Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Dokazna snaga strane sudske odluke – Odluka Trgovačkog suda u Zagrebu kao dokaz (javna isprava koju je u propisanom obliku izdao nadležni državni organ) – član 86. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, član 239. ZPP

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 213/2020 od 8.10.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Mesna nadležnost – Sporazum o mesnoj nadležnosti za sporove koji nastanu iz ugovora o kreditu – Podnošenje tužbe sudu koji nije ugovoren (po sporazumu) i nemogučnost suda da se oglasi nenadležnim po službenoj dužnosti (bez prigovora tuženog)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 392/2020 od 1.10.2020. godine, utvrđene na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Ogranak stranog pravnog lica kao stranka u postupku (radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2142/2021 od 17.10.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost suda (po tužbi za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenog koji nije svešteno lice protiv tužene Srpske pravoslavne crkve) – Građansko-pravni spor iz radnog odnosa (u smislu člana 1. ZPP) – Zakon o crkvama i verskim zajednicama, Zakon o radu, ZPP

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1916/2020 od 3.6.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Teret dokazivanja visine štete – Pravnosnažna krivična presuda za krivično delo (kojim je i prouzrokovana šteta) i u čijojoj je izreci sadržan iznos štete

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 3489/2019 od 17.6.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


KRIVIČNI POSTUPAK – Ponavljanje krivičnog postupka zbog novog dokaza

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Kž2. 34/21, od 28.04.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Presuđena stvar u krivičnom postupku - član 4. stav 1. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 315/20 od 17.05.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž br 152/21 od 08.09.2021. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Privatna krivična tužba – Podnošenje privatne krivične tužbe u zakonskom roku – član 65. st. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Užicu Kbr. 223/21 od 02.07.2021. i presuda Višeg suda u Užicu Kž br. 146/21 od 07.09.2021. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Produženje pritvora

(Rešenje Višeg suda u Somobru, Kž. 2 32/21, od 05.02.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zabrana prilaska, sastajanja i komunikacije

(Rešenje Višeg suda u Somboru, Kž. 35/20 od 29.01.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zamena pritvora blažom merom

(Rešenje Višeg suda u Somobru, Kž. 276/20, od 23.03.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Žalba protiv rešenja o troškovima krivičnog postupka – član 465. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kbr. 81/19 od 27.04.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž br. 36/21 od 01.07.2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nedavanje izdržavanja

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 311/20, od 19.01.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 55/21, od 11.03.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka - član 438 st. 2. tač. 2. ZKP – Izreka presude protivrečna sama sebi

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 73/21 od 26. maja 2021. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 576/21 od 20. avgusta 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Dužnosti branioca po službenoj dužnosti - član 72. st. 1. tač. 2. ZKP i njegovo razrešenje - član 80. st. 2. tač. 2. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 112/19 od 25. marta 2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 39/21 od 14. juna 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. st. 2. KZ – Činjenje više uzastopnih pretnji istog lica kao jedinstvena radnja

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 17/21 od 18.03.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 94/21 od 13.05.2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo lažno prijavljivanje

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 116/18, od 26.02.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 71/21, od 13.05.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nasilje u porodici – Bitni elementi krivičnog dela – Psihičko maltretiranje kao nasilje – Čl. 194. st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K br.116/20, od 19.04.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž br.110/21, od 29.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. st. 1. KZ i primena čl. 15. st. 4. ZKP – Sumnja u iskaz oštećene

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 236/20 od 05.11.2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 18/21 od 28.01.2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. st. 2. u vezi st. 1. KZ i oslobađajuća presuda – Primena člana 423. tač. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 324/20 od 12. maja 2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 143/21 od 12. avgusta 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga (član 246a stav 1. KZ) – Mogućnost primene instituta dela malog značaja

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K br. 46/21 od 14.05.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž br. 141/21 od 14.09.2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo proganjanje - član 138a st. 1. tač. 1. i 2. KZ – Obaveza međusobnog poznavanja učinioca krivičnog dela i žrtve (oštećenog)

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K 167/20 od 4. marta 2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 136/21 od 29. jula 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo teška krađa (savlađivanje većih prepreka) – član 204. stav 1. tačka 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K br.194/21 od 7.05.2021. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž br. 460/21 od 16.07.2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 460/19, od 09.11.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 64/21, od 13.05.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo uvreda - član 170. stav 2. u vezi stava 1. KZ – Objavljivanje fotografije privatnog tužioca sa tekstom uvredljive sadržine

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K br. 11/21 od 18.06.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž br. 166/21 od 14.09.2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Nedavanje izdržavanja - Nepostojanje krivičnog dela

(Presuda Višeg suda u Valjevu, Kž1. 53/21, od 14.04.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Nemogućnost zasnivanja presude na nezakonitim dokazima - čl. 16. i 84. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 324/20 od 12. maja 2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 143/21 od 12. avgusta 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Odmeravanje kazne u slučaju višestrukog povrata – član 55a KZ

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 140/21 od 17. maja 2021. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 124/21 od 16. jula 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Prekid zastarelosti izvršenja kazne zatvora u kućnim uslovima - član 107. st. 4. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Kv 56/21 od 17. maja 2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 33/21 od 26. juna 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Produženje pritvora - član 211. st. 1. tač. 3. ZKP – Opasnost od ponavljanja krivičnog dela

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 93/21 od 25. maja 2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 32/21 od 1. juna 2021. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Produženje pritvora iz razloga predviđen u članu 211. st. 1. tač. 3. ZKP – Krivično delo nasilje u porodici – Specijalni povratnik

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Kv 3/21 od 11.01.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 4/21 od 21.01.2021. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora - član 51. st. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 184/21 od 20. maja 2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 31/21 od 21. juna 2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada materijalne štete na vozilu tužioca – Stablo na putu – Odgovorbnost upravljača javnog puta

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, P 137/18, od 16.12.2019. i Presuda Višeg suda u Čačku, Gž 1030/20, od 02.02.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada nematerijalne štete (zbog povrede ugleda i časti) - član 200. ZOO – Vođenje krivičnog postupka (u kome je tužilac oslobođen od optužbe) kao osnov tužiocu za naknadu štete

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 1205/14 od 21.09.2020. i presuda Višeg suda u Užicu Gž 696/20 od 01.02.2021. godine), priredio: D. Kalaba


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada materijalne štete - čl. 154, 155, 185. i 189. ZOO – Propuštanje tuženog da vrati vozilo predato na osnovu Ugovora o zakupu u ugovorenom roku

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P 886/18 od 6. avgusta 2020. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 523/21 od 26. maja 2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada materijalne štete (obične štete i izmakle koristi) – Čl. 155. i 189. st. 1. ZOO – Šteta nastala od pasa lutalica

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu Pbr. 505/18 od 18.09.2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 46/21 od 09.09.2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete nastale upotrebom opasne stvari - čl. 173-174. u vezi čl. 184 ZOO – Pad tužilje u šaht zbog iskretanja poklopca šahta

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu P 260/18 od 2. septembra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1648/20 od 17. avgusta 2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti bliskog lica - čl. 200. i 203. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u Čačku Pbr. 2002/19 od 10.09.2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 70/21 od 16.09.2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda – čl. 200. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu P br. 244/19 od 09.10.2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 174/21 od 01.09.2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda - čl. 200. ZOO – Uvreda tužilje na ročištu

(Presuda Osnovnog suda u Užicu P br. 1501/16 od 11.02.2021. i presuda Višeg suda u Užicu Gž 444/21 od 08.06.2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha – Neposedovanje medicinske dokumentacije (član 200. ZOO)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, P 40/19, od 12.11.2019. i Presuda Višeg suda u Čačku, Gž 934/20, od 03.03.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete zbog vođenja sudskog postupka – član 200. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P 3488/16 od 27. maja 2019. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 694/21 od 25. juna 2021. - Rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R 1376/21 od 19. marta 2021. određen je Viši sud u Čačku da postupi kao drugostepeni sud u konkretnom predmetu)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Novčana naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha – član 200. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu P 247/17 od 29. juna 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1327/20 od 10. juna 2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE – Šteta nastala na vozilu tužioca u saobraćajnoj nezgodi – Isplata troškova koje je imao tužilac sastavljanjem odštetnog zahteva radi isplate naknade štete u vansudskom postupku - čl. 154, 155, 940. i 941. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P br. 3484/16 od 19.11.2019. i presuda Višeg suda u Čačku Gž br. 820/21 od 25.06.2021. - rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R br. 1356/21 od 18.03.2021. određen je Viši sud u Čačku da postupi kao drugostepeni sud u navedenom predmetu)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – TERET DOKAZIVANJA – Naknada nematerijalne štete – član 200. ZOO i član 231. ZPP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 2224/19 od 27. februara 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1395/20 od 25. juna 2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – ZATEZNA KAMATA – Dosuđivanje zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete (počev od dana presuđenja) – član 189. stav 2. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu P 247/17 od 29. jun 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1327/20 od 10. juna 2021. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – Otklanjanje izvora opasnosti (zahtev za zamenu oštećenih drvenih stubova sa elektroprovodnicima, koji predstavljaju niskonaponsku elektro mrežu) – Član 156. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu P br. 498/19 od 24.06.2020. i presuda Višeg suda u Čačku, Gž br. 1282/20 od 01.06.2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – STVARNO PRAVO – Troškovi parničnog postupka u slučaju konstituisanja stvarne službenosti puta

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici, P 645/19, od 05.03.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Gž 867/20, od 11.03.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Mesna nenadležnost Osnovnog suda – Izostanak prigovora tuženog o mesnoj nenadležnosti suda – Mogućnost suda da se po službenoj dužnosti oglasi mesno nenadležnim - član 39. stav 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu P br. 2574/18 od 18.09.2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 877/21 od 15.04.2021 - rešenjem Apeacionog suda u Kragujevcu R br. 1254/21 od 02.04.2021. godine, određen je Viši sud u Čačku da postupa kao drugostepeni sud u navedenom predmetu)


PARNIČNI POSTUPAK – NAKNADA ŠTETE – TERET DOKAZIVANJA – član 7. ZPP i veštačenje od strane veštaka medicinske struke – Član 25. ZPP – Utvrđivanje inteziteta i dužine trajanja pretrpljenih fizičkih bolova i straha (usled pada na stepeništu)

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P br. 2800/17. od 10.05.2019. i presuda Višeg suda u Čačku Gž br. 723/21 od 03.06 2021. - rešenjem Apelacinog suda u Kragujevcu R br. 1266/21 od 18.03.2021. Viši sud u Čačku je određen da postupa kao drugostepeni sud)


PARNIČNI POSTUPAK – ODBAČAJ NEPOTPUNE TUŽBE - Član 294. stav 1. tačka 7. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu P br. 3114/18 od 14.08.2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 857/21 od 03.06.2021. godine - rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu, određen je Viši sud u Čačku kao drugostepeni u navedenom predmetu)


PARNIČNI POSTUPAK – Odbačaj tužbe - član 98. st. 3. i član 101. st. 5. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu P 17164/16 od 24. decembra 2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 776/21 od 30. avgusta 2021. - Rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R 1286/21 od 19. marta 2021. određen je viši sud u Čačku da postupi kao drugostepeni sud u navedenom predmetu


PARNIČNI POSTUPAK – Odbačaj tužbe u parničnom postupku - čl. 101 st. 1. i 5. u vezi čl. 98. st. 3. ZPP – Propuštanje navođenja adrese tuženog u tužbi

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 264/20 od 29. septembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1637/20 od 22. jula 2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Odluka o parničnim troškovima u slučaju povlačenja tužbe

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Gž. 593/21, od 08.04.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Oglašavanje mesno nenadležnim suda – član 19. stav 2. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P. br. 1015/19 od 01.10.2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br. 1226/21 od 27.05.2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Povlačenje tužbe – Pobijanje odluke suda o odbijanju preinačenja tužbe - član 202. stav 2. u vezi stava 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu P 10739/16 od 3. septembra 2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 685/21 od 8. jula 2021. - Rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R 1241/21 od 19. marta 2021. određen je Viši sud u Čačku da postupi kao drugostepeni sud u konkretnom predmetu)


PARNIČNI POSTUPAK – Prekid parničnog postupka (rešavanje prethodnog pitanja) – član. 223 tač. 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 450/19 od 11. januara 2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 554/21 od 25. juna 2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Prekid parničnog postupka nakon donošenja rešenja da je rasprava zaključena - član 223. stav 1. tačka 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P br. 1746/19 od 01.06.2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 1442/20 od 16.06.2020. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Rešenje o ispravci presude - Član 362. stav 1. ZPP

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P. br. 7629/15 od 20.02.2020. i presuda Višeg suda u Čačku, Gž br. 770/21 od 08.04.2021. godine - rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R br. 1382/21 od 23.03.2021. određen je Viši sud u Čačku da postupa kao drugostepeni sud)


PARNIČNI POSTUPAK – Stvarna nadležnost Višeg suda – član 17. stav 1. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu P br. 5850/17 od 30.07.2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 890/21 od 21.04.2021. - rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R br. 1399/21 od 02.04.2021. određen je Viši sud u Čačku da postupi kao drugostepeni sud u navedenom predmetu)


PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKE TAKSE – OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI – Čl. 168-173. ZPP – Rok za podnošenje predloga za oslobađanje od plaćanja

(Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu P br. 5974/17 od 19.11.2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 874/21 od 12.04.2021. godine - rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R br. 1419/21 od 31.03.2021. godine, određen je Viši sud u Čačku da postupa kao drugostepeni sud)


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi parničnog postupka – Troškovi za sastav žalbe protiv prvostepene presude i za prisustvovanje ročištu povodom vraćanja u pređašnje stanje - član 163. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 1660/19 od 3. oktobra 2019. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1242/20 od 25. maja 2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi parničnog postupka (član 154. ZPP) – Primena Tarifnog broja 13 stav 7. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 2508/20 od 27. januara 2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1344/21 od 27. maja 2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi prekršajnog postupka zahtevani u parničnom postupku - čl. 150. 153. i 154. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Pr.183/20 od 19.05.2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br.1140/20 od 22.04.2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Vraćanje u pređašnje stanje – Rokovi – Član 110. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 2787/19 od 21. jula 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1545/20 od 21. jula 2021. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Vraćanje u pređašnje stanje i dozvoljenost žalbe – čl. 109. i 114. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P br. 3328/15 od 20.04.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 1822/21 od 21.07.2021. godine)


PORODIČNO PRAVO – Podmirenje potreba zajedničkog života bračnih drugova i otplata kredita - član 187. stav 1. PZ

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici P br. 1092/18 od 10.09.2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gž br. 1676/2020 od 23.08.2021. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Značaj preciznog časa izvršenja prekršaja

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-309 Prž broj 15520/21, od 28.09.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – CARINSKI PREKRŠAJ – Odgovornost uvoznika za prekršaj iz člana 267. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-306 Prž broj 18618/21, od 07.09.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Dužnost javnog preduzeća da postupi po podnetoj reklamaciji

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-312 Prž broj 17900/21, od 14.09.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Nerazumljiva izreka presude

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-304 Prž. 15539/21, od 21.09.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Osnov oduzimanja predmeta kada je okrivljeni oslobođen odgovornosti

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-306 Prž broj 22194/21, od 02.11.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Osnovanost zahteva za naknadu troškova postupka u vidu sastavljanja pisane odbrane

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-308 Prž broj 19121/21, od 16.11.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Brisanje osude – Zakon o privrednim prestupima, čl. 143. i 145.

(Odgovori na pitanja privrednih sudova utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda i na sednici Odeljenja za privredne prestupe, 18.03.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Smrt zakonskog zastupnika – Obustava ili prekid postupka – Zakon o privrednim prestupima, Član 54.

(Odgovori na pitanja privrednih sudova utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda i na sednici Odeljenja za privredne prestupe, 18.03.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Zakonik o krivičnom postupku, član 246. i Zakon o privrednim prestupima, član 56.

(Odgovori na pitanja privrednih sudova utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda i na sednici Odeljenja za privredne prestupe, 18.03.2021)


PRIVREDNO PRAVO - Troškovi obrade kredita

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž 2413/21, od 19.05.2021)


PRIVREDNO PRAVO - Troškovi parničnog postupka – Uspeh u sporu

(Rešenje Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Pž 3204/20, od 02.06.2021)


RADNO PRAVO – Otkaz ugovora o radu zbog odbijanja alko testa

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 1573/18, od 27.05.2020)


STVARNO PRAVO – Smetanje državine - čl. 75-80. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa – Prepreka na putu – Pasivna legitimacija

(Rešenje Osnovnog suda u Užicu P 2365/16 od 26. marta 2021. i rešenje Višeg suda u Užicu Gž 692/21 od 22. juna 2021. godine)


STVARNO PRAVO – Smetanje državine na grobnom mestu – Stvarna nadležnosti – Član 81. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa i primena čl. 17. Zakona o sahranjivanju i grobljima

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici P 321/20 od 3. septembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1669/20 od 19. avgusta 2021. godine)


VANPARNIČNI POSTUPAK – NASLEDNO PRAVO – RASPRAVA ZAOSTAVŠTINE I NOVOPRONAĐENA IMOVINA – član 128. Zakona o vanparničnom postupku

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, O br. 1859/19 od 10.03.2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 1262/20 od 20.05.2021. godine)


VANPARNIČNI POSTUPAK – Postupak oduzimanja poslovne sposobnosti i ovlašćenje predlagača – Čl. 32. i 33. Zakona o vanparničnom postupku

(Rešenje Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu R br. 54/20 od 28.04.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br. 1386/21. od 02.06.2021. godine)


VANPARNIČNI POSTUPAK – Vanparnični postupak za uređenje međa - član 155. Zakona o vanparničnom postupku

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici R br.10/19 od 05.06.2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž br.1758/20 od 13.08.2021. godine)


ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA – Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (Član 25. stav 2. tačka 3. Zakona)

(Rešenje Apelacioni sud u Beogradu Kž Poi br. 7/21 od 21. oktobra 2021. i rešenje Viši sud u Beogradu POSK, Poi Po4 br. 5/20 od 20. aprila 2021. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, Broj 92/2021, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, sudija Snežana Nikolić Garotić, sudija Miloš Labudović i samostalni savetnik Aleksandar Đorđević


ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA – Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (Član 25. stav 2. Zakona)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž Poi br. 7/20 od 12. maja 2021. i rešenje Višeg suda u Beogradu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Poi Po4 br. 1/20 od 2. oktobra 2020. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, Broj 92/2021, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, sudija Vera Sofrenović, sudija Zorana Trajković, sudija Aleksandar Trešnjev i samostalni savetnici - Tatjana Tešić, Dragana Marković, Maša Denić i Ivica Jagodić


ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA – Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (Član 3. Zakona)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž Poi br. 4/20 od 10. decembra 2020. i rešenje Višeg suda u Beogradu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupucije Poi P4 br. 7/18 od 25. avgusta 2020. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, Broj 92/2021, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Aleksandar Stepanović, sudija Vera Sofrenović, sudija Zorana Trajković, sudija Aleksandar Trešnjev i samostalni savetnici - Tatjana Tešić, Dragana Marković, Maša Denić i Ivica Jagodić


Dnevna ažurnost

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Dokazna snaga strane sudske odluke – Odluka Trgovačkog suda u Zagrebu kao dokaz (javna isprava koju je u propisanom obliku izdao nadležni državni organ) – član 86. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, član 239. ZPP

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev 213/2020 od 8.10.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Mesna nadležnost – Sporazum o mesnoj nadležnosti za sporove koji nastanu iz ugovora o kreditu – Podnošenje tužbe sudu koji nije ugovoren (po sporazumu) i nemogučnost suda da se oglasi nenadležnim po službenoj dužnosti (bez prigovora tuženog)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 392/2020 od 1.10.2020. godine, utvrđene na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Ogranak stranog pravnog lica kao stranka u postupku (radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2142/2021 od 17.10.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost suda (po tužbi za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenog koji nije svešteno lice protiv tužene Srpske pravoslavne crkve) – Građansko-pravni spor iz radnog odnosa (u smislu člana 1. ZPP) – Zakon o crkvama i verskim zajednicama, Zakon o radu, ZPP

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1916/2020 od 3.6.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Teret dokazivanja visine štete – Pravnosnažna krivična presuda za krivično delo (kojim je i prouzrokovana šteta) i u čijojoj je izreci sadržan iznos štete

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 3489/2019 od 17.6.2020. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 7.12.2021. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2021, Intermex, Beograd


KRIVIČNI POSTUPAK – Ponavljanje krivičnog postupka zbog novog dokaza

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Kž2. 34/21, od 28.04.2021)


KRIVIČNI POSTUPAK – Presuđena stvar u krivičnom postupku - član 4. stav 1. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 315/20 od 17.05.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž br 152/21 od 08.09.2021. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Privatna krivična tužba – Podnošenje privatne krivične tužbe u zakonskom roku – član 65. st. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Užicu Kbr. 223/21 od 02.07.2021. i presuda Višeg suda u Užicu Kž br. 146/21 od 07.09.2021. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Produženje pritvora

(Rešenje Višeg suda u Somobru, Kž. 2 32/21, od 05.02.2021)


Prikaži sve >>