Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


AUTORSKO PRAVO – Sticanje aktivne legitimacije autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 74/20, od 10.09.2020)


AUTORSKO PRAVO – Uslovi za sticanje imovinskih prava poslodavca na autorsko delo autora

(Presuda Apelaconog suda u Beogradu, Gž4 108/20, od 17.09.2020)


AUTORSKO PRAVO – Zakonska pretpostavka trpljenja štete u slučaju kada su prava autora povređena

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4.br. 104/16, od 25.05.2016)


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 12/2022 – II – Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 12/2022 – III – Autorsko pravo novinara na intervju

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 12/2022 – Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd


BILTEN KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA, broj 9/2022 – Sadržaj

Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – Božji sud: Kotao, železo i borba do smrti

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dejan Stojiljković


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – GRAĐANSKO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Presuda bez usmene rasprave u teoriji i praksi

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autor teksta: Ljiljana Marjanović Andrić


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – KRIVIČNO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Načelo javnosti u radu sudova

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022. april godina, Intermex, Beograd, Autori teksta: S. Dujaković; I. Milovanović; A. Andrejić


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – KRIVIČNO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Nasilje u porodici i alternativne krivične sankcije u Srbiji i Holandiji

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autori teksta: I. Milovanović; L. de Klerk


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – KRIVIČNO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Odgovor pravosuđa na ubistva žena (femicid) u Srbiji

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autori teksta: Dr S. Konstantinović Vilić; Dr N. Petrušić; Dr N. Žunić; Dr V. Vilić; Dr K. Beker


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Zahtev ovlašćenog tužioca za vođenje krivičnog postupka (Čl. 438. st. 1. tač. 7. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 410/2021 od 15.04.2021. godine, Presuda Osnovnog suda u Leskovcu K 150/20 od 10.11.2020. godine i Presuda Višeg suda u Leskovcu Kž1 34/21 od 01.02.2021) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Ana Veličković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Izuzeće sudije (Čl. 37. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 620/2021 od 09.06.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Načelo "Ne bis in idem" (Čl. 4. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 400/2021 od 15.04.2021. godine, Presuda Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu K. Br. 124/20 od 02.10.2020. godine i Presuda Višeg suda u Čačku Kž1. br. 154/20 od 11.01.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Ana Veličković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Nedozvoljenost žalbe žrtve prema zakonu o sprečavanju nasilja u porodici (Čl. 20 st. 1 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici)

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu 2Kn.br. 221/17 od 29.08.2017. godine i rešenje Višeg suda u Nišu Gž2N 35/17 od 06.09.2017. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: dr Milica Stanković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Nemogućnost promene mesne nadležnosti suda kod upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, kada je osuđeni nakon pravnosnažnosti presude promenio mesto prebivališta odnosno boravišta (Čl. 54. st. 1 i 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija)

(Predlog za pokretanje sukoba nadležnosti Osnovnog suda u Nišu Ik.br. 23/20 od 20.08.2020. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu Kžr-as 5/2020 od 03.08.2020. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: dr Milica Stanković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Odbacivanje zahteva za ponavljanje krivičnog postupka završenog pravnosnažnom presudom (Čl. 475. st. 1. tač. 6. Zakonika o krivičnom postupku)

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu 1Kv.br. 1141/18 od 10.10.2018. godine ispravljeno dana 06.11.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž2 487/18 od 27.11.2018. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: dr Milica Stanković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Troškovi krivičnog postupka (Čl. 261. st. 1. i čl. 265. st. 1. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 438/2021 od 21.04.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Troškovi krivičnog postupka (Čl. 261. st.2. tač. 7. Zakonika o krivičnom postupku i tarifni broj 1 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 605/2021 od 08.06.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Troškovi krivičnog postupka (Čl. 261. st.2. tač. 7. Zakonika o krivičnom postupku i tarifni broj 2 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1288/2019 od 04.12.2019. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – Predgovor

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU, Broj 7/2022 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


BILTEN UPRAVNOG SUDA, Broj 9/2022 - Sadržaj

Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


BILTEN UPRAVNOG SUDA, Broj 9/2022 – Uvodna reč

Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, Broj 2/2022 - Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022 - Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI – Mogućnost donošenja presude bez rasprave u sporu male vrednosti

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 11.05.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI – Naknada troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora u javnim službama

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI – Pravo naslednika na neostvarenu naknadu materijalne štete rehabilitovanog lica posle njegove smrti

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 28.02.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI – RADNO PRAVO – Blagovremenost tužbe za utvrđivanje ništavosti aneksa ugovora o radu - sa OBRAZLOŽENJEM

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 12.10.2021. godine)- Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI – Rok zastarelosti potraživanja poslodavca prema zaposlenom po ugovoru o zajmu (imenovanom kao ugovor o stambenom kreditu)

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – AKTORSKA KAUCIJA

(Rešenje Višeg suda u Beogradu P2 45/19 od 25. januara 2021. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž2 140/21 od 30. jula 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Snežana Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Nedozvoljenost žalbe protiv rešenja kojim se usvaja predlog protivne strane za oslobađanje od plaćanja troškova postupka

(Presuda Višeg suda u Beogradu P1 198/15 od 1. jula 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3841/21 od 14. januara 2022. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Gordana Tošić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Primena pravila parničnog postupka u sporovima iniciranim na osnovu verodostojne isprave

(Presuda Osnovnog suda u Velikoj Plani P 3266/18 od 17. maja 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 504/20 od 29. januara 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Pavić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost suda po tužbi radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na nepokretnostima

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 160/18 od 27. marta 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Iva Micić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost sudova prema vrednosti predmeta spora

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 118/19 od 16. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milica Aksentijević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Sukob nadležnosti

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 189/19 od 26. septembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Ilić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Izvršenje plenidbom novčanog potraživanja izvršnog dužnika

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Gži br. 4106/20, od 14.07.2021)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Izvršna isprava – Izvršenje deklaratorne sudske odluke

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Gži br. 1834/20, od 27.08.2020)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Određivanje privremene mere – Svrha privremene mere

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž1. 2518/21, od 03.09.2021)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Remonstrativno dejstvo žalbe u izvršnom postupku – Pravni lek

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, GžI br. 2789/20, od 15.10.2020)


IZVRŠNI POSTUPAK – Izvršenje deklaratorne sudske odluke

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu I 503/19 od 06.02.2020. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gži br. 1834/20 od 27.08.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave

(Rešenje Privrednog suda u Beogradu Iiv 191/21 od 20.01.2021. godine, rešenje Privrednog apelacionog suda Iž br. 76/21 od 07.04.2021. godine i rešenje Vrhovnog kasacionog suda Prev 285/2021 od 02.06.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja po osnovu carinskog duga

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ii 3542/21 od 22.03.2021. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu GžI br. 1254/21 od 07.05.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Razlozi za sprečavanje izvršenja sudske odluke koja se odnosi na zakonsko izdržavanje dece

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ii 3542/21 od 22.03.2021. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu GžI br. 1254/21 od 07.05.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Zastarelost potraživanja zakonskog izdržavanja deteta - Načelo formalnog legaliteta u izvršnom postupku

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ii 12008/21 od 28.06.2021. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gži br. 2535/21 od 25.11.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNI POSTUPAK – Iskaz osuđenog saradnika kao dokaz u postupku

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1-Po1. 19/20, od 28.05.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Izmene činjeničnog opisa dela u izreci presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1. 34/19, od 03.07.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Obustava krivičnog postupka zbog nedolaska privatnog tužioca

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Kž2 br. 1158/21, od 14.09.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Pismo kao validan dokaz u krivičnom postupku

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 654 /21, od 27.09.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Potvrđivanje optužnice – Pravna priroda

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1-Po1. 23/20, od 08.10.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Prekoračenje optužnog akta

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1. 25/19, od 15.07.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Rešenje o ispravci nema samostalnu pravnu sudbinu

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Kž2 br. 916/18, od 15.10.2018)


KRIVIČNI POSTUPAK – Tretman svedočenja roditelja okrivljenog od strane suda

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 1157/19, od 16.01.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zahtev za produženje roka za žalbu

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 444/20, od 09.10.2020)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Izricanje jedinstvene kazne zatvora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 SPK2/20 od 1. juna 2020. godine i presuda Osnovnog suda u Valjevu KV br.272/19 od 18. novembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Opozivanje uslovne osude zbog neispunjavanja mere zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po3 7/20 od 15. juna 2020. godine i presuda Višeg suda u Beogradu Kpo3-17/19 od 30. decembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Ukoliko je u pitanju PDV, krivično delo poreska utaja izvršeno je kada učinilac ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu fiktivnih računa

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.1949/14 od 20.5.2021. godine – Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 1939/21 od 24.11.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Za dokazivanje krivičnog dela iz člana 355. stav 2. KZ neophodno je da postoji original ili overeni prepis isprave

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.853/21 od 23.9.2021. godine – presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 19/22 od 08.02.2022. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Zastarelost izvršenja kazne

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž2 Po1 212/18 od 11. oktobra 2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Posebno odeljenje K.Po1 117/17 – Kv.Po1 br.388/18 od 12. septembra 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – Nagrada punomoćnika maloletnog oštećenog u krivičnom postupku (Tarifni broj 8. stav 2. Tarife o nagradama i naknadama za rad advokata)

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1287/2021 od 07.12.2021. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja od 18.04.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – (Ne)postojanje uslova za prihvatanje molbe za uslovni otpust – Čl. 46. i 567. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kuo. br. 6/22 od 22.02.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž.br.23/22 od 03.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Bitni elementi krivičnog dela Nasilničko ponašanje – Značajnije ugrožavanja spokojstva građana ili teže remećenja javnog reda i mira - Član 344. st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 225/21 od 30.08.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 17/22 od 01.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Izdvajanje nezakonitog dokaza – Čl. 16. i 84. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K.br. 40/21 od 26.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 35/22 od 07.04.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Izdvajanje nezakonitog dokaza (obaveštenja prikupljenog od građana) – Čl. 16. st. 1, čl. 84. st. 1. i čl. 237. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu K. br. 28/20 od 26.04.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 38/22 od 09.05.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. st. 5. KZ – Bitna obeležja krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 346/21 od 09.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 36/22 od 24.02.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno fotografisanje (čl. 144. i 145. KZ) – Fotografisanje (i pokazivanje drugima fotografija) privatne tužilje, ispred njene kuće u dvorištu (u momentu podizanja donjeg rublja) i značajno zadiranje u lični život

(Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K 1020/98 od 22. februara 2001. i presuda Okružnog suda u Beogradu Kž 1567/01, od 23. oktobra 2001, Priredio Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno fotografisanje (član 144. KZ) – Fotografija sa sastanka, na kojoj se vidi da tužilac polemiše sa prisutnima i zadiranje u lični život

(Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K 1357/00. od 3. oktobra 2001. i presuda Okružnog suda u Beogradu Kž 687/02., od 9. aprila 2002, Priredio Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno fotografisanje (član 144. KZ) – Fotografije sa javnog skupa

(Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K 1250/00 od 1. oktobra 2001. i presuda Okružnog suda u Beogradu Kž 680/02, od 1. aprila 2002, Priredio Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 247. st. 1. u vezi čl. 33. KZ – Uticanje na treće lice da donese odluku da uživa opojnu drogu

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 55/21 od 18.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br.53/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Oštećenje tuđih prava u saizvršilaštvu iz člana 220. stav 2. u vezi člana 33. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 323/20 od 01.02.2022. i presuda Višeg suda u Čačku Kž.br. 77/22 od 31.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja iz čl. 356. tač. 3. u vezi čl. 355. tač. 1. KZ – Odricanje od prava na žalbu u upravnom postupku kao radnja izvršenja krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 127/20 od 08.11.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 46/22 od 15.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ i odnos sa krivičnim delom Teška telesna povreda (učinjena na mah) iz člana 121. stav 5. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 432/19 od 27.09. 2021. i prsuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 58/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Teška telesna povreda u saizvršilaštvu iz čl. 121. st. 1. u vezi čl. 33. KZ – Obaveza utvrđivanja ko je od okrivljenih naneo povredu oštećenom

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K. br. 174/ 18 od 17.12.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž.br. 62/22 od 01.04.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom iz čl. 197. i 198. ZKP i zamena pritvorom

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv. br. 92/22 od 01.05.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž.br. 37/22 od 05.05.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem i posećivanje određenih mesta – Čl. 197. i 198. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv. br. 36/22 od 17.02.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 26/22 od 09.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Mogućnost izricanja kazne zatvora koja se izdržava u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje u slučaju izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici – Član 45. st. 5. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 328/21 od 09.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 54/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Molba za puštanje okrivljenog na uslovni otpust – Uslovi za prihvatanje molbe – Čl. 46. KZ i čl. 567. st. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kuo. br. 12/22 od 01.03.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 27/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Neovlašćeno fotografisanje – Krivično delo iz člana 144. KZ i naknada štete – Fotografski zapis sa javnog skupa – Nepostojanje uslova za povredu prava na privatnost

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 7223/12, od 7. novembra 2012, Priredio Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku)


KRIVIČNO PRAVO – Neovlašćeno fotografisanje – Krivično delo iz člana 144. st. 1. KZ i osetno zadiranje u lični život (striktno lična, intimna sfera snimanog)

(Presuda Osnovnog suda u Valjevu K 1648/12., od 17. aprila 2013. i presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž 3799/13. od 14. avgusta 2013., Priredio Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku)


KRIVIČNO PRAVO – Neovlašćeno fotografisanje – Krivično delo iz člna 144. stav 1. KZ i davanje saglasnosti (za fotografisanje) lica koje se snima, ali bez saglasnosti da se predaju fotografije novinama radi objavljivanja

(Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K 851/87, presuda Okružnog suda u Beogradu Kž 1923/88, Priredio Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku)


KRIVIČNO PRAVO – Odbrana siromašnog – Postavljanje branioca po službenoj dužnosti iz razloga pravičnosti – Član 77. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 346/21 od 09.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 36/22 od 24.02.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Povoljnije odredbe kod konstrukcije produženog krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 820/20, od 17.11.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Primena sile prema oštećenom kao uslov postojanje krivičnog dela razbojništvo

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 179/20, od 02.06.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Pripremne radnje za krivično delo prevara

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1. 9/20, od 25.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela – Uslov

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1-Po2. 3/21, od 07.10.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Teži oblik krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1. 4/20, od 06.07.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Učinilac krivičnog dela Oduzimanje maloletnog lica iz člana 191. st. 3. KZ – Mogućnost primene instituta dela malog značaja

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 73/21 od 24.12.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž.br.81/22 od 21.04.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Završetak glavnog pretresa i objava presude – Mogućnost odbacivanja optužnog predloga nakon završetka glavnog pretresa i određivanja dana objavljivanja presude – Čl. 507. st. 4. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K. br. 319/21 od 16.12.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 32/22 od 09.05.2022.) , priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Neblagovremeni dokazi

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.816/21 od 17.09.2021. godine – presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 767/21 od 03.03.2022. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Neblagovremeni predlog za izmenu pravnosnažnog pojedinačnog akta

(Rešenje Posebnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1 13/15 od 15. novembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Dužna novinarska pažnja i objavljivanje satiričnog proznog dela čitaoca medija

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 408/16 od 9. marta 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 137/18 od 24. aprila 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Bulajić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Javno oglašavanje

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 330/18 od 8. februara 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 22/20 od 30. januara 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marina Jakić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Mesto nastanka štete u slučaju objavljivanja fotografije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 115/19, od 06.02.2020)


MEDIJSKO PRAVO – Naknada nematerijalne štete – Izjava preneta putem medija

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 95/21, od 09.09.2021)


MEDIJSKO PRAVO – Naknada nematerijalne štete pravnom licu

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 303/19 od 20. maja 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 233/20 od 11. marta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Maja Čogurić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Naknada štete zbog objavljivanja zabranjene informacije

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 br. 94/16 od 27. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br.71/19 od 15. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Romčević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Objavljivanje odgovora - Sudski penali

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 105/21, od 25.03.2021)


MEDIJSKO PRAVO – Pogrdni i uvredljiv govor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 4889/19 od 28. decembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2611/21 od 8. septembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Irena Vuković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Povreda ugleda i časti (pravo na privatnost i lični zapis) Objavljivanje fotografije

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 30/18 od 18. marta 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 208/20 od 1. oktobra 2020 godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Zahtev za naknadu nematerijalne štete i objavljivanje fotografije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 89/21, od 10.03.2021)


NAKNADA ŠTETE – Naknada štete zbog neispunjenja ugovora

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 131/12 od 15. septembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 409/21 od 3. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Iva Micić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


NAKNADA ŠTETE – Naknada štete zbog neizvršenja obaveze od strane jedne ugovorne strane

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 3457/17 od 27. juna 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 9601/18 od 12. decembra 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Pavić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NAKNADA ŠTETE – Odmeravanje naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 376/14 od 13. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2603/19 od 15. januara 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Vujić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


NASLEDNO PRAVO – Poništaj nasledničke izjave pravnog prethodnika zbog formalnih nedostataka izjave

(Presuda Drugog osnovnog suda u Beogradu P 4035/17 od 17. oktobra 2018. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 443/2019 od 17. juna 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Lovorka Stojnov, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NASLEDNO PRAVO – Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 26/21, od 14.01.2021)


NASLEDNO PRAVO – Usmeno zaveštanje

(Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P 292/17 od 23. avgusta 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2852/19 od 20. septembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marina Jakić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA – Odstupanje od pravila sticanja prava svojine upisom u javne knjige primenom načela savesnosti i poštenja i zabrane zlupotrebe prava

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.5450/19 od 09.12.2020. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.1499/21 od 08.04.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONI ODNOSI – BANKARSKO PRAVO – Kredit – Punovažnost menice

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 281/21, od 14.07.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Solidarnost izvršnih dužnika

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Gži br. 3375/21, od 22.12.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Kamata na troškove postupka

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 5460/20, od 23.09.2020)


OBLIGACIONO PRAVO – Konverzija deviznog potraživanja

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 10677/18 od 2. septembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.4376/21 od 25. avgusta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milena Ćeranić, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada materijalne štete u slučaju totalne štete na vozilu

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.23164/15 od 13.11.2019. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.3710/21 od 22.7.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Neosnovano lišenje slobode - napuštanje mesta događaja kao razlog određivanja pritvora

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br.4423/2020 od 24.03.2021. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.8129/2019 od 12.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.18088/2018 od 15.05.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Novčana ekvivalencija u slučaju kada naturalna restitucija nije moguća

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 7047/20 od 13.04.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 17042/18 od 21.02.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Pravo na naknadu štete nastale vođenjem i trajanjem krivičnog postupka

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.8114/17 od 02.11.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.5928/19 od 03.02.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada štete iz sredstava Garantnog fonda u slučaju stečaja organizacije za osiguranje

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.13632/17 od 19.01.2018. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.3833/18 od 01.07.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada troškova rušenja bespravno sazidanog objekta

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 25264/19 od 1.10.2020. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 188/21 od 18.3.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada troškova vansudskog postupka u parnici

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.18174/18 od 13.02.2019. godine i presuda Višeg suda u Beogradu Gž br. 6485/19 od 17.03.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Neuručivanje preporučene pošiljke lično na potpis kao uzrok nastanka materijalne štete

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 9033/18 od 31.03.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 16255/16 od 06.02.2018. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Obaveza naknade troškova krivičnog postupka u parnici

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.22961/18 od 24.04.2019. godine i presuda Višeg suda u Beogradu Gž br.15106/19 od 25.03.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Odgovornost Republike Srbije za štetu koju prouzrokuje njen organ

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.4157/18 od 18.09.2018. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.9365/18 od 19.11.2019. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br.3241/20 od 09.12.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Pasivna legitimacija u sporovima radi naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 141/14 od 29. oktobra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 1139/21 od 17. marta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Pavić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 2664/2020 od 01.04.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Pravno lice i nematerijalna šteta

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 233/20, od 11.03.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Pravo na isplatu troškova PDV-a kod naknade materijalne štete na vozilu

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž br.11239/19 od 14.04.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.23295/18 od 12.03.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Pravo na kamatu na dosuđeni iznos nastale štete

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2267/20, od 21.01.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Pravo sukorišćenja grobnog mesta

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 10448/16 od 21. oktobra 2016. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8139/19 od 18. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladislava Milićević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 15402/10 od 8. aprila 2010. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8446/19 od 14. maja 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jasmin Tomić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Ugovorna kazna zastarelost potraživanja

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 118/2022 od 12.05.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Uticaj posrednog priznanja duga na tok zastarelosti

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 118/2022 od 12.05.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost kod subrogacije iz Ugovora o osiguranju - razlika između regresnog i subrogacionog zahteva

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž br.16863/19 od 10.03.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 11697/11 od 02.04.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost obaveze jemca platca

(Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P 6885/17 od 24. decembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda Gž 4296/19 od 24. juna 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja - Član 371. Zakona o obligacionim odnosima

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 513/2021 od 29.12.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja - Ugovor o građenju

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 828/2021 od 03.03.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja u slučajevima otkupa stanova u republikama bivše SFRJ

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.6180/20 od 22.07.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 30221/16 od 17.05.2018. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-11573/2017 – U postupku po ustavnoj žalbi M. P. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje drugog dela stava II Izreke Presude VKS Kzz 1390/2017 (u delu u kome je odbačen ZZZ kao neblagovremen)

(Odluka Ustavnog suda, Už 11573/17 od 11.02.2020. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Vesna Ilić Prelić, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-1320/2018 – U postupku po ustavnoj žalbi S. P. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 887/2017

(Odluka Ustavnog suda, Už 1320/2018 od 29.04.2021. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Snežana Marković, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-14469/2018 – U postupku po ustavnoj žalbi D. E. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 1258/2018

(Odluka Ustavnog suda, Už 14469/2018) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Snežana Marković, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-9120/2018 – U postupku po ustavnoj žalbi M. Ž. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 914/2018

(Odluka Ustavnog suda, Už 9120/2018 od 12.02.2020. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Vesna Ilić Prelić, sa sajta Ustavnog suda Srbije


OSIGURANJE – Gubitak prava iz osiguranja motornih vozila

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 474/21, od 31.08.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost revizije

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 3005/2021 od 24.03.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Isplata zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos naknade štete od dana veštačenja – Član 277. stav 1. u vezi člana 189. st. 2. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P. br. 777/21 od 01.03.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Gž. br. 1584/21 od 27.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Mogućnost ostvarenja naknade troškova krivičnog postupka u parničnom postupku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 4518/2021 od 28.12.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Mogućnost prekida parničnog postupka zbog mogućnosti mirnog rešenja spora - čl. 222. i 223. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici P. br. 804/21 od 14.12.2021. i Rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br. 511/22 od 28.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost suda shodno registraciji pravnog lica

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 212/21, od 28.10.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Odlučivanje suda o delu zahteva koji je stranka povukla

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 5460/20, od 23.09.2020)


PARNIČNI POSTUPAK – Povreda prava na suđenje u razumnom roku – Član 18. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Čačku R.P. br. 10/21 od 08.11.2021. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Ržg. br. 163/21 od 27.12.2021.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Spor male vrednosti i predaja u posed nepokretnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 693/2020 od 17.12.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Sporazum stranaka o rešavanju spora putem arbitraže

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1046/21, od 15.09.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – STAMBENO PRAVO – Povreda prava na dom

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 626/21, od 25.03.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Stranačka sposobnost u parničnom postupku pred redovnim sudom koji je nastavljen posle prekida postupka vođenog pred trgovinskim sudom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 2224/2020 od 27.05.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Stvarna nadležnost za suđenje po protivtužbi

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 692/2021 od 10.11.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Suđenje u razumnom roku i naknada štete – Zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade – Čl. 22. i 31. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(Presuda Osnovnog suda u Čačku Prr. br. 76/20 od 25.11.2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gžrr. br. 213/211 od 11.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Sukob nadležnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 877/2021 od 20.01.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Supsidijerno suparničarstvo

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 8793/2021 od 02.02.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi parničnog postupka i krivica stranke – Član 163. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P. br. 2433/20 od 11.01.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br.1201 /21 od 03.02.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi prevodioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 206/20, od 10.09.2020)


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi prevoza advokata

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 5460/20, od 23.09.2020)


PARNIČNI POSTUPAK – Urednost tužbe

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 949/2020 od 05.03.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Veštačenje u parničnom postupku – Ovlašćenje suda da sam poredi potpis tuženog na povratnici i punomoćju koje je dao advokatu – Član 259. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Pl. br. 113/20 od 14.04.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br. 1235/21 od 20.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Vraćanje u pređašnje stanje (član 109. st. 1. ZPP) – Propust prvostepenog suda prilikom dostavljanja rešenja sa usvojenim platnim nalogom

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Pl. br. 77/21 od 27.12.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br. 383/22 od 21.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Zabrana dvostrukog ukidanja rešenja i funkcionalna nadležnost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 94/2022 od 03.03.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO – Opoziv ugovora o poklonu i povraćaj poklona učinjenog supružniku

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.2303/16 od 02.11.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.690/17 od 06.02.2018. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br.3819/19 od 11.02.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO – Ostvarenje prava stanovanja

(Presuda Osnovnog suda u Pančevu P2 158/20 od 26. avgusta 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 571/21 od 22. oktobra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PORODIČNO PRAVO – Priznanje i osporavanje očinstva

(Presuda Višeg suda u Valjevu P2 12/20 od 19. aprila 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 394/21 od 28. jula 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Melanija Santovac, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PORODIČNO PRAVO – Troškovi postupka u porodičnom sporu

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž2 255/20, od 05.11.2020)


PORODIČNO PRAVO – Udeo supružnika u sticanju zajedničke imovine

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 5733/2020 od 13.10.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO – Vanbračna zajednica i naknadno otklanjanje bračnosti kao smetnje za sticanje zajedničke imovine

(Presuda Osnovnog suda u Ubu P 658/19 od 31. jula 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8893/19 od 11. decembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Stanković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Izbor iz novije prakse Evropskog suda za ljudska prava

(Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vanja Rodić, savetnik za praćenje priemene međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava


PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju tokom 2021. godine

(Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vanja Rodić, savetnik za praćenje priemene međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – REHABILITACIJA – Pravo naslednika na neostvarenu naknadu materijalne štete rehabilitovanog lica posle njegove smrti

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 28.02.2022. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UPRAVNO PRAVO – Nadležnosti suda za odlučivanje u sporovima o izboru nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.03.2021. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UPRAVNO PRAVO – Nadležnosti suda za odlučivanje u sporovima o izboru nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 02.06.2021. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO ODELJENJE VKS) – ZAKLJUČAK – Troškovi postupka na ime angažovanja branioca po službenoj dužnosti – Isplata – Način i rokovi

(Su I-7 11/2020 - Zaključak utvrđen na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 28.02.2020. godine), sa sajta VKS


PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Instruktivni rokovi i povreda prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu R4P 39/21 od 9. februara 2021. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Ržg 90/21 od 12. marta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sanja Agatonović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PREKRŠAJNA PRAKSA – Donošenje odluke bez saslušanja okrivljenog

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-306 Prž broj 15780/22, od 23.08.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Dostavljanje zapisnika o ispitivanju svedoka na izjašnjenje

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 22-Prž. broj 2507/21, od 09.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Izreka presude bez opredeljivanja uzročno - posledične veze kod saobraćajne nezgode

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž. br. 16742/19, od 27.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Izvedena odgovornost pravnog lica zbog radnje lica ovlašćenog da postupa u ime tog pravnog lica - Prekršaj vozača

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-309 Prž broj 611/22, od 22.02.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – JAVNI RED I MIR – Telesne povrede nisu bitno obeležje prekršaja vršenja nasilja nad drugim

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 6074/22, od 29.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Kršenje hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-301 Prž broj 10950/22, od 18.05.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Način čuvanja oružja

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž broj 13160/22, od 23.08.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Način utvrđivanja identiteta lica koje je upravljalo vozilom

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 15776/22, od 30.08.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nema prekršaja ako je radnja koja je propisana kao prekršaj učinjena u nužnoj odbrani

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 309 Prž broj 8275/22, od 20.04.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nerazumljivo obrazloženje presude

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 22-Prž. broj 665/21, od 01.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Oblik odgovornosti kod produženog prekršaja

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7. Prž. broj 23373/20, od 11.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Odbranom se okrivljeni izjašnjava o prekršaju koji mu se stavlja na teret

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-311 Prž broj 5273/22, od 22.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Odlaganje izvršenja kazne zatvora – Razlog odlaganja (član 59. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija)

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-311 Prž broj 182/22, od 27.05.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Oduzimanje oružja i municije

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-306 Prž broj 3122/22, od 01.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Oduzimanje predmeta od učinioca prekršaja

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-309 Prž broj 13154/22, od 26.07.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Paušalna izreka presude

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 8 Prž. br. 19986/19, od 23.09.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Pogrešna primena odredaba o sticaju

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž. br. 16742/19, od 27.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – Kontrola zastarelosti izvršenja izrečene zaštitne mere (zabrane upravljanja motornim vozilom)

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 210-Prž.I.br. 53/20, od 23.06.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – Obaveza suda da omogući odbrani da se izjasni o dokazima

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 3-Prž.broj 14106/19, od 26.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – Odbacivanje neurednog zahteva samo u odnosu na lica za koja je neuredan

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 210 Prž. br. 14087/20, od 15.07.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – Osnov prava za nagradu advokatu u prekršajnom postupku

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 305 Prž broj 22894/21, od 05.04.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – Prilagođavanje izreke od strane suda pravnoj kvalifikaciji koju je dao podnosilac u zahtevu

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 3 Prž. br. 14071/20, od 15.07.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – TROŠKOVI – Isplata troškova postupka trećim licima nije dozvoljena

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 2-Prž. br. 17315/19, od 23.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – TROŠKOVI – Naknada troškova u rešenju o obustavi postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, 22 Prž I broj 434/20, od 01.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – TROŠKOVI – Nedozvoljen zahtev za naknadu troškova

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 4872/22, od 08.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – TROŠKOVI – Rok za plaćanje troškova prekršajnog postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž broj 3253/22, od 15.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – TROŠKOVI – Tarifiranje troškova koji nisu stvarni troškovi

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 12 Prž. broj 5824/21, od 27.04.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POSTUPAK – Veštačenje za utvrđivanje neuračunljivost

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-308 Prž. br. 7479/20, od 01.07.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Poveravanje poslova, ovlašćenja i odgovornosti drugom licu i prekršajna odgovornost

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 3569/22, od 01.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Pozivanje suda na pogrešne odredbe zakona

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, 18 Prž. broj 26047/19, od 09.12.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Pravosnažnost odluke drugostepenog suda

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 16716/22, od 06.09.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Prijem poziva Poreske uprave slanjem obične pošiljke poštom

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-312 Prž broj 293/22, od 08.02.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Svojstvo oštećenog kod prekršaja iz Zakona o upravljanju otpadom

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-301 Prž broj 6691/22, od 29.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Trošak postupka u vidu sastavljanja podneska – Nepotrebnost sastavljanja podneska da bi se sudu dostavilo punomoćje

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-311 Prž broj 9037/22, od 10.05.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Ublažavanje kazne

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu, III-305 Prž broj 3038/201, od 23.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Uvećanje broja izrečenih kaznenih poena i uvećanje izrečene zaštitne mere

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-306 Prž broj 15780/22, od 23.08.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Zaštitne mere – Nepostojanje zakonskog osnova za odlučivanje o oduzimanju stvari

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, 7 Prž. br. 14271/21, od 17.09.2021)


PRESUDE I REŠENJA VKS – PARNIČNI POSTUPAK – OBLIGACIJE – ZAKUP – Rev – Iseljenje iz poslovnog prostora – (Ne)dozvoljenost revizije

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3884/2022 od 10.06.2022. godine) – Rešenje doneto u veću kojim je predsedavao sudija Dragiša B. Slijepčević


PRIMERI IZ SUDSKE PRAKSE - Naknadni predujmi po članu 166. ZiD ZIO

(Rešenje Privrednog suda u Kragujevcu Ipv(I) 21/2022 od 23.05.2022. godine) - Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 9/2022, Intermex


PRIMERI IZ SUDSKE PRAKSE - Primeri iz sudske prakse utvrđenje ništavosti zaključaka javnih izvršitelja

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev 6172/2020 od 10.03.2021. godine) - Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 9/2022, Intermex


PRIVREDNO PRAVO – AUTORSKO I SRODNA PRAVA – Teret dokazivanja u pogledu ovlašćenja organizacije da deluje za račun nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, broj 9 Pž 3542/20, od 07.10.2021. godine, kojim je ukinuta presuda Privrednog suda u Beogradu, broj P 3321/19, od 07.02.2020)


PRIVREDNO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – Pravo banke na naplatu troškova kredita

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 248/21, od 29.09.2021)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Brisanje preduzetničke radnje nakon donošenja rešenja o izvršenju – Posledice (Član 129. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 540/20 od 14.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Isključiva nadležnost javnih izvršitelja (Član 3. stav 4. i član 300. stav 2-4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 1509/20 od 14.10.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Izvršenje na osnovu založne izjave kao izvršne isprave (Član 41. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 858/20 od 03.07.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Izvršnost sudskog poravnanja – Nepotrebnost potvrde o izvršnosti (Član 45. stav 1. i 2. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 101/21 od 10.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Mesna nadležnost u izvršnom postupku (Član 7. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 1584/20 od 05.11.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Potvrda izvršnosti (Član 59. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 183/21 od 11.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Predaja pokretnih stvari u izvršnom postupku (Čl. 343-352. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 1586/20 od 04.11.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Pribavljanje podataka o imovini izvršnog dužnika i nepostojanje dužnosti suda da po službenoj dužnosti pribavlja ove podatke

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 779/20 od18.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Stvarna nadležnost privrednog suda u izvršnom postupku (Član 25. stav 2. Zakona o uređenju sudova)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 104/21 od 11.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE SANKCIJE – Plaćanje novčane kazne nakon pravnosnažnosti presude

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pkž 353/20, od 03.11.2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Bračna tekovina i upravljačka prava u društvu

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 6108/19 od 16.12.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Dokazivanje sličnosti znaka zaštićenog žigom i suprotstavljenog znaka (Član 38. Zakona o žigovima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3471/19 od 12.03.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Finansijski izveštaji i pobijanje odluka skupštine društva (Član 455-463. Zakona o privrednim društvima)

(Iz presude Privrednog apelacionog sud Pž 2540/19 od 24.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Karakter znaka zaštićenog žigom (Član 38. Zakona o žigovima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3471/19 od 12.03.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Kontinuitet poslovanja kao raskidni razlog ugovora o privatizaciji (Član 41a. Zakona o privatizaciji)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 504/20 od 02.07.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Lizing – Troškovi obrade kod ugovora o lizingu (Član 7. Zakona o finansijskom lizingu)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 4105/19 od 02.12.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Načelo jednakog tretmana akcionara (Član 269. Zakona o privrednim društvima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 5847/18 od 13.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Načelo pouzdanja u javne knjige (Član 63. Zakona o državnom premeru i katastru)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 2784/20 od 13.08.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Naknada za trgovanje akcijama na vanberzanskom tržištu

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 5465/19 od 13.08.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Nedopuštenost izvršenja na zajedničkoj imovini supružnika (Član 180. Porodičnog zakona)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 5464/2019 od 03.09.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Obaveza založnog dužnika (Član 28. Zakona o hipoteci)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 4456/19 od 06.08.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Odgovornost lica koje ima posebne dužnosti (Član 61. Zakona o privrednim društvima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3175/19 od 08.09.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Odgovornost osnivača za obaveze javnog preduzeća (Član 14. Zakona o stečaju)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 2078/19 od 26.02.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Član 123. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1287/20 od 18.11.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Poništaj odluka skupštine i prava nesaglasnih akcionara (Član 474-476. Zakona o privrednim društvima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3735/19 od 02.09.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Pravo glasa na osnovu neuplaćenih akcija (Član 46. Zakona o privrednim društvima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 5759/19 od 06.08.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Prenos prava svojine na prodatoj imovini u stečajnom postupku (Član 133. stav 12. Zakona o stečaju - „Sl. glasnik RS“, br. 104/2009)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 381/19 od 14.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Sudske takse – Odlaganje obaveze plaćanja sudske takse (Član 38. Zakona o sudskim taksama)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 134/21 od 10.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Sudske takse – Opomena za sudsku taksu i pravni lek (Član 37. stav 4. i 41. stav 1. i 2. Zakona o sudskim taksama)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 1293/20 od 26.08.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Sudske takse – Oslobađanje od plaćanja takse (Član 9. Zakona o sudskim taksama)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1290/20 od 11.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Ugovor o razmeni nepokretnosti zaključen sa javnim preduzećem

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 6600/19 od 12.03.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Uvid u dokumentaciju (Član 240. Zakona o privrednim društvima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 385/20 od 29.10.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Materijalno pravo – Zakonska zatezna kamata na novčanu obavezu iskazanu u stranoj valuti (Član 4. Zakona o zateznoj kamati)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 6578/19 od 05.11.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Nadležnost za odlučivanje po tužbenom zahtevu za povraćaj više plaćenog PDV po osnovu sticanja bez osnova (čl. 1. i 16. ZPP i član 210. ZOO)

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 3609/21, od 25.08.2021) i Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Odgovornost prodavca za pravne nedostatke prodate stvari

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 3744/20, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Delimična ništavost osnivačkog akta (Član 103. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 5720/20 od 14.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Nesporazum o prirodi ugovora (Član 63. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 1760/19 od 13.02.2020. godine), Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Odgovornost za pravne nedostatke (Član 515. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 6600/19 od 12.03.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Ovlašćenje za priznanje duga i odricanje (Član 365. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3478/19 od 04.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Pasivna legitimacija za naknadu štete usled obustave električne energije (Član 154. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 1675/19 od 02.07.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Pravna posledica neodobrenja ugovora koje je zaključilo neovlašćeno lice (Član 88. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 891/19 od 15.01.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Pravno dejstvo opštih uslova poslovanja na izmenu posebnih pogodbi utvrđenih među ugovaračima (Član 142. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 3237/19 od 21.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Pravo banke na naknadu troškova za obradu zahteva za izdavanje bankarske garancije (Član 103. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 1547/19 od 30.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Pravo na sniženje cene i naknadu štete kod ugovora o delu (Član 614. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 1827/19 od 21.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Pravo na zateznu kamatu obračunatu primenom ugovorene kamatne stope posle padanja dužnika u docnju (Član 277. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 4978/19 od 23.11.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Pristupanje dugu (Član 451. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 5372/19 od 31.07.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Priznanje duga (Član 387. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 225/20 od 28.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Priznanje zastarele obaveze (odricanje od zastarelosti) - (Član 365. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1268/19 od 21.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Solidarna odgovornost upravljača javnog puta i neposrednog izvršioca (Član 154. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4699/19 od 21.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Utvrđivanje visine štete (Član 189. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1887/19 od 20.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Obligaciono pravo – Zastarelost ugovorne kazne (Član 374. stav 1. u vezi člana 369. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 6806/19 od 21.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Odgovornost preduzetnika za obaveze radnje

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 4136/19, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Odgovornost Republike Srbije za potraživanja zaposlenih iz programa restrukturiranja subjekta privatizacije

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 312/2021 od 18.11.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO – Osnovanost predloga za protivizvršenje

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Iž. 595/21, od 18.08.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – AUTORSKO I SRODNA PRAVA – Obračun autorske naknade

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 2812/20, od 23.09.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Blagovremenost podneska – Tužba podneta (od strane advokata punomoćnika stečajnog poverioca kome osporeno potraživanje) nenadležnom sudu

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – DOKAZIVANJE – VEŠTAČENJE – Ocena nalaza i mišljenja veštaka (koje je dostavila jedna stranka), a koji suprotna strana osporava – Čl. 261 i 271. stav 4. ZPP

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – DOKAZIVANJE – VEŠTAČENJE – Ovlašćenje suda da odredi veštačenje bez predloga stranaka

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – DOKAZIVANJE – VEŠTAČENJE – Postupanje suda u situaciji kada su stranke predložile nalaze i mišljenja veštaka koji su međusobno suprotstavljeni – Član 271. stav 3. ZPP

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Dopuštenost tužbe (Član 192. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 2169/19 od 12.03.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Eventualni tužbeni zahtev i troškovi postupka (Član 153. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 2695/20 od 03.12.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Isključiva mesna nadležnost (Član 51. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 3521/20 od 10.09.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Izjava o povlačenju tužbe i saglašavanje tuženog sa povlačenjem – Mogućnost donošenja međupresude ukoliko je tužba povučena

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Izvršenje – Predlog za određivanje privremene mere (Član 416. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1853/20 od 20.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Izvršenje – Prorogacioni sporazum i predlog za izvršenje (Član 65. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda R-9/21 od 25.02.2021. godine Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Izvršenje – Subjektivna opasnost za ostvarivanje potraživanja (Član 459. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 2135/20 od 11.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Kažnjavanje ovlašćenog lica (zaposlena u RGZ Služba za katastar nepokretnosti) Član 189. Zakona o parničnom postupku

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 9366/21, od 21.10.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Lice ovlašćeno za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti ugovora između drugih lica – Član 109. ZOO

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Lično dostavljanje fizičkom licu-preduzetniku – Obaveze suda (čl. 131. i 141. ZPP)

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž 5682/20, od 22.07.2021) i Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Mesna nadležnost za postupanje po protivtužbi (član 38. Zakona o parničnom postupku)

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž 5109/20, od 20.05.2021) i Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Mogućnost tužioca da ispravi i dopuni tužbu (koju je u njegovo ime podneo punomoćnik) na ročištu koje se održava u skladu sa odredbom člana 294. stav 2. ZPP

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Naplata troškova stečajnog postupka (Član 153. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 4700/19 od 04.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Neblagovremenost zahteva za naknadu troškova parničnog postupka (Član 163. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1037/21 od 18.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nemogućnost odbacivanja tužbe zbog nedostavljanja dokaza (Član 192. stav 1. i član 294. stav 1. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4411/21, od 13.10.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nužno suparničarstvo, solidarnost i prekid postupka (Član 211. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 9222/21, od 28.10.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Obavljanje poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa jedinice lokalne samouprave – Prava i obaveze pravobranilaštva jedinice lokalne samouprave i državnog pravobranilaštva

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Ocena neposredno izvedenih dokaza (Član 374. stav 1, u vezi člana 8. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 2680/21, od 09.06.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odbijanje tužbenog zahteva kao preuranjenog

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4067/21, od 23.09.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Ovlašćenja privremenog zastupnika u parničnom postupku (Član 82. stav 1. i 89. stav 1. tačka 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 1730/20 od 03.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Ovlašćenje punomoćnika za prijem pismena postavljenog od strane suda (tuženom koji je u inostranstvu) da podnese žalbu protiv presude (član 146. ZPP)

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Posledica nepristupanja predlagača na ročište po predlogu za ponavljanje postupka (Član 431. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenje Privrednog apelacionog suda Pž 6322/21, od 05.08.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Postavljanje privremenog zastupnika i nepostupanje po nalogu suda za uplatu predujma troškova – Pravne posledice

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Postojanje pravnog interesa prijemnika novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti da u parničnom postupku traži izdavanje platnog naloga

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Postupanje suda u slučaju kada nakon donošenja prvostepene presude, u toku roka za žalbu, stranka podnese predlog za rešavanje spornog pravnog pitanja

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Pravna priroda kompenzacionog prigovora

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4711/19 od 11.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja da tužioci (članovi brisanog privrednog društva) imaju pravo svojine na određenom delu imovine brisanog društva

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Pravni interes za tužbu za utvrđenje i privremena mera (Član 194. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4441/20 od 29.10.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – PREKID POSTUPKA – Postupanje suda kada se u žalbenom postupku stekne razlog za prekid postupka

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Prestanak nužnog suparničara i potpuna legitimacija (Član 211. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 4528/21, od 09.09.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Presuđena stvar i nepotpuna pasivna legitimacija (Član 359. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1228/21 od 11.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Primarni i eventualni tužbeni zahtev i privremena mera (Član 197. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1518/20 od 21.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Primarni i eventualni tužbeni zahtev i tužbeni zahtev sa alternativnom obavezom (Član 197. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1518/20 od 21.05.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Primena pravila o teretu dokazivanja (Član 228. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 5949/20, od 14.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Priznanje svojstva stranke (Član 74. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 43/21 od 10.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Punomoćnik pravnog lica (član 85. ZPP)

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Razlika između dopunske odluke i rešenja o ispravci (Član 356. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 8829/21, od 04.11.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Razlozi za prekid parničnog postupka (Član 222. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 8467/21, od 29.09.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Spajanje postupka – Sadržina izreke u situaciji kada po jednoj parnici treba doneti presudu zbog izostanka, a po drugoj presudu na osnovu odricanja

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – SPOR MALE VREDNOSTI – Mogućnost donošenja odluke zasnovane na iskazu svedoka saslušanog na ročištu održanom u odsustvu uredno pozvanog tuženog

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Stvarna nadležnost privrednog suda u sporu između advokata i privrednog subjekta (Član 17. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 3274/20, od 03.09.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKE TAKSE – Dužnost tužioca da plati taksu na tužbu u situaciji kada je tužba odbačena saglasno članu 455. stav 4. ZPP

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKE TAKSE – Naplaćivanje sudske takse od društva sticaoca nakon statusne promene pripajanja

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKE TAKSE – Visina takse na odluku u situaciji kada se usvoji prigovor na rešenje o izvršenju i postupak nastavi kao po prigovoru protiv platnog naloga

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKO PORAVNANJE – Mogućnost da se sudskim poravnanjem obuhvati i pravni posao stranaka koji nije bio obuhvaćen tužbenim zahtevom

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Parnični postupak – Sukob nadležnosti - promena sedišta tuženog nakon iniciranja postupka za izvršenje (Član 40. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda R 29/20 od 13.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi – Advokatske usluge uvećane za PDV – Račun koji sadrži sve elemente propisane odredbama člana 42. Zakona o PDV kao dokaz

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi – Delimično povlačenje tužbe, a za preostali deo uspeh u sporu i pravo tužioca na troškove – Odmeravanje

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi – Pravo zakonskog zastupnika stranog pravnog lica na troškove

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi – Predujam uplaćen javnom izvršitelju i troškovi parničnog postupka

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi – Trošak opomene pred tužbu i nužni troškovi (čl. 154. i 455. ZPP)

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi postupka (član 154. ZPP) – Pravo tužioca na naknadu troškova postupka za sastav podneska kojim je dat odgovor na prigovor

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 3828/21, od 27.05.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi postupka (član 154. ZPP) – Uvećana nagrada advokata – Pravo advokata na uvećanje nagrade advokatu za sastav tužbe

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž 3978/21, od 10.11.2021) i Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Tužba za utvrđenje (Član 194. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 2416/21, od 02.06.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Umešač kao jedinstveni suparničar (Član 219. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 1999/21, od 28.04.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Urednost predloga za određivanje privremene mere (Član 415. stav 2. i član 416. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 293/21, od 08.07.2021. god., Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2021)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Urednost tužbe za utvrđivanje prava svojine na nepokretnostima u kojoj nije naznačena površina nepokretnosti

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Utvrđenje prava svojine na objektu izgrađenom na zemljištu u državnoj svojini – Nužni suparninčari - član 211. ZPP

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Utvrđivanje ništavosti Odluke Fonda za razvoj o proglašenju kredita dospelim – Dozvoljenost tužbe

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – Posledice raskida ugovora o prodaji kapitala (Zakon o privatizaciji - "Službeni glasnik RS" br. 38/01... 123/07)

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 645/2021 od 03.02.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO – POSTUPAK – Pobijanje presude u sporu male vrednosti

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 5825/20, od 16.09.2021)


PRIVREDNO PRAVO – POSTUPAK – Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 8467/21, od 29.09.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Pravo izlučnog poverioca na naknadu štete

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 447/2021 od 23.12.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO – Pravo na kamatu na vraćena sredstva u postupku protivizvršenja

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Iž. 595/21, od 18.08.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Prekid izvršnog postupka u slučaju prinudne likvidacije izvršnog dužnika

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Iž. 258/21, od 22.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo – Produženo delo privrednog prestupa

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pkž 9/20 od 19.02.2020 godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo – Umišljaj kao osnov odgovornosti za privredni prestup

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 17/20 od 27.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – MATERIJALNO PRAVO – Vremensko važenje zakona kod produženih privrednih prestupa – Član 61. Krivičnog zakonika - Član 5. i član 45. Zakona o privrednim prestupima

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo – Zakon o upravljanju otpadom (Član 79. stav 1 tačka 8) i stav 3. Zakona o zaštiti vazduha)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pkž 7/2021 od 27.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo – Zakon o upravljanju otpadom (Član 88. stav 1. tačka 7) i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pkž 263/19 od 15.07.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – POSTUPAK – Objektivni identitet optužbe

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pkž 209/18, od 21.03.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – POSTUPAK – Reformatio in peius

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pkž 148/18, od 17.01.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Prekid postupka prema pravnom licu

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pkž 413/18, od 15.08.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Odgovornost pravnog lica

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pkž 398/19 od 08.10.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Dokazi na kojima se ne može zasnivati sudska odluka (Član 95. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 16/20 od 18.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – PROCESNO PRAVO – Nadležnost privrednog suda kod izvršenja privrednog prestupa u mestu gde se nalazi ogranak pravnog lica – Član 65. Zakona o privrednim prestupima

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Ne bis in idem (Član 4. Zakonika o krivičnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 307/19 od 03.09.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Nedozvoljenost žalbe protiv rešenja o upravljanju postupkom (Član 465. Zakonika o krivičnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 85/20 od 11.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Objektivni identitet optužbe

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pkž 209/18 od 21.03.2019. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Plaćanje novčane kazne nakon pravnosnažnosti presude

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 353/20 od 03.11.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Prekid postupka prema pravnom licu

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 413/18 od 15.08.2019. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – PROCESNO PRAVO – Primena načela oportuniteta u postupcima privrednih prestupa – Čl. 283. i 284. Zakonika o krivičnom postupku

(Pitanja i odgovori, Dvadeset deveto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, radni materijal, Zlatibor, hotel „Mona“, septembar 2022.)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Procesni nedostaci žalbe protiv rešenja – Nadležnost drugostepenog suda (Član 443. Zakonika o krivičnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 138/20 od 15.04.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Promena sastava veća

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 3/21 od 25.02.2021 godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Reformatio in peius

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pkž 148/18 od 17.01.2019. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Relativna zastarelost gonjenja za privredne prestupe

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 198/20 od 10.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Troškovi privredno-kaznenog postupka (Član 117. stav 1. Zakona o privrednim prestupima)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pkž 69/21 od 25.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo – Zastarelost izvršenja kazne

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pkž 122/21 od 25.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Žigosanje i obeležavanju oružja, naprava i municije

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pkž. 394/20, od 19.08.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – SPOR MALE VREDNOSTI – Rok za žalbu u sporu male vrednosti (član 479. Stav 3. ZPP)

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, 7Pž 11269/21, od 29.06.2022. godine, doneto u Veću kojim je predsedavala sudija Tatjana Đurica)


PRIVREDNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – SUPARNIČARI – Prekid postupka – Ispunjenost uslova za nastavljanje postupka prema jednom od tuženih (nužnom suparničaru)

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, 2Pvž 1844/19, od 14.04.2022. godine, doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Goran Savić)


PRIVREDNO PRAVO – Sadržina isprave o industrijskom dizajnu izdate od domaćeg organa

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 129/2021 od 31.03.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO – Stambena zgrada – Obveznik plaćanja naknade za održavanje stambene zgrade

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 2084/21, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Imenovanje stručnog lica za proveru tačnosti podataka u planu reorganizacije (Član 159b. stav 1. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 433/20 od 27.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Ispravljanje konačne tabele po Zakonu o stečajnom postupku

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pvž 213/20, od 07.10.2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Ispravljanje konačne tabele po Zakonu o stečajnom postupku (Član 94. Zakona o stečajnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 213/2020 od 07.10.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Izmena plana reorganizacije po nalogu suda i prečišćen tekst plana (Član 163. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 433/20 od 27.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Nagrada kod namirenja razlučnih poverilaca – Propust stečajnog upravnika da obračuna i naplati nagradu

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 359/20 od 07.10.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Nagrada privremenom stečajnom upravniku (Član 13. Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnog upravnika)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 521/20 od 10.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Namirenje hipotekarnog poverioca u stečajnom postupku

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pvž. 539/21, od 12.01.2022)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Namirenje razlučnih poverilaca (Član 133. stav 9. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 419/20 od 03.12.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Namirenje stečajnih poverilaca (Član 139, član 140. i član 54. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 489/20 od 03.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Osnov sticanja prava svojine na imovini kupljenoj u postupku stečaja (Član 111. stav 11. Zakona o stečajnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 39/21 od 03.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Otvaranje postupka stečaja (Član 11. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 177/20 od 04.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pobijanje odluka skupštine poverilaca stečajnog dužnika (Član 38. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 517/20 od 30.12.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Potraživanja obuhvaćena planom reorganizacije (Član 167. stav 1. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 433/20 od 27.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Preliminarna nagrada (Član 34. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 283/2020 od 26.08.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Preuzimanje založene stvari u državinu (Član 105. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 438/20 od 03.12.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Prijava potraživanja (Član 111. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 130/20 od 18.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Prijava potraživanja u stranoj valuti (Član 111. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 61/21 od 10.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Primedbe na nacrt rešenja o glavnoj deobi (Član 140. stav 2. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 48/21 od 17.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Primedbe na nacrt za glavnu deobu (Član 140. stav 3. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 481/20 od 03.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Promena organa upravljanja nakon usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije (Član 131. Zakona o stečajnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 234/20 od 16.09.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Rešenje o prodaji imovine (Član 133. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 486/20 od 17.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Rok za žalbu na rešenje o zaključenju stečajnog postupka (Član 46. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 449/20 od 10.02.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Troškovi stečajnog postupka (Član 34. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 390/20 od 02.12.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Uslovi za izmenu konačne liste (Član 85, 116. i 117. Zakona o stečaju )

(Iz rešenja Privredno apelacionog suda Pvž 157/20 od 17.06.2020. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Zahtev založnog poverioca za ukidanje zabrane izvršenja ili namirenja (Član 93. stav 5. i član 49. stav 6. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 527/20 od 03.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Zakonitost plana reorganizacije (Član 163. Zakona o stečaju)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž 433/20 od 27.01.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Značaj važenje licence stečajnog upravnika za zakonito zastupanje stečajnog dužnika (Član 23. Zakona o stečaju )

(Iz rešenja Privredno apelacionog suda Pvž 523/20 od 03.03.2021. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova 4-2020)


PRIVREDNO PRAVO – STVARNO PRAVO – Sticanje prava svojine građenjem na tuđem zemljštu

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 3788/20, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – SUDSKE TAKSE – PRINUDNA NAPLATA – Postupak za naplatu nenaplaćene sudske takse – Član 19. st. 1. Zakona o sudskim taksama

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, 7Pž 5330/22, od 29.06.2022. godine, doneto u Veću kojim je predsedavala sudija Tatjana Đurica)


PRIVREDNO PRAVO – UGOVOR O DELU – Zaključenje Ugovora o izvođenju radova – Povraćaj datog zbog neizvedenih radova koji su po zaključenom ugovoru plaćeni (član 210. Zakona o obligacionim odnosima)

(Presuda Privrednog apelacionog suda, 3Pž 4426/20, od 25.05.2022. godine, doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Svetlana Đurović)


PRIVREDNO PRAVO – UGOVOR O ZAJMU – Potvrda o pozajmici

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 1096/21, od 19.05.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Utvrđivanje vrednosti akcija u slučaju kada se akcijama nije trgovalo

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 3024/20, od 21.10.2021)


PRIVREDNO PRAVO – ZASTARELOST – Zastarelost potraživanja osiguravača od reosiguravača

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 2619/20, od 14.10.2021)


PRIVREDNO PRAVO – ŽIG – Tužba za osporavanje žiga tokom trajanja postupka pred Zavodom za intelektualnu svojinu

(Rešenje Privrednog apelacionog suda broj 9 Pž 7019/21, od 26.08.2021. godine kojim je potvrđeno Rešenje Privrednog suda u Beogradu P. 3981/20 od 27.04.2021)


PROCESNO PRAVO – Nedopuštenost tužbe za utvrđenje neistinitosti sadržine isprave

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.28159/19 od 22.09.2020. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.824/21 od 18.03.2021. godine ispravljena rešenjem Gž br.824/21 od 05.07.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO – Procesna zajednica kod nužnog suparničarstva

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.6439/19 od 20.05.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 16521/17 od 17.04.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Aneks ugovora o radu – Izmena ugovorenih uslova rada u pogledu visine zarade i elemenata za obračun i jednostrana odluka poslodavca

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.4681/17, od 16.11.2018. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Aneks ugovora o radu i nepovoljniji uslovi rada

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1849/20, od 02.11.2020. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 4-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Bezbedonosne kamere i dužnost vozača – Lepljenje papira preko objektiva kamere u vozilu i povreda radne duđnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2641/19, od 17.10.2019. godine, Sentencu priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Bruto i neto zarada

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3293/20 od 01.04.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 12-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Dobrovoljni višak

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu P br. 3503/19 od 11.05.2020. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Dodatak na platu po osnovu minulog rada

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3310/20 od 15.04.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Doprinos oštećenog nastanku uzroka štete i srazmerno sniženje rente i intervencijsko dejstvo presude

(Presuda Apelacionog suda Gž1. 1459/20 od 31.05.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Dužnost radnika u službi obezbeđenja da obilaze objekat u odgovarajućem vremenskom razmaku

(Presuda apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2544/19 od 11.10.2019. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Fikcija o postojanju radnog odnosa

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 303/21 od 18.03.2021.)


RADNO PRAVO – Granice ispitivanja zakonitosti rešenja otkaza ugovora o radu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 1011/20, od 17.09.2021)


RADNO PRAVO – Gubitak zvanja i pravo na naknadu štete

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br.623/18, od 23.11.2018. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Isplata otpremnine prilikom odlaska u penziju – Visina otpremnine

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 3199/20 od 14.04.2021.)


RADNO PRAVO – Isplata zarade i neostvareno puno radno vreme

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 497/16, od 13.01.2017. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Iznošenje stručnog mišljenja i povreda radne discipline

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 53/20 od 07.02.2020. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Kamata na iznos naknade troškova parničnog postupka – Rokovi za ispunjenje obaveze po donetoj presudi – Padanje u docnju i dosuđenje zakonske zatezne kamate

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 455/20 od 20.02.2020. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Koeficijenat zarade i stepen stručne spreme – Sticanje (u toku trajanja radnog odnosa) većeg stepena stručne spreme (a koji se traži za njegove ugovorene poslove) i pravo zaposlenog na obračun plate prema koeficijentu za taj stepen stručne spreme

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3432/17, od 13.12.2018. godine Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 4-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Kolektivni radni učinak

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1365/20 od 26.11.2021. godine priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Menjanje organizacije rada od strane zaposlenog

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br. 933/16 od 25.03.2016. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 6-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Minimalna zarada

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 715/20 od 17.03.2021.)


RADNO PRAVO – Način utvrđivanja uvećane zarade na ime minulog rada, toplog obroka i regresa

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1099/20 od 01.10.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Naknada štete po osnovu zabrane konkurencije

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 4840/19, od 25.06.2020)


RADNO PRAVO – Naknada štete umesto vraćanja na rad

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. broj Gž1-3120/15 od 13.01.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1552/2012 od 13.02.2015.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


RADNO PRAVO – Naknada štete umesto vraćanja na rad – Kriterijumi na osnovu kojih se određuje visina naknade štete (član 191. stav 4. ZOR)

(Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 6530/06 od 24.05.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 12/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO – Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i podeljena odgovornost

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2749/19, od 01.10.2019. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Naknada štete zbog povrede na radu

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 547/21, od 21.09.2021)


RADNO PRAVO – Naknada umesto vraćanja na rad i kriterijumi

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3029/19 od 23.09.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Naknada za prevoz i obaveštenje o gubitku Bus plus karte

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 739/16, od 13.01.2017. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – NAKNADE ŠTETE – Dužnost naknade štete – Dom zdravlja kao samostalno pravno lice (koje može biti parnična stranka u postupku) i nepostojanje zakonskog osnova za obavezivanje Grada da naknadi štetu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1, 2556/19 od 28.10.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 6-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – NAKNADE ŠTETE – Nezakoniti premeštaj i građansko pravna odgovornost poslodavca za štetu po osnovu izgubljene zarade

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.3224/20, od 29.01.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – NAKNADE ŠTETE – Poništeno rešenje (Grada Beograda) o razrešenju direktora kliničko-bolničkog centra i pravo na naknadu štete

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2818/20, od 17.12.2020. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 4-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – NAKNADE ŠTETE – Pravo na naknadu štete po osnovu izgubljene zarade i teret dokazivanja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2216/20, od 10.12.2020. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 4-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – NAKNADE ŠTETE – Prihod po osnovu rada i visina izgubljene zarade – Utvrđivanja visine naknade štete po osnovu nezakonitog prestanka radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2216/20 od 10.12.2020. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 4-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Nalog u funkciji bezbednosti i zdravlja na radu i odbijanje zaposlenog da taj izvrši

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1, 927/15, od 17.11.2016. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Neevidentiranje prometa preko fiskalne kase i povreda radne obaveze

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1308/21 od 16.09.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 12-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO - Nemogućnost isplate jubilarne nagrade zbog naknadnog ustanovljavanja prava na istu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 4680/21, od 18.11.2021)


RADNO PRAVO – Nenamensko korišenje kredita od strane zaposlenog čiji je davalac poslodavac i razlog za izmenu ugovorenih uslova rada premeštajem na druge poslove

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2821/21, od 21.10.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Neopravdan izostanak sa posla i odsustvo rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.1.2246/20 od 02.12.2020 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 10-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Neopravdan izostanak sa posla i otkaz ugovora na inicijativu poslodavca

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 162/20 od 01.10.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Neopravdan izostanak zaposlenog i ponašanje takvo da on ne može ostati na radu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.1. 2246/20 od 02.12.2020 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 10-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Neostvarena naknada za vreme privremene sprečenosti za rad zbog trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva kao posledica neisplaćene zarade za redovan i prekovremeni rad

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3409/15, od 03.11.2016. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Neostvareni rezultati rada ili nemanje znanja i sposobnosti kao razlog za otkaz na inicijativu poslodavca – Uslovi

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 455/20 od 20.02.2020. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Nepoštovanje radne discipline i nevršenje čekiranja kartice pri dolasku na posao

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2166/20 od 26.01.2022. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Nesavesno i neodgovorno izvršavanje poslova

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1211/21 od 10.09.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 12-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Neuredna tužba i presuda zbog propuštanja

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1.2719/18 od 02.11.2018 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 10-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Ništavost aneksa ugovora potpisanog samo od strane jednog direktora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 2480/21, od 01.07.2021)


RADNO PRAVO – Ništavost sporazuma o prestanku radnog odnosa

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 542/2020 od 06.04.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Normativna kontrola ustavnosti i zakonitosti odredaba opštih akata

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 3161/2021 od 02.02.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Obaveza poslodavca da konkretizuje radnje kojima su povređene radne obaveze

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 3035/19, od 29.09.2021)


RADNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Odgovornost za naknadu štete i vlasništvo nad opasnom stvari – Povreda na radu – Bager kao opasna stvar

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2198/19, od 24.12.2020. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 4-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Obračun zarade i naknade zarade, potraživanje zaposlenog i unapred pripremljeni plan reorganizacije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2377/18 od 17.05.2019. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 12-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Obračunata kamata zbog docnje u isplati zarade i osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2283/21 od 14.06.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 2558/19 od 20.01.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Ocena kvaliteta rada zaposlenog

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3040/21 od 19.01.2022. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Ocena zakonitosti odredbe kolektivnog ugovora – Nadležnost

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 1409/21 od 08.07.2021.)


RADNO PRAVO – Ocenjivanje zaposlenih i kriterijumi

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br.623/18, od 23.11.2018. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Ograničavanje slobode izražavanja rešenjem o otkazu ugovora o radu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 2173/19, od 26.02.2021)


RADNO PRAVO – Osuđujuća krivična presuda i isplata zarade

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3763/20 od 27.05.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Otkaz zbog neopravdanog korišćenja privremene sprečenosti za rad

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 3011/20 od 04.03.2021. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2421/18 od 15.05.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1576/17 od 13.04.2018. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Ovlašćeno lice u postupku utvrđivanja viška, uvid u rad, ocenjivanje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3029/19 od 23.09.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Ovlašćeno lice za podnošenje tužbe u radnom sporu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu GŽ1. 1246/20 of 19.09.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Ovlašćeno lice za pokretanje disciplinskog postupka u carinskoj službi

(Presuda Apelacionog suda u BeograduGž1. 1032/20 od 10.09.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odlučivanje po žalbi u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku i izostanak odluke po prigovoru

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Rž1.1/20, od 07.02.2020. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Paušalno određena krivica tužilje u rešenju o otkazu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 2771/21, od 03.11.2021)


RADNO PRAVO – Ponašanje na radu zaposlenog kao razlog za otkaz

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 664/21, od 17.03.2022)


RADNO PRAVO – Poništen aneks ugovora o radu i pravo na restituciju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.334/21 od 17.06.2021 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 10-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Ponuda za premeštaj

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br. 2981/17 od 04. 10. 2017 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Povreda prava zaposlenog na zaradu

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž1. 211/21, od 06.09.2021)


RADNO PRAVO – Pravna priroda spora o materijalnoj odgovornosti poslodavca

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 115/21 od 24.03.2021.)


RADNO PRAVO – Pravni interes za podnošenje tužbe radi isplate zarade

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž 1347/19, od 23.01.2020)


RADNO PRAVO – Pravni interes, odbacivanje tužbe zaposlenog i faza parničnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž1. 283/18 od 08.06.2018. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Pravni uticaj naknadno poništenog rešenja o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 3263/2021 od 16.12.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Pravno dejstvo socijalnog programa zaključenog u postupku privatizacije

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev1 47/2021 od 24.02.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Pravo na dnevnice zaposlenog na poslovima vozača na službenom putu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.1.3259/20, od 12.02.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Pravo na isplatu iznosa zarade usvojenih planom reorganizacije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 5219/21, od 13.01.2022)


RADNO PRAVO – Pravo na jubilarnu nagradu i statusne promene

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1654/21 od 30.09.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Pravo na letački poluobrok

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. 1. 1025/21, od 05.11.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Pravo na naknadu štete zbog manje zarade na drugom radnom mestu

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1590/21, od 14.09.2021)


RADNO PRAVO – Pravo na produženje radnog odnosa na određeno vreme u slučaju korišćenja prava na odsustvo sa rada

(Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P1 746/16 od 28. decembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4067/21 od 28. januara 2022. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Smirčić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Pravo zaposlenih na učešće u dobiti – Uslovi za ostvarivanje

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 788/21 od 22.04.2021.)


RADNO PRAVO – Pravo zaposlenog na naknadu štete

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 19853/12 od 25. marta 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3959/21 od 10.decembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Bakmaz Prljić, viši sudski savetnik


RADNO PRAVO – Prekoračenje ovlašćenja zaposlenog

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2088/21 od 24.09.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 12-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Prekovremeni rad (član 53. Zakona o radu)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 286/21 od 11.03.2021.)


RADNO PRAVO – Prerastanje radnog odnosa sa određenog u radni odnos na neodređeno vreme

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 2462/20 od 11.03.2021.)


RADNO PRAVO – PRESTANAK RADNOG ODNOSA – Ocena zakonitosti rešenja o otkazu ugovora o radu

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 522/20 od 24.02.2021.)


RADNO PRAVO – PRESTANAK RADNOG ODNOSA – Zakonit otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

(Presuda Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici pod brojem P1. 35/16 od 05.04.2019. godine, Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu pod brojem Gž1. 2496/19 od 02.06.2019. Godine i Presuda Vrhovnog kasacionog suda pod brojem Rev. 2-2505/2020 od 27.01.2021)


RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa na određeno vreme zasnovanog radi obavljanja dužnosti direktora

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1109/2021 od 02.02.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Presuda upravnog suda kojom je poništeno rešenje po prigovoru i pravo na naknadu štete

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2096/20 od 17.09.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Prethodno pitanje i opšti akt – Parnica iz radnog odnosa – Nadležnost suda

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1849/20 od 02.11.2020. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 4-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Primena kriterijuma i jedini izvršilac na poslovima kod poslodavca

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 br. 707/16 od 23.02.2017. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – PRIVREDNO PRAVO – LIKVIDACIJA – Isplata otpremnine usled pokretanja postupka dobrovoljne likvidacije privrednog društva

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu, P. 57/2019, od 19.04.2019. godine potvrđeno presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Pž. 3320/19, od 12.03.2020)


RADNO PRAVO – Privremeno udaljenje zaposlenog sa rada

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1834/21, od 14.09.2021)


RADNO PRAVO – Privremeno udaljenje zaposlenog sa rada

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1834/21, od 14.09.2021)


RADNO PRAVO – Priznavanje radnog staža, njegov upis u radnu knjižicu i sudska nadležnost

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.486/20 od 11.03.2021 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 10-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Program rešavanja viška zaposlenih i primena kriterijuma

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 br. 707/16 od 23.02.2017. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Propust poslodavca u proceduri prilikom davanja otkaza ugovora o radu i postojanje osnova za prestanak radnog odnosa

(Presuda Osnovnog suda u Smederevu P1 7/16 od 19. novembra 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1333/20 od 8. oktobra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Olivera Bogićević, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Rad duži od punog radnog vremena

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 114/20 od 14.05.2020. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Rad u kontinuitetu na istom radnom mestu i stručno osposobljavanje i usavršavanje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3245/19 od 11.05.2020. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Rad zaposlenog kome je prestao radni odnos – Samovoljan ili po nalogu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1.760/21 od 15.07.2021 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Radni ciljevi i negativna ocena zaposlenog

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. br.623/18, od 23.11.2018. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – RADNI SPOR – Neuredna tužba i odbacivanje tužbe

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1475/19 od 29.08.2019. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 6-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – RADNO VREME – Smenski rad i pravo na isplatu uvećane zarade

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 865/21 od 15.04.2021.)


RADNO PRAVO – Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora i odbijanje zaposlenog da koristi godišnji odmor

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.1. 2246/20 od 02.12.2020 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 10-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora i odbijanje zaposlenog da koristi godišnji odmor

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 486/20 od 11.03.2021 godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 10-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Rešenje o otkazu bez razloga za otkaz

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 3789/20, od 28.01.2022)


RADNO PRAVO – Rešenje o otkazu ugovora o radu doneto na nezakonit način

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 456/18, od 18.01.2021)


RADNO PRAVO – Simulovni ugovor o privremenim i povremenim poslovima i ugovor o radu na određeno vreme

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1983/21 od 09.12.2021. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Smenski rad

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1105/18 od 07.12.2018. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Sporazumni prestanak radnog odnosa

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1051/2021 od 09.12.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – STEČAJ – Dospelost potraživanja pripadajuće zarade

(Presuda Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pž 611/19, od 29.01.2020)


RADNO PRAVO – Subjektivni rok zastarelosti procedure otkaza

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 606/18 od 25.07.2019. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 6-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Subjektivno-objektivni identitet između činjeničnog opisa radnje teže povrede radne dužnosti iz prvostepene disciplinske odluke i iz osuđujuće krivične presude i pravnosnažnost osuđujuće krivične presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1032/20 od 10.09.2020. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 1-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Sukob nadležnosti – Ugovaranje nadležnosti ("suda u Beogradu") i (ne)postojanje tačke vezivanja

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda R1 455/20 od 15.04.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Suština probnog rada

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 4424/21, od 14.04.2022)


RADNO PRAVO – Učešće u štrajku – Obezbeđenje minimum procesa rada – Odluka direktora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu 3341/20 od 26.03.2021 godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 6-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i radni odnos

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž1. 3530/20, od 07.09.2021)


RADNO PRAVO – Ukinuto radno mesto i prestanak potrebe za radom zaposlenog

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu P br. 3503/19 od 11.05.2020. godine, Pravni Informator, br. 11/2020, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Upozorenje na postojanje razloga za otkaz i rok za donošenje rešenja o otkazu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 br. 1138/18 od 24.01.2019. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Urednost tužbe za mobing - Zlostavljanje na radu

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 br. 3311/19, od 01.04.2021)


RADNO PRAVO – Urednost tužbe za utvrđenje zlostavljanja na radu i postupak

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1 br. 951/21, od 14.04.2021)


RADNO PRAVO – Uvećanje plate nastavnika koji radi sa detetom sa smetnjama u razvoju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4179/21 od 22.10.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 198/20 od 15.06.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – VIŠAK ZAPOSLENIH – Promena naziva poslova, kriterijumi i višak zaposlenih

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 299/21, od 29.10.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – VIŠAK ZAPOSLENIH – Uslovi

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3040/21 od 19.01.2022. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – VIŠAK ZAPOSLENIH – Višak i konkurencija zaposlenih

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3040/21 od 19.01. 2022. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Zabrana konkurencije – Dokazanost povrede klauzule zabrane konkurencije i uslov za naknadu štete

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu, P. 244/17, od 27.02.2018. godine potvrđena Presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Pž. 2545/18, od 11.06.2020)


RADNO PRAVO – Zaposleni kao oštećeni i kapitalizirana renta

(Presuda Apelacionog suda Gž1. 1459/20 od 31.05.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 7-8-2021 - Intermex, Beograd )


RADNO PRAVO – ZARADA – Pravo na jednaku zaradu za rad iste vrednosti – Utvrđivanje sadržaja i verednosti poslova koje obavlja svaki od zaposlenihi

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3293/20 od 01.04.2021. godine, Sentence priredio: Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 12-2021 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – ZARADA – Prestanak radnog odnosa i isplata ostvarene zarade, naknade zarade i druga primanja ostvarenih do prestanka radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda Beogradu Gž1. 911/16 od 09.09.2017. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – ZARADA – Ugovoreni deo zarade

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. 1. 118/16 od 22.12.2016. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – ZARADA – Unapred pripremljeni plan reorganizacije i isplata zarade

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 4323/21 od 04.03.2022. godine, priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 5-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – ZARADA – Uvećanje zarade za prekovremeni rad

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 2350/20 od 27.05.2021.)


RADNO PRAVO – ZARADA – Uvećanje zarade za smenski rad (član 108. Zakona o radu)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 1082/21 od 26.05.2021.)


RADNO PRAVO – Zarada i kamata

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. 1. br. 228/16, od 25.11.2016. godinne, Sentence priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Pravni Informator 2-2022 - Intermex, Beograd)


RADNO PRAVO – Zastarelost

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2657/2021 od 03.11.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 05.07.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Zastarevanje novčanih potraživanja iz radnog odnosa

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 1930/19, od 20.02.2020)


RADNO PRAVO – Zaštita člana nadzornog odbora iz reda zaposlenih

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 1011/20, od 17.09.2021)


RADNO PRAVO – Zaštita javnog interesa u postupku uzbunjivanja

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Puz 7/21 od 29. jula 2021. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1 uz 11/21 od 21. oktobra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Katarina Jevtić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Zaštita podataka o ličnosti - Kamere u vozilu gradskog saobraćajnog prevoznika

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2641/19, od 17.10.2019. godine, Sentencu priredio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji)


RADNO PRAVO – Zloupotreba prava od strane poslodavca

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 3220/21, od 26.11.2021)


RADNO PRAVO – LIKVIDACIJA – Pravo zaposlenog na otpremninu i pokretanje postupka likvidacije (član 158. Zakona o radu)

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu, P. 236/19, od 30.12.2019. godine potvrđeno Presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Pž. 5685/21, od 30.03.2022)


REHABILITACIJA – Naknada izgubljene zarade kao vid rehabilitacionog obeštećenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 1969/20, od 12.02.2021)


REHABILITACIJA – Naknada zarade kao vid materijalne štete po Zakonu o rehabilitaciji

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 2996/20, od 10.09.2020)


REHABILITACIJA – Rehabilitaciono obeštećenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 755/20, od 11.06.2020)


REHABILITACIJA – Rehabilitaciono obeštećenje

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 8480/18 od 23. decembra 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 5263/20 od 3. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Sekulić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


SEDNICA SVIH SUDIJA – Izveštaj o radu Upravnog suda za 2021. godinu

Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


STAMBENO PRAVO – Aktivna legitimacija pravnog lica da zahteva iseljenje i preseljenje zakupca u odgovarajući stan u smislu odredbe člana 41. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92...99/11)

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.9793/16 od 08.06.2017. godine ispravljena rešenjem ovog suda P br.9793/16 od 19.12.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.897/21 od 23.09.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


STAMBENO PRAVO – Dodela stana – Rešavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini – Bodovanje stepena stambene ugoženosti

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 893/2022 od 20.04.2022.) – Rešenje doneto u veću kojim je predsedavala sudija Dobrile Strajina


STAMBENO PRAVO – Nadležnost suda opšte nadležnosti za odlučivanje o iseljenju i preseljenju zakupca u odgovarajući stan

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.9793/16 od 08.06.2017. godine ispravljena rešenjem ovog suda P br.9793/16 od 19.12.2017. godine, rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br.3258/18 od 30.05.2019. godine i rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev br.5117/19 od 16.09.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Institut kamate i primena u izvršnom postupku

Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 9/2022, Intermex, Beograd, Autor teksta: Miona Manojlović


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Izvršenje u praksi privrednih sudova

Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 9/2022, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dr Banja Serjević


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE – Izvršni postupak i posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije

Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 9/2022, Intermex, Beograd, Autori teksta: Milan Trajković i Milena Jovanović


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Sprovođenje izvršenja na potraživanju izvršnog dužnika u praksi

Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 9/2022, Intermex, Beograd, Autor teksta: Milan Žugić


STRUČNI RADOVI – Apsolutna nenadležnost parničnog suda da odlučuje o pravima i obavezama učesnika u drugom sudskom postupku

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Pane Marjanović, sudija


STRUČNI RADOVI – Javni izvršitelji, razvoj profesije, njihovih nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jelica Đeković, Viši sudijski saradnik


STVARNO PRAVO – Aktivna legitimacija suvlasnika – Pravo (svakog od suvklasnika) da traži vraćanje u državinu cele stvari (od trećih lica koja stvar drže bez pravnog osnova)

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 18189/19 od 2. novembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 4012/21 od 8. septembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Vujić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Isključenost primene instituta prava preče kupovine prilikom otuđenja građevinskog zemljišta

(Presuda Osnovnog suda u Mladenovcu P 1086/18 od 5. oktobra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 850/21 od 24. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Iva Micić, savetnik Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Redovan održaj

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.22161/19 od 28.10.2019. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.1131/20 od 2.7.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO – Sticanje prava svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini i potpuna pasivna legitimacija

(Presuda Osnovnog suda u Ubu P 362/20 od 25. marta 2021. godine – presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2932/21 od 29. septembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Bulajić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Sticanje svojine održajem

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1897/21, od 08.07.2021)


STVARNO PRAVO – Sticanje svojine putem održaja

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1338/21, od 25.08.2021)


STVARNO PRAVO – Sticanje svojine stranaca

(Presuda Osnovnog suda u Smederevu P 1951/16 od 23. avgusta 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 1472/19 od 28. avgusta 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Irena Vuković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


SUDSKE TAKSE – Kaznena taksa

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 2029/20, od 14.05.2020)


SUDSKE TAKSE – Plaćanje sudske takse po donošenju rešenja o prinudnoj naplati

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 2886/20, od 02.07.2020)


SUDSKE TAKSE – Troškovi postupka – Sudska taksa

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 546/20, od 06.02.2020)


UPRAVNO PRAVO – IZBORI – Žalba protiv rešenja Republičke izborne komisije – Uslovi

(Rešenje Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu Už. 537/22, od 21.04.2022)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Napredovanje u više zvanje policijskog službenika

(Iz presude Upravnog suda II-6 U.13673/16 od 17.01.2019. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinila: sudija, Biserka Savić


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Pravne posledica pokretanja krivičnog postupka koje se odnose na ograničenje sloboda i prava državnog službenika

(Iz presude Upravnog suda 16 U 5772/20 od 10.05.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinila: Sudija Minja Bikicki


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Svojstvo preduzetnika i njegova prava

(Iz presude Upravnog suda 22 U 9840/16 od 10.05.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinila: Sudija Vesna Danilović


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 100. sednici svih sudija Upravnog suda – Penzijski osnov za obračun i utvrđivanje visine porodične penzije

(Pravni stav utvrđen na 100. sednici svih sudija održanoj dana 08.03.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 100. sednici svih sudija Upravnog suda – Porez na imovinu za zemljište površine preko 10 ari

(Pravni stav utvrđen na 100. sednici svih sudija održanoj dana 08.03.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 100. sednici svih sudija Upravnog suda – Pravnosnažna presuda suda kojom se poništava rešenje o prestanku radnog odnosa kao osnov za ponavljanje postupka

(Pravni stav utvrđen na 100. sednici svih sudija održanoj dana 08.03.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 101. sednici svih sudija Upravnog suda – Ispunjenost uslova za refundaciju PDV-a kupcu prvog stana

(Pravni stav utvrđen na 101. sednici svih sudija održanoj dana 30.06.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 101. sednici svih sudija Upravnog suda – Ovlašćenje poverenika za informacije od javnog značaja za odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova

(Pravni stav utvrđen na 101. sednici svih sudija održanoj dana 30.06.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 101. sednici svih sudija Upravnog suda – Prestanak radnog odnosa Policijskom službeniku po sili zakona

(Pravni stav utvrđen na 101. sednici svih sudija održanoj dana 30.06.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 105. sednici svih sudija Upravnog suda – Dokazivanje svojstva člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana

(Pravni stav utvrđen na 105. sednici svih sudija održanoj dana 21.06.2022. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 93. Sednici svih sudija Upravnog suda – Donošenje traženog upravnog akta u toku trajanja upravnog spora zbog "ćutanja uprave"

(Pravni stav utvrđen na 93. sednici svih sudija održanoj dana 25.12.2019. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 93. Sednici svih sudija Upravnog suda – Meritorno odlučivanje o aktivnoj legitimaciji Republičkog javnog tužioca za podnošenje tužbe

(Pravni stav utvrđen na 93. sednici svih sudija održanoj dana 25.12.2019. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI STAV – Utvrđen na 93. Sednici svih sudija Upravnog suda – Razlozi za prekid upravnog spora

(Pravni stav utvrđen na 93. sednici svih sudija održanoj dana 25.12.2019. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI ZAKLJUČAK – Zaključak utvrđen na 100. sednici svih sudija Upravnog suda – Odbačaj žalbe koje je podneta pre isteka zakonom proisanog roka za izdavanje rešenja

(Zaključak utvrđen na 100. sednici svih sudija održanoj dana 08.03.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – PRAVNI ZAKLJUČAK – Zaključak utvrđen na 105. sednici svih sudija Upravnog suda – Naknada troškova drugostepenog postuka pred Poverenikom za informacije od javnog značaja

(Zaključak utvrđen na 105. sednici svih sudija održanoj dana 21.06.2022. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd


UPRAVNO PRAVO – Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

(Presuda Upravnog suda, U. 5518/18, od 22.01.2020)


UPRAVNO PRAVO – Predlog za ponavljanje postupka

(Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu U. 9083/18, od 17.01.2020)


UPRAVNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Kadrakter akta – Odluke direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Član 3. Zakona o upravnim sporovima, "Sl. glasnik RS" br. 111/09)

(Iz presude Upravnog suda 23 U 7113/20 od 24.04.2020. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinio: Sudija Stevo Đuranović


UPRAVNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Kadrakter akta – Rešenje o prestanku radnog odnosa predsednika poslaničke grupe (Član 3. Zakona o upravnim sporovima, "Sl. glasnik RS" br. 111/09)

(Iz presude Upravnog suda III-9 U11208/18 od 08.10.2019. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinila: Sudija Mira Stević Kapus


UPRAVNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Karakter akta – Rešenje o prigovoru kandidata (član 34. stav 3. Zakona o Pravosudnoj akademiji, "Sl. glasnik RS", br. 104/09, ... i 106/2015)

(Iz presude Upravnog suda, II-Z U 9712/2021 od 18.11.2021. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinio: sudija Nenad Stojanović


UPRAVNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Odlučivanje o priznavanju svojstva stranke u upravnom postupku (čl. 93, 146. i 152. Zakona o opštem upravnom postupku, “Sl. glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18)

(Iz presude Upravnog suda 1 U 609/19 od 04.07.2019. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinila, Sudija Zorica Kitanović


UPRAVNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Urednost dostave žalbe elektronskim putem (Čl. 56. i 57. Zakona o opštem upravnom postupku, “Sl. glasnik RS” br. 18/16; Član 39. Zakona o elektronskoj upravi, “Sl. glasnik RS” br. 27/18)

(Iz presude Upravnog suda, 17 U. 17148/18 od 01.03.2019. godine) - Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Sentencu sačinila: Sudija Biljana Šunderić


UPRAVNO PRAVO – TEMA BROJA – Nadležnost Upravnog suda – Rešenja kojima se Upravni sud oglašava nenadležnim

Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd, Priredila: Zorica Kitanović, Sudija Upravnog suda


UPRAVNO PRAVO – Upis prava svojine u katastar nepokretnosti

(Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Kragujevcu, U. 11996/18, od 17.01.2020)


UPRAVNO PRAVO – UPRAVNI SPOR – Ponavljanje upravnog spora

(Rešenje Upravnog suda Up. 3/17, od 31.01.2020)


VANPARNICA – Sukob nadležnosti

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 83/19 od 28. marta 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Ilić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


VANPARNIČNI POSTUPAK – Određivanje naknade za eksproprijaciju

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 4547/2020 od 31.3.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 5.7.2022. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2022, Intermex, Beograd


Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


Prikaži sve >>