član 39. ZIO; član 211. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 4748/17 od 09.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (37) – Pravni lek protiv rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima (čl. 24, 39, 86, 340. i 342. ZIO; član 389. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 400/2018 od 18.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (38) – Prigovor zastarelosti u izvršnom postupku i ovlašćenja suda (član 74. ZIO; član 379. ZOO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj GžI 588/18 od 09.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA (39) – Nadležnost za sprovođenje izvršenja radi predaje pokretne stvari (čl. 4. i 343. ZIO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 58/2017 od 07.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


PRAVNA PITANJA - Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova sa teritorija Republike Srbije a o kojima je postignuto ili nije postignuto usaglašeno mišljenje - Kragujevac, 20018

(Usaglašena i neusaglašena pravna pitanja Apelacionih sudova - Kragujevac, 2018) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd


PRAVNA PITANJA - Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova sa teritorija Republike Srbije a o kojima je postignuto ili nije postignuto usaglašeno mišljenje - Niš, 20018

(Usaglašena i neusaglašena pravna pitanja Apelacionih sudova - Niš, 2018) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd


PRAVNA PITANJA - Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova sa teritorija Republike Srbije a o kojima je postignuto ili nije postignuto usaglašeno mišljenje - Novi Sad, 20018

(Usaglašena i neusaglašena pravna pitanja Apelacionih sudova - Novi Sad, 2018) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PRAVNI STAV – BANKARSKO PRAVO – TROŠKOVI I PROVIZIJA BANKE – Dozvoljenost ugovaranja troškova kredita – Način obračuna i naplate troškova obrade kredita, puštanja kredita u tečaj i drugih troškova banke – Nepostojanje automatske ništavosti odredbi ugovora troškovima kredita

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, dana 22.05.2018. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PRAVNI ZAKLJUČAK – OBLIGACIONI ODNOSI – PARNIČNI POSTUPAK – Pasivna legitimacija u parnici radi naknade štete nastale u vezi sa izvođenjem radova – Naručilac radova (kao pasivno legitimisano lice na osnovu člana 207. ZOO)

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 18.12.2017. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PRAVNI ZAKLJUČAK – PARNIČNI POSTUPAK – Blagovremenost podneska – Preporučene pošiljke (utvrđivanje šta se ima smatrati preporučenom pošiljkom)

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 28.09.2017. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PRAVNI ZAKLJUČCI – ZABRANA DISKRIMINACIJE – NAKNADA ŠTETE – Problem diskriminacije i nematerijalne štete u predmetima tzv. „rezervista protiv države“

(Pravni zaključci usvojeni na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 14.11.2017. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PUNOVAŽNOST VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJA

(Pravno shvatanje, usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 2. aprila 2019. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO ODELJENJE VKS) – PRAVNI ZAKLJUČAK – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – Nadležnost i suđenje posebnih odeljenja viših sudova

(Pravni zaključak usvojen na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, dana 23.4.2018. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO ODELJENJE VKS) – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – Posebno otežavajuća okolnost i okolnost krivičnog dela (član 54a KZ)

(Pravni stav usvojen na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, dana 03.04.2018. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO ODELJENJE VKS) – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – Uračunavanje vremena provedenog u pritvoru u osuđujuću kaznu zatvora (koja je kraća od osuđujuće kazne) – Postupanje suda (član 278. stav 1. ZKP)

(Pravni stav usvojen na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, dana 31.5.2017. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNI STAV – GRAĐANSKO ODELJENJE – Ništavost odredbe ugovora o kreditu kojom se korisnik obavezuje da plaća banci troškove obrade kredita u procentalnom iznosu od iznosa odobrenog kredita

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu održanoj 5. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV – GRAĐANSKO ODELJENJE – Pitanje zastarelosti naplate sudske takse

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu održanoj 5. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Izjašnjenje izvršnih poverilaca (o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj) – Postupanje po članu 547. ZIO

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 2.11.2018. godine) - Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd


PRAVNI STAVOVI – GRAĐANSKO ODELJENJE ZA RADNE SPOROVE – Dodatna zarada

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanoj 31. januara 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAVOVI – GRAĐANSKO ODELJENJE ZA RADNE SPOROVE – Nedozvoljena je tužba za utvrđenje da pojedinačni akt poslodavca predstavlja štetnu radnju u vezi sa uzbunjivanjem

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanoj 18. septembra 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAVOVI – GRAĐANSKO ODELJENJE ZA RADNE SPOROVE – Pravo na naknadu za prekovremeni rad i rad nedeljom

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanoj 31. januara 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAVOVI – GRAĐANSKO ODELJENJE ZA RADNE SPOROVE – Pravo na uvećanu platu policijskog službenika

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanoj 14. juna 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAVOVI – GRAĐANSKO ODELJENJE ZA RADNE SPOROVE – Rad na terenu kraći od 30 dana

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanoj 31. januara 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAVOVI – GRAĐANSKO ODELJENJE ZA RADNE SPOROVE – Troškovi smeštaja i ishrane

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanoj 31. januara 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd


PRAVNI STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - Sporna pravna pitanja dostavljena od strane osnovnih i viših sudova sa područja Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, razmatrana na sednici održanoj dana 11.10.2017. godine

(Sporna pravna pitanja dostavljena od strane osnovnih i viših sudova sa područja Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, razmatrana na sednici održanoj dana 11.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Priredio: Predsednik Krivičnog odeljenja – sudija Aleksandar Blanuša


PRAVNI STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - Sporna pravna pitanja dostavljena od strane osnovnih i viših sudova sa područja Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, razmatrana na sednici održanoj dana 21.02.2018. godine

(Sporna pravna pitanja dostavljena od strane osnovnih i viših sudova sa područja Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, razmatrana na sednici održanoj dana 21.02.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Priredila: Predsednik Krivičnog odeljenja - sudija Olivera Bojović


PRAVNI STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - Zaključci sa zajedničkog radnog sastanka krivičnih odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije, održanog u cilju ujednačavanja sudske prakse (Beograd, 6.7.2017. god.)

(Zaključci sa zajedničkog radnog sastanka krivičnih odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije, održanog u cilju ujednačavanja sudske prakse - Beograd, 6.7.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Priredio: Predsednik Krivičnog odeljenja – sudija Aleksandar Blanuša


PRAVNI STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - Zaključci sa zajedničkog radnog sastanka Krivičnih odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije, održanog u cilju ujednačavanja sudske prakse (Novi Sad, 30.3.2018. god.)

(Zaključci sa zajedničkog radnog sastanka Krivičnih odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije, održanog u cilju ujednačavanja sudske prakse - Novi Sad, 30.3.2018. god.) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Priredila: Predsednik Krivičnog odeljenja - sudija Olivera Bojović


PRAVNI STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - Zaključci usvojeni u cilju ujednačavanja sudske prakse na zajedničkom radnom sastanku predstavnika krivičnih odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije (Kragujevac, 12.12.2017. god.)

(Zaključci usvojeni u cilju ujednačavanja sudske prakse na zajedničkom radnom sastanku predstavnika krivičnih odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova Republike Srbije - Kragujevac, 12.12.2017. god.) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Priredio: Predsednik Krivičnog odeljenja - sudija Aleksandar Blanuša


PRAVNI ZAKLJUČAK – ODLUKA VKS – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – GRAĐANSKO PRAVO – Zastarelost potraživanja u odnosu na preduzetnike – Primena roka iz člana 371. ZOO – Odluka VKS o neprihvatanju predloga za izmenu važeće sudske prakse

(Pravni zaključak - jednoglasno usvojen na sednici predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Privrednog apelacionog suda, održanoj 8.12.2017. godine u Beogradu i Odluka VKS od 18.12.2017.) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – GRAĐANSKO PRAVO – IZVRŠENJE – Proglašenje izvršenja nedopuštenim – Nadležnost privrednog suda (nakon proglašenja stečaja)

(Pravni zaključak - jednoglasno usvojen na sednici predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Privrednog apelacionog suda, održanoj 8.12.2017. godine u Beogradu) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – GRAĐANSKO PRAVO – Obaveza suda da pribavi dokaze – Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima

(Pravni zaključak - jednoglasno usvojen na sednici predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Privrednog apelacionog suda, održanoj 28.9.2017. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – GRAĐANSKO PRAVO – Regresna potraživanja osiguravača – Pravo na kamatu i početak računanja

(Pravni zaključak - jednoglasno usvojen na sednici predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Privrednog apelacionog suda, održanoj 8.12.2017. godine u Beogradu) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – GRAĐANSKO PRAVO – Zakonski zastupnik stranke koja nema parničnu sposobnost i davanje punomoćja za zastupanje te stranke svom bratu, sestri ili bračnom drugu

(Pravni zaključak - jednoglasno usvojen na sednici predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Privrednog apelacionog suda, održanoj 28.9.2017. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/2018 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Popović, sudija VKS), Intermex, Beograd


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Granice ispitivanja prvostepene odluke

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 2-Prž. br. 20034/16, od 27.10.2016)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Izricanje opomene

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu, III-308 Prž broj 8131/17, od 16.05.2017)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Primena blažeg propisa (član 6. Zakona o prekršajima)

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 3 Prž. br. 8917/18, od 09.05.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – Dokazivanje i izvođenje dopunskih dokaza – Član 89. Zakona o prekršajima

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 3 Prž. br. 8917/18, od 09.05.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – Pravo na odbranu u prekršajnom postupku – Član 93. Zakona o prekršajima

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda Beogradu, 2-Prž. br. 6019/18, od 30.03.2018)


PREKRŠAJNA SEKCIJA - Materijalne odredbe Zakona o prekršajima - odnos sa posebnim propisima kojima se uređuju prekršaji i primena u praksi

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Mirjana Tukar, sudija Prekršajnog apelacionog suda


PREKRŠAJNA SEKCIJA - Odnos Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na odluke Evropskog suda za ljudska prava

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Milorad Vukajlović, sudija Prekršajnog apelacionog suda


PREKRŠAJNA SEKCIJA - Postupanje po novom Zakonu o strancima u prekršajom postupku sa osvrtom na Zakon o azilu i Zakon o graničnoj kontroli

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Nevenka Pančić, sudija Prekršajnog apelacionog suda


PREKRŠAJNA SEKCIJA - Zakon o sprečavanju nasilja u porodici kroz praksu prekršajnih sudova

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Biljana Gavrilović, sudija Prekršajnog apelacionog suda


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Rev – Nedopustivost izvršenja – Valjan pravni osnov za sticanje svojine i državine na stanu - Naplata novčanog potraživanja na ime naknade za izuzeto, a neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište – Pravo vanknjižnih vlasnika na sudsku zaštitu

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3183/2017 od 10. maja 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 8484/16 od 11.01.2017. godine, donetoj po žalbi na presudu Višeg suda u Beogradu P 627/2016 od 16.09.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PARNIČNI POSTUPAK – PORODIČNO PRAVO – Rev – IZDRŽAVANJE – Utvrđivanje očinstva – Odbijanje da se podvrgne DNK analizi – Primena pravila o teretu dokazivanja (čl. 228. i 231. ZPP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 533/2017 od 28. juna 2017. Godine, doneto odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž2 694/16 od 22.12.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PARNIČNI POSTUPAK – PORODIČNO PRAVO – Rev – IZDRŽAVANJE – Utvrđivanje očinstva – Verovatnoća od 99,99999998% (utvrđena na osnovu analize DNK materijala, od strane nadležne zdravstvene ustanove) - Potvrda očinstva

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 314/2018 od 24. januara 2018. godine, odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž2 223/16 od 01.04.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Jasminka Stanojević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – Rev – ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA – Izmena načina održavanja ličnih odnosa dece i roditelja

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3172/2018 od 24. maja 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – Rev – Vršenje roditeljskog prava – Najbolji interes deteta

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 2334/2018 od 24. maja 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Prev – PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika – Raspolaganje imovinom uz neznatnu naknadu

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Prev 283/2016 od 11.05.2017. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Prev – PRIVREDNO PRAVO – Sticanje prava svojine akcionara na imovini akcionarskog društva – Osnov – Imovina društva kao imovina odvojena od imovine akcionara

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Prev 105/2017 od 11.05.2017. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Prev i Pzp1 – PRIVREDNO PRAVO – Ponavljanje pravosnažno okončanog postupka – Novi dokazi – Ovlašćenje za podnošenje zahteva za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Prev 24/2018 I Pzp 1/2018 od 19. aprila 2018. godine, doneto odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 6532/15 od 20.09.2017. godine, donetog po žalbi protiv rešenja Privrednog suda u Pančevu P 473/12 od 15.09.2015. godine) – Rešenje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – DUG – NAKNADA ZA ODUZETU ROBU – Isplata protivvrednosti 70% robe tužioca (koja se nalazila u magacinu i koja je izdata za potrebe Vojske Jugoslavije) – Pravo na zateteznu kamatu – Zastarelost i primena opšteg roka zastarelosti (iz člana 371. ZOO) – Uredba o organizovanju i izvršavanju materijalne obaveze i Zakon o odbrani

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 65/2018 od 12. jula 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 3769/17 od 26.07.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Nišu P 1070/15 od 04.04.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – HIPOTEKA – ZALOŽNA IZJAVA – Utvrđenje ništavosti založne izjave – Zahtev da se u zemljišnoj knjizi i katastru briše založno parvo – Nepoštovanje procedure za donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i ništavosti pravnog posla ili pravne radnje preduzete mimo te procedure

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 459/2017 od 29. juna 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž br. 8134/15 od 30.08.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Pančevu P br. 338/14 od 16.09.2015. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – IZVRŠENJE – STEČAJ – Nemogućnost sprovođenja izvršnog postupka (radi naplate potraživanja) prema Grafičkoj školi (kao ustanovi – čiji je osnivač Republika Srbija) i odgovornost tužene Republike Srbije – Solidarna odgovornost osnivača izvršnog dužnika (član 14. Zakona o stečaju)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 122/2018 od 19. jula 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž broj 4141/17 od 23.11.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Kragujevcu P 80/17 od 11.05.2017.godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – NAKNADA ŠTETE – Neosnovano naplaćen iznos (po rešenju o izvršenju donetom na osnovu izvršne isprave koja glasi na drugog dužnika) sa poslovnog računa pravnog prethodnika tužioca – Protivpravnost u postupanju i odgovornost za štetu - Izvršenje protiv dužnikovog dužnika na osnovu prenosa novčanog potraživanja sa dužnika na poverioca radi naplate

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 21/2018 od 30. maja 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 3227/17 od 20.10.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Čačku P 64/16 od 23.03.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – NAKNADA ŠTETE – Raskid ugovora o privatizaciji – Prekršaj ugovornih obaveza (otuđenje imovine) – Zalaganje imovine – Pravne posledice raskida ugovora

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 54/2018 od 12. jula 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 4214/16 od 01.11.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Beogradu P 5762/13 od 30.10.2015. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – NAKNADA ŠTETE – Nestabilan napon struje – Kvar mašine – Šteta nastala zbog nekorišćenja mašine do čijeg kvara je došlo usled kvara na sistemu snabdevanja električnom energijom tuženog

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 16/2018 od 17. maja 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 3514/16 od 05.10.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Leskovcu P br. 775/15 od 12.02.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – NAKNADA ŠTETE – Potraživanje na ime naknade štete zbog nezakonitog isključenja električne energije – Protivpravnost u postupanju i postojanje uzročno-posledične veze između takvog postupanja i nastale štete – Zakonsko ovlašćenje za obustavu isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 92/2018 od 12. juna 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 6370/16 od 23.11.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Novom Sadu P 2423/12 od 22.06.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – NASTAVAK REVIZIJSKOG POSTUPKA – Prekid postupka jer je tužilac brisan iz nadležnog registra privrednih društava usled pripajanja drugom privrednom društvu – Sledbeništvo u parnici - Uslovi

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Prev 173/2018 od 17. maja 2018. godine, doneto odlučujući o predlogu za nastavak revizijskog postupka, prekinutog rešenjem Vrhovnog kasacionog suda Prev 57/2018 od 22.02.2018. godine, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž br. 5953/17 od 15.11.2017. godin) – Rešenje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – PRODAJA I KUPOVINA DRUŠTVENOG KAPITALA – OBLIGACIONI ODNOSI – NAKNADA ŠTETE – Raskid ugovora o prodaji i kupovini društvenog kapitala između Agencije za privatizacije (koja je i raskinula ugovor zbog neispunjenja ugovornih obaveza) i tužioca – Nepostojanje uzročno-posledične veze između postupanja tuženog (imenovanog, od strane Akcijskog fonda Republike Srbije, nakon raskida ugovora, za privremenog zastupnika kapitala tužioca) i smanjenja kapitala tužioca

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 41/2018 od 17. maja 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 4344/16 od 24.07.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Nišu P 624/2015 od 24.03.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – STEČAJ – DUG – Utvrđenje osporenog potraživanja – Dug po osnovu cene robe (koju je tužilac nesporno isporučio tuženom, a ista mu nije plaćena) – Plan reorganizacije (kojim su redefinisana potraživanja) i visina potraživanja u novom stečaju (otvorenom zbog nepostupanja po usvojenom Planu)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 69/2018 od 5. jula 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 5552/17 od 22.11.2017.godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Beogradu P br. 2125/2017 od 03.07.2017.godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – STEČAJ – HIPOTEKA – Utvrđivanje prava prvenstvenog namirenja iz sredstava ostvarenih prodajom imovine tuženog – Sudska zaštita povodom založnog prava na nepokretnosti

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Prev 27/2018 od 30. maja 2018. godine, doneto odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž broj 602/17 od 28.09.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Beogradu P broj 340/2015 od 19.10.2016. godine) – Rešenje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – STEČAJ – IZVRŠENJE – Izvršenje na nepokretnoj imovini tuženog radi naplate novčanog potraživanja tužilaca – Upis postojanja (zabeležba) rešenja o izvršenju na nepokretnosti i sticanje založnog prava – Sticanje prava na odvojeno namirenje – Utvrđenje razlučnog prava

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 64/2018 od 29. juna 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž broj 7262/16 od 25.12.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Nišu P broj 630/2016 od 29.09.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – STEČAJ – SVOJINA – NEPOKRETNOSTI – Utvrđenje prava svojine i izlučenje iz stečajne mase – Kupovina nepokretnosti od investitora – Kupovina nepokretnosti od izvođača radova – Zaključenje ugovora sa nevlasnikom – Višestruko otuđenje i savesnost kupca

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 74/2018 od 5. jula 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 5928/17 od 06.12.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici P 67/17 od 06.07.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – UGOVORI – Utvrđenje ništavosti ugovora – Ugovor o solidarnom jemstvu – Raspolaganje imovinom velike vrednosti (član 443. tada važećeg Zakona o privrednim društvima)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 84/2018 od 29. juna 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 7643/15 od 27.04.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Beogradu P 9091/13 od 18.09.2015. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – PRIVREDNO PRAVO – Prev – ŽIG – Povreda žiga – Rokovi za ostvarenje sudske zaštite (član 74. tada važećeg Zakona o žigovima)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Prev 455/2017 od 17. maja 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Privrednog apelacionog suda Pž 3476/17 od 22.06.2017. godine, donetoj po žalbi protiv presude Privrednog suda u Beogradu P 257/16 od 06.04.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija dr Dragiša B. Slijepčević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Imunitet sudije – Tužba protiv sudije, sa zahtevom za utvrđenje, da je postupajući u predmetima, u vršenju sudijske funkcije, postupao diskriminatorski – Podobnost za sudsku zaštitu – Nedostatak tuživosti

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev 37/2019 od 23.01.2019. godine, doneto odlučujući o o reviziji tužioca izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 3515/18 od 13.07.2018. godine) – Rešenje doneto u veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – PORODIČNO PRAVO – Izdržavanje supružnika – Ocena ispunjenosti uslova za određivanje supružničkog izdržavanja (za bivšeg supružnika koji je radno sposoban i ima nepokretnost od koje može da ubira prihode za svoje izdržavanje) – Član 160. Porodičnog zakona

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 354/2019 od 13.02.2019. godine, doneta odlučujući o reviziji tužene- protivtužilje, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Nišu Gž2 292/2018 od 18.07.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – RADNO PRAVO – Zarada – Isplata razlike zarade i naknade zarade – Isplata zarade određivanjem manje cene rada od cene rada koju je trebalo utvrditi u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorima – Nemogućnost primene odredba člana 52. Posebnog kolektivnog ugovora koji je prestao da važi (pre spornog perioda)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2478/2018 od 28.02.2019. godine, doneta odlučujući o reviziji tužioca, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 2535/17 od 05.04.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Biljana Dragojević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – RADNO PRAVO – Zarada – Isplata razlike zarade po osnovu smenskog rada – Vrednovanje smenskog rada – Rad u smenama vrednovan kroz koeficijent za obračun plata – Procenat uvećanja plata propisan članom 147a Zakona o policiji, kao dodatak za zaposlene na poslovima na kojima se smenski rad uvodi povremeno

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2777/2018 od 06.02.2019. godine, doneta odlučujući o reviziji tužioca, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 1285/18 od 20.08.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Biljana Dragojević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI – PORODIČNO PRAVO – Mere zaštite od nasilja u porodici

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3629/2018 od 21. juna 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – STVARNO PRAVO – Rev – OBLIGACIONO PRAVO – Pravo preče kupovine – Pravni osnov za pobijanje osporenog ugovora

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 850/2016 od 15. maja 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS – IZABRANE SENTENCE – KRIVIČNA MATERIJA – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona – Odlučivanje (isključivo) o pravnosnažnoj presudi

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 03. novembra 2015. godine, koja je utvrđena na sednici KO VKS od 21.09.2017. godine, a verifikovana na sednici KO VKS od 12.02.2018. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS – IZABRANE SENTENCE – KRIVIČNA MATERIJA – PREKRŠAJNO PRAVO – Sprečavanje vođenja više kaznenih postupaka povodom istog događaja (smisao zakonske odredbe iz člana 183. stav 3. u vezi stava 2. Zakona o prekršajima) – Načelo “ne bis in idem”

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1406/2017 od 6. februara 2018. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 04.06.2018. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 10.09.2018. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS – IZABRANE SENTENCE – KRIVIČNA MATERIJA – Zakonitost naredbe o tajnom nadzoru komunikacije (član 167. ZKP)

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1306/2017 od 19.12.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 04.06.2018.godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 10.09.2018.godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS – IZABRANE SENTENCE – KRIVIČNA MATERIJA – Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku – Primena opštih pravila KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.03.2017. godine koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.09.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.02.2018. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Krivično delo – Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (iz člana 246. stav 1. KZ) i Neovlašćeno držanje opojnih droga (iz člana 246a stav 1. KZ) – Nedozvoljen dokaz – Potvrda o oduzetim predmetima – Odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1199/2018, od 06.11.2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Zaječaru K 32/18 od 06.06.2018. godine i Apelacionog suda u Nišu Kž1 677/18 od 20.09.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Krivično delo – Neovlašćeno držanje opojnih droga (iz člana 246a stav 1. KZ) – Odlučivanje o zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka – sastav veća – Postupanje sudije koji se mora izuzeti

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1269/2018, od 20.11.2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Mionici Kv 62/18 od 18.07.2018. godine i Višeg suda u Valjevu Kž2 73/18 od 22.08.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Krivično delo – Poreska utaja (iz člana 229. stav 2. u vezi stava 1. u vezi člana 61. stav 1. KZ) – Odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti – (Ne)postojanje elemenata krivičnog dela

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1282/2018, od 20.11.2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Čačku K 388/14 od 20.04.2018. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 802/18 od 29.08.2018. godine) – Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Krađa (iz člana 203. stav 1. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 485. stav 4. ZKP) – Nekorišćenje redovnog pravnog leka – Odbačaj zzz kao nedozvoljenog

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 841/2018 od 11. septembra 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažne presude Višeg suda u Kragujevcu Kž1 90/18 od 28.02.2018. godine) – Rešrnje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Krađa (iz člana 203. stav 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Troškovi za sastavljanje zahteva za naknadu troškova postupka i žalbe na rešenje o troškovima – Zahtev za naknadu troškova kao - ostali podnesak (shodno stavu 2. tarifnog broja 4 AT) – Povreda zakona (član 441. stav 4. ZKP) – Delimično usvojen zahtev i preinačena rešenja

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 373/2017 od 11. maja 2017. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Loznici 4K 1065/10 od 20.10.2016. godine i Kv 425/16 od 26.12.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Janko Lazarević


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Laka telesna povreda (iz člana 122. stav 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – POVREDA ZAKONA (član 441. stav 4. u vezi sa članom 265. stav 3. ZKP) – Obustava postupka usled odustanka od tužbe privatnog tužioca – Obaveza privatnog tužioca da naknadi troškove krivičnog postupka – Usvojen zahtev, ukinuta rešenja i predmet vraćen na ponovno odlučivanje

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 488/2018 od 25. aprila 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Leskovcu 2Kbr. 441/16 od 26.05.2017. godine i Kv br.398/17 od 07.03.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Vesko Krstajić


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Nasilje u porodici (iz člana 194. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 485. stav 4. ZKP) – Neopredeljivanje (konkretno) ni jedne povrede zakona – Osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja – Odbačaj zzz kao neblagovremenog

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 862/2018 od 11. septembra 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Kraljevu K 303/16 od 23.12.2016. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 453/17 od 23.01.2018. godine) – Rešrnje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Nedozvoljena trgovina (iz člana 243. stav 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Obračun troškova (braniocu okrivljenog) u skladu sa pravnom kvalifikacijom krivičnog dela koja proizilazi iz dispozitiva krivične prijave – Povreda zakona (iz člana 441. Stav 4. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 628/2018 od 6. juna 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog javnog tužioca u Boru Kt br. 115/17 od 22.03.2018. godine i Osnovnog suda u Boru Kv br. 74/18 od 10.05.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Nevenka Važić


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. Stav 1) – Nepravilnosti u toku istrage (nalaz i mišljenje veštaka DNK Centra za genetiku - pribavljen na nezakonit način, jer uzimanju bukalnog brisa okrivljenog, kao i o naknadnom poređenju DNK profila – branilac nije bio obavešten, niti je bio prisutan) – Odbačen zahtev – Odluka nije stekla pravosnažnost (ne radi se o pravnosnažnoj odluci javnog tužioca)

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 707/2018 od 28. jun 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv rešenja Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu Ktpi 1/18 od 21.02.2018. godine i Višeg suda u Šapcu Kpp 6/18 od 20.03.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Bata Cvetković


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (iz člana 246. stav 1. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 485. stav 4. ZKP) – Neopredeljivanje (konkretno) ni jedne povrede zakona – Povreda Ustavom garantovanih prava okrivljenog (član 485. stav 1. tačka 3) ZKP) – Odbačaj zzz jednog branioca - kao nedozvoljenog i drugog branioca kao neblagovremenog

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 961/2018 od 18. septembra 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Pančevu K 18/17 od 02.02.2018. godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž1 343/18 od 10.05.2018. godine) – Rešrnje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (iz člana 246. stav 1. u vezi člana 33. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 483. stav 3. ZKP) – Brat okrivljenog kao neovlašćeno lice za podnošenje zzz – Odbačaj zzz kao nedozvoljenog

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 810/2018 od 11. septembra 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Višeg suda u Pirotu Kv 58/18 od 29.03.2018. godine i Apelacionog suda u Nišu Kž2 159/18 od 13.04.2018. godine) – Rešrnje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Prevara (iz člana 208. KZ) – Istovrsna krivična dela izvršena u vremenskoj povezanosti – Pravna kvalifikacija dela – Produženo krivično delo (član 61. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 439. tačka 2. ZKP) – Usvojen zzz jednog advokata i preinačena presuda (u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela i odluke o kazni) i odbačen zzz drugog advokata (kao nedozvoljen)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 411/2017 od 30. maja 2017. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Zrenjaninu K 33/15 od 19.09.2016. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1608/16 od 12.01.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Produženo krivično delo - Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (iz člana 246. stav 1. u vezi člana 61. KZ) – Nemogućnost ponovnog ukidanja prvostepene presude (u predmetu u kome je prvostepena presuda već jedanput ukinuta) – „Procesna zabrana“ za drugostepeni sud – Ograničenje opšteg ovlašćenja drugostepenog suda (član 455. stav 2. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 581/2018 od 22. maja 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz 591/18 od 10.05.2018. godine, podnetom protiv pravnosnažnog rešenja Apelacionog suda u Nišu Kž1 171/18 od 12.03.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Produženo krivično delo krađa (iz člana 203. stav 1. u vezi člana 61. KZ) – Elementi krivičnog dela – sitna krađa (član 210. KZ) – Vrednost oduzetih stvari – Istovrsna krivična dela izvršena u vremenskoj povezanosti – Pravna kvalifikacija dela – Produženo krivično delo (član 61. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 439. tačka 2. ZKP) – Odbijen zzz kao neosnovan

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 931/2018 od 12. septembra 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljene, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Novom Sadu K 41/17 od 12.02.2018. godine i Višeg suda u Novom Sadu Kž1 145/18 od 12.07.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Nevenka Važić


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Pronevera (iz člana 364. stav 1. KZ) – Donošenje presude po žalbi (na prvostepenu odluku) kada je predsednik veća - sudija čiji sin je zamenik OJT, koji je podneo optužni predlog – Izuzeće (član 37. stav 1. tačka 2. ZKP) – POVREDA ZAKONA (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP) – Usvojen zahtev, ukinuta presuda i predmet vraćen na ponovno odlučivanje

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1239/2017 od 5. decembra 2017. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Ivanjici K 31/15 od 22.02.2017. godine i Višeg suda u Čačku Kž1 143/2017 od 01.08.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Razbojništvo (iz člana 206. stav 1. KZ) – Krivično delo izvršeno u stanju skrivljene neuračunljivosti (član 24. stav 1. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 439. tačka 2. ZKP) – Usvojen zahtev, ukinute presude i predmet vraćen na ponovno suđenje

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 908/2017 od 19. septembra 2017. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Kragujevcu K 1373/15 od 06.04.2016. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 483/17 od 13.04.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Teška krađa (iz člana 204. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – Priznanje izvršenja strane presude – Obaveza prethodnog korišćenja redovnog pravnog leka – Odbacivanje zahteva

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 782/2018 od 12. jula 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažne presude Višeg suda u Pančevu Pom Ik2 5/15 od 12.11.2015. godine, pravnosnažnog rešenja Apelacionog suda u Beogradu Kž2 625/18 od 26.04.2018. godine i pravnosnažnih rešenja Višeg suda u Pančevu Kv 51/18 od 05.04.2018. godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž2 602/18 od 17.05.2018. godine) – Rešenje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Bata Cvetković


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja (iz člana 297. stav 1. u vezi člana 289. stav 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Blagovremenost zahteva za naknadu troškova (branioca okrivljenog) – Računanje rokova (kada je zahtev predat poštom – član 225. stav 2. i član 262. stav 2. ZKP) – Povreda zakona (član 441. stav 4. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 603/2018 od 29. maja 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Kragujevcu Kbr. 2187/13 od 13.10.2017. godine i Kv br. 27/18 od 20.02.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Teškо delo protiv zdravlja ljudi (iz člana 259. stav 4. u vezi člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Troškovi krivičnog postupka – Nužni izdaci (član 265. stav 1. ZKP) – Troškovi za “pristup sudu na ime dangube” – Povreda zakona (član 441. stav 4. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 709/2018 od 5. juli 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz 323/15 od 06.06.2018. godine, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Kruševcu K 354/10 od 15.01.2015. godine i Osnovnog suda u Kruševcu Kv 168/15 od 23.02.2015. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Bata Cvetković


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Teškо delo protiv zdravlja ljudi (iz člana 259. stav 4. u vezi člana 251. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Troškovi za sastavljanje zahteva za naknadu troškova postupka – Zahtev za naknadu troškova kao - ostali podnesak (shodno stavu 2. tarifnog broja 4 AT) – Povreda zakona (član 441. stav 4. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 764/2017 od 28. septembra 2017. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Kruševcu 1K 4688/10 od 20.04.2017. godine i 1K 4688/10 - Kv 336/17 od 12.06.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Janko Lazarević


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Udruživanje radi vršenja krivičnih dela (iz člana 346. stav 5. u vezi stava 4. u vezi stava 2. KZ) – Teško ubistvo (iz člana 114. tačka 5. KZ) – Obaveznost postojanja kvalifikatorne okolnosti (direktni umišljaj) kod teškog ubistva – Pogrešno pravno kvalifikovanje – Povreda zakona (član 439. stav 1. tačka 2. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz OK 14/2018 od 14. juna 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K Po1 103/2015 od 14.03.2016. godine i Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Kž1 Po1 4/17 od 06.09.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Bata Cvetković


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Ugrožavanje sigurnosti (iz člana 138. stav 2. u vezi stave 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Troškovi branioca maloletnog lica (član 79. stav 1. ZM)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 614/2018 od 29. maja 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog AA, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Višeg javnog tužioca u Zrenjaninu Ktm 332/17 od 11.01.2018. godine i Višeg suda u Zrenjaninu Kvm 13/18 od 22.03.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Utaja (iz člana 207. stav 4. u vezi stava 1. KZ) – Prestanak plaćanja po ugovoru o lizingu mašina i prisvajanje mašina (premeštanje, rasklapanje, predaja drugom) i mogućnost pravnog lica (direktora) da odgovara za krivično delo utaje (predmet lizinga poveren pravnom licu) – Subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 786/2018 od 10. jula 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Smederevu K br. 134/17 od 16.11.2017. godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 291/18 od 11.04.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Vanbračna zajednica sa maloletnikom, u pomaganju (iz člana 190. stav 1. u vezi člana 35. KZ) – Donošenje presude po žalbi (na prvostepenu odluku) u veću sastavljenom od sudija koje su učestvovale u postupku ispitivanja optužnice – Izuzeće (član 37. stav 1. tačka 4. ZKP) – POVREDA ZAKONA (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP) – Usvojen zahtev, ukinuta drugostepena presuda i predmet vraćen drugostepenom sudu na ponovno odlučivanje

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1235/2017 od 7. decembra 2017. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Novom Sadu K 1436/16 od 20.04.2017. godine i Višeg suda u Novom Sadu Kž1 167/17 od 06.09.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Janko Lazarević


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Zloupotreba ovlašćenja u privredi (iz člana 238. stav 2. KZ do Izmena 94/2016) – Pravni kontinuitet inkriminacije (član 238. i novi član 223.) – Usvajanje zahteva i preinačivanje presude

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 734/2018 od 27. juna 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Novom Sadu K.164/15 od 14.11.2017. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ1 210/18 od 12.04.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Nevenka Važić


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Zloupotreba službenog položaja (iz člana 359. stav 4. u vezi stava 3. i 1. u vezi člana 33. i člana 61. KZ) – POVREDA ZAKONA (član 485. stav 4. ZKP) – Odbačaj zzz kao neblagovremenog

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 829/2018 od 11. septembra 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Leskovcu K 172/10 od 28.01.2013. godine i Apelacionog suda u Nišu Kž1 1144/13 od 03.03.2014. godine) – Rešrnje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS – PREKRŠAJNA MATERIJA – Przz – PROCESNO PRAVO – TROŠKOVI POSTUPKA – Pristup informacijama od javnog značaja – Radnja prekršaja – Razlozi za oslobađanje od odgovornosti – Uvažavanje zahteva i preinačenje odluke o troškovima

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Przz 15/2018 od 12. septembra 2018. godine, doneta odlučujući o po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ptz 368/18 od 27.06.2018. godine protiv pravnosnažne presude Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, Odeljenja u Nišu II-211 Prž br. 8070/18 od 26.04.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Mirjana Ivić


PRESUDE I REŠENJA VKS – PREKRŠAJNA MATERIJA – Przz – PROCESNO PRAVO – TROŠKOVI POSTUPKA – Pristup informacijama od javnog značaja i uskraćivanje prava na pristup – Razlozi za oslobađanje od odgovornosti – Uvažavanje zahteva i preinačenje odluke o troškovima

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Przz 13/2018 od 12. septembra 2018. godine, doneta odlučujući o po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ptz 326/18 od 22.06.2018. godine protiv pravnosnažne presude Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, Odeljenja u Nišu II-211 Prž br. 6084/18 od 05.04.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Mirjana Ivić


PRESUDE I REŠENJA VKS - UPRAVNA MATERIJA – Uzp – PROCESNO PRAVO – TROŠKOVI POSTUPKA – Prijava radova na adaptaciji i sanaciji stana – Odlučivanje u sporu pune jurisdikcije

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Uzp 393/2017 od 19. oktobra 2017. godine, doneta u odlučivanju po zahtevu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - za preispitivanje sudske odluke - presude Upravnog suda 1 U 4675/15 od 29.06.2017. godine, kojim je poništeno rešenje Sekretarijata za imovinske i pravne poslove Gradske uprave Grada Beograda, Sektora za drugostepeni upravni postupak XXI-5 br. 351.1-224/14 od 06.02.2015. godine i rešeno u sporu pune jurisdikcije) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Mirjana Ivić


PRESUDE I REŠENJA VKS - UPRAVNA MATERIJA – Uzp – PROCESNO PRAVO – TROŠKOVI POSTUPKA – Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Doma za smeštaj starih lica – Osporeno Rešenje doneto uz povredu pravila postupka (koje su od uticaja na rešenje stvari) – Odbijanje zahteva za preispitivanje sudske odluke i odbijanje zahteva protivne stranke za naknadu troškova (na ime odgovora na zahtev i troškove taksa)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Uzp 148/2018 od 14. juna 2018. godine, doneta u odlučivanju po zahtevu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu - za preispitivanje sudske odluke - presude Upravnog suda II-3 U 2896/17 od 22.02.2018. godine, donate protiv rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu broj 119-01-32/17-09 od 09.02.2017. godine, kojim se tužilac razrešava dužnosti direktora Doma za smeštaj starih lica) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Mirjana Ivić


PRESUDE I REŠENJA VKS - UPRAVNA MATERIJA – Uzp – PROCESNO PRAVO – TROŠKOVI POSTUPKA – Zaštita prava u postupcima javnih nabavki

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Uzp 410/2016 od 13. septembra 2016. godine, doneta u odlučivanju po zahtevu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - za preispitivanje sudske odluke - presude Upravnog suda 9U 12416/14 od 02.06.2016. godine, donate protiv Zaključkom Republike komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, broj 4-00-1685/2014 od 13.08.2014. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Dragan Skoko


PRIKAZ - Položaj i uloga predsednika suda u sudskom sistemu Srbije

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Darko Tadić, sudija Apelacionog uda u Novom Sadu i predsednik Višeg suda u Novom Sadu


PRIKAZI - Izvršenje mera bezbednosti medicinskog karaktera

(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vladislava Todorović, viši savetnik Apelacionog suda u Novom Sadu


PRIKAZI - Presude ESLjP - u vezi sa nasiljem u porodici

(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd) - Priredila: Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad


PRIKAZI - Ugovori u elektronskoj formi i ugovori koji ne mogu biti zaključeni u elektronskoj formi prema Zakonu o elektronskoj trgovini

(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad


PRIMERI IZ PRAKSE – Izricanje novčane kazne (član 131. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gži.br. 4658/18 od 27.12.2018. godine) - Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd


PRIMERI IZ PRAKSE – Prigovor trećeg lica (član 108. ZIO)

(Rešenje Privrednog suda u Pančevu Posl.br.3 Ipv (I) 6/2018 od 15.11.2018. godine) - Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO - Dokazna snaga izvoda otvorenih stavki

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.566/2014 od 26.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2402/2015 od 17.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Dospelost potraživanja na ime ugovorne kazne

(Presuda Privrdnog suda u Požarevcu P.218/2014 od 09.09.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7462/2014 od 19.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Ispunjenost uslova za protivizvršenje

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 454/18 od 18.04.2018)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanja 31 i 32) – Obezbeđenje – Sprovođenje privremene mere donete u parničnom postupku (čl. 416. i 422. ZIO i član 101. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanja 54, 55 i 56) – Srazmernosti između visine obaveze izvršnog dužnika i sredstva izvršenja (izvršenje se sprovodi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 10) – Opština kao novi izvršni dužnik – Mogućnost sprovođenja izvršenja protiv opštine (član 48. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 11) – Zastoj u izvršnom postupku – Mogućnost (čl. 15. i 39. ZIO i član 227. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 13) – Bezuspešno dostavljanje (koje nije bilo uredno, odnosno nije ostavljeno obaveštenje iz člana 36. stav 3. ZIO) i pravnosnažnost rešenja o izvršenju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 14 sa alternativnim odgovorom) – Rok za podnošenje pravnog leka – Upućivanje stranke (u odluci javnog izvršitelja) da može izjaviti pravni lek ali bez navođenja roka – Dužnost stranke (član 25. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 15) – Kartica komitenta kao verodostojna isprava – Uslov (član 52. stav 2. tačka 10. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 16) – Računi koji ne sadrže potpis i pečat izvršnog poverioca kao verodostojne isprave (član 52. stav 1. tačka 3. i član 53. stav 1. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 17) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja - Naknada troškova dostavljanja poštom i pravo na zaračunavanje PDV (na iznos plaćen pošti)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 19) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja - Pravo na naknadu troškova (javnom izvršitelju) koje je imao u postupku vansudske prodaje (procena vrednosti nepokretnosti)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 20) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja – Nadležnost za donošenje odluke o troškovima (IPV veće ili javni izvršitelj) – član 39. ZIO i član 165. stav 2. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 21) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja - Pravo izvršnog poverioca na naknadu troškova na ime sastava odgovora na prigovor izvršnog dužnika (član 39. ZIO i član 154. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 22) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja – Ovlašćenje Veća da preinači odluku javnog izvršitelja o troškovima na štetu poverioca (član 39. ZIO i član 395. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 23) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja – Pravo punomoćnika izvršnog poverioca na troškove na ime pribavljanja klauzule pravnosnažnosti i izvršnosti na izvršnoj ispravi (član 34. stav 1. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 27) – Obezbeđenje - Uslovi za određivanjem prethodne mere (član 439. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 28) – Obezbeđenje – Pravo izvršnog dužnika na naknadu troškova postupka koje je imao povodom obustave postupka obezbeđenja (čl. 34. i 422. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 29) – Obezbeđenje - Predlog za određivanje privremene mere u kome nije navedeno da je isti podnet za obezbeđenje novčanog potraživanja – Postupanje suda i potreba primene člana 101. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 3) – Nužno suparničarstvo – Primena instituta u izvršnom postupku

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 33) – Obezbeđenje Predlog za određivanje privremene mere (u kome nije označen javni izvršitelj koji bi trebalo da sprovodi meru) – Postupanje suda i potreba primene člana 101. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 34) – Obezbeđenje – Uslovi za određivanje privremene mere (član 449. stav 3. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 35) – Sudske takse – Pravo taksenog obveznika (u postupku za naplatu neplaćene takse) na naknadu troškova za sastav prigovora (koji je usvojen)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 36) – Sudske takse – Prinudna naplata (član 40. Zakona o sudskim taksama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 37) – Sudske takse – Račun za izmirenje taksene obaveze (član 40. Zakona o sudskim taksama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 39) – Sudske takse –Pravo suda da naplati taksu na prigovor protiv rešenja javnog izvršitelja kojim su određeni troškovi sprovođenja izvršenja (radi se o potraživanju iz komunalne ili srodne delatnosti)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 4) – Postupak protivizvršenja (pokrenut predlogom podnetim posle 01.07.2016.) – Primena starog ili novog ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 40) – Sudske takse – Odluke donete po prigovoru na koje se plaća taksa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 41) – Sudske takse - Pravni lek protiv rešenja o izvršenju naplate sudske takse

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 43) – Pravno dejstvo ugovora o ustupanju potraživanja (član 48. ZIO i član 20. Zakona o hipoteci)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 45) – Nadležnost za sprovođenje prinudnog izvršenja rešenja (u smislu odredbe člana 105. stav 2. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 46) – Nepostojanje uslova za vođenje izvršnog postupka protiv lica koje ne postoji (brisan iz registra APR)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 47) – Nepotpunost rešenja o izvršenju (u smislu člana 397. ZIO) – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 48) – Kupac (kao lice koje učestvuje u postupku izvršenja, ali nije stranka) – troškovi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 49) – Namirenje troškova kupca (kao lica koje učestvuje u postupku izvršenja, ali nije stranka) nastale povodom postupka predaje nepokretnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 5) – Protivizvršenje (kao samostalni postupak) – Podnošenje predloga, označavanje stranaka i dostavljanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 50) – Forma odluke o troškovima postupka (izvršenje se sprovodi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 51) – Naplata novčane kazna izvršenjem na pokretnim stvarima – Postupanje nakon dve neuspele javne prodaje popisanih stvari (čl. 51, 54. i 55. ZIO-2011)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 52) – Ispitivanje zakonitosti izvršne isprave - Načelo formalnog legaliteta (član 8. ZIO-2011 i Odluka US iz 2012. godine, u pogledu zatezne kamate)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 53) – Očigledna nemaština dužnika (račun u blokadi, nema imovinu, ne obavlja delatnost na registrovanoj adresi, fizički ne postoji …) i obustava postupka (čl. 91. i 187. ZIO-2011)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 7) – Zahtev za otklanjanje nepravilnosti – Uslovi podnošenja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 8) – Otklanjanje nepravilnosti već donete odluke (u odnosu na sastav veća) – Mogućnost po Starom i Novom ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – BANKARSKI SPOROVI (Pitanja 11 i 12) – Troškovi obrade kredita – Pravo banke na ugovaranje i naplatu

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanja 19 i 20) – Zastarelost i odricanje od zastarelosti (posebno u pogledu na „izvod otvorenih stavki“) – Rok zastarelosti za preduzetnike za komunalne usluge i za ostale usluge

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 16) – Pravni posao, zaključen suprotno članu 46. Zakona o platnom prometu – Pitanje ništavosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 17) – Uspešno pobijanje pravnog posla – kompenzacija tog potraživanja sa potraživanjem poverioca - pravo na zateznu kamatu i početak toka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 18 sa alternativnim odgovorom) – Stečajni poverilac kao tužilac i pravo na zakonsku zateznu kamatu za period docnje u izmirenju njegovog potraživanja određenog Planom reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 21) – Rok zastarelosti za naplatu cene građevinske usluge i početak toka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 27) – Pravo na naknadu štete zbog nezakonite blokade poslovnog računa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 28) – Spor povodom povrede ugovornih odredaba između prodavca i kupca, u prometu otpadom (dokumenti o kretanju i predaji otpada, preuzimanje, sticanje svovine) – Zakon o upravljanju otpadom

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SPOROVI IZ OBLASTI AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA (Pitanje 15) – Dozvoljenost tužbe da se utvrdi da je tužilac proizvođač fonograma

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SPOROVI SA INO ELEMENTOM (Pitanje 14) – Troškovi pružanja pravne pomoći

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 1) – Promena podataka o ustanovi i potreba dostavljanja nove dozvole za rad (u skladu sa članom 54. stav 4. Zakona o visokoškolskom obrazovanju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 2) – Promena pravne forme preduzetnika (iz svojstva preduzetnika u ustanovu) na osnovu odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi ustanove – Mogućnost upisa u sudski registar

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 3) – Obaveza objavljivanja akata i oglasa od strane suda – Postupanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 4) – Istupanje ortaka iz ortačkog društva – Odgovornost preostalih ortaka prema ortaku koji istupa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 7) – Smrt jedinog člana društva sa ograničenom odgovornošću, koji je bio i zastupnik društva - Obavljanje funkcije zakonskog zastupnika društva do okončanja ostavinskog postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 8) – Utvrđivanje procenjene vrednosti akcija - Način - Metod diskontovanja novčanih tokova

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 9) – Dejstvo žalbe povodom sudske odluke donete po zahtevu predlagača

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STVARNOPRAVNI SPOROVI (Pitanje 10) – Založna izjava data (od strane – još uvek - zemljišnoknjižnog vlasnika nepokretnosti) posle otuđenja nepokretnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - MENICA - Menica kao sredstvo obezbeđenja

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.399/2014 od 21.10.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7741/2014 od 14.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Nezakonit obračun kamate i sticanje bez osnova

(Presuda Privrdnog suda u Požarevcu P.300/2014 od 12.02.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1183/2015 od 03.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Osiguranje imovine

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.689/2015 od 08.12.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.919/2016 od 10.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK – OSIGURANJE – Isplata premija osiguranja kao uslov isplate sume osiguranja (po osnovu nastupanja osiguranog slučaja) - Prethodno pitanje kod ugovora o osiguranju

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.566/2014 od 26.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2402/2015 od 17.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanja 29 i 30) – Pravni interes za podnošenje tužbe radi proglašenja izvršenja nedozvoljenim

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 1) – Nadležnost privrednog suda da po zamolnici drugog privrednog suda sasluša svedoke

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 10) – Obaveza suda da stranci (koja je pripadnik nacionalne manjine, čiji jezik nije u službenoj upotrebi u sudu i koja se izjasnila da ne poznaje dovoljno srpski jezik) po njenom zahtevu obezbedi prevođenje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 11) – Obračun naknade advokatu (u sporu u kome je više tužilaca, koji nisu nužni i zajednički suparničari, a visina predmeta spora je utvrđena prema zbiru svih tužbenih zahteva)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 12 sa alternativnim odgovorom) – Nužni troškovi i troškovi prevoza punomoćnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 13) – Preinačenje tužbe – Uslovi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 14) – Podnošenje tužbe kao inicijalnog akta radi naplate iznosa od 20.000,00 dinara na ime naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 15 sa alternativnim odgovorom) – Preinačenje tužbe – postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 16) – IZVRŠENJE – Prinudna naplata sudske takse – Zastarelost taksene obaveze

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 17) – Zamena advokata po zameničkom punomoćju od strane advokatskog pripravnika zaposlenog u njegovoj kancelariji

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 19) – Prigovor presuđene stvari

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 20) – Obaveza suda da odlučuje o predlogu stranke za nastavak postupka (i u situaciji kada se nisu stekli uslovi za nastavak postupka)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 21) – Urednost tužbe (kad tužilac tužbom traži utvrđivanje prava na nepokretnosti održajem)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 22) – Tužba za utvrđenje prava svojine na objektu (bez istovremenog zahteva za utvrđenje prava svojine na zemljištu pod objektom i za redovnu upotrebu objekta) – Dopuštenost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 23) – Tužba za utvrđenje prava svojine na objektu sa pravom korišćenja zemljišta koje je u državnoj svojini – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 24) – Tužbeni zahtev za zaštitu od smetanja državine i određenje zabrane daljeg uznemiravanja – Nedozvoljenost samostalnog tužbenog zahteva da se utvrdi da je tuženi izvršio smetanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 25) – Tužba radi naplate zakupnine (uz koju nisu priloženi ispostavljeni računi za tražene zakupnine) – Urednost tužbe

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 26) – Odbacivanje tužbe i „upozorenje tužiocu“ (član 294. stav 1. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 27 sa alternativnim odgovorom) – Mogućnost podnošenja tužbe zbog neplaćenih računa, bez prethodnog traženja izvršenja po tim računima i bez valjanog razloga da za to postoji pravni interes

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 28) – Izreka presude (u vezi ukidanja rešenja o izvršenju - u celosti ili u delu)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 3) – Neuspešna dostava tužbe sa prilozima tuženom – ovlašćenja suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 32) – Izjašnjenje stranaka na nalaz i mišljenje veštaka (tzv. superveštačenje) – Obaveza suda da dostavi nalaz parničnim strankama i ostavi im primereni rok za izjašnjenje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 33) – Superveštačenje – Mogućnost određenje (u situaciji neusaglašenih mišljenja veštaka) – Čl. 261. i 271. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 35) – Troškovi veštačenja koji su veći od uplaćenog predujma – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 37) – Spor za utvrđenje prava svojine na nepokretnostima – Nepodnošenje odgovora na tužbu i dužnost suda da donese presudu zbog propuštanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 38) – JAVNO BELEŽNIŠTVO - Overavanje pisane izjave svedoka o bitnim spornim činjenicama (u smislu člana 245. stav 2. ZPP) – Isključiva nadležnost javnog beležnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 4) – Urednost dostavljanja i „Praksa“ da poštonoša pored obaveštenja na adresi ostavlja i kompletnu sadržinu pošiljke i u napomeni na povratnici upisuje „pribijeno na vrata“

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 40) – Spor male vrednosti – Podneskom osporena tužba od strane tuženog koji nije došao na prvo ročište – Uslovi za donošenje presude zbog izostanka (Član 351. stav 1. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 41) – Potraživanje istaknuto u preboju manjeg iznosa od potraživanja iz tužbe – Postupanje suda i izreka presude

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 42) – Kompenzacioni prigovor – Urednost i potpunost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 43) – Izreka presude u situaciji kada je tuženi u toku postupka istakao kompenzacioni prigovor

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 44) – Pravnosnažnost presude (odnosno dela izreke presude) kojom je odbijen kompenzacioni prigovor

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 45) – Nemogućnost priznavanja svojstva stranke privrednom društvu brisanom iz Registra privrednih subjekata

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 46) – Zastoj stečajnog postupka (usvojen plan reorganizacije) i uticaj na stvarnu nadležnost privrednog suda (po tužbi fizičkog lica za utvrđivanje ništavosti ugovora protiv tuženog pravnog lica)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 48) – Procesna pretpostavka za podnošenje tužbe (od strane stečajnog poverioca kome je zaključkom osporeno kompenzaciono potraživanje i koji je upućen na parnicu) – Pravni interes za podnošenje tužbe

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 49) – Preinačenje tužbe u skladu sa članom 92. Zakona o stečaju, u predlogu za nastavak postupka – Obaveza tužioca

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 5) – Dostavljanje poziva za ročište (izvršnom dužniku koji je podneo prigovor na rešenje o izvršenju i promenio svoje sedište bez obaveštavanja suda)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 51) – Isti zakonski zastupnik (stečajni upravnik) i na strani tužioca i na strani tuženih – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 52) – Nadležnost privrednog suda zasnovana samo u pogledu vođenja vanparničnog postupka koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 53) – Prigovor zastarelosti istaknut prvi put u žalbi na presudu (koja je kasnije ukinuta iz drugih razloga) – Postupanje suda (po ovom pitanju) u ponovnom postupku

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 7) – Rok za žalbu stranci kojoj je dostavljanje sudske odluke izvršeno preko punomoćnika za prijem pismena

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 8) – Troškovi postupka – Pravo advokata (obveznika PDV) na iznos PDV na pružene usluge

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 9) – Uslov da se stranci obezbedi prevođenje na jezik koji razume, na trošak suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - Pažnja dobrog privrednika

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.604/2013 od 11.04.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3914/2014 od 10.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO – Povlačenje predloga za izvršenje

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 96/18 od 01.02.2018)


PRIVREDNO PRAVO - Prekid zastarelosti

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.566/2014 od 26.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2402/2015 od 17.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Primena transportnih klauzula

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.1013/2015 od 10.02.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2881/2016 od 22.06.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g17, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

(Presuda Privrdnog suda u Požarevcu P.135/2014 od 12.06.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.5558/2014 od 22.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Dostavljanje presude u postupku privrednih prestupa

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu Pk.44/2014 od 04.10.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pkž.294/2016 od 17.11.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 1) – Zakon o računovodstvu – Izjava o neaktivnosti i obaveza podnošenja APR-u – Mogućnost podnošenja optužnog predloga protiv okrivljenih

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 2) – Zakon o računovodstvu – Obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja i izuzetno mali promet – Potreba kvalifikovanja kao privredni presup

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 3) – Zakon o računovodstvu – Utvrđivanje vinosti odgovornog lica – Zakon o privrednim prestupima i krivični zakonik

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 4) – Zakon o računovodstvu – Krivični zakonik – Uslovna osuda – Primena instituta u materiji privrednih prestupa i opoziv, odnosno ponovno izricanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 5) – Zakon o jakim alkoholnim pićima („Službeni glasnik RS“, br. 92/2015) – Izlaganje i prodaja jakih alkoholnih pića – Ispunjenje bića dela

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanja 10 i 11) – Raspisivanje poternice za okrivljenim odgovornim licem u materiji privrednih prestupa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanja 15 i 16) – Sprovođenje naplate novčane kazne

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanja 3 i 4) - Prekid postupka zbog nedostižnosti okrivljenog odgovornog lica

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 1) – Izjava o neaktivnosti i obaveza podnošenja APR-u – Mogućnost podnošenja optužnog predloga protiv okrivljenih - pravnog lica u stečaju i okrivljenog odgovornog lica stečajnog upravnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 12) – Troškovi privredno kaznenog postupka – Nužni izdaci - Priznavanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 13) – Potreba saslušanja novog zakonskog zastupnika (koji je to postao u toku postupka)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 14) – Rešenje o obustavi izrečene kazne

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 17) – Brisanje iz registra APR upisa pravnog lica (privrednog društva) - kao neizostavni uslov prestanka postojanja društva - Odgovornost za nepredavanje izjave o neaktivnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 18) – Postojanje zakonskih razloga za prinudnu likvidaciju i postojanje privredno-kaznene odgovornosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 19) - Odgovornost pravnog lica za privredni prestup koji je izvršio dužnik u stečaju (a koji je prodat kao pravno lice u stečajnom postupku) - Postojanje kontinuiteta privredno-kaznene odgovornosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo (Pitanje 2) – Troškovi postupka – Mogućnost obavezivanja osuđenog odgovornog lica - likvidacionog upravnika na plaćanje paušalnih troškova postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 6) – Saslušanje okrivljenog odgovornog lica i bitna povreda postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 7) – Zamolnica drugom sudu za postupanje i obaveza donošenja posebnog rešenja o nastavku prekinutog postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 8) – Subjektivni i objektivni identitet optužbe i nevezanost suda za pravnu kvalifikaciju dela

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - Raskid ugovora o kupoprodaji

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.654/2014 od 05.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1977/2015 od 28.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ - Neposredno oštećenje poverilaca

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.502/2015 od 02.02.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2682/2016 od 28.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu; Pravni Informator, br. 5/2017, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ - Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.502/2015 od 02.02.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2682/2016 od 28.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu; Pravni Informator, br. 5/2017, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ - Utvrđenje ništavosti ugovora i dejstvo presude

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.615/2014 od 06.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1786/2015 od 22.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu; Pravni Informator, br. 5/2017, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanja 5 i 6) - Dostava rešenja o zaključenju stečaja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 1) - Postojanje stečajnog razloga – Prezaduženost dužnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 10) - Status imenovanog stečajnog upravnika u slučaju kada je rešenje o otvaranju postupka stečaja, po žalbi - ukinuto (član 73. Zakona)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 11) - Predlog odbora poverilaca za razrešenje i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 12) - Razlog za razrešenje stečajnog upravnika – Lice koje je ranije bilo angažovano kao saradnik na izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 13) - Imenovanje stečajnog upravnika u javnom preduzeću koje se većinski ne finansira iz sredstava jedinice lokalne samouprave

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 14 sa alternativnim odgovorom) – Primena Zakona o parničnom postupku o nepoštovanju procesne discipline – Nepostupanje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika po nalozima suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 15) – Utvrđivanje statusa izlučnog poverioca kupcu na nepokretnosti (prodatoj i dosuđenoj u izvršnom postupku, pre pokretanja stečajnog postupka nad izvršnim dužnikom, ali bez predaje u državinu)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 16) – Stečajni dužnik koji je bio jemac-platac i na čijoj je imovini (za isto potraživanje prema poveriocu) uspostavljena hipoteka – Pitanje statusa (razlučni ili založni poverilac)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 17 sa alternativnim odgovorom) - Parnica protiv dužnika založenog potraživanja – Aktivna legitimacija

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 18) – Procena verovatnoće namirenja razlučnih poverioca (za potrebe glasanja)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 19) – Formiranje odbora poverilaca od strane stečajnog sudije – Osnov (način i postupak) za utvrđivanje poverilaca sa najvećim verovatnim potraživanjima

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 2) – Ispunjenost uslova za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim subjektima čiji je osnivač Republika Srbija

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 20) – Izbor i razrešenje članova odbora poverioca u postupku stečaja banaka i društava za osiguranje – Ovlašćenja stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 21) – Posledice uspešnog pobijanja pravnog posla (člana 130. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 22 sa alternativnim odgovorom) – Pobijanje pravnih radnji nakon otvaranja stečaja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 23) – Gubitak prava na pobijanje pravnog posla (konpenzacije)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 24) – Prijavljeno potraživanje u stečajnom postupku (koje nije bilo predmet razmatranja na ispitnom ročištu), kao predmet prenosa potraživanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 25) – Prestanak potraživanja prebojem u stečajnom postupku – Uslovi – Primena zakona

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 26) – Uslovi za prebijanje potraživanja u postupku stečaja – Dozvoljenost prigovora

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 27) – Prigovor prebijanja (od strane stečajnog upravnika) prilikom isplate po rešenju o glavnoj deobi – Mogućnost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 3) - Ispitivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka – Prigovor zastarelosti (istaknut od strane stečajnog dužnika) – Ovlašćenja stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 30) – Određivanje mera obezbeđenja – Predloženo određivanje svih mera iz člana 62. – Postupanje stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 31) – Uslovi za ukidanje zabrane izvršenja i namirenja (moratorijuma) iz člana 93. stav 1. Zakona o stečaju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 34) – Određivanje mera obezbeđenja rešenjem o pokretanju prethodnog stečajnog postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 35) – Postojanje parnice između stečajnog sudije i stečajnog dužnika – uticaj na stečajni postupak

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 36) – Prodaja imovine stečajnog dužnika - Podnošenje ugovora o kupoprodaji

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 38) – Prodaja javnim nadmetanjem u postupku stečaja – Oglašavanje na internet stranici ovlašćene organizacije – Pitanje ovlašćene organizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 39) – Troškovi na ime poreza na imovinu i troškovi naknade za životnu sredinu, kao troškovima prodaje u smislu člana 111. stav 10. Zakona – Isplata razlučnih poverioca

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 40) – Nuđenje imovine na prodaju u postupku stečaja – Uslovi – Obezbeđivanje sredstava za oglašavanje prodaje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 41) – Upis prava svojine (na prodatoj imovini stečajnog dužnika) u korist kupca – Odbijanje (od strane Katastra) upisa prava korišćenja u korist kupca – Ovlašćenja stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 42) – Brisanje stvarnih službenosti koje su postojale na prodatoj imovini stečajnog dužnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 43) – Rok za podnošenje nacrta rešenja za glavnu deobu

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 44) – Polaganje sredstava u sudski depozit – Mogućnost i ovlašćenja stečajnog upravnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 46) – Nepostojanje sredstava za namirenje stečajnih poverilaca i obaveza donošenja rešenja o glavnoj deobi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 48) – Povezana lica stečajnog dužnika (u smislu člana 125. stav 1. tač. 1, 5. i 6. Zakona o stečaju) – Advokat angažovan na sprovođenju plana reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 49) – Nov predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 50) – Podnošenje plana reorganizacije organu nadležnom za kontrolu državne pomoći – Obaveze predlagača Plana

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 51) – Unošenje u dispozitiv (novog) rešenja o usvajanju novog plana reorganizacije, da je predhodni plan prestao da postoji - Nemogućnost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 52) – Priznavanje statusa poverioca u posebnoj klasi (za novčano potraživanje prema stečajnom dužniku, koje je obezbeđeno na imovini trećeg lica) u postupku reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 53) – Objavljivanje oglasa o zakazivanju ročišta za glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije – Rok koji mora proteći od dana objavljivanja oglasa do dana zakazanog ročišta

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 54) – Pravo da se glasa o Unapred pripremljenom planu reorganizacije u kome nije predviđena klasa razlučnih poverioca

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 55) – Rok u kome poverilac osporenog potraživanja treba da podnese zahtev stečajnom sudiji da izvrši procenu visine potraživanja, u svrhu glasanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 56) – Plan reorganizacije, uslovni poverioci i visina pojedinačnih potraživanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 57) – Računanje naknadno odobrenih rokova za podnošenje plana reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 58) – Postupak po unapred priprmljenom planu reorganizacije – Mogućnost primene člana 64. Zakona o stečaju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 59) – Povezanost pravnih i fizičkih lica sa stečajnim dužnikom u postupku izglasavanja plana reorganizacije – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 60) – Donošenje rešenja o obustavi stečajnog postupka i rešenja o usvajanju plana reorganizacije – Vremenski redosled

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 61 sa alternativnim odgovorom) – Preuzimanje u državinu objekta koji ulazi u stečajnu masu od strane stečajnog upravnika i postupak iseljenja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 7) - Odredbe o zaključenju stečajnog postupka – Tumačenje odredbe člana 13. stav 2. Zakona o stečaju (mogućnost zakazivanje završnog ročišta u trenutku donošenja rešenja o otvaranju postupka stečaja)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 8) - Pravne posledice rešenja o odbijanju predloga za otvaranje stečajnog postupka - Troškovi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 9) - Naknada troškova predhodnog stečajnog postupka nastalih angažovanjem punomoćnika – Pravo zaposelenih (koji su učestvovali u prethodnom stečajnom postupku i čija je žalba na otvaranje usvojena) na naknadu troškova

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PROCESNO PRAVO – Nadležnost za utvrđenje povrede prava konkurencije

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 1370/18 od 1. marta 2018.godine – rešenje Višeg suda u Beogradu P. br. 4834/17 od 15. decembra 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


PROCESNO PRAVO – Nedozvoljena žalba umešača na strani tuženog (protiv presude na osnovu priznanja)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 2184/17 od 12. aprila 2017. godine - presuda Osnovnog suda u Obrenovcu P.br. 531/16 od 18. novembra 2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Stanković, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Dokaz uvidom u original pismene dokumentacije

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 12955/14 od 08.12.2015. godine, rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 4472/16 od 06.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Izreka međupresude

(Međupresuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 3499/14 od 06.05.2016. godine, rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 6089/16 od 20.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Nedozvoljena tužba

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž1 292/17 od 15.06.2017. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 259/17 od 10.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Nužno suparničarstvo i bračna (vanbračna) tekovina

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 25274/15 od 22.04.2016. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 6245/16 od 26.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Rešenje o nastavku postupka i rešenje o stvarnoj nenadležnosti - Redosled parničnih radnji

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 2370/14 od 14.12.2015. godine, rešenje Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu R1. br. 23/17 od 01.02.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda Us 14/17 od 25.05.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Učešće umešača u parnici

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3922/17 od 20.10.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Vraćanje u pređašnje stanje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1693/17 od 15.06.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 675/16 od 13.02.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Zabrana ponovnog ukidanja prvostepene presude

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda R1 531/17 od 23.11.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO – Ponavljanje postupka – Lica ovlašćena da traže ponavljanje (u situaciji postojanja odluke Ustavnog suda po Ustavnoj žalbi)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 776/18 od 14. marta 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Romčević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PROCESNO PRAVO – Sukob nadležnosti – Nadležnost osnovnog suda da sudi u sporu za naknadu štete zbog povrede prava, ugleda i časti usled saopštavanja informacija putem društvenih mreža i drugih platformi koje nisu registrovane u Registru medija

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 210/17 od 15. avgusta 2017. godine - rešenje Trećeg osnovnog suda u Beogradu 16P. br. 1761/17 od 25. aprila 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti (Član 317. stav 1. KZ) – Postojanje krivičnog dela (Umišljaj okrivljenog - mora biti usmeren na izazivanje verske mržnje i netrpeljivosti)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 988/18 od 24.10.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 220/16 od 24.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga (Član 247. stav 1. KZ) i Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (Član 246. stav 1. KZ) kao dva krivična dela (dve suštinski različite inkriminacije)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 136/18 od 05.03.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 495/16 od 12.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu (Član 344a KZ) – Predmet i postojanje krivičnog dela (za razliku od prekršaja)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 242/18 od 29.03.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 246/17 od 08.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu (Član 344a stav 1. KZ) – Igrač na sportskom terenu kao lice koje ulazi u krug izvršilaca ovog krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 443/18 od 26.06.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 240/17 od 05.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (Član 348. KZ) – Posedovanje oružja u periodu važenja naredbe o legalizaciji – Pretpostavka namere okrivljenog (bez potrebe dokazivanja) da će postupiti u skladu sa naredbom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 392/18 od 15.03.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 545/17 – Kv. br. 3406/17 od 19.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava (Član 39. stav 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 1399/17 od 31.01.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 182/16 od 13.07.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Proterivanje stranaca iz zemlje (Član 88. KZ) – Izricanje mere bezbednosti proterivanja stranaca

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 534/18 od 10.07.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 300/17 od 01.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Teška telesna povreda (Član 121. stav 6. u vezi stava 2. KZ) – Uzrast pasivnog subjekta kao kvalifikatorna okolnost u pogledu postojanja umišljaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 349/18 od 07.06.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 1/18 od 06.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja (Član 289. KZ) – Ponašanje koje je dovelo do ugrožavanja javnog saobraćaja (koje je u uzročno posledičnoj vezi sa posledicom krivičnog dela)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 245/18 od 22. maja 2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 510/17 od 26.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Teško ubistvo – više lica (Član 114. tačka 11. KZ) – Biće krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 546/17 od 15.11.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 503/16 od 08.03.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Teško ubistvo na podmukao način (Član 114. tačka 1. KZ) – Procena podmuklosti

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 1020/17 od 27.11.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 423/15 od 29.06.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – KRIVIČNI ZAKONIK – Zastarelost krivičnog gonjenja (Član 103. stav 1. tačka 6. KZ) – Više radnji preduzetih u određenom periodu, neutvrđenih datuma – Pretpostavka preduzimanja poslednje radnje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 533/18 od 06.07.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 451/17 od 27.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Branilac po službenoj dužnosti (Član 80. ZKP) – Mogućnost razrešenja i prava okrivljenog

(Rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 395/16 od 14.11.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 1809/17 od 20.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Nezakoniti dokazi (Član 16)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 373/17 – Kv. br. 2474/17 od 18.09.2017. godine, rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 1502/17 od 17.10.2017. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda KZZ. 1247/17 od 07.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Obustava krivičnog postupka (član 265. stav 1. ZKP) – Nastupanje apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja – Ovlašćenje prvostepenog suda

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 511/18 od 05.04.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 441/15 od 13.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Obustava postupka (Član 352. ZKP) – Obaveza suda da pita oštećenog da li hoće da preuzme krivično gonjenje i zastupa optužbu

(Rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 714/15 od 07.02.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 371/18 od 09.03.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Obustava primene mere bezbednosti (Član 531. ZKP) – Postupak preispitivanja primene mere bezbednosti (po predlogu zdravstvene ustanove) i ovlašćenje branioca (u pogledu prava na izjavljivanje eventualne primedbe, odnosno prava da mu se dostavi izveštaj zdravstvene ustanove)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br.1083/18 od 28.08.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 1254/11 – Kv. br. 1930/18 od 02.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Ocena i sukob nadležnosti (Član 34. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. 877/18 od 10.07.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 1140/12 – Kv. br. 3613/17 od 27.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Odlučivanje o pritvoru (Član 212. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 1128/18 od 27.07.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 54/18 – Kv. br. 2308/18 od 05.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Odnos presude i optužbe (Član 420. ZKP) – Povreda identiteta optužbe

(Presuda Višeg suda u Beogradu K. 1277/10 od 04.09.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž1. 1201/17 od 12.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Odnos presude i optužbe (Član 420. ZKP-a) – Alternativno određene radnje u optužnom aktu i definisanje u presudi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž1. Po1. 4/18 od 16.05.2018. godine i presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kpo1. br. 73/12 od 12.07.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Određivanje pritvora (Član 210. ZKP) – Razlozi za primenu mere

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 117/18 od 22.01.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 603/17 – Kv. br. 4055/17 od 26.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Oduzimanje predmeta (Član 535. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 1613/18 od 23.10.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Kv. br. 1894/18 od 09.10.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Postupak za puštanje na uslovni otpust (Član 564) – Okolnost da okrivljeni (u trenutku odlučivanja o molbi) nije stupio na izdržavanje kazne, već se nalazi u pritvoru – Postupanje

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kžuo. br. 94/18 od 24.07.2018. godine, rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 933/14 – Kuo. br. 164/18 od 20.06.2018. godine, ispravljeno rešenjem Višeg suda u Beogradu K. br. 933/14 – Kuo. br. 164/18 od 27.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Povraćaj stvari oštećenom (Član 260. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 272/18 od 22.02.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 432/14 – Kv. br. 4045/17 od 02.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane oštećenog (Član 54. ZKP-a) – Ovlašćenje punomoćnika oštećenog

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 784/18 od 28.05.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 153/18 od 12.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Privremena mera (Član 257. ZKP) - Postojanje zabeležbe spora za utvrđenje prava na nepokretnosti i postojanje privremene mere obezbeđenja imovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 15/18 od 09.01.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 483/17 – Kv. br. 3562/17 od 24.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Razlozi za određivanje pritvora (Član 211. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po3. br. 2/18 od 22.01.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Kpo3. br. 2/18 – Kv. br. 30/18 od 04.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Rešenje o odbijanju izručenja (Član 28. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž.kre.br.24/18 od 27.07.2018. godine, rešenje Višeg suda u Beogradu Kre.br.7/17 – Kv.br.902/18 od dana 06.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Rok za izjavljivanje zahteva za zaštitu zakonitosti (Član 485. stav 4. ZKP)

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda KZZ. 1379/17 od 14.06.2018. godine, presuda Višeg suda u Beogradu K. 206/16 od 29.03.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. 858/17 od 02.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Sukob nadležnosti (Član 34. stav 1. ZKP) – Nadležnost Višeg suda

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kžr-as. br. 2/18 od 22.02.2018. godine, dopis Višeg suda u Beogradu Kpo3. br. 38/17 od 29.01.2018. godine i rešenje Trećeg osnovnog suda u Beogradu K. br. 28/17 od 02.06.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Troškovi krivičnog postupka (Član 261 ZKP) – Nagrada za sastavljanje žalbe na rešenje o troškovima postupka – Tretman u okviru Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („ostali podnesci“)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz. br. 1401/17 od 25.01.2018. godine, rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 461/15 od 02.11.2016. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 461/15 – Kv. br. 3562/16 od 18.11.2016. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Troškovi krivičnog postupka (Član 261. ZKP) – Troškovi izabranog branioca nastali u predistražnom postupku

(Vrhovni kasacioni sud Kzz. br. 125/18 od 06.02.2018. godine, rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 816/12 od 12.04.2017. godine i Kv. br. 1681/17 od 13.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Zabrana napuštanja stana (Član 209. ZKP) – Nadležnost za donošenje mere o produženju mere (zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora) nakon donošenja nepravnosnažne presude

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. br. 1061/18 od 13.07.2018. godine, rešenje Višeg suda u Beogradu K. br. 417/17 od 15.06.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE – ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU – Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – Pravna sredstva (Član 3. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku)

(Rešenje Vrhovnog Kasacionog suda Rev. br. 3181/17 od 27.12.2017. godine, rešenje Apelacionog suda u Beogradu Ržk. br. 12/17 od 26.09.2017. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Rk4. br. 15/17 od 07.08.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, samostalni savetnik Bojana Stanković i samostalni savetnik Luka Pantelić


RADNO PRAVO – Računanje roka zastarelosti (kod povrede radne obaveze) - (član 184. Zakona o radu)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-557/16 od 23.8.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2-549/17 od 14.6.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Ilija Đorović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Blagovremenost tužbe za poništaj rešenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4788/17 od 13. septembra 2018.godine - presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P1 427/15 od 27. septembra 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Gordana Tošić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Blanko otkaz ugovora o radu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž1. 413/15 od 14.05.2015. godine, revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda, poslovni broj Rev.2 1847/16 od 29.11.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor setence: Svetlana Kvrgić, sudijski savetnik


RADNO PRAVO – Dodatak na platu po osnovu pripravnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.br.3298/17 od 18. maja 2018. godine - presuda Osnovnog suda u Pančevu P1.br.177/2015 od 08. juna 2017.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Dospelost novčane naknade za lica na stručnom osposobljavanju i usavršavanju (član 201. Zakona o radu i član 324. stav 2. ZOO)

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P1-628/16 od 27.03.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 967/17 od 31.01.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Marina Milikić, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Forma obaveštenja o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž1. 703/15 od 03. jun 2015. godine, revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda, poslovni broj Rev.2 1454/15 od 27.04.2016.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor setence: Svetlana Kvrgić, sudski savetnik


RADNO PRAVO – Isplata otpremnine i tehnološki višak

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž1. 3001/16 od 24.10.2016. godine, revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda, poslovni broj Rev.2 273/17 od 20.04.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor setence: Svetlana Kvrgić, sudijski savetnik


RADNO PRAVO - Isplata stimulativne otpremnine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 1681/17 od 13.11.2017. godine, kojom je preinačena dopunska presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-2088/2015 od 06.09.2017. g.) - Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO – Izbor kandidata po javnom oglasu – Prava i obaveze organa koji odlučuje (u pogledu obaveze izbora i mogućnosti da ne izvrši izbor)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž1. 1568/16 od 17. oktobra 2016. g, -Presuda Vrhovnog kasacionog suda br.Rev2. 210/2017 od 12.10.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Gabriela Milovanović, sudija


RADNO PRAVO – Kompenzacioni prigovor poslodavca i potraživanje kamate

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 845/17 od 15.12.2017. godine) - Pravni Informator, br. 3/2019, Intermex, Beograd, Sentencu pripremio: Borivoje Živković


RADNO PRAVO – Međusobni odnos dva rešenja kojima je zaposlenom otkazan isti ugovor o radu i njihov uticaj na zakonitost odluke o prestanku radnog odnosa

(Presuda Osnovnog suda u Jagodini P1-390/15 od 23.12.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-1161/17 od 19.12.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Ilija Đorović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Naknada nematerijalne štete na ime pretrpljenog straha zbog prestanka radnog odnosa – Strah zaposlenog za egzistenciju kao logična i uobičajena posledica i (ne)mogućnost da predstavlja osnov obaveze poslodavca

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž1. 2615/16 od 07.12.2016. godine, revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda, poslovni broj Rev.2 715/17 od 22.03.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor setence: Svetlana Kvrgić, sudijski savetnik


RADNO PRAVO - Naknada nematerijalne štete usled povrede na radu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 239/18 od 19.02.2018. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1473/2016 od 10.11.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Naknada štete zbog nepravilnog rada državnog organa

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2446/16 od 08.02.2017. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 10/15 od 01.04.2016. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 743/13 od 18.09.2014. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO - Naknada štete zbog povrede časti i ugleda

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3368/16 od 18.11.2016. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 658/16 od 08.06.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO - Naknada štete zbog povrede prava na odmor u toku dnevnog rada

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2321/17 od 13.11.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 3268/15 od 15.03.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Naknada troškova za odvojen život sudije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2986/18 od 27. septembra 2018.god - presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1.br. 1649/17 od 18. aprila 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Smirčić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO - Naknadno povećanje procenta umanjenja opšte životne aktivnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1405/17 od 06.04.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1365/11 od 11.10.2012. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Nezakonitost rešenja kojim je zaposlenom u organima jedinice lokalne samouprave utvrđen status neraspoređenog lica i prestao radni odnos (član 9. stav 5. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 104/09)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-61/15 od 26.01.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1078/2016 od 08.06.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Milena Andrijević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Nezakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu (rešenje koje u obrazloženju ne sadrži činjenični opis radnje nepoštovanja radne discipline, niti vremenski okvir kada su propusti načinjeni)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3065/18 od 17. oktobra 2018. god - presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1. br. 3020/15 od 24. aprila 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Smirčić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Nivo potrebne discipline zaposlenog zavisi od vrste poslova i mesta gde se posao obavlja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Posl. br. Gž1.3008/15 od 21.01.2016.g, presuda Vrhovnog kasacionog suda Posl. br. Rev2.740/2016 od 09.03.2017.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milovanović Gabriela, sudija


RADNO PRAVO – Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad (član 103. stav 1. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", broj 24/05, 61/05 i 54/09)

(Presuda Osnovnog suda u Jagodini P1.br.794/13 od 09.10.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 855/16 od 01.12.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1583/2017 od 13.07.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Obaveza rada dužeg od punog radnog vremena

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br. 3452/16 od 19. januara 2018. godine - presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 br. 3306/11 od 01. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Obrazloženje odluke o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenog

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.br.3729/17 od 30. marta 2018. godine - presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 br.915/17 od 13. jula 2017.godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Opšti uslovi za naknadu materijalne štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P1-2798/15 od 25.11.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-1176/17 od 27.07.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tanja Elez, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze (član 179. tačka 2. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", broj 24/05, 61/05 i 54/09)

(Presuda Osnovnog suda u Aranđelovcu P1.639/14 od 12.10.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 1051/16 od 20.09.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 575/2017 od 30.06.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO - Otkaz zbog odbijanja naloga za prekovremeni rad

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3452/16 od 19.01.2018. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 3306/11 od 01.06.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Ponavljanje postupka – Nov zakonski osnov (predmet ustavno-sudske kontrole u postupku po ustavnoj žalbi) – Proširenje dejstva odluke Ustavnog suda (član 422. tačka 11. ZPP - "Sl. glasnik RS, broj 125/04 i 111/09)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 2531/12 od 21.12.2012. godine I rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1147/2017 od 07.12.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Marko Ralović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Radnje koje sud može da preduzima za vreme trajanja prekida postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu P1.br.10/16 od 25.04.2017. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-2514/17 od 03.04.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tanja Elez, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Pasivna legitimacija u parnici iz radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4766/17 od 05. jula 2018.godine - presuda Osnovnog suda u Valjevu P1.279/16 od 19. oktobra 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Gordana Tošić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO - Poništaj aneksa ugovora o radu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.br. Gž1. 1336/17 od 18.09.2017. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj P1-503/16 od 13.03.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO – Poništaj nezakonitog otkaza i reintegracija zaposlenog (član 191. stav 1. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS" br. 24/05, 61/05 i 54/09)

(Presuda Osnovnog suda u Kruševcu P1.br.314/2014 od 06.10.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-554/17 od 30.03.2017. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2.2439/2017 godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Sonja Đurić, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu (član 187. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", broj 24/05, 61/05 i 54/09)

(Delimična presuda Osnovnog suda u Paraćinu P1.br.397/12 od 14.08.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 3713/15 od 12.07.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2580/2016 od 16.06.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Povreda na radu i odgovornost poslodavca

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 25/18 od 20. aprila 2018. godine - presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 br. 1597/14 od 23. maja 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Gordana Tošić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Praćenje probnog rada (član 36. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", broj 24/05, 61/05 i 54/09)

(Presuda Osnovnog suda u Kruševcu P1-438/14 od 04.05.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 2424/15 od 25.01.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1603/2016 od 24.01.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO - Pravo na jednaku zaradu za isti rad

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 467/16 od 01.06.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 2015/14 od 10.11.2015. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Pravo na jubilarnu nagradu i nemogućnost retroaktivnog dejstva opšteg akta (član 120. tačka 1. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", broj 24/05 … 75/14 i član 71. Kolektivnog ugovora ustanove)

(Presuda Osnovnog suda u Trsteniku P1 132/16 od 23.05.2017. godine i presuda Apelacionog suda Gž1 2830/17 od 09.03.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Snežana Carević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Pravo na platu državnog službenika privremeno premeštenog na drugo odgovarajuće mesto

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu GžJ br. 1469/17 od 22.03.2018. godine – Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 13/13 od 13.10.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO - Pravo na solidarnu pomoć

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1937/16 od 03.11.2016. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1699/15 od 22.02.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Pravo zaposlenog na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu (član 118 tačka 3. u vezi člana 108 stav 1. tačka 1. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P1-274/15 od 01.06.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1 3411/17 od 22.12.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Marko Ralović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Pravo zaposlenog na uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu (član 108. stav 1. tačka 4. Zakona o radu)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1 1496/16 od 8.12.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1740/2017 od 07.02.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Marina Milikić, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO - Preobražaj radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1-2245/17 od 16.10.2017. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1750/2017 od 19.06.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 371/18 od 28.02.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-742/2017 od 01.12.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa i diskriminatorno postupanje (Razumno opravdani razlozi koji isključuju diskriminatorno postupanje) – Primena kriterijuma „rezultati rada“

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 br. 1754/16 od 12. aprila 2017. godine potvrđena presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev2 212/2018 od 21. februara 2018. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P1 br. 203/15 od 12. februara 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Katarina Jevtić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO - Prestanak radnog odnosa izjavom volje zaposlenog i donošenje odluke (konstatacije) o prestanku radnog odnosa

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda posl.broj Rev2 2883/2016 od 20.04.2017. godine, Presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.P1-176/14 od 17.03.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa usled ukidanja poslova na kojima je zaposleni bio raspoređen poništenim aneksom

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž1 693/16 od 11.05.2016. godine, odbijena revizija presudom Vrhovnog kasacionog suda poslovni broj Rev2 1987/16 od 14.12.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Prvanov, sudijski saradnik


RADNO PRAVO – PRILOG ZA DISKUSIJU – Naknada štete zbog nevraćanja na rad - član 191. Zakona o radu (tzv. paušalna naknada štete) i problemi u primeni

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Priredile: sudija Mirjana Simić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za radne sporove i Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Primena kriterijuma u postupku izmene ugovorenih uslova rada (član 171. i član 172. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS" 24/05 … 75/14)

(Presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru P1-647/17 od 30.1.2018. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-1292/18 od 8.5.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Ilija Đorović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – PRIVATIZACIJA – Odgovornost za obaveze (neisplaćene zarade, naknade i druga primanja zaposlenih) privatizovanog društvenog preduzeća (član 421a Zakon o preduzećima - "Sl. list SRJ", br. 29/96…125/04; član 456. Zakona o privrednim društvima - "Sl. glasnik RS", br. 125/04; čl. 1, 3, 14. i 41b Zakona o privatizaciji - "Sl. glasnik RS", br. 38/01 i dr)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P1-129/14 od 1.8.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-4152/16 od 1.8.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Dragana Tanasković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO - Proglašenje viškom uz isplatu stimulativne otpremnine

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 384/17 od 24.05.2017. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3615/14 od 04.12.2015. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 12223/10 od 03.06.2014. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO - Radni učinak i "zaštitni period" u toku prva tri meseca rada

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1-762/16 od 10.08.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1887/2014 od 28.01.2016. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Rešenje o udaljenju sudije sa rada

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3138/16 od 01.11.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1918/14 od 09.03.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Socijalni program – Pravna priroda

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br. 178/2018 od 04.05.2018. godine – Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P1 528/14 od 01.06.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – STEČAJ i REORGANIZACIJA – Obustava stečaja usled usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije i radno pravni status zaposlenih (član 160. stav 4. i član 73. stav 2. Zakona o stečaju)

(Presuda Osnovnog suda u Raški P1-184/14 od 7.9.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-152/16 od 16.8.2017. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2-2891/16 od 19.1.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Dragana Tanasković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Subjektivni rok za otkaz ugovora o radu zaposlenog iz razloga koji se odnose na njegovo ponašanje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu GžE br. 660/17 od 19.01.2018. godine – Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1292/14 od 05.09.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Sudska nadležnost u radnom sporu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž1. 1568/16 od 17. oktobra 2016. g, Presuda Vrhovnog kasacionog suda br.Rev2. 210/2017 od 12.10.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Gabriela Milovanović, sudija


RADNO PRAVO – Troškovi prevoza državnih službenika

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br. 791/18 od 22. juna 2018. godine - presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1. br. 1565/15 do 12. septembra 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i radni odnos

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.509/17 od 11.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 3/2019, Intermex, Beograd, Sentencu pripremio: Borivoje Živković


RADNO PRAVO – Umanjenje neto prihoda lica u javnom sektoru (član 4. stav 1. Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru - "Sl. glasnik RS", broj 108/2013)

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P1-1109/16 od 02.12.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-1108/17 od 13.07.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Tanja Elez, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO - Upozorenje i mera opomene sa najavom otkaza

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3018/16 od 06.10.2016. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 3333/15 od 31.05.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Uslovi za donošenje međupresude (u sporu za naknadu nematerijalne štete kao posledice povrede na radu)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br. 4449/17 od 15. juna 2018. godine - međupresuda Drugog osnovnog suda u Beogradu P. br. 13600/12 od 17. aprila 2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Kaluđerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Utvrđenje postojanja radnog odnosa na neodređeno vreme nakon zakonitog raskida ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova – postojanje pravnog osnova (čl. 197. i 32. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", broj 24/05, 61/05 i 54/09)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž1-1966/15 od 24.03.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2-1479/16 od 12.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Miloš Gemaljević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Važenje socijalnog programa i isplata otpremnine višku zaposlenih

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3083/16 od 29.09.2017. godine) - Pravni Informator, br. 3/2019, Intermex, Beograd, Sentencu pripremio: Borivoje Živković


RADNO PRAVO – Zaštita prava iz radnog odnosa podnošenjem tužbe za utvrđenje iz člana 194. zpp (član 195. Zakona o radu)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1-3926/15 od 6.9.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2-2818/16 od 20.4.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Ilija Đorović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


RADNO PRAVO – Zlostavljanje na radu - Teret dokazivanja (do stepena verovatnosti – tužilac, do stepena izvesnosti, da nije bilo zlostavljanja – tuženi poslodavac)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1 br. 3176/16 od 21.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P1 br. 14/14 od 05.07.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


RADNO PRAVO (59) – Pravo na zakonsku zateznu kamatu kod obračuna zarade kao izvršne isprave – Rok za isplatu zarade (član 110. Zakona o radu) – Nepoštovanje roka za isplatu (čl. 277. i 324. ZOO)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 109/18od 28.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, viši sudijski pomoćnik


RADNO PRAVO (60) – Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti (čl. 64, 69, 70. i 78. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i čl. 105. i 111. stav 2. Zakona o radu)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 595/2018 od 22.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


RADNO PRAVO (61) – Zlostavljanje na radu – Insistiranje da zaposleni postupa po nalozima i uputstvima nadređenih, da poštuje hijerarhiju, propisanih pravila isl. i postojanje zlostavljanja (čl. 6. i 31. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu)

(Iz pravnosnažne presude Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj P1. 21/2015 od dana 19.09.2017. godine koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Novom Sadu posl. broj Gž1 2908/17 od 08.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Ivana Karapandžić, viši sudijski saradnik


REGISTRI - Azbučni stvarni registar za građansko pravo

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)


REGISTRI - Azbučni stvarni registar za krivično pravo

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)


REGISTRI - Zakonski registar - Građansko pravo

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)


REGISTRI - Zakonski registar - Krivično pravo

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)


STAMBENO PRAVO – Iseljenje i zaštita prava na dom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž. 6256/16 od 20. jula 2016. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 3298/14) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladan Kovačević, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


STAMBENO PRAVO – Održavanje stambenih zgrada – Osporavanje zakonitosti postupka izbora organa upravljanja stambene zgrade – Nenadležnost suda i nadležnost opštinske uprave

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž K br. 641/17 od 06.04.2017. godine), doneto u veću kojim je predsedavala sudija Tatjane Miljuš


STAMBENO PRAVO – Usmena saglasnost članova skupštine stambene zgrade za pretvaranje zajedničke prostorije u stan ili poslovni prostor

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 8062/15 od 13. januara 2016. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 27835/13 od 11. maja 2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Načelo srazmere

(Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd) - Autor teksta: Nikola Stošić, diplomirani pravnik, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Neki praktični aspekti izvršenja na udelu

(Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jovan Pješčić, javni izvršitelj imenovan za područje Višeg i Privrednog suda u Beogradu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Položaj javnih izvršitelja i osiguranje od profesionalne odgovornosti javnih izvršitelja

(Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd) - Autor teksta: Danijela Glušac, studentkinja doktorskih studija, Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Pravna priroda i načela založnog prava

(Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Slobodan Stošić, samostalni savetnik u Drugom osnovnom sud u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Alternativno rešavanje sporova u svetlu Zakona o parničnom postupku

(Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd) - Autor teksta: Ivana Marković Radojević, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Ograničenja prava okrivljenog u istrazi – primena načela pravičnosti

(Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd) - Autor teksta: M. A. Ivana Miljuš, Viši sudijski saradnik Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Sudska zaštita od imisija

(Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd) - Autori teksta: Snežana Marjanović, Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu i Dragana Marčetić, Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Zaštitne (vaspitne) mere za maloletnike u švajcarskom krivičnom pravu

(Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vladimir R. Miletić, Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO - Aktivna legitimacija kod svojinskih tužbi

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.690/2013 od 14.03.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3016/2014 od 28.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


STVARNO PRAVO - Brisanje stvarnih prava na nepokretnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 2492/16 od 01.06.2016. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 3340/15 od 10.11.2015. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO - Fiktivan pravni posao i sticanje prava svojine održajem

(Presuda Osnovnog suda u Jagodini 1P.br.330/15 od 02.06.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-2963/17 od 22.03.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Jelena Radenković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


STVARNO PRAVO – Jači pravni osnov za sticanje prava svojine na nepokretnosti (nepokretnost stečena na osnovu odluke suda, u izvršnom postupku, uz upis prava svojine u javnim knjigama - i nepokretnost pribavljena ugovorom o kupoprodaji, ali bez upisa prava svojine u javnim knjigama)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 422/16 od 20.04.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mirna Dželetović, samostalni savetnik


STVARNO PRAVO – Kućni livadari

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 1645/17 od 05.09.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence – sudija Branka Bajić


STVARNO PRAVO - Načelo specijalnosti založnog prava (član 14. Zakona o zemljišnim knjigama)

(Presuda Osnovnog suda u Paraćinu 1P-411/13 od 06.06.2014. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-242/15 od 09.12.2015. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Marina Slavković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


STVARNO PRAVO – Naknada za konstituisanu službenost puta i prava i obaveze vlasnika poslužnog dobra

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.6446/16 od 12. januara 2017. godine – presuda Osnovnog suda u Mionici P. br. 336/14 od 26. jula 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Tamara Đurašković, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Ocena savesnosti državine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 2305/16 od 22.9.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2199/2016 od 23.12.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Tatjana Miljuš, sudija


STVARNO PRAVO - Pasivna legitimacija - Utvrđenje svojinskih prava na nepokretnosti

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.334/2014 od 04.02.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.996/2015 od 25.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


STVARNO PRAVO - Pasivno držanje suvlasnika i pravo na naknadu koristi

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 15431/11 od 09.01.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 2583/15 od 14.06.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO - Povreda prava preče kupovine (član 10. Zakona o prometu nepokretnosti)

(Presuda Osnovnog suda u Požegi P-493/2017 od 08.09.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-4502/17 od 06.03.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: dr Ilija Zindović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STVARNO PRAVO – Prava vanbračnog partnera na stanu stečenom otkupom

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.4900/2012 od 18. jula 2014. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P. br. 10/10 od 18. januara 2012. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milica Aksentijević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO - Pravila za utvrđivanje jačeg prava za sticanje prava svojine na nepokretnostima u slučaju višestruke prodaje (član 33. i član 41. stav 2. Zakona o osnovama svojinskopravih odnosa)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu - Sudske jedinica Bajina Bašta I – 6 P.br.785/10 od 14.10.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2837/15 od 19.12.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Sonja Nestorović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


STVARNO PRAVO – Pravno dejstvo savesnosti (u slučaju - stečenog bez osnova)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž.558/18 od 13. februara 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Radočaj Ubović, sudski savetnik


STVARNO PRAVO – Pravo na poštovanje doma i ograničenje vlasničkih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 2307/16 od 05.07.2016. godine; revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda, poslovni broj Rev. 1847/16 od 29.11.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Julijana Budinčević, sudija


STVARNO PRAVO – Pravo na vraćanje imovine zadrugama

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.168/17 od 16. marta 2017. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2377/2017 od 23.05.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Tatjana Miljuš, sudija


STVARNO PRAVO – Pravo preče kupovine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 1219/16 od 19.05.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog sud Rev. 1447/16 od 14.09.2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


STVARNO PRAVO - Pravo službenosti i odobrenje organa uprave za izvođenje radova

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 10028/15 od 14.01.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 5219/16 od 13.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO - Savesnost kao bitan elemenat za sticanje prava svojine na nepokretnostima (član 33. ZOSPO i član 60. ZDPK)

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu 15P-13792/16 od 17.01.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-1369/17 od 07.05.2018. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: dr Ilija Zondović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STVARNO PRAVO - Smetanje državine

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 6504/15 od 24.09.2015. godine, presuda Višeg suda u Beogradu Gž. br. 13310/15 od 07.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO - Sticanje prava svojine na građevinskom zemljištu putem održaja

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 98/15 od 20.05.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 6084/16 od 11.05.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO – Sticanje svojine po osnovu građenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 5948/17 od 23. novembra 2017. godine - presuda Osnovnog suda u Pančevu P.br. 1647/15 od 27. jula 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Stanković, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO - Uvećanje suvlasničkog udela ulaganjem u nepokretnost

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P. br. 4184/14 od 27.01.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 2735/16 od 07.04.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO - Zajednička svojina supružnika i načelo pouzdanja u istinitost podataka upisanih u katastar nepokretnosti

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 25873/16 od 01.12.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 1642/17 od 10.05.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO - Založno pravo na stvari i promena vlasnika

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 19118/14 od 10.03.2016. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 5254/16 od 22.07.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


SUDOVANJE KROZ VEKOVE - AS-KK XXII (1825)-30 - Spor oko zajedničke zemlje između sela Kobilja i Caričin

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Priredila: Milica Arizanović, sudija


SUDOVANJE KROZ VEKOVE - AS-KK XXII (1826)-36 - Sudsko utvrđivanje činjenica: kome pripada velikoselska vodenica na reci Mlavi

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Priredila: Milica Arizanović, sudija


SUDOVANJE KROZ VEKOVE - AS-KKHHI (1830)-84 - Tapija za prodatu muselimovu kuću izdata Stevanu Iliću skeledžiji požarevačkom

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Priredila: Milica Arizanović, sudija


SUDOVANJE KROZ VEKOVE – Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor: Milica Arizanović, sudija


SUDSKA PRAKSA - Ujednačavanje sudske prakse viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu

(Ujednačavanje sudske prakse viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Korišćenje procesnih ovlašćenja stranaka i povreda prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu R4 P 1/2016 od 25.04.2016. godine, potvrđeno rešenjem, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Rž P 4/16 od 16.05.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – KRIVIČNI PREDMET - Odbijanje žalbe (na Rešenje o prigovoru)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Rž K br. 5/17 od 05.05.2017. godine)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Naknada nematerijalne štete prouzrokovane u saobraćajnom udesu

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj R 4g 1/17 od 22.02.2017. godine, kojim je odbijen zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Naknada u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Ržg. 4/17 od 02.06.2017. godine)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Odbacivanje žalbe (na Rešenje o prigovoru) kao nedozvoljene

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Rž K br. 1/17 od 03.02.2017. godine)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Odbacivanje žalbe (na Rešenje o prigovoru) kao nedozvoljene

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Rž K br. 4/17 od 23.02.2017. godine)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Odlučivanje o prigovoru bez ispitnog postupka (član 8. stav 3. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku)

(Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu R4r-11/17 od 28.11.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Jelica Marašević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Parnični postupak – Spor o nepokretnosti (sporno - pitanje da li je knjižno upisano lice kao vlasnik nepokretnosti identično sa licem koje pokreće parnicu) - Spor o više zahteva

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Ržg 1/17 od 27.02.2017. godine, kojim je odbijena žalba na Rešenje kojim je odbijen prigovor na dužinu trajanja postupka)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Povreda prava na suđenje u razumnom roku i objava presude

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 3812/2017 od 20.09.2017. godine kojim je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-7929/2016 od 22.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Prigovor za ubrzavanje postupka

(Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Ržg-2/17 od 22.05.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Jelica Marašević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Punomoć u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Ržg. 1/17 od 06.02.2017. godine)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Radni spor

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj R4r. 1/17 od 06.03.2017. godine, kojim se određuje naknada zbog povrede prava)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Zaštita prava na suđenje u razumnom roku zahtev za pravično zadovoljenje (čl. 22. - 33. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku)

(Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu R4r-10/17 od 04.09.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Jelica Marašević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (62) – Naknada materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku (član 31. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gžrr 76/18 od 10.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Danijela Kukuruzović, viši sudijski saradnik


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (63) – Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku (član 31. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4563/2016 od 16.05.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


TROŠKOVI – Postupak za naplatu neplaćene sudske takse (troškovi nastali u postupku po pravnom leku izjavljenom protiv rešenja o izvršenju, radi naplate dugovane sudske takse) – Pravna priroda

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 89/18 od 23. avgusta 2018. godine – rešenje Višeg suda u Beogradu P4 236/10 od 26. juna 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Irina Anđelković, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


UPRAVNA SEKCIJA - Načelo zakonitosti i predvidivosti u upravnom pravu

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Mr Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda


UPRAVNA SEKCIJA - Novine u Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda


UPRAVNA SEKCIJA - Prikaz Zakona o strancima sa osvrtom na upravnu i upravno-sudsku zaštitu

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda


UPRAVNA SEKCIJA - Primedbe na član 14. nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Biljana Tamburkovski Baković, sudija Upravnog suda


UPRAVNA SEKCIJA - Razlozi za isključenje načela "Lex specialis derogat legi generali" u posebom upravnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


UPRAVNA SEKCIJA - Zaštita prava na suđenje u raznom roku u upravnom sporu

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2018, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Član 26. stav 1. tačka 7. i član 29. Zakona o upravnim sporovima – Obustava postupka

(Pravni stav utvrđen na 83. sednici svih sudija Upravnog suda 29.10.2018, broj: Su II-17 25/18)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – INSPEKCIJSKE MERE – Postupak inspekcijskog nadzora nad uklonjenim objektom - Obustavljanje

(Pravni stav utvrđen na 72. sednici svih sudija Upravnog suda 27.06.2017, broj: Su I- 5/17 od 27.06.2017)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV - Korišćenje usluge post ekspres i dan predaje

(Pravni stav utvrđen na 79. sednici svih sudija Upravnog suda 28.06.2018, broj: Su I-7 8/18)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Nagrada advokatu za zastupanje više stranaka

(Pravni stav utvrđen na 83. sednici svih sudija Upravnog suda 29.10.2018, broj: Su II-17 25/18)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Porodična penzija – Sticanje prava

(Pravni stav utvrđen na 83. sednici svih sudija Upravnog suda 29.10.2018, broj: Su II-17 25/18)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV - Poništavanje dela rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta

(Pravni stav utvrđen na 77. sednici svih sudija Upravnog suda 29.03.2018, broj: Su I-7 5/18)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV - Pravo na poklon za Novu godinu - novčanu čestitku za dete

(Pravni stav utvrđen na 77. sednici svih sudija Upravnog suda 29.03.2018, broj: Su I-7 5/18)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV - Pravo na solidarnu pomoć za slučaj rođenja deteta zaposlenog

(Pravni stav utvrđen na 77. sednici svih sudija Upravnog suda 29.03.2018, broj: Su I-7 5/18)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – ZASTUPANJE – Zastupanje tuženog državnog organa od strane državnog odnosnog pokrajinskog pravobranilaštva

(Pravni stav utvrđen na 74. sednici svih sudija Upravnog suda 04.12.2017, broj: Su I-7 8/17 od 24.01.2018)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – Izborna komisija - Izborne liste – Rešenje o odbijanju izborne liste (bez prethodnog donošenja novog zaključka)

(Pravni stav - iz presude Upravnog suda, III-4 Už 107 /16 od 12.04.2016. godine; Predsednik veća sudija Gordana Suknović Bojadžija)


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – Obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu poljoprivredne delatnosti – Obveznici

(Pravni stav utvrđen na 72. sednici svih sudija Upravnog suda 27.06.2017, Broj: Su I-7 5/17, od 27.06.2017)


UPRAVNO PRAVO – ZAKLJUČAK – ĆUTANJE UPRAVE

(Zaključak utvrđen na 83. sednici svih sudija Upravnog suda 29.10.2018, broj: Su II-17 25/18)


UPRAVNO PRAVO – ZAKLJUČAK – Privremene građevinske dozvole – Prestanak važenja

(Zaključak utvrđen na 74. sednici svih sudija Upravnog suda 04.12.2017, broj: Su I-7 8/17 od 24.01.2018)


VANPARNIČNI POSTUPAK – EKSPROPRIJACIJA – Naknada za eksproprisanu nepokretnost (član 71. i 71a. Zakona o eksproprijaciji)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 721/17 od 11.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – EKSPROPRIJACIJA – Naknada za zasade (član 50. stav 1. Zakona o eksproprijaciji)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1423/17 od 08.12.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – EKSPROPRIJACIJA – Tržišna vrednost zemljišta koje je predmet eksproprijacije

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 197/17) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – Mogućnost dvostrukog ukidanja rešenja (u postupku odlučivanja o žalbi izjavljenoj protiv rešenja donetog u vanparničnom postupku)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 208/2017) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Bulajić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


VANPARNIČNI POSTUPAK - Naknada za eksproprisanu nepokretnost

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev 663/15 od 21.12.2016. godine, rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 1452/14 od 26.06.2014. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu R1 524/12 od 21.03.2013. godine ispravljeno rešenjem R1 524/12 od 13.11.2013. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


VANPARNIČNI POSTUPAK – NASLEDNO PRAVO – Davanje nasledničke izjave - Jasno propisana forma

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Gž-4106/17 od 27.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje o nasleđivanju Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj O-1331/11, od 05.07.2012. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – NASLEDNO PRAVO – UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU – Sastav zaostavštine i imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 870/17) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – NASLEDNO PRAVO – Vanparnični postupak raspravljanja zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1Gž 706/17) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Poništaj isprave

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 2504/17 od 23.03.2017. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu R3 483/16 od 06.02.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


VANPARNIČNI POSTUPAK - Pravo zakupa na stanu

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda posl.br. Rev 426/2016 od 11.05.2017. godine kojim je odbačena kao nedozvoljena revizija predlagača, Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj R1-126/14 od 08.04.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Prekid ostavinskog postupka i upućivanje stranke na parnicu - Rok za pokretanje parnice (instrukcioni rok, nije prekluzivan)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Gž-1360/16 od 03.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje o nasleđivanju Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj O-5357/15 od 27.10.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – STVARNO PRAVO – Deoba zajedničke stvari ili imovine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2Gž 99/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – STVARNO PRAVO – Fizička deoba i razvrgnuće suvlasničke zajednice

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 74/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK – STVARNO PRAVO – Uređenje međa

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2Gž 247/18) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Đorđević, sudijski pomoćnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Uređenje međa – Mogućnost vođenja vanparničnog postupka - Uslovi

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu R 1/17 od 01.03.2017. i rešenje Višeg sida u Čačku Gž 1361/17 od 02.02.2018)


VANPARNIČNI POSTUPAK - Vrednost predmeta spora i dozvoljenost revizije

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, posl.broj Rev 691/16 od 18.05.2017.godine, Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, Sudska jedinica u Temerinu posl.br.O-7292/13 od 26.12.2013. godine, Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.br. Gž-925/2015 od 19.11.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Zaključak Agencije za restituciju kao uslov za vođenje ostavinskog postupka

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 522/16 od 30.05.2016. godine)


VANPARNIČNI POSTUPAK - Zakup stana

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 8799/16 od 03.02.2017. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu R1 60/16 od 16.05.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


VANPARNIČNI POSTUPAK (53) – PORODIČNO PRAVO – Vanbračna zajednica – Pravne posledice u pogledu imovinskih prava (član 4. stav 1. Porodičnog zakona)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2097/2016 od 22.11.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


VANPARNIČNI POSTUPAK (54) – Nasledno pravo – Raspored zaostavštine u slučaju da testamentalni naslednik ne može da nasledi (član 140. stav 3. Zakona o nasleđivanju; član 119. Zakona o vanparničnom postupku)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 3910/2016 od 31.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK (55) – Nasledno pravo – Naknadno pronađena imovina – Pravo zakonske naslednica (koja je ustupila svoj nasledni deo sanasledniku) na učešće u raspodeli naknadno pronađene imovine (član 213. Zakona o nasleđivanju; član 130. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2648/2016 od 29.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


VANPARNIČNI POSTUPAK (56) – Utvrđivanje cene eksproprisane nepokretnosti - Procena Poreske uprave kao obavezna polazna osnova za utvrđivanje visine naknade (član 42. Zakona o eksproprijaciji; član 136. Zakona o vanparničnom postupku)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2838/2017 od 19.09.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


VANPARNIČNI POSTUPAK (57) – Uređenje međa – Ovlašćenje suda (član 155. Zakona o vanparničnom postupku)

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 512/2018 od 21.02.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK (58) – Nasledno pravo – Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju – Nepodnošljivost odnosa ugovornih strana, kao preduslov za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju - Kumulativno postojanje i subjektivnog i objektivnog aspekta nepodnošljivosti međusobnog odnosa (čl. 194, 201. i 202. Zakona o nasleđivanju)

(Iz pravnosnažne presude Višeg suda u Novom Sadu broj P. 157/2017 od 06.11.2017. koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 131/18 od 03.04.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Ivana Karapandžić, viši sudijski saradnik


Zahtev za obeštećenje konfiskovane imovine – Apsolutna nenadležnost suda

(Presuda Višeg suda u Beogradu P br. 940/17 od 01.11.2017. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA - Zaključci sa održanih savetovanja u okviru projekta "One stop shop for real estate registration in Serbia" kojim je rukovodio NALED

(Bilten Komore izvršitelja, broj 6/2019 - Intermex, Beograd) - Pripremio: Dr Žarko Dimitrijević, Javni izvršitelj


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita filmskog snimka – Subjekti zaštite

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 157/17 od 10.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita prevodioca angažovanog da pruži usluge prevođenja (pismenog i usmenog), za potrebe naručioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 26/18 od 02.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>