Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

Aktivna legitimacija špeditera za povraćaj carinskih dažbina

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 6393/03 od 2. oktobra 2003. godine)


GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PRESUĐENA STVAR

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 6391/10 od 14.06.2011. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Milana Miličković, sudija


Izbor člana upravnog odbora za v.d. direktora

(Iz rešenja Višeg privrednog suda, Pž. 6398/99 od 10. decembra 1999. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Dokaz prepoznavanja lica i zakonitost dokaza

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 173/20, od 28.10.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 15/21, od 23.02.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe i primena čl. 502-503 ZKP

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 130/19, od 23.11.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 48/21, od 04.03.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Veštačenje telesnih povreda u krivičnom postupku

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 255/20, od 22.10.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 2/21, od 28.01.2021)


KRIVIČNO DELO – Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi – član 81. st. 2. KZ – Uslovi za izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara iz čl. 84 KZ

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 181/20 od 5. avgusta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 133/20 od 14. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - ZAMENA NOVČANE KAZNE

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 broj 6398/10 od 18. februara 2011. godine i presuda Osnovnog suda u Požarevcu K. br. 1469/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo prevara - član 208. st. 1. KZ – Nužnost postojanja specijalnog umišljaja (u vidu prevarne namere) za postojanje krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K 110/20 od 23. oktobra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 24/21 od 11. februara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Diskontinuitet između krivičnog dela Prevara u osiguranju iz člana 208a st. 1. KZ (Sl. glasnik RS 72/09) i krivičnog dela Prevara u osiguranju iz člana 223a st. 1. KZ (Sl. glasnik RS 94/16)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 205/19 od 3. oktobra 2019. , presuda Višeg suda u Čačku Kž 53/20 od 3. jula 2020., presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 3-10/20 od 23. septembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Ispunjenje obaveza (od strane okrivljenog) izrečenih uslovnom osudom – Uslovna osuda - čl. 65. st. 2. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 396/18 od 25. februara 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 85/20 od 4. avgusta 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi – Neuračunljivost okrivljenog i krivično delo proganjanje iz čl. 138a st. 1. tač. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 81/20 od 2. aprila 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 100/20 od 6. avgusta 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KAZNE – Utvrđivanje okolnosti da li se novčana kazna (izrečena u krivičnom postupku) mogla odrediti u prekršajnom postupku – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora - čl. 51. st. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 106/20 od 26. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 45/20 od 10. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KAZNE – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora - čl. 51. st. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 74/20 od 29. maja 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 50/20 od 6. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)navođenje u izveštaju službenog lica koje je preuzelo dokaznu radnju – Posebna dokazna radnja tajni nadzor komunikacija - čl. 166-170. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu K 60/18 od 25 maja 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 46/20 od 16. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)slaganje nalaza i mišljenja veštaka ekonomske struke sa iskazom svedoka knjigovođe privrednog društva – Određivanje novog veštačenja - čl. 124. st. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 241/18 od 13. marta 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 98/20 od 12. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)uređenje privatne tužbe u roku shodno članu 501. stav 1. ZKP – Odbijanje privatne tužbe – Čl. 503 u vezi čl. 338. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici K 32/20 od 3. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 42/20 od 6. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Određivanje pritvora shodno čl. 211. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 234/20 od 14. avgusta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 52/20 od 21. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Postojanje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ponoviti krivično delo – Odbijanje predloga branioca okrivljenog za ukidanje pritvora određen po čl. 211. st. 1. tač. 3. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Kv 85/20 od 31. jula 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 51/20 od 18. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Prestanak potrebe za lečenjem osuđenog – Obustava izrečene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana - čl. 531. st. 2. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 79/20 od 23. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 43/20 od 10. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Priznanje okrivljene da nema stalno mesto boravka – Određivanje pritvora - čl. 211. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 236/20 od 24. avgusta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 55/20 od 28. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Propuštanje roka za izjavljivanje žalbe (zbog proglašenja vanrednog stanja, a zbog korona virusa) – Povraćaj u pređašnje stanje - čl. 226. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici K 149/19 od 25. marta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 41/20 od 6. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122. st. 1. KZ i postojanje telesne povrede – Oslobađanje od optužbe (čl. 423. tač. 1. ZKP)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 415/18 od 28. novembra 2019. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 96/20 od 6. avgusta 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. st. 1. KZ i primena čl. 15. st. 4. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 236/20 od 5. novembra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 18/21 od 28. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - čl. 348. st. 1. KZ – Dokazivanje da je municija funkcionalno ispravna

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 387/20 od 27. oktobra 2020. i rešenje Višeg suda u Užicu Kž 169/20 od 4. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. st. 2. KZ – Saizvršilaštvo (član 33. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 405/20 od 5. oktobra 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 176/20 od 12. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo prevara - čl. 208. st. 1. KZ – Postojanje prevarne namere kao bitan element krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 180/19 od 27. novembra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 1/21 od 21. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo prevara iz čl. 208. st. 1. KZ – Obavezna odbrana - čl. 74. st. 1. tač. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 36/20 od 30. juna 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 106/20 od 10. septembra 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo prikrivanje (član 221. st. 2. u vezi st. 1. KZ) – Bitan element krivično dela

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 400/20 od 23. decembra 2020.i presuda Višeg suda u Užicu Kž 23/21 od 8. februara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo prikrivanje u saizvršilaštvu

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 78/20, od 08.01.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 56/21, od 12.03.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo razbojništva iz čl. 206. st. 1. u vezi čl. 33. KZ i institut podstrekavanja

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 69/20 od 26. maja 2020. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 472/20 od 31. jula 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Ugrožavanje sigurnosti (čl. 138. st. 1. KZ) – Bitan element krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 39/20 od 19. novembra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 27/21 od 4. februara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 st. 1 KZ i uslovna pretnja – Uslovljena pretnja oštećenoj njenim budušim ponašanjem kao dokaz da je učinjeno krivično delo iz čl. 138. st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 332/20 od 2. novembra 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 12/21 od 3. februara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari - čl. 212. st. 1. KZ i oslobađajuća presuda – Izostanak elementa krivice u privatnoj tužbi podnetoj od strane advokata (član 22. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 230/20 od 20. oktobra 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 167/20 od 14. decembra 2020. godina), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo uvreda - član 170. st. 1. KZ – Upućivanje uvredljivih reči tužiocu u zgradi Osnovnog suda

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 119/20 od 14. decembra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 29/21 od 28. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo uvreda iz član 170. st. 1. KZ i odbijanje optužnog akta - član 503. st. 1. u vezi čl. 338. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 285/20 od 3. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 96/20 od 14. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Neuračunljivost (član 23. st. 2. KZ) – Utvrđivanje veštačenjem da ne postoji opasnost da okrivljeni učini krivično delo – Uslovi za izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 260/20 od 22. oktobra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 19/21 od 11. februara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Obaveza ispunjavanja uslova u pogledu postojanja šume (član 5. Zakona o šumama) – Krivično delo šumska krađa - čl. 275. st. 2. u vezi st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 121/18 od 12. juna 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 92/20 od 17. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Obaveznost prisustva osuđenog na ročištu – Postupak za opoziv uslovne osude - čl. 547. st. 2. i 3. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K 54/20 od 24. juna 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 102/20 od 12. avgusta 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Odbacivanje i odbijanje privatne tužbe - član 501. st. 3. i čl. 503. ZKP – Donošenje rešenja o spajanju postupka po privatnoj krivičnoj tužbi i protivtužbi

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 14/20 od 27. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 3/21 od 18. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Odbijanje optužnog predloga - član 503. st. 1. u vezi čl. 338. st. 1. tač. 3. ZKP – Izostanak dokaza za opravdanu sumnju da su učenjena krivična dela

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 207/20 od 18. septembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 81/20 od 17. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Određivanje pritvora - član 211. st. 1. tač. 1. ZKP – Povreda prava na odbranu jer okrivljeni nije saslušan pre određivanja pritvora

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 350/20 od 26. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 94/20 od 8. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Ponavljanje pravnosnažno okončanog krivičnog postupka - član 473. st. 1. tač. 3. ZKP – Izveštaj specijaliste da se kod okrivljenog mera lečenja dalje sprovodi na slobodi kao dokaz za ponavljanje postupka

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 325/20 od 23. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 95/20 od 10. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Posebno obrazlaganje „stepena“ otežavajuće okolnosti – Povrat – Odmeravanje kazne - čl. 54. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 184/20 od 29. maja 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 87/20 od 23. juna 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Prekid zastarelosti izvršenja kazne – član 107. st. 4. KZ – Relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 330/20 od 27. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 92/20 od 10. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Presuda kojom se optužba odbija - čl. 422. tač. 2. ZKP i presuđena stvar - čl. 4. st. 1. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 306/17 od 3. jula 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 105/20 od 28. avgusta 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Pretnja kao bitni element krivičnog dela – Krivično delo razbojništva iz čl. 206. st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 69/20 od 26. maja 2020. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 472/20 od 31. jula 2020.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Produženje pritvora - čl. 211 st. 1. tač. 3. ZKP – Postojanje ozbiljne opasnosti da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 195/20 od 10. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 84/20 od 17. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Produženje pritvora iz razloga predviđen u članu 211. st. 1. tač. 3. ZKP – Specijalni povratnik

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Kv 3/21 od 11. januara 2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 4/21 od 21. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Troškovi nastali u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela (čl. 265. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 943/2019 od 03.10.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Odbacivanje optužnice (čl. 416. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ. 2 889/18 od 03.09.2018. godine, kojim je odbijena žalba branioca okrivljenog izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu br. KV 639/18 od 06.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE I ZASTARELOST POTRAŽIVANJA

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6393/10 od 29.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NEDOZVOLJENA ŽALBA

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu 10 K.br.7519/10 od 08.04.2011 i rešenje Apelacionog suda u Nišu 11 Kž.2 br.639/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2011, Intermex, Priredila: sudija Mirjana Đorđević


NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

(Presuda Vrhovnog suda Srbije U. br. 6393/04 od 05.10.2005. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada materijalne štete - čl. 154 ZOO – Odgovornost za štetu nastalu na magistralnom putu zbog napuštene životinje – Solidarna odgovornost Opštine i javnog preduzeća

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 1275/18 od 1. septembra 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Gž 670/20 od 20. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada nematerijalne štete - čl. 200. ZOO – Naknada štete za pretrpljene fizičke bolove, pretrpljeni strah i duševne bolove zobg povrede časti i ugleda

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 669/18 od 17. januara 2020. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1111/20 od 14. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada nematerijalne štete (zbog povrede ugleda i časti) - član 200. ZOO – Vođenje krivičnog postupka (u kome je tužilac oslobođen od optužbe) kao osnov tužiocu za naknadu štete

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 1205/14 od 21. septembra 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Gž 696/20 od 1. februara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada nematerijalne štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku - čl. 23. i 30. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 1554/19 od 13. avgusta 2019. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 254/20 od 26. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada materijalne štete i obaveza upravljača javnog puta (pad stene sa kosine brda na kolovoz) - JP "Putevi Srbije" Beograd - član 9. Zakona o putevima

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 942/19 od 23. jula 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Gž 575/20 od 12. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


OBLIGACIONO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Naknada materijalne štete i teret dokazivanja - čl. 228. i 231. st. 2. ZPP

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 1395/17 od 10. jula 2020. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 2365/20 od 5. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


OBLIGACIONO PRAVO – Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu - čl. 596. st. 1. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 1625/19 od 21. februara 2020. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1603/20 od 29. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


ODBAČAJ PREDLOGA IZVRŠNOG POVERIOCA

(Rešenje Opštinskog suda u Raški I. 639/08 od 4.6.2009. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2 Gž. 58/10 od 28.1.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


OSIGURANJE – Regresno potraživanje osiguravajuće organizacije - član 29. st. 1. tač. 7. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 2303/16 od 31. januara 2020. i rešenje Višeg suda u Užicu Gž 559/20 od 25. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Mesna nadležnost suda (čl. 54. ZPP) – Nadležnost u sporu protiv pravnog lica

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 162/20 od 15. maja 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 991/20 od 23. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Novčano kažnjavanje učesnika ostavinskog postupka (zbog vređanja suda) - član 186. st. 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu O broj 975/16 od 22. decembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 196/21 od 25. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Odbačaj inicijalnog akta - predloga za deobu (kao neurednog) - član 294. st. 1. tač. 7. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu R 19/19 od 7. septembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1440/20 od 22. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva od strane tuženog – Troškovi parničnog postupka - čl. 157. st. 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 375/19 od 8. novembra 2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 105/20 od 12. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Presuda zbog izostanka - čl. 351 ZPP – Uslovi za donošenje presude

(Presuda zbog izostanka Osnovnog suda u Užicu P broj 204/20 od 11. septembra 2020. i rešenje Višeg suda u Užicu Gž 677/20 od 20. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Presuda zbog propuštanja – Obaveznost navođenja (u obrazloženju presude) datuma kada su tuženici primili tužbu – član 350. ZPP

(Presuda zbog propuštanja Osnovnog suda u Užicu P 862/18 od 16. maja 2019. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 2994/20 od 19. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Priznanje tužbenog zahteva i donošenje presude na osnovu priznanja - čl. 348. u vezi čl. 89. ZPP – Ovlašćenje za priznanje tužbenog zahteva

(Presuda na osnovu priznanja Osnovnog suda u Čačku P 142/18 od 17. aprila 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 168/20 od 7. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK - Proširenje tužbe na nužne suparničare

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 639/17 od 22.02.2017)


PARNIČNI POSTUPAK – Rešenje o ispravci presude (čl. 362. st. 1. ZPP) – Promena poslovnog imena nakon donošenja presude i ispunjenost uslova za donošenje rešenja o ispravci

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 1060/19 od 18. oktobra 2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 926/20 od 12. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi parničnog postupka - čl. 153, 154. i 157. ZPP – Spor protiv NSZ zbog manje uplaćene novčane naknade za slučaj nezaposlenosti

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 2610/19 od 2. decembra 2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 492/20 od 26. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi parničnog postupka u slučaju priznanja tužbenog zahteva povodom smetanja državine - čl. 153. i 154. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Užicu P 707/20 od 1. oktobra 2020. i rešenje Višeg suda u Užicu Gž 719/20 od 20. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Uslovi za donošenje presude zbog izostanka u sporovima male vrednosti - član 351. ZPP

(Presuda zbog izostanka Osnovnog suda u Čačku P 1702/19 od 19. novembra 2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1615/20 od 11. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Zaključenje vansudskog poravnanja – Povlačenje tužbe – Troškovi parničnog postupka – član 157. st. 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 300/19 od 1. novembra 2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 369/20 od 10. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


PORODIČNO PRAVO - DEČJE IZDRŽAVANJE-UTICAJ TEKUĆIH ULAGANJA U STAMBENI PROSTOR DUŽNIKA IZDRŽAVANJA

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 2-639/11 od 19.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 3/2011, Intermex, Autor sentence: Ivana Jezdimirović, sudijski saradnik


Prekid postupka za upis u sudski registar

(Iz rešenja Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž. 6390/96 od 5. septembra 1996. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Donošenje odluke bez saslušanja okrivljenog

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 11716/18, od 08.06.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Donošenje odluke pre ostavljenog roka za odbranu

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Kragujevcu, 110 - Prž. 6509/17, od 04.04.2017)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Ispitivanje instituta krajnje nužde

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž.broj 8349/20, od 23.06.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Izdvajanje iz spisa maloletničkog predmeta

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-303 Pržm broj 281/20, od 23.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Neopravdan izostanak branioca

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, 110 Prž. broj 18434/18, od 03.10.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nepozivanje okrivljenog na saslušanje drugookrivljenog i svedoka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž.broj 3122/21, od 11.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Neprecizan dispozitiv

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Kragujevcu, 110 - PRŽ. 6509/17, od 04.04.2017)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nesporna činjenica uručenja poziva

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 8 Prž.broj 15706/20, od 10.08.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Neupoznavanje okrivljenog sa iskazom svedoka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 26743/20, od 20.01.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nezakonito uređenje prekršajnog zahteva

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10-Prž. broj 2583/21, od 09.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Odbačaj zahteva u odnosu na jedan prekršaj

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-306 Prž broj 2459/21, od 09.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Odricanje od prava na žalbu i (ne)mogućnost kasnijeg opoziva

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-311 Prž broj 6792/21, od 30.03.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Odustajanje od izvođenja dokaza saslušanjem svedoka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 250/21, od 26.01.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Onemogućavanje okrivljenog da se izjasni na iskaz svedoka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 7631/18, od 19.04.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Onemogućavanje okrivljenog da se izjasni o svim dokazima

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10-Prž. broj 13417/20, od 13.07.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Pojavni oblici prekršaja iz člana 330. stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-306 Prž broj 4910/21, od 09.03.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Posledice pristupa okrivljenog u sud i njegovog priznanja

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 210 Prž. br. 21793/19, od 27.02.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Povreda prava na odbranu neurednim pozivom

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž. broj 19530/20 od 25.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Pravo na ispitivanje svedoka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. br. 5775/19, od 21.03.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Prekršaj iz člana 326. stav 1. tačka 60. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-309 Prž broj 3048/21, od 02.03.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Suočavanje okrivljenog i svedoka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110-Prž.broj 23903/18, od 15.11.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Uređivanje prekršajnog zahteva na pretresu

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III 7 Prž. broj 25491/20, od 25.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Utvrđivanje uračunljivosti veštačenjem

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 21961/20, od 08.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Zasnivanje presude na fotokopiji potvrde o oduzetim predmetima

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž.broj 4363/19, od 07.03.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Zasnivanje presude samo na iskazu okrivljenog

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž.broj 8698/20, od 18.06.2020)


PRIVREDNO PRAVO - Autorsko pravo - Nosilac žiga – Pravno lice i nosilac grupe

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 2112/19, od 02.03.2020)


PRIVREDNO PRAVO – AUTORSKO PRAVO – Povreda autorskog ili srodnog prava

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 2678/19, od 06.02.2020)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Obaveza izvršnog poverioca (stranog pravnog ili fizičkog lica) da u predlogu za izvršenje navede nerezidentni račun otvoren u RS

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Obračun naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka shodno Tarifnom broju 3. Javnoizvršiteljske tarife – Osnovica za obračun nagrade

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Pravo izvršnog poverioca na zakonsku zateznu kamatu

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Preduzimanje radnje određene privremenom merom (uključivanje vode, struje i dr.) – Nadležnost za sprovođenje izvršenja

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Propisi na osnovu kojih sud utvrđuje činjenice vezane za sprovođenje elektronskog postupka javnog nadmetanja, prilikom odlučivanja o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO – Atrakcija nadležnosti suda u RS otvaranjem stečajnog postupka nad pravnim licem sa sedištem u RS – Mogućnost primene propisa RS

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Utvrđivanje visine novčanih sredstava koje je potrebno vratiti tužiocu u postupku deeksproprijacije

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Donošenje odluke o podnošenju tužbe (od strane skupštine društva) pre pokretanja postupka zbog povrede dužnosti pažnje iz člana 61. ZDP

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Mogućnost ugovaranja sredstva izvršenja u postupku prinudne naplate putem sudskog poravnanja

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Nadležnost suda u postupku za promenu podataka o nosiocu prava svojine ili korisniku na vazduhoplovu koji je već upisan u Registar vazduhoplova Direktorata za vazduhoplovstvo

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o građenju – Rok za izradu konačnog obračuna – Ugovaranje primene Posebnih uzansi u građenju

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Mogućnost opštine da bude jemac za obaveze privrednog društva sa kojim je u ugovornom odnosu

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Rok zastarevanja potraživanja po osnovu dobrovoljnog penzionog osiguranja kada da je u pitanju ugovoreni odnos

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – STVARNO PRAVO – Sticanje prava korišćenja na zemljištu – Traženje saglasnosti Republičke agencije za imovinu kao uslov punovažnosti ugovora

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Uticaj (ne)savesnosti na ništavost pravnog posla

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Zakonska zatezna kamata – Rok zastarelosti za potraživanje po osnovu obračunate zakonske zatezne kamate (zbog plaćanja u docnji)

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Odlučivanje o upisu ostavke ovlašćenog lica za zastupanje kod ustanova – Primena odredbi o prinudnoj likvidaciji Zakona o privrednim društvima na ustanove

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Poništaj odluke skupštine dvočlanog društva (donete 2008. godine) ukoliko se utvrdi da je odluka falsifikovana kada je u pitanju potpis jednog člana društva

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – RESTITUCIJA – Ništavost prodaje imovine (koja je predmet restitucije) u stečajnom postupku

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – IZVRŠENJE – Utvrđenje ništavnosti izvršenja – Činjenice koje su od značaja za odluku o tužbenom zahtevu

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STVARNO PRAVO – Mogućnost sticanja prava korišćenja putem održaja

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SUDSKA TAKSA – Činjenice od značaja pri donošenju odluke o oslobađanju plaćanja sudske takse

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SUDSKA TAKSA – Naplata sudske takse od stranog pravnog lica

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SUDSKA TAKSA – Oslobađanje sudskih taksi – Povraćaj uplaćene takse na tužbu

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SUDSKE TAKSE – Plaćanje sudske takse na rate – Primena člana 38. Zakona o sudskim taksama

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SUDSKE TAKSE – Troškovi shodno Uredbi o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – Naknada štete po osnovu zabrane konkurencije

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 4840/19, od 25.06.2020)


PRIVREDNO PRAVO – Naknada za emitovanje fonograma – Pitanje isključivih prava proizvođača

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 3279/19, od 04.06.2020)


PRIVREDNO PRAVO – Ništavost sudskog poravnanja (koje se sastoji iz nezavisnih delova)

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 3958/18, od 15.01.2020)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Posledice ništavog ugovora

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 2359/19, od 06.02.2020)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Ugovor o komisionu

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 3500/19, od 04.06.2020)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dostavljanje – Mogućnost održavanja ročišta u situaciji kada je direktoru tuženog uredno uručen poziv, a on ne pristupi na zakazano ročište, niti angažuje punomoćnika

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dostavljanje – Obaveza dostavljanja presude (u kojoj nije naveden JMBG tužioca) elektronskim putem RGZ radi upisa prava svojine fizičkog lica

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dostavljanje – Postupanje suda u situaciji kada Sektor za pravosuđe Ministarstva pravde RS ne postupa po zamolnici suda

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost, odbačaj tužbe – Dozvoljenost stranke u poreskom postupku da pokrenu parnični postupak (u vezi sa poreskim obavezama) dok traje upravni postupak

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost, odbačaj tužbe – Dozvoljenost tužbe likvidacionog dužnika za utvrđenje da ne postoji potraživanje priznato od strane likvidacionog upravnika u likvidacionom postupku

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost, odbačaj tužbe – Pravni interes za podnošenje kompenzacione protivtužbe – Rok za podnošenje kompenzacione protivtužbe

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost, odbačaj tužbe – Pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja izvršenja nedozvoljenim

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost suda za donošenje rešenja o prekidu postupka usled brisanja pravnog lica iz APR-a (činjenica utvrđena u postupku po žalbi)

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost suda za odlučivanje po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje (stečajnog poverioca koji je upućen da nastavi postupak pred osnovnim sudom)

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost u slučaju spora između domaćeg i stranog pravnog lica (u situaciji kada je nad domaćim preduzećem otvoren stečajni postupak) – Ugovorena međunarodna arbitraža

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odluke u toku glavne rasprave – Mogućnost stavljanja primedbi (odnosno angažovanje drugog veštaka) na nalaz i mišljenje veštaka određenog u smislu člana 271. stav 4. ZPP

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odluke u toku glavne rasprave – Mogućnost stranke da usmeno raspravlja o nalazu i mišljenju veštaka ukoliko nije stavila primedbe na nalaz i mišljenje u pisanom obliku

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odluke u toku glavne rasprave – Odlučivanje o tužbi glavnog mešanja – Tužba glavnog mešanja kao prethodno pitanje

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odluke u toku glavne rasprave – Podnošenje isprava u dokaznom postupku – Pribavljanje isprava u postupku veštačenja za potrebe veštačenja

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odluke u toku glavne rasprave – Primedbe stranke na nalaz i mišljenje sudskog veštaka – Angažovanje stručnog lica da sačini novi nalaz ali na druge okolnosti – Postupanje suda

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Platni nalog i privremena mera – Opomena pred utuženje kao uslov za izdavanje platnog naloga – Mogućnost izdavanja platnog naloga kada je vrednost predmeta spora preko 30.000,00 evra

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Platni nalog i privremena mera – Rok za žalbu protiv rešenja donetog po predlogu za određivanje privremene mere podnetom u parničnom postupku

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Prekid i nastavak postupka – Obaveznost donošenja rešenja o prekidu parničnog postupka usled vanrednog stanja (proglašenog zbog epidemije korona virusa) u svakom konkretnom predmetu

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Spor male vrednosti – Mogućnost vođenja sporova koji se odnose na zaštitu i upotrebu žiga po odredbama ZPP kojima su regulisani sporovi male vrednosti

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Spor male vrednosti (navedena vrednost spora u tužbi je ispod 30.000 eura) – Izvođenje zanatskih radova u objektu

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Stranačka sposobnost i zastupanje – Mogućnost davanja punomoćja (od strane osnivača pravnog lica) advokatu za zastupnje u parničnom postupku

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Stranačka sposobnost i zastupanje – Mogućnost stečajne mase da u parničnom postupku bude tužilac ili tuženi

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi – Predujam uplaćen javnom izvršitelju za sprovođenje izvršenja kao trošak parničnog postupka

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi – Putni troškovi automobilskog prevoza – Mogućnost naknade kada nisu dostavljeni dokazi kojima se opravdava visina zahtevanih troškova

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Uvod, izreka – Izreka presude u situaciji kada je predmet preveden u parnični postupak iz izvršnog postupka (član 90. stav 4. ZIO)

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Uvod, izreka – Visina dosuđene obaveze presudom (delimično usvojen tužbeni zahtev) i pravo na naknadu za kašnjenje u ispunjavanju komercijalnih transakcija

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – Pravo na zakonsku zateznu kamatu

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 4811/19, od 11.06.2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pkž. 59/20, od 04.03.2020)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – I - Materijalno pravo – Zakon o računovodstvu – Nedostavljanje dokumentacije iz člana 35. stav 1. i nedostavljanje izjave o neaktivnosti iz člana 33. stav 5. Zakona o računovodstvu

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI – I - Materijalno pravo – Zakon o računovodstvu – Vremensko važenje Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 3/2019) – Primena kaznene odredbe

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – II - Procesno pravo – Brisanje osude – Nadležnost za sprovođenje

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – II - Procesno pravo – Nadležnost suda za donošenje rešenja o apsolutnoj zastarelosti izvršenja kazne

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – II - Procesno pravo – Nadležnost za prinudno izvršenje novčanih kazni izrečenih presudama pravnim licima za učinjene privredne prestupe

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – II - Procesno pravo – Naplata kazne po presudama u privrednim prestupima – Podnošenje predloga za izvrđenje – Nadležnost

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – II - Procesno pravo – Smrt odgovornog lica i obustava ili prekid postupka

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – Rok za podnošenje tužbe za pobijanje odluke skupštine društva

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 385/20, od 17.06.2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Izlučenje stvari iz stečajne mase – Uslovi

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 803/19, od 12.03.2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Produženje roka za postupanje po nalogu stečajnog sudije – Rok za uređenje prijave potraživanja stečajnog poverioca – Sudski rokovi (prekluzija) – Čl. 7, 8. i 111. Zakona o stečaju

(Presuda Privrednog apelacionog suda broj 8 Pvž 69/21 od 07.04.2021. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Biljana Subotić


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Mogućnost prijemnika potraživanja, kao poverioca stečajnog dužnika, da podnese plan reorganizacije

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Advokat kao stranka u postupku i pravilno označavanje imenom i prezimenom prilikom podnošenja tužbe

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Dozvoljenost prodaje u stečajnom postupku nepokretnosti u „vanknjižnoj svojini“

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Dužnost stečajnog sudije da za potrebe glasanja o planu reorganizacije izvrši procenu visine osporenih i neispitanih potraživanja

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Isplaćivanje i obračun kamate u slučaju da su namirena sva potraživanja i postoje preostala raspoloživa sredstva

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Mere obezbeđenja – Privremena mera zabrane otuđenja stvari u vlasništvu dužnika određena pre otvaranja stečajnog postupka i odnos na otvoreni stečajni postupak

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Mogućnost da novčana sredstva koja su pogrešno uplaćena na račun stečajnog dužnika budu predmet izlučenja

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Mogućnost dostavljanja ilustrativnog plana otplate (samo za celokupnu klasu) u planu reorganizacije ili u unapred pripremljenom planu reorganizacije

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Mogućnost stečajnog sudije da posebnim rešenjem odredi deo nagrade povereniku koji u ime i za račun Agencije za licenciranje stečajnih upravnika obavlja poslove stečajnog upravnika

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Neizvestan budući događaj kao mera za realizaciju unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) – Očigledno neostvariva mera i nezakonitost odnosno neizvodljivost plana reogranizacije

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Odbor poverilaca – Ovlašćenje stečajnog sudije u pogledu mogućnosti razrešenja člana odbora poverilaca

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Određivanje Mere obezbeđenja radi sprečavanja promene finansijskog i imovinskog položaja stečajnog dužnika – Ovlašćenje stečajnog sudije

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Pasivna legitimacija za pokretanje stečajnog postupka i lica iz člana 14. Zakona o stečaju

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Pokretanje stečajnog postupka – Ispunjenost stečajnog razloga - trajnija nesposobnosti plaćanja iz člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Primena Pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl. glasnik RS“, br. 62/2018)

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Rok za žalbu kod Rešenja o zaključenju stečajnog postupka shodno članu 148. stav 7. Zakona o stečaju

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Sprovođenje naknadne deobe kod naknadno pronađene imovine – Troškovi za sprovođenje naknadne deobe

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Troškovi postupka – Namirenje iz stečajne mase

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – Troškovi postupka – Profaktura ALSU kao dokaz troškova

(Pitanja i odgovori sa Dvadesetosmog savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije, Beograd, 2020 godine, Privredni apelacioni sud, radni materijal)


PRIVREDNO PRAVO – SVOJINA – Zaštita prava svojine – Negatorna tužba

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 449/20, od 12.02.2020)


PRIVREDNO PRAVO – ZAŠTITA ŽIGA – Aktivna legitimacija

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 2221/19, od 06.02.2020)


PRIVREDNO PRAVO – ZAŠTITA ŽIGA – Određivanje privremene mere zbog povreda prava na žig

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 6854/19, od 23.01.2020)


PRIVREDNO PRAVO – ZAŠTITA ŽIGA – Prekid postupka po tužbi zbog povrede prava na žig

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 2883/19, od 30.01.2020)


Protek roka upotrebe veterinarskih lekova i odgovornost

(Iz presude Višeg privrednog suda u Beogradu, Pkž. 639/94 od 20. januara 1995. godine)


RADNO PRAVO – Naplata odobrenog zajma od zarade zaposlenog

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2. 4129/19, od 30.01.2020)


RADNO PRAVO – Pravni interes za podnošenje tužbe radi isplate zarade

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž 1347/19, od 23.01.2020)


RADNO PRAVO – Pravo na jednaku zaradu za isti rad

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev2. 3947/19, od 29.01.2020)


RADNO PRAVO – Pravo zaposlenog na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 217/20, od 05.02.2020)


Sazakupci kao nužni i jedinstveni suparničari u sporu za iseljenje

(Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 6394/03 od 1. oktobra 2003. godine)


STVARNO PRAVO – Smetanje državine - čl. 75. i 78. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 428/18 od 15. januara 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 630/20 od 20. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


STVARNO PRAVO – Zaštita državine na nepokretnosti – član 81. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 817/17 od 4. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Užicu Gž 576/20 od 12. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


Sudska taksa u sporu protiv preduzetnika

(Iz rešenja Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž. 6393/2000 od 25. oktobra 2000. godine)


SUPSIDIJARNO JEMSTVO OPŠTINE I REPUBLIKE SRBIJE

(Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 3226/03 od 31.10.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 1818/04 od 12.7.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 639/05 od 6.7.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 69/2005, Intermex, Beograd


Troškovi parničnog postupka u slučaju odbacivanja tužbe radi nedopuštenosti izvršenja u žalbenom postupku

(Iz rešenja Višeg privrednog suda u Beogradu Pž. 6395/2000 od 11. oktobra 2000. godine)


UPRAVNO - MATERIJALNO PRAVO – AKTUELNE SENTENCE (Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije – objavljene od 2005. do 2010. g i u Biltenu Upravnog suda 1/2010) – NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

(Presuda Vrhovnog suda Srbije U. br. 6393/04 od 05.10.2005. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2006 i Bilten Upravnog suda broj 1/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije


VANPARNIČNI POSTUPAK – Zadržavanje lica na odeljenju psihijatrije Opšte bolnice (bez pristanka tog lica) - član 19. st. 1. tač. 3. Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku OS 36/20 od 30. decembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1/21 od 12. januara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


Zakupci poslovnog prostora - nužni suparničari

(Rešenje Višeg trgovinskog suda Pž. 6394/03 od 1.10.2003)


Dnevna ažurnost

Aktivna legitimacija špeditera za povraćaj carinskih dažbina

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 6393/03 od 2. oktobra 2003. godine)


GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PRESUĐENA STVAR

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 6391/10 od 14.06.2011. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Milana Miličković, sudija


Izbor člana upravnog odbora za v.d. direktora

(Iz rešenja Višeg privrednog suda, Pž. 6398/99 od 10. decembra 1999. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Dokaz prepoznavanja lica i zakonitost dokaza

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 173/20, od 28.10.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 15/21, od 23.02.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Presuda kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe i primena čl. 502-503 ZKP

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 130/19, od 23.11.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 48/21, od 04.03.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Veštačenje telesnih povreda u krivičnom postupku

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 255/20, od 22.10.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 2/21, od 28.01.2021)


KRIVIČNO DELO – Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi – član 81. st. 2. KZ – Uslovi za izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara iz čl. 84 KZ

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 181/20 od 5. avgusta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 133/20 od 14. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - ZAMENA NOVČANE KAZNE

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 broj 6398/10 od 18. februara 2011. godine i presuda Osnovnog suda u Požarevcu K. br. 1469/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo prevara - član 208. st. 1. KZ – Nužnost postojanja specijalnog umišljaja (u vidu prevarne namere) za postojanje krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K 110/20 od 23. oktobra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 24/21 od 11. februara 2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Diskontinuitet između krivičnog dela Prevara u osiguranju iz člana 208a st. 1. KZ (Sl. glasnik RS 72/09) i krivičnog dela Prevara u osiguranju iz člana 223a st. 1. KZ (Sl. glasnik RS 94/16)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 205/19 od 3. oktobra 2019. , presuda Višeg suda u Čačku Kž 53/20 od 3. jula 2020., presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 3-10/20 od 23. septembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


Prikaži sve >>