Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

BILTEN VRHOVNOG SUDA, Broj 3/2023 – Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Naknada za korišćenje suvlasničke nepokretnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5041/2021 od 10.6.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Pravno dejstvo pobijanja dužnikove pravne radnje

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5196/2020 od 4.2.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 3852/21 od 18.2.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1926/2022 od 12.5.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 4479/2021 od 28.4.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Delegacija i mesna nadležnost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 116/2023 od 16.3.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost žalbe umešača

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Рrev 1620/2022 od 10.2.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Sporazum o mesnoj nadležnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 235/2022 od 2.6.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PORODIČNO PRAVO – Ništavost braka kao prethodno pitanje

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 9039/2021 od 19.5.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PRIVREDNO PRAVO – Pravo člana društva na pristup aktima i dokumentima društva

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Prev 1678/22 od 12.4.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PRIVREDNO PRAVO – Pravo na otkup akcija

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Prev 790/2022 od 29.10.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – RADNO PRAVO – Nezakonit prestanak radnog odnosa i vraćanje na rad u visokoškolskoj ustanovi

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 716/2021 od 6.10.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2111/21 od 19.5.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – UPRAVNO PRAVO – Dozvoljenost zahteva za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda po tužbi protiv odluke veća Suda časti Privredne komore Srbije

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Uzp 479/2022 od 13.2.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – UPRAVNO PRAVO – Dozvoljenost zahteva za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda po tužbi protiv rešenja Advokatske komore

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Uzp 451/2022 od 6.2.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Rešenje o izvršenju kao izvršna isprava

(Viši sud u Beogradu Gži br. 3493/22, od 14.09.2022)


IZVRŠNI POSTUPAK – Prenos potraživanja

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-496/22, od 04.11.2022. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-556/22, od 03.03.2022. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


KRIVIČNI POSTUPAK – Dokazna snaga potvrde o privremeno oduzetim predmetima

(Presuda Višeg suda u Beogradu, Kž1.br. 5/22, od 01.02.2022)


KRIVIČNI POSTUPAK - Greška prilikom navođenja vrednosti oduzete droge

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, KŽ1. Br. 777/21, od 02.02.2022)


KRIVIČNI POSTUPAK – Predlaganje (od strane suda) izvođenja dokaza

(Presuda Višeg suda u Beogradu, Kž1.br. 5/22, od 01.02.2022)


KRIVIČNO ODELJENJE – SENTENCE – Biće krivičnog dela navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama iz člana 185a KZ

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 227/2022 od 23.3.2022. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja od 23.10.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – SENTENCE – Inkluzija kao oblik prividnog sticaja

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1169/2022 od 1.11.2022. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja od 23.10.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – SENTENCE – Primena odredbe člana 154. stav 1. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica na ročištu za izricanje krivične sankcije

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 98/2023 od 22.2.2023. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja od 23.10.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – SENTENCE – Prividni idealni sticaj po osnovu alternativiteta

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 5/2022 od 2.2.2022. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja od 23.10.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – SENTENCE – Sastav suda na ročištu za izricanje krivične sankcije kada je predmet postupka krivično delo iz člana 150. stav 1. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, a oštećeni je maloletno lice

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 98/2022 od 22.2.2023. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja od 23.10.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – STAV VRHOVNOG SUDA – SPORNA PITANJA APELACIONIH SUDOVA – 1. – Ovlašćenje drugostepenog suda da (u određenom slučaju - kada javni tužilac u izjavljenoj žalbi zbog odluke o krivičnoj sankciji nije predložio opozivanje uslovne osude) opozove ranije izrečenu uslovnu osudu

Sporno pitanje oko kojeg apelacioni sudovi nisu postigli saglasnost – Stav Vrhovnog suda zauzet na sednici 03.07.2023 – Su I-7 19/23 od 21.09.2023, Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – STAV VRHOVNOG SUDA – SPORNA PITANJA APELACIONIH SUDOVA – 2. – Dozvoljenost ponavljanja krivičnog postupka protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

Sporno pitanje oko kojeg apelacioni sudovi nisu postigli saglasnost – Stav Vrhovnog suda zauzet na sednici 03.07.2023 – Su I-7 19/23 od 21.09.2023, Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – STAV VRHOVNOG SUDA – SPORNA PITANJA APELACIONIH SUDOVA – 3. – Uslovi za primenu člana 55a KZ

Sporno pitanje oko kojeg apelacioni sudovi nisu postigli saglasnost – Stav Vrhovnog suda zauzet na sednici 03.07.2023 – Su I-7 19/23 od 21.09.2023, Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – STAV VRHOVNOG SUDA – SPORNA PITANJA APELACIONIH SUDOVA – 4. – Kriterijum za ocenu nezakonitog dokaza

Sporno pitanje oko kojeg apelacioni sudovi nisu postigli saglasnost – Stav Vrhovnog suda zauzet na sednici 03.07.2023 – Su I-7 19/23 od 21.09.2023, Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – STAV VRHOVNOG SUDA – SPORNA PITANJA APELACIONIH SUDOVA – 5. – Privatna tužba i mogućnost korišćenja (u postupku) snimka razgovora koji je snimljen bez naredbe suda

Sporno pitanje oko kojeg apelacioni sudovi nisu postigli saglasnost – Stav Vrhovnog suda zauzet na sednici 03.07.2023 – Su I-7 19/23 od 21.09.2023, Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO ODELJENJE – STAV VRHOVNOG SUDA – SPORNA PITANJA APELACIONIH SUDOVA – Mogućnost drugostepenog suda (u situaciji kad nalazi da se radi o jednom krivičnom delu, a ne o dva i prilikom odlučivanja o kazni) da optuženog osudi na kaznu koja je u visini jedinstvene kazne

Sporno pitanje oko kojeg su se apelacioni sudovi usaglasili i sa kojim je Vrhovni sud saglasan – Stav Vrhovnog suda zauzet na sednici 03.07.2023 – Su I-7 19/23 od 21.09.2023, Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – Bitan doprinos izvršenju krivičnog dela prevara u osiguranju (član 223a KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž1 Po1 Spk - 2/20, od 27.01.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Izvršilac krivičnog dela primanje mita u obavljanju privredne delatnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 669/19, od 18.05.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivica kao obavezan element krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 568/21, od 06.07.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo razbojnička krađa (član 205. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 498/21, od 17.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo razbojništvo i mala imovinska korist

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 331/21, od 29.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Kućni zatvor – Sabiranje pojedinačnog napuštanja stana

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž2 532/22, od 23.03.2022)


KRIVIČNO PRAVO – Kvalifikovani oblik krivičnog dela laka telesna povreda

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž3 2/21, od 18.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Naredba o legalizaciji oružja i krivično gonjenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 284/21, od 01.07.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Neovlašćeno držanje opojnih droga i stvarna zabluda

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 500/21, od 23.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Nepostojanje namere dobrovoljnog odustanka od izvršenja krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 437/21, od 29.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Oružni list kome je istekao rok važenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž3 16/20, od 21.05.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Oslobođenje od kazne i krivično delo iz člana 246. stav 6. KZ – Uslovi

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 137/21, od 17.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Pokušaj ubistva i umišljaj

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 444/21, od 18.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Prenošenje i nošenje vatrenog oružja, kao stadijum radnje iz člana 348. KZ

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kžr-As 3/21, od 16.03.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Primena sile u nameri oduzimanja stvari

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 440/21, od 29.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Produženo krivično delo građenje bez građevinske dozvole

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 425/21, od 03.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Skrivljena smanjena uračunljivost – Upotreba alkohola

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 468/21, od 30.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Teška krađa i mala imovinska korist

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 314/21, od 17.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Teška krađa na naročito drzak način

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 481/21, od 29.06.2021)


NASLEDNO PRAVO – Rokovi za poništaj zaveštanja (testamenta)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 1952/22, od 22.09.2022)


OBLIGACIONO PRAVO – Građanskopravna odgovornost za prouzrokovanje štete

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-11829/22, od 19.01.2023. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.broj P-45983/21, od 07.11.2022. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


OBLIGACIONO PRAVO – Nenamensko trošenje sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

(Presuda Apelacionog suda u Nišu Gž. 2439/20, od 07.04.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Prividan ugovor

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2078/22, od 01.11.2022. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.broj P-6320/18, od 10.05.2022. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


OSIGURANJE – Gubitak prva iz osiguranja osiguranog lica – Saobraćajna nezgoda

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 18206/21, od 02.09.2022)


PARNIČNI POSTUPAK – NAKNADA ŠTETE – Mišljenje veštaka kod utvrđivanja postojanja uzročne veze – Naknada štete – Uginuće krave

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2892/22, od 13.02.2023. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-9627/18, od 07.09.2022. godine, Autor sentence: Dragan Petronijević, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


PARNIČNI POSTUPAK – Nedozvoljena raspolaganja stranaka

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 884/22, od 28.04.2022)


PARNIČNI POSTUPAK – Pravo žalbe na rešenje o mesnoj nenadležnosti

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-11508/22, od 15.12.2022. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4310/22, od 14.10.2022. godine, Autor sentence: Dragan Petronijević, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


PARNIČNI POSTUPAK – Primena člana 211. stav 3. Zakona o parničnom postupku

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 2465/22, od 30.11.2022)


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 2816/22, od 23.11.2022)


PORODIČNO PRAVO – Izmena odluke o načinu održavanja ličnih odnosa između deteta i roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-292/21, od 12.07.2021. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-1526/20, od 31.03.2021. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


PORODIČNO PRAVO – Mišljenje organa starateljstva – Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-497/21, od 10.11.2021. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-616/21, od 30.08.2021. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


PORODIČNO PRAVO – Određivanje mera zaštite od nasilja u porodici

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž2- 81/23, od 01.03.2023. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. P2-975/21, od 30.11.2022. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


PORODIČNO PRAVO – Pravo na izdržavanje punoletnog deteta

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž2- 82/23, od 01.03.2023. godine kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. P2-291/22, od 09.11.2022. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


PORODIČNO PRAVO – Saglasnost roditelja za prelazak granice maloletnog lica

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž2- 79/23, od 01.03.2023. godine kojom je delimično ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. P2-39/22, od 28.11.2022. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju tokom 2022. godine

(Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd) - Priredila: Vanja Rodić,savetnik za praćenje primene međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava


PRAVNI STAV I ZAKLJUČCI – GRAĐANSKO ODELJENJE – Zaključak – Nadležnost suda – Osnovni sud je stvarno nadležan za suđenje u sporu za naknadu štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu na radu, bez obzira na vrednost predmeta spora

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 9.5.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV I ZAKLJUČCI – GRAĐANSKO ODELJENJE – Zaključak – Oduzimanje imovinske koristi u novčanom iznosu od strane stečajnog dužnika na osnovu člana 91. i 92. KZ kao obaveza stečajne mase

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog suda održanoj 6.6.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


PREKRŠAJNA PRAKSA – INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA – Odbijanje davanja informacije

(Presuda u Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Nišu, II 209 Prž. 18692/19, od 18.09.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – JAVNI RED I MIR – PRIVATNO OBEZBEĐENJE – Prekršaj iz člana 79. stav 1. tačka 1. Zakona o privatnom obezbeđenju

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-311 Prž. br. 14707/23, od 15.08.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Obeležje prekršaja – Vreme izvršenja kao bitno obeležje – Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-301 Prž.br. 13240/23, od 15.08.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Osnov za vraćanje u pređašnje stanje

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-304 Prž. br. 10940/23, od 20.06.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Povreda prava na odbranu – Neodazivanje po pozivu da pristupi ročištu

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž. br. 14197/23, od 11.07.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Prekršaj u zoni škole – Prekoračenje brzine

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-309 Prž. br. 12334/23, od 25.07.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Ublažavanje kazne – Postizanje svrhe kažnjavanja

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-309 Prž broj 13813/23, od 19.09.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Dostavljanje braniocu

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž.br. 12916/23, od 30.08.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – JAVNI RED I MIR – Opomena za prekršaj iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž broj 6674/23, od 11.07.2023


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Kažnjavanje lica protiv koga nije podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu, III-309 Prž. br. 16179/19, od 03.09.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – LIČNA KARTA – Maloletnik i lična karta

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-301 Pržm broj 260/23, od 22.08.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – NASILJE U PORODICI – Uručenje odluke o izricanju hitnih mera – Produženje hitne mere

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž. br. 9945/23, od 11.07.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Nezakonito upuštanje suda u meritum stvari

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 19 Prž.broj 27357/21, od 22.12.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Odbačaj neurednog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu 21 Prž.br. 13059/22, od 01.12.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Osnov vraćanje u pređašnje stanje

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 14197/23, od 11.07.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Troškovi postupka usled neosnovanog zahteva

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž. bp. 13828/23, od 11.07.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Urednost uručenja poziva policije

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-305 Prž broj AA, od 22.08.2023)


PREKRŠAJNA PRAKSA – ZAŠTITA PRIRODE – Nedozvoljeni poljoprivredni radovi u specijalnom rezervatu prirode (član 126. stav 1. tačka 9. u vezi

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž broj 7514/23, od 11.07.2023)


PRESUDE I REŠENJA VS – GRAĐANSKA MATERIJA – R – Delegacija nadležnosti

(Rešenje Vrhovnog suda, R 213/2023, od 30.08.2023. godine, doneta u veću kojim je predsedavala sudija Zvezdana Lutovac)


PRESUDE I REŠENJA VS – GRAĐANSKA MATERIJA – R1 – Sukob nadležnosti

(Rešenje Vrhovnog suda, R1 203/2023, od 30.08.2023. godine, doneta u veću kojim je predsedavala sudija Jelica Bojanić Kerkez)


PRIVREDNO PRAVO – Izvorno autorsko delo i delo prerade

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 10895/21, od 25.08.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Neometano vršenje faktičke vlasti na stvari

(Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 7183/22, od 28.09.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Nepoštena tržišna utakmica – Utvrđivanje odgovornosti

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 5288/22, od 12.10.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Novacija ugovora

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 1898/20, od 06.10.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Obnavljanje spisa predmeta kao prethodno pitanje

(Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 6607/22, od 03.11.2022)


PRIVREDNO PRAVO – OSIGURANJE – Dospelost obaveze osiguravača iz ugovora o osiguranju

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 4969/22, od 09.11.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Osnovni i eventualni zahtev

(Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 2268/22, od 25.10.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Ovlašćenje advokatskog pripravnika da zamenjuje advokata u parnici

(Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 4804/21, od 12.10.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Prekid postupka po tužbi za zaštitu prava industrijskog dizajna

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 5931/22, od 18.08.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Punomoćnici po zaposlenju

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 1692/22, od 14.09.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Razlozi za utvrđenje nedozvoljenosti izvršenja

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 11799/21, od 18.08.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Registrovana delatnost i faktičko pružanje usluga

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 5288/22, od 12.10.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Smisao spajanja parnica i odvojenog raspravljanja o zahtevima

(Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 6596/22, od 28.09.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Sudska zaštita isključivih prava intelektualne svojine

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 10895/21, od 25.08.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Suparničarstvo kod tužbe zbog povrede prava na žig

(Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 6596/22, od 28.09.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Traženje i utvrđenje ništavosti priznanice

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 188/22, od 28.09.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Uslovi pod kojima se smatra da je tužba povučena u sporu male vrednosti

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 6916/22, od 21.09.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Uslovi za donošenje međupresude

(Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 2268/22, od 25.10.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Vidovi odgovornosti za štetu

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 11372/21, od 15.09.2022)


PRIVREDNO PRAVO – Zadržavanje prava svojine kod prodaje s tom pogodbom

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 1898/20, od 06.10.2022)


REFERATI – IMOVINSKO PRAVO – Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost od strane suda za koju rešenjem o eksproprijaciji nije utvrđena vrsta eksproprisanog zemljišta

(Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd) – Autor referata: Anđela Petrović, sudija Višeg suda u Kragujevcu


REFERATI – KRIVIČNO PRAVO – Nedozvoljen dokaz, zakonski okvir i sudska praksa – Pojam nedozvoljenih dokaza i zakonski okvir

(Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd) – Autor referata: Radoman Sparić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


REFERATI – OBLIGACIONI ODNOSI – Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

(Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd) – Autori referata: Jovan Jovanović, sudija Vrhovnog suda, Borivoje Miljković, sudija Privrednog suda u Beogradu


REFERATI – PRAVA LIČNOSTI – Građanskopravna odgovornost zbog objavljivanja na društvenim mrežama

(Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd) – Autor referata: Sanja Kostić, sudija Apelacionog suda u Nišu


REFERATI – PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA – Pravne posledice izmenjenog Zakona o policiji

(Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd) – Autor referata: Zorica Radaković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


REFERATI – STEČAJ – Pobijanje pravnih radnji i kompanijske tužbe kao instrumenti zaštite poverilaca u stečajnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd) – Autor referata: dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Pravo na naknadu od drugog suvlasnika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-144/23, od 26.01.2023. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-8649/18, od 19.09.2022. godine, Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik, Preuzeto iz Elektronskog biltena Osnovnog suda u Novom Sadu)


STVARNO PRAVO – Pravo više lica na preču kupovine poljoprivrednog zemljišta

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 1196/22, od 29.06.2022)


UPRAVNO PRAVO – Prelazne odredbe Zakona o privatizaciji

(Presuda Upravnog suda U. 13186/18, od 31.01.2020)


UPRAVNO PRAVO – UPRAVNI POSTUPAK – Konačnost u upravnom postupku

(Presuda Upravnog suda U. 11490/16, od 29.01.2020)


UPRAVNO PRAVO – UPRAVNI POSTUPAK – Sadržina rešenja u upravnom postupku

(Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu U. 4536/18, od 30.01.2020)


UPRAVNO PRAVO – UPRAVNI POSTUPAK – Zapisnik sa sednice kolegijalnog organa

(Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Kragujevcu U. 6106/18, od 17.01.2020)


UPRAVNO PRAVO – UPRAVNI SPOR – Sadržina presude u upravnom sporu

(Presuda Upravnog suda U. 11604/17, od 30.01.2020)


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG SUDA, Broj 3/2023 – Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Naknada za korišćenje suvlasničke nepokretnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5041/2021 od 10.6.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Pravno dejstvo pobijanja dužnikove pravne radnje

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5196/2020 od 4.2.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 3852/21 od 18.2.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1926/2022 od 12.5.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 4479/2021 od 28.4.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Delegacija i mesna nadležnost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 116/2023 od 16.3.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost žalbe umešača

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Рrev 1620/2022 od 10.2.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Sporazum o mesnoj nadležnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 235/2022 od 2.6.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>