Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 7/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 7/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA - Broj 4/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU - Broj 2/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 2/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU - Broj 86 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 86, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NIŠU - Broj 33/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Nišu, broj 33/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU - Broj 1/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU - Broj 1/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 6/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 6/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 1/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


ENERGETIKA - Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1962/12 od 4. 10. 2012)


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2015. GODINU (prečišćen tekst)

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA U VIŠEM SUDU U NOVOM PAZARU ZA 2015. GODINU

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


GRAĐANSKO ODELJENJE - OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete zbog diskriminacije

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 500/2014 od 26.11.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE - SUKOB NADLEŽNOSTI - RADNO PRAVO - Građanskopravni imunitet države (nemogućnost primene pravila člana 50. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 485/2014 od 10.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO - Generalna punomoć

(Rešenje Višeg suda u Pančevu 3 GŽ 546/12 od 07.09.2012. godine)


GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - MESNA NADLEŽNOST SUDA U PARNICAMA RADI ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj GŽ1 133/11 od 21.12.2011. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentece: Vesna Filipović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PRAVO - Popunjavanje pravnih praznina

(Odluka Ustavnog suda Už 122/2013 od 28.03.2013. godine)


GRAĐANSKO PRAVO - Povreda časti i ugleda – Autorski tekst

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu posl. br. Gž. 7888/12 od 26.02.2013. godine, Autor sentence: Milena Baletić, viši sudijski saradnik)


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - Naknada stvarne štete iz saobraćajne nezgode kada je potpisan Evropski izveštaj (čl. 27, čl. 31. i čl. 106. Zakona o obaveznom osiguranju i član 168. Zakona o bezbednosti saobraćaja)

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P-6452/11 od 26.09.2013. godine, i presuda Višeg suda u Kragujevcu GŽ-340/13 od 22.02.2013) - Bilten Višeg suda u Kragujevcu, broj 5/2013, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Grozda Arnaut, sudia Višeg suda u Kragujevcu


IZBORI - Aktivna legitimacija lica koje podnosi kandidaturu

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 1. novembra 2003. godine Už. 86/03)


IZBORI - Broj birača upisanih u birački spisak

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 16. decembra 2002. godine, Už. 132/02)


IZBORI - Donošenje odluka u Republičkoj izbornoj komisiji

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 13. decembra 2000. godine, Už. 67/2000)


IZBORI - Dozvoljenost žalbe Vrhovnom sudu Srbije, odnosno Upravnom sudu

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 28. januara 2007. godine, Už. 37/07)


IZBORI - Granice ovlašćenja Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 15. decembra 2006. godine, Už. 296/06)


IZBORI - Jedinstveni birački spisak

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 31. decembra 2000. godine, Už. Br. 78/2000)


IZBORI - Konstituisanje (nastanak) grupe građana

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. septembra 2002. godine Už. Br. 76/02)


IZBORI - Mogućnost odbijanja neurednog predloga kandidata za predsednika Republike

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 4. januara 2008. godine, Už. 1/08)


IZBORI - Nadležnost Republičke izborne komisije da odlučuje o prigovoru koji se odnosi na birački spisak

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 5. oktobra 2002. godine Už. Br. 91/02)


IZBORI - Nedozvoljenost prigovora (posebne žalbe) protiv zaključka o otklanjanju nedostataka izborne liste

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. oktobra 2003. godine, Už. 81/03)


IZBORI - Nedozvoljenost tužbe za ponavljanje postupka (u sporu za zaštitu izbornog prava)

(Presuđeno u Upravnom sudu, 21. maja 2016. godine Už. Br. 466/16)


IZBORI - Ocenjivanje kvaliteta izvoda iz biračkog spiska

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 11. januara 2008. godine, Už. 6/08)


IZBORI - Od kada teče rok za izjavljivanje prigovora na odluku Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. oktobra 2003. godine, Už.80/03)


IZBORI - Politička partija, članica koalicije, predlaže svog kandidata za člana biračkog odbora u okviru koalicije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 5. januara 2001. godine, Už. Br. 3/01)


IZBORI - Posledice nepostupanja po pravnom shvatanju Vrhovnog suda Srbije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 19. januara 2008. godine, Už. 11/08)


IZBORI - Potreban broj glasova da bi se predlog smatrao odbijenim - Izdavanje ovlašćenja posmatračima izbora

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 15. januara 2008. godine, Už. 8/08)


IZBORI - Potreban broj potpisa birača - kao uslov za podnošenje izborne liste

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 19. decembra 2000. godine, Už br. 73/00)


IZBORI - Pravna priroda prigovora na nepravilnosti u postupanju sredstava javnog informisanja u toku izbornog postupka

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 26. maja 2004. godine, Už. 44/04)


IZBORI - Pravni interes za podnošenje prigovora Republičkoj izbornoj komisiji

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 23. oktobra 2006. godine, Už. 74/06)


IZBORI - Pravo podnošenja prigovora na odluku ili radnju izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. septembra 2002. godine, Už. br. 75/02)


IZBORI - Primena načela oficijelnosti u izbornom postupku

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 28. januara 2007. godine, Už. 36/07)


IZBORI - Propuštanje drugih organa da izvrše zakonske obaveze

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 8. januara 2008. godine, Už. 4/08)


IZBORI - Prošireni sastav izborne komisije - kada prestaje nadležnost - momenat završetka izbora

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. januara 2001. godine, Už. Br. 7/2001)


IZBORI - Provera da li je birač već glasao

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 4. januara 2001. godine, Už. 1/2001)


IZBORI - Računanje rokova za podnošenje prigovora na odluku Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 21. oktobra 2003. godine Už. 82/03)


IZBORI - Razlozi za osporavanje liste kandidata (zbirne izborne liste)

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 19. septembra 2002. godine Už. Br. 79/02)


IZBORI - Razlozi za osporavanje liste kandidata (zbirne izborne liste)

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 20. septembra 2002. godine Už. Br. 83/02)


IZBORI - Razlozi za osporavanje liste kandidata (zbirne izborne liste)

(Presuđeno u Upravnom sudu, 19. aprila 2016. godine Už. Br. 217/16)


IZBORI - Rešenje izborne komisije donosi se u pismenoj formi

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. septembra 2002. godine, Už. 74/02)


IZBORI - Rok za podnošenje (ulaganje) prigovora na odluku Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. januara 2001. godine, Už. 6/2001)


IZBORI - Rok za podnošenje prigovora na radnju proglašenja zbirne izborne liste

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 22. septembra 2002. godine Už. Br. 84/02)


IZBORI - Rok za podnošenje prigovora protiv odluke organa za sprovođenje izbora razlozi osporavanja „zbirne“ liste kandidata

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 18. septembra 2002. godine Už. Br. 78/02)


IZBORI - Upotreba pisma u izvodima iz biračkog spiska

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 12. februara 2008. godine Už. Br. 19/08)


IZBORI - Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora kad se smatra da je prigovor odbijen

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 31. januara 2007. godine, Už. 52/07)


IZBORI - Utvrđivanje konačnog spiska birača

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 10. oktobra 2002. godine Už. Br. 130/02)


IZBORI - Utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 13. januara 2007. godine, Už 17/07)


IZMENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU ZA 2015. GODINU

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


IZVOD IZ IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU za period 01. 01. 2014. – 31. 12. 2014. godine

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Ustavna žalba

(Viši sudi u Pančevu, Gž.br. 162/11 18.03.2011. godine, sa sajta Višeg suda u Pančevu)


IZVRŠNI POSTUPAK - Utvrđenje nedopustivosti izvršenja na nepokretnosti

(Presuda Osnovnog suda u Somboru broj 3P. 260/11 od 22.11.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 1686/12 od 11.01.2013. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK – Ekstradicija – izdato lice

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz OK 5/15 od 03.02.2015)


KRIVIČNI POSTUPAK - Ispitivanje optužnice

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 765/14 od 05.09.2014)


KRIVIČNI POSTUPAK - Krivični postupak koji se vodi zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza

(Presuda Osnovnog suda u Prokuplju, 5K. br. 647/11 od 16.09.2011. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 1. br. 3240/11 od 01.03.2012)


KRIVIČNI POSTUPAK - Nemogućnost različitih procesnih uloga istog lica

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 br. 26/15 od 9. 3. 2016)


KRIVIČNI POSTUPAK - Osnov oslobađanja – Plaćanje poreza po odbitku

(Presuda Osnovnog suda u Nišu, 8K. br. 458/10 od 01.12.2011. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 1. br. 1482/12 od 14.06.2012)


KRIVIČNI POSTUPAK - Povreda identiteta između optužbe i presude

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 br. 26/15 od 9. 3. 2016)


KRIVIČNI POSTUPAK - PREKRŠAJNI POSTUPAK - Okolnost koja privremeno ne sprečava krivično gonjenje

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu, 6K. 1515/11 od 09.05.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 14Kž. 2. br. 1087/12 od 12.09.2012)


KRIVIČNI POSTUPAK - Prenošenje mesne nadležnosti - čl. 32. st. 1. ZKP

(Apelacioni sud u Nišu, 17Kr. br. 43/14 od 23.10.2014. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK - Preuranjena žalba

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1155/13 od 20.08.2013)


KRIVIČNI POSTUPAK - Rešenja donesena u postupku ispitivanja optužnice

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 310/14 od 27.03.2014)


Krivični postupak i povreda ugleda, časti, slobode i prava ličnosti

(Presuda Osnovnog suda u Somboru P 2252/11 od 03.12.2012. godine i presuda Višeg suda u Somboru Gž 108/13 od 05.03.2013. godine)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Materijalne prilike okrivljenog - značaj i kvalitet olakšavajuće okolnosti

(Iz presude Apelacionog suda, posl. br. Kž.1.1080/14 od 11.12.2015. godine, kojom je uvažena žalba Osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu i preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.319/14, od 30.06.2014. godine, u delu odluke o krivičnoj sankciji, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Materijalne prilike okrivljenog - značaj i kvalitet olakšavajuće okolnosti

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.1080/14 od 11.12.2015. godine, kojom je uvažena žalba Osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu i preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.319/14, od 30.06.2014. godine, u delu odluke o krivičnoj sankciji, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Sklonost ka protivpravnom ponašanju

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.1080/14 od 11.12.2014. godine, kojom je uvažena žalba Osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu i preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.319/14, od 30.06.2014. godine, u delu odluke o krivičnoj sankciji, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Sprečavanje i ometanje dokazivanja

(Iz rešenja Višeg suda, posl. br. Kž.1.27/15 od 04.03.2015. godine, kojom je uvažena žalba okrivljenog J.V. i ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.752/14, od 02.12.2014. godine, a predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO ODELJENJE - Zaključci usvojeni na zajedničkoj sednici Krivičnih odeljenja viših sudova sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu, odžanoj u Kragujevcu dana 24.10.2014. godine

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Predsednik Krivičnog odeljenja - sudija Aleksandar Blanuša


KRIVIČNO ODELJENJE - Zaključci usvojeni na zajedničkoj sednici predstavnika apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, održanoj u Nišu dana 17.10.2014. godine

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Predsednik Krivičnog odeljenja – sudija Aleksandar Blanuša


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Odlučivanje o žalbi – obaveza suda

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednicи održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Odustanak tužilaštva od krivičnog gonjenja (nakon što okrivljeni ispuni određene uslove) – Postupanje prekršajnog suda (“ne bis in idem”)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Postupanje u primeni člana 62. Zakona o prekršajima (u vezi izricanja sankcije usled kršenja zabrane pristupa oštećenom)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Potpisivanje prekršajnog naloga (od strane branioca okrivljenog)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Pravo na žalbu protiv drugostepene presude (donate u veću drugostepenog suda)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO PRAVO - Bitna obeležja krivičnog dela obmanjivanje kupaca

(Presuda Osnovnog suda u Leskovcu, 2K. br. 336/11 od 03.02.2012. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 1. br. 1825/12 od 25.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Bitna obeležja krivičnog dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda

(Presuda Osnovnog suda u Leskovcu, 2K. br. 336/11 od 03.02.2012. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 1. br. 1825/12 od 25.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Činjenice na kojima se presuda može zasnivati

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 140/14 od 29.01.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Dejstvo zabrane ''reformatio in peius'' na činjenično stanje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 25/15 od 25. 2. 2016)


KRIVIČNO PRAVO - Jemstvo - Garancija da okrivljeni neće pobeći

(Rešenje Višeg suda u Vranju, 2K. br. 69/12 od 03.09.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 2. br. 1098/12 od 12.09.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nasilničko ponašanje

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1890/13 od 09.10.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Leskovcu, 6K. br. 102/2010 od 21.01.2011. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 13Kž. 1. br. 1297/11 od 23.07.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo računarska sabotaža

(Presuda Osnovnog suda u Vranju, K. br. 3881/10 od 07.03.2011. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 1. br. 2607/11 od 31.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo skidanja i povrede službenog pečata i znaka

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 3595/13 od 03.02.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Mera bezbednosti - Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 228/13 od 19.02.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Nadležnost za donošenje rešenja o oduzimanju motornog vozila

(Rešenje Višeg suda u Vranju, K. br. 64/11 od 08.06. 2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 12. Kž. 2. 912/12 od 22.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Nadležnost za izricanje mere napuštanja stana ili mesta boravišta

(Rešenje Višeg suda u Vranju, 2Kv. br. 237/12 od 13.09.2012. i rešenje Apelacionog suda u Nišu, 1Kž. 2. br. 1180/12 od 04.10.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 54/14 od 02.07.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Nedozvoljen prelaz državne granice

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1327/12 od 10.05.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Nepostojanje nužne odbrane ili njeno prekoračenje

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1166/14 od 27.10.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Nužna odbrana

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz. 1300/14 od 27.01.2015)


KRIVIČNO PRAVO - Odlaganje krivičnog gonjenja

(Rešenje Osnovnog suda u Pirotu, 2Kv. br. 116/12 od 16.05.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 789/12 od 13.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Odmeravanje kazne (čl. 54 st. 3 KZ) - Teži oblik osnovnog krivičnog dela

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 233/2016 od 07.04.2016.godine, kojom je odbijen kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti podnet protiv presude Apelacionog suda u Nišu 3Kž1 br.290/15 od 30.09.2015.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Odustanak javnog tužioca od krivičnog gonjenja

(Rešenje Osnovnog suda u Pirotu, 3 K. br. 353/10 (2008) od 23.04.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 11 Kž. 2 br. 896/12 od 27.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Okolnosti koji utiču na odluku o kazni

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1882/13 od 06.08.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Poreska utaja - Iznos poreza čije se plaćanje izbegava

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1152/13 od 09.04.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Posebno teške okolnosti dela i pritvor

(Predlog Istražnog sudije Višeg suda u Nišu, 1Ki. br. 71/12 od 05.09.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kr. br. 39/12 od 10.09.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 2026/12 od 12.03.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Prekvalifikacija sa krivičnog dela zloupotreba službenog položaja na krivično delo posluga

(Presuda Opštinskog suda u Leskovcu K. br. 363/06 od 16.10.2008. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž. 1. br. 767/10 od 25.01.2011)


KRIVIČNO PRAVO - Pretnja kod krivičnog dela iznude

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 347/13 od 25.06.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Princip ''zabrane dvostrukog vrednovanja'' prilikom odmeravanja kazne

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 br. 26/15 od 9. 3. 2016)


KRIVIČNO PRAVO - Priznanje optuženog da je izvršio krivično delo - Osobine priznanja

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 688/14 od 25.07.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Priznanje optuženog da je učinio krivično delo - Ostali dokazi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1203/14 od 24.10.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Pustošenje šuma

(Presuda Osnovnog suda u Prokuplju, 5K. br. 1161/10 i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 10Kž. 1. br. 3037/12)


KRIVIČNO PRAVO – Razbojništvo - Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, 2Kž. 1. 4280/11 od 04.09.2012. i Presuda Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici, K. br. 3/00 od 15.03.2001)


KRIVIČNO PRAVO - Razuman rok za ispitivanje pritvora

(Rešenje Višeg suda u Prokuplju, Kv. br. 89/12 od 17.08.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 1049/12 od 30.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Skraćeni postupak - Sprovođenje istrage

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 390/13 od 29.06.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Učestvovanje u tuči

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 5Kžm. 1. br. 43/12 od 14.08.2012. i Rešenje Višeg suda u Leskovcu, Km. br. 15/12 od 21.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Uračunljivost izvršioca krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Nišu, 6K. br. 1581/10 od 24.02.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 1. br. 1273/12 od 02.04 2012)


KRIVIČNO PRAVO - Vanredno ublažavanje kazne

(Rešenje Višeg suda u Pirotu, Kv. br. 56/12 od 26.04.2012. Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 669/12 od 04.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zahtev oštećenog za pokretanje postupka prema maloletnom licu

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Krm. 1. br. 1/12 od 24.05.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zamena pritvora merom zabrane napuštanja mesta boravišta

(Rešenje Višeg suda u Leskovcu, Kv. br. 153/12 od 30.07.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 2. br. 964/12 od 06.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zastarelost gonjenja kod trajnih krivičnih dela

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu, 15K. br. 2533/11 od 14.10.2011. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 145/12 od 10.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 874/13 od 09.07.2013)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Delegiranje mesne nadležnosti

(Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda, posl. br. Kd.1467/14 od 16.10.2014. godine, kojom je odlučeno po predlogu sudije pojedinca Osnovnog suda u Novom Pazaru, posl. br. K.121/14, od 02.10.2014. godine, za prenošenje mesne nadležnosti, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Izveštaj Centra za socijalni rad kao dokaz u krivičnom postupku

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Kž2-652/16 od 28.04.2016. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. K-1482/15 od 05.04.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - MESNA NADLEŽNOST (Čl. 27. ZKP)

(Rešenje Okružnog suda u Čačku, Kv. br. 482/09 od 23.12.2009. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Kr. br. 10/10 od 02.02.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2010, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Načelo neposrednosti

(Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.63/15, od 18.03.2015. godine, kojom je žalba okrivljenog M.S. usvojena, a presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.2818/10, od 10.07.2014. godine ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Odbačaj optužnog predloga - Prijavljeni nestanak okrivljenog

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Kž2-1054/16 od 21.07.2016. godine kojim je odbijena kao neosnovana žalba OJT-a u Novom Sadu izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. K-2305/15 od 07.07.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Odbačaj privatne krivične tužbe

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.2.111/15, od 18.03.2015. godine, kojom je žalba privatnih tužilaca T.B, T.D, T.N. i T.S. usvojena, a rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.3202/12, od 04.09.2014. godine ukinuto i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Povređeno pravo odbrane

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.17/15, od 31.03.2015. godine, kojom je žalba branioca okrivljenog R.R. usvojena, a presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.954/13, od 18.09.2014. godine ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


MIŠLJENJA MINISTARSTVA PRAVDE - Naknada za rad javnog izvršitelja

(Mišljenje Ministarstva pravde RS, broj 740-08-00715/2016-05 od 16.12.2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Gž2 - Naknada štete nepravilnim radom državnog organa

(Viši sud u Valjevu, Gž1.br.54/11, od 11.11.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


NAKNADA ŠTETE - Gž2 - Pravno pitanje o odgovornosti vezano za ujede pasa lutalica u gradu valjevo

(Viši sud u Valjevu, I-SU-7/10–12, Dana 23. 07. 2010. godine, Zamenik vršioca funkcije predsednika suda Biljana Savić, Sa sajta Višeg suda u Valjevu)


NAKNADA ŠTETE - Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti - Po osnovu kolektivnog osiguranja zaposlenih

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ1-1666/2016 od 06.06.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-168/14 od 22.03.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - PARNIČNI POSTUPAK - Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i naknada štete u parnici

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br. 23024/11 od 03.09.2012. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.br. 8272/12 od 03.10.2014. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 1/2016, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - PARNIČNI POSTUPAK - Saobraćajna nezgoda - Evropski izveštaj

(Viši sudi u Pančevu, Gž.br.679/11 13.09.2011.godine, sa sajta Višeg suda u Pančevu)


NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - PARNIČNI POSTUPAK - Saobraćajna nezgoda - Zapisnik policije - Evropski izveštaj

(Viši sudi u Pančevu, Gž.br. 1475/11 21.12.2011.god, sa sajta Višeg suda u Pančevu)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Drugi nasledni red

(Rešenje Višeg suda u Novom Pazaru posl. br. Gž. 584/13 od 10.02.2014. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. O. 69/10 od 05.03.2012. godine, Autor sentence: Milena Baletić, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Naknadno pronađeni testament

(Rešenje Višeg suda u Užicu posl.broj GŽ-1231/13 od 12.12.2013. godine, kojim je odbačena,kao nedozvoljena žalba učesnika P.Đ., protiv rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj O-4290/12 od 24.08.2012. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Pasiva zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Subotici posl. broj GŽ-883/13 od 07. 02 .2013. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl .broj O-2977/11 od 27.01.2012. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Prekid ostavinskog postupka

(Rešenje Višeg suda u Kraljevu posl. broj GŽ-1278/13 od 27.11.2013., kojim je ukinuto Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj O- 1796/12 od 13.07.2013. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Naknadno pronađena imovina

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ 496/2016 od 07.07.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj O-8874/13 od 15.04.2014.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


NASLEDNO PRAVO - Posledice raskida ugovora o doživotnom izdržavanju

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ 1582/2016 od 18.05.2016. godine, kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-394/13 od 15.01.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Dejstvo zaključenog predugovora o prometu nepokretnosti

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2557/12 od 20.12.2012)


OBLIGACIONO PRAVO - Evidencija nepokretnosti i ništavost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

(Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 6535/10 od 20.01.2011. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Fizičko lice i pravno lice - Pravna sposobnost (Čl. 54 – 59. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5328/2012 od 06.03.2013. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Gž2 - Posluga

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.799/11, od 25. 08. 2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, Sa sajta Višeg suda u Valjevu)


OBLIGACIONO PRAVO - Gž2 - Raskid ugovora preobražajnom tužbom

(Viši sud u Valjevu, Gž.br. 112/11, od 03.02.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


OBLIGACIONO PRAVO - Kamata na novčani iznos naknade materijalne štete

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1672/2015 od 27.06.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4715/13 od 20.04.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja i ugovor o prodaji društvenog kapitala

(Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Prev. 196/2006 od 7.09.2006. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada materijalne i nematerijalne štete zbog pretrpljene povrede

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1008/2016 od 07.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3083/2013 od 17.09.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete po osnovu duševnih bolova zbog neosnovanog lišenja slobode rehabilitovanog lica - Bračni drug

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-691/2016 od 21.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1142/2015 od 21.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda javnih ličnosti - Član 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2776/2015 od 08.06.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1873/12 od 29.01.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda i časti - Pravno lice

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1603/16 od 18.05.2016. kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-10999/12 od 18.03.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete - Neuspeh medicinske intervencije - Odgovornost lekara

(Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 6515/2010 od 20.10.2011. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete računopolagača - Zapisnik o sravnjenju - Mane volje - Rušljivi ugovori

(Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. 381/10 od 19.02.2010. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - NAKNADE ŠTETE - OSIGURANJE - Naknada štete i Evropski izveštaj - prava putnika

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4153/2011 od 23.05.2013. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 4/2013, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mićo Radić, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - NAKNADE ŠTETE - OSIGURANJE - Pravo na naknadu nematerijalne štete i popunjavanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.2733/11 od 1.9.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 3/2011, Intermex, Autor sentence: Marija Kozomara, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - Neodrediva ugovorna obaveza - Promena kamate - Opšti uslovi poslovanja banke

prema (Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1833/2015 od 29.08.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3301/2014 od 25.03.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Ništavost ugovora o poklonu zbog nedopuštene pobude

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 3430/16 od 18. 5. 2016)


OBLIGACIONO PRAVO - Obaveza vraćanja date kapare za kupoprodaju nepokretnosti

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2567/2010 od 28.06.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Obaveza vraćanja date kapare za kupoprodaju nepokretnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 986/2011 od 26.09.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Obaveze i rizik kod ugovora o ostavi (Član 712. Zakon o obligacionim odnosima)

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br. 226/08 od 28.5.2008. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost države za naknadu štete u vidu izmakle koristi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 271/12 od 22.03.2012)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost državnog organa za naknadu štete

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1842/2015 od 24.05.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6463/2014 od 17.03.2015.g. Jarmila Lončar)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost osiguravajuće organizacije za naknadu štete - Osiguranje od autoodgovornosti

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1317/2016 od 02.06.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3035/2012 od 15.01.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost roditelja za štetu koju prouzrokuje njihovo maloletno dete

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1364/2016 od 13.09.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-384/2016 od 15.12.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost za štetu – Povreda časti i ugleda – nemogućnost lične odgovornosti organa pranog lica

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3416/2015 od 10. 08. 2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-7010/13 od 16.06.2014.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - PRAVO NA NAKNADU ŠTETE - OPŠTA PRAVILA (Čl. 262 – 269. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 173/2011 od 09.02.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Prebijanje potraživanja – Strana i domaća valuta

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1809/2016 od 26.05.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3948/2015 od 28.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Prekid zastarevanja (Čl. 387 – 393. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Višeg suda u Užicu, Gž. 574/2014 od 04.07.2014. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Rok zastarelosti za poništaj ugovora o poklonu - Paragraf 937 Srpskog građanskog zakonika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1873/2016 od 31.05.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-163/2015 od 22.01.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Sačinjenje zapisnika o oštećenju putničkog vozila

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1374/15 od 19.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4897/2014 od 10.03.2015.g. Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o poravnjanju i vansudsko poravnanje (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž1. 845/2013 od 17.04.2013. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o poravnjanju i vansudsko poravnanje (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 3995/2011 od 29.02.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o posredovanju - Kupoprodaja stana - Posrednička provizija

(Iz odluke VSS, poslovni broj Rev. 4816/02 od 04.12.2002.godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovorna kazna – Penali

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-908/2016 od 30.06.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-919/2015 od 01.12.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Visina izmakle koristi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2189/12 od 13.06.2013)


OBLIGACIONO PRAVO - Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1515/16 od 23.06.2016. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6772/14 od 12.02.2016.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Zakonska zatezna kamata na naknadu materijalne štete na putničkom vozilu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1128/2016 od 18.05.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6999/2013 od 22.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - ZASTARELOST POTRAŽIVANJA - PRAVNO LICE I PRIVATNI PREDUZETNIK

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, GŽ-4122/10 od 2. juna 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 1/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ljiljana Cicmil, sudija


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1962/12 od 04.10.2012)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja za isporučenu toplotnu energiju za poslovni prostor

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-665/2015 od 28.09.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3486/2013 od 06.02.2015.g.Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – TOHOLJ protiv Srbije – P. br. 7584/13 (upravni postupak, povraćaj imovine, povreda prava na suđenje u razumnom roku)

(Odluka Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 9/2017 od 10. februara 2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Alternativno ovlašćenje tuženog (Član 344. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4310/2010 od 16.06.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Atrakcija nadležnosti

(Iz Rešenja Vrhovnog kasacionog suda posl. broj R1 688/15 od 26.11.2015. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Novom Sadu)


PARNIČNI POSTUPAK – Delimično povlačenje tužbe - Smanjivanje visine tužbenog zahteva

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ1-31/16 od 12.04.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1917/15 od 23.11.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Dopunska presuda (Član 356. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 1154/2014 od 30.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Dostavnica (Član 148. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4378/2013 od 06.06.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Eventualno spajanje tužbenih zahteva (Član 197. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 339/2010 od 27.10.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Filijala banke - Stranačka sposobnost (Član 74. Zakona o parničnom postupku

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7287/2010 od 25.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Forma punomoćja pravnog lica sa sedištem u inostranstvu (Član 90. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 354/2014(2) od 21.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Drugostepena nadležnost po žalbi na privremenu meru

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.18/12, od 12.01.2012. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Građanskopravni aspekti međunarodne otmice deteta

(Viši sud u Valjevu, Gž2.br.23/11, od 01.12.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Blagovremenost tužbe protiv osiguravajućeg društva

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.207/12, od 26.01.2012. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Ponavljanje postupka u sporu male vrednosti zbog novih činjenica i dokaza 

(Viši sud u Valjevu, Gž.br. 9/12, od 12.01.2012. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Ispravljanje presude i rešenja (Član 362. u vezi člana 366. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 2683/2010 od 03.06.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Izmena ili opoziv radnje punomoćnika (Član 87. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 6650/2012 od 20.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Kumulacija tužbenih zahteva (Član 197. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3075/2014 od 22.08.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Lično preduzimanje parnične radnje pored punomoćnika (Član 85. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 8841/2013(1) od 09.01.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Lično preduzimanje parnične radnje pored punomoćnika (Član 85. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 7005/2010 od 22.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Načelo pravičnosti - Pravo na pravično suđenje (Član 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4374/10 od 27.01.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost suda prema mestu ogranka pravnog lica (Član 54. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 9747/10 od 23.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada troškova posle povlačenja tužbe (Član 157. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7183/10 od 09.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada troškova posle povlačenja tužbe (Član 157. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6579/10 od 29.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada troškova prema uspehu u parnici (Član 153. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1518/10 od 19.05.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknadno odobrenje parničnih radnji (Član 91. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 14464/2010 od 29.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naplata troškova veštačenja – Krivični i parnični postupak

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3653/15 od 28.01.2016.godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-11207/11 od 29.06.2012. g; Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


PARNIČNI POSTUPAK - Nepotpuna žalba (Član 371. u vezi člana 104. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Iž. 1398/10 od 20.05.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Novi predmet - Postojanje parnice – Litispendencija (Član 203. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3969/2012 od 11.01.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ocena blagovremenosti žalbe (Član 378. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 387/10 od 18.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ocena blagovremenosti žalbe (Član 378. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Iž. 2172/10 od 15.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ocena opravdanosti izostanka (Član 310. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1780/2013 od 06.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbacivanje neuredne tužbe (Član 294. stav 1. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6888/10 od 03.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbacivanje predloga za ponavljanje postupka (Član 430. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7003/2012 od 07.11.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbačaj tužbe - protivtužbe

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2143/2015 od 12.07.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4262/2013 od 10.07.2013.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluka o troškovima postupka (Član 163. stav 6. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Iž. 1236/10 od 22.04.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluke drugostepenog suda o žalbi (Član 387. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 10275/2013(1) od 01.12.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluke kojima se pravnosnažno okončava postupak (Član 426. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7526/2014 od 12.11.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluke kojima se pravnosnažno okončava postupak (Član 426. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 8078/2013 od 25.10.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Otuđenje stvari ili prava o kome teče parnica (Član 204. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1628/2010) od 13.09.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ovlašćenja punomoćnika koji nije advokat (Član 89. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9683/2012 od 20.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ovlašćenje umešača da preduzima parnične radnje (Član 217. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3692/2013 od 21.11.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ovlašćenje umešača da preduzima parnične radnje (Član 217. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 295/2010 (2008-2) od 25.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pasivna legitimacija Grada Novog sada

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-524/16 od 07.04.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-10901/13 od 23.09.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Plan reorganizacije - Zastupnik pravnog lica u postupku (Član 77. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 14001/2010 od 06.10.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Početak roka u parničnom postupku (Član 103. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 403/10 od 08.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Podobnost svedoka kao dokaznog sredstva (Član 244. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9372/2012 od 23.05.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Postavljanje privremenog zastupnika (Čl. 81 – 83. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3755/10 od 29.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Postojanje parnice – Litispendencija

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4999/2012 od 14.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Postojanje parnice – Litispendencija (Član 203. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9535/2012 od 06.12.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Povreda raspravnog načela (Član 374. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4458/10 od 21.10.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pravni interes umešača (Član 215. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 11839/10) od 02.09.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pravno dejstvo odluka Ustavnog suda

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž-1492/13 od 09.02.2016. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ. 1 92/16 od 27.04.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 1 426/13 od 26.02.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Prekid parničnog postupka po sili zakona (Član 222. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9849/2013 od 07.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Prekluzija novih činjenica i dokaza u žalbi (Član 372. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3551/2010 od 02.09.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2324/2010 od 13.05.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5338/2011 od 26.01.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4893/2012 od 14.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6616/2012 od 10.04.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 8317/2013 od 13.11.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5977/2013 od 11.12.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Primedbe na nalaz i mišljenje sudskog veštaka (Član 271. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 7005/2010(2) od 22.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Primena novog zakona na ranije započete postupke (Član 506. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3716/2012 od 07.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pristanak tuženog na povlačenje tužbe (Član 202. stav 2. Zakona o parničnom postupku

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2419/10(1) od 25.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Proširenje tužbe (Član 205. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7818/2012(2) od 19.06.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Proširenje tužbe (Član 205.Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7818/2012(1) od 19.06.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Razlozi za vraćanje u pređašnje stanje (Član 109. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4304/2013 od 20.09.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Rok za izvršenje činidbe (paricioni rok) (Član 345. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2992/2014 od 24.11.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Rokovi u privrednim sporovima (Član 486. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 8906/2012(1) od 18.10.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina instituta pravne pomoći (Član 174. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 1347/2012 od 24.10.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina izreke presude (Član 460. stav 4. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3158/2011(2) od 23.12.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina nalaza veštaka (Član 270. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 2489/10 od 08.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina tužbe i tužbenog zahteva (Član 192. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 5427/2013 od 04.12.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina tužbe i tužbenog zahteva (Član 192.Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 2989/2013 od 11.04.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - Razlozi za žalbu (Član 479. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda,Pž. 12913/10 od 18.08.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - Razlozi za žalbu (Član 479. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5346/11 od 09.02.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - RAZLOZI ZA ŽALBU (Član 479. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 1775/2012 od 01.03.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Dejstvo prekida postupka (Član 224. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7497/2011 od 23.11.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Nastavak postupka (Član 225. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4999/2012 od 14.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Nastavak postupka (Član 225. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1127/2012 od 02.02.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Predlog Republičkom javnom pravobraniocu za mirno rešavanje spora (Član 193. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9894/2012 od 27.02.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Prekid parničnog postupka po sili zakona (Član 222. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5520/10 od 10.06.2010. godine)


Parnični postupak - Stvarna nadležnost suda - Prema datumu podnošenja inicijalnog akta

(Iz Rešenja Vrhovnog Kasacionog suda, posl. broj R1 740/15 od 18.11.2015. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Novom Sadu)


PARNIČNI POSTUPAK - Subjektivno preinačenje tužbe (Član 201. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3394/2014 od 27.08.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi parničnog postupka i zakonska zatezna kamata na iste

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-954/16 od 26.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-760/14 od 21.12.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi postupka za obezbeđenje dokaza (Član 167. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4639/2010 od 11.11.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi privremenog staratelja

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-23/16 od 18.04.2016. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-935/15 od 09.02.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Tužba za utvrđenje

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-79/16 od 07.04.2016. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1552/14 od 29.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Upotreba jezika i pisma (Član 6. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 6729/2013(1) od 18.09.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Uslovi za objektivno preinačenje tužbe (Član 199. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 5412/10 od 09.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Uslovi za objektivno preinačenje tužbe (Član 199. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9583/2013 od 14.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Zahtev za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1889/2015 od 21.06.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-9864/13 od 14.04.2015.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Zaključenje sudskog poravnanja posle donošenja prvostepene odluke (Član 336. sav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5907/2010 od 22.7.2010. godine - Sudska praksa privrednih sudova - Bilten br. 1/2011)


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonski uslovi za donošenje presude zbog propuštanja (Član 350. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6320/2012 od 19.09.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonski uslovi za donošenje presude zbog propuštanja (Član 350. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3479/2013 od 16.05.2013. godine)


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Centar za socijalni rad – kao stranka (tužilac) u postupku (za lišenje roditeljskog prava) i sudske takse

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Deoba nepokretnosti

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Dostava opomene pred isključenje (isporuke električne energije) – po propisima ZUP o ličnom dostavljanju

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Dostavljanje pismena Republičkom javnom pravobranilaštvu (član 17. Zakona o javnom pravobranilaštvu)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Državina i svojina

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Dug po osnovu sporazuma o reprogramu - zastarivanje

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Izbor i razrešenje direktora javnih preduzeća (čiji je osnivač lokalma samouprava) – nadležnost suda i rok za podnošenje tužbe za poništaj rešenja o izboru i razrešenju

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Izveštaj poreske uprave o vrednosti nepokretnosti u postupku određivanja naknade za eksproprisanu imovinu

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Izvođenje dokaza saslušanjem parničnih stranaka (u situaciji kada se tužiocu ili tuženom ne može uručiti poziv za saslušanje parnične stranke)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Konstituisanje stvarne službenosti (puta) koja se prostire preko više poslužnih parcela – obuhvat tužbe (svi vlasnici poslužnih dobara)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Mesna nadležnost suda (nakon 01.01.2014.)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Nadležnost za odlučivanje po prigovoru izjavljenom protiv zaključka izvršitelja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Naknada štete u vidu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Naknada za eksproprijaciju (shodno Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju) – Nadležnost sudova

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 06.03.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Nemogućnost sprovođenja izvršenja na određenoj stvari (utvrđeno u toku postupka) i obustava postupka

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Nemogućnost uručenja pismena izvršnom dužniku i prekid postupka (primena člana 10. ZIO)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Odmeravanje paušalne takse u postupku za raspravljanje zaostavštine

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Overa ugovora o doživotnom izdržavanju – Utvrđivanje vrednosti imovine i primena Zakona o sudskim taksama

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Overa ugovora o doživotnom izdržavanju i potreba prilaganja dokaza o svojini – list nepokretnosti

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Ovlašćenje izvršnog sudije u primeni čl. 44 st. 2 ZIO (odlučivanje samo o prigovoru)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Početak postupka posredovanja za mirenje supružnika

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 27.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Početak roka za dobrovoljno ispunjenje obaveze (u situaciji kad je izjavljena žalba)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Postavljanje privremenog staratelja licu čije je boravište nepoznato, a nema zakonskog zastupnika ili punomoćnika

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Postupak rehabilitacije – Mogućnost ukidanja rešenja, više puta, (od strane višeg suda) – čl. 399. – 402. ZPP

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Potraživanja iz radnog odnosa i troškovi parničnog postupka

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Pravni interes za podnošenje tužbe (u situaciji kada je potraživanje iz tužbenog zahteva utvrđeno pravnosnažnom, odnosno konačnom odlukom donetom u upravnom postupku)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Pravo na isplatu razlike otpremnine i pismena izjava o odricanju od dela otpremnine

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Pravo na naknadu štete (nastale na kupljenom objektu – pre uknjižbe) – aktivna legitimacija

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Primena odredbe čl. 294. st. 2. ZPP – potreba pozivanja tuženog

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Privremena mera obezbeđenja i odluka o novčanom kažnjavanju zbog nepostupanja po zabrani iz privremene mere – postupak donošenja

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Promet gradskog građevinskog neizgrađenog zemljišta

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Punomoćnik fizičkog lica (član 85. stav 2. ZPP)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Rešenje o određivanju privremene mere iseljenja iz nepokretnosti – dozvoljenost donošenja rešenja identičnog tužbenom zahtevu

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Sporovi male vrednosti i nepokretnosti

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Sprovođenje izvršenja (izvršitelj, sud)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 27.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Sprovođenje izvršenja na pokretnim stvarima – kažnjavanje izvršnog dužnika zbog nepostupanja po nalogu suda (primena člana 51. ZIO)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Suđenje u porodičnim odnosima – u prvostepenom i drugostepenom postupku (sudija pojedinac i veće)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Suđenje u postupcima povodom sporova iz porodičnih odnosa (Veće ili sudija pojedinac)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Troškovi izvršnog postupka - Ukidanje klauzule pranosnažnosti presude (izvršna isprava), obustava izvršenja i pravo izvršnog dužnika na troškove

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Tužba radi naknade štete po Zakonu o rehabilitaciji i obaveza plaćanja sudskih taksi

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Ugovor o doživotnom izdržavanju – kao predlog u vanparničnom postupku (u vezi utvrđivanja vrednosti imovine)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Ukidanja presude (u sporu male vrednosti) više puta - Mogućnost

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Upozorenje pred obustavu isporuke električne energije – dostava po propisima ZUP o ličnom dostavljanju

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Utvrđenje nastalog smetanja bez uspostave pređašnjeg stanja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Zahtev za otklanjanje nepravilnosti (član 74. ZIO) odnosi na radnje preduzete od strane sudskog izvršitelja, odnosno izvršitelja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Zastupanje Republike Srbije (kao izvršnog dužnika) u postupcima izvršenja

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Ispunjenost uslova za puštanje osuđenog na uslovni otpust iz člana 46 KZ

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Izmena optužbe od strane tužioca

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Izreka prvostepene osuđujuće presude za krivično delo koje je kvalifikovano kao produženo krivično delo

(Odgovori dati na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Izvršilac krivičnog dela šumska krađa iz čl. 275 KZ

(Usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 27.01.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Kvalifikatorni elementi koji nisu dokazani

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Lica za kojim je raspisana međunarodna poternica

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Menjanje činjeničnog opisa optuženog akta

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Nadležnost suda da odlučuje o izricanju mere bezbednosti – oduzimanje predmeta

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Nedavanje izdržavanja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Oglašavanje okrivljenog za teže krivično delo

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Osnov za ukidanje prvostepene odluke zbog neke bitne povrede odredaba krivičnog postupka od strane drugostepenog suda

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Posebno rešenje o visini troškova nakon održanog pretresa

(Odgovori dati na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Predlozi tužioca u završnoj reči u vezi vrste i visine krivične sankcije

(Odgovori dati na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Preinačenje prvostepene odluke

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Primena opštih uslova za izricanje mere bezbednosti obavezno oduzimanje predmeta

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Prisustvo osuđenog koji je trenutno nedostupan

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Privilegovani svedoci (u smislu čl. 94 ZKP)

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Rok od 6 meseci za pokretanje krivičnog postupka iz čl. 163 st. 1 ZKP

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Spajanje kazni

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Suđenje u odsustvu

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Troškovi angažovannja izabranog branioca - Vaspitna mera maloletniku

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Ukidanje drugostepene presude

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Vanbračni partner kao član porodične zajednice

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Više radnji krivičnog dela nasilje u porodici

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO - Merodavno pravo za rešavanje imovinskih odnosa nakon prestanka braka stranih državljana

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1695/16 od 29.09. 2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-8334/14 od 05.02.2016. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Određivanje privremene mere na nepokretnosti vanbračnih partnera

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1089/16 od 04.04.2016. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-7979/2015 od 05.02.2016. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Otplata kredita nakon razvoda braka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2559/16 od 15.09.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-9622/13 od 19.02.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Pasivna legitimacija - Tužba u sporu za dečije izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-577/16 od 05.10.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-52/16 od 01.08.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Pravo na zakonsko izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ2. 275/16 od 09.05.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P2.1464/15 od 21.12.2015. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Pravo na zakonsko izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ2. 275/16 od 09.05.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P2.1464/15 od 21.12.2015. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PPRAVNI ZAKLJUČAK - KRIVIČNO ODELJENJE - Troškovi krivičnog postupka

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – IZVRŠENJE - Izvršenje i predmeti od značaja za odbranu i bezbednost - (SPP 10/16)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odelenja Vrhovnog kasacionog suda 31.5.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – IZVRŠENJE - Izvršenje na osnovu verodostojne isprave - (SPP 16/15)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 26.4.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – IZVRŠENJE - Odluka Ustavnog suda kao izvršna isprave (član 13. tačka 7. ZIO)

(Pravni stav zauzet na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 31.5.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - IZVRŠENJE - Prinudno ostvarivanje naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze propisane Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 13.5.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - IZVRŠENJE - Sprovođenje izvršenja (posle donošenja Zakona o privatizaciji 83/2014 - neizmenjen Pravni stav VKS od 24.2.2011. g)

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 03.03.2015. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - Metodologija obračuna novčane naknade za slučaj nezaposlenosti – Nacinalna služba za zapošljavanje

(Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda utvrđeno na sednici 23.01.2017. godine) - Spp 14/2016, Spp 17/2016, Spp 18/2016, Spp 21/2016


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost revizije izjavljene protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu posle 31.5.2014. godine

(Pravni stav verifikovan potpisima sudija Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 11.6.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - višestruko (drugo) ukidanje istovrsnih presuda

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja od 10.03.2015. godine, obrazloženje verifikovano 07.04.2015. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - RADNO PRAVO - Smenski rad

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 23.9.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - RADNO PRAVO - Uvećana zarada (član 108. sada važećeg Zakona o radu, član 82. ranije važećeg Zakona o radu) - sa izmenom Pravnog stava (utvrđenog na sednici 10.11.2015. g)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 23.9.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd – sa Izmenom utvrđenom na X sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, dana 10.11.2015. godine


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - TROŠKOVI POSTUPKA – Pravo na naknadu troškova na ime PDV na advokatsku uslugu

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 05.07.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO I GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - VEŠTAČENJE - Pravni značaj veštačenja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu u stručnoj ustanovi za veštačenje

(Pravni stav utvrđen na zajedničkoj sednici Krivičnog i Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 8.6.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (PREKRŠAJNI APELACIONI SUD) – Mesna nadležnost suda – Korišćenje dnevnog odmora u toku vožnje

(Pravni stavovi zauzeti na Drvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 27.05.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (PREKRŠAJNI APELACIONI SUD) - Vozla sa neoriginalnim brojem šasije

(Pravni stavovi zauzeti na Drvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 27.05.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (PREKRŠAJNI APELACIONI SUD) - Zaštitna mera zabrane prisustvovanja sportskim priredbama

(Pravna shvatanja doneta na Trećoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 14.10.2016. godine)


PRAVNI STAV - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NASLEDNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – REHABILITACIJA – Krug “ostalih zakonskih naslednika” (član 7. tačka 2. Zakona o rehabilitaciji)

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova, verifikovanih na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 08.12.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV - GRAĐANSKO PRAVO - PORODIČNO PRAVO - TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA – Protiv babe i dede (bez prethodnog postupka protiv roditelja, radi utvrđivanja nemogućnosti izdržavanja) – Preuranjena tužba ili prethodno pitanje

(Pravni stav sa kojim su se usaglasili apelacioni sudovi i koje je prihvatio Vrhovni kasacioni sud, Sednica od 03.03.2015. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – IZVRŠENJE - SPROVOĐENJE IZVRŠENJA - Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, podnet posle 01.06.2012, usvojen od strane suda (nije bio postavljen izvršitelj) i nije sprovedeno izvršenje – postupanje suda

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - Naknada štete protiv osiguravača kada je popunjen i potpisan Evropski izveštaj

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova, verifikovanih na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Pravo na naknadu štete usled smrti bliskog lica - članovima uže porodice vozača motornog vozila (koji je isključivo skrivio saobraćajnu nezgodu) – odgovornost osiguravača po članu 21. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NASLEDNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – REHABILITACIJA – NAKNADA ŠTETE – Pravo na naknadu štete pravnih sledbenika rehabilitovanog lica (član 7. tačka 5. Zakona o rehabilitaciji)

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – OBLIGACIONO PRAVO - Potraživanje naknade za neovlašćeno korišćenje električne energije - Zastarevanje

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA NA RADU - Pasivna legitimacija

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 04.03.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA - Zatazna kamata na dosuđene troškova parničnog postupka – pravo stranke (član 277. stav 2. ZOO)

(Iz spisak usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – RADNO PRAVO - Zaposleni u zdravstvu koji nema svostvo zdravstvenog radnika – utvrđivanje koeficijenta za obračun plate

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovanih na sednicama Građanskog odeljenja VKS - opšta parnica i radni sporovi, verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 04.03.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – Obaveštenje RF PIO – Pismeno priznanje zastarele obaveze ili Poziv za zaključenje vansudskog poravnanja

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Građevinsko zemljište – naplata naknade - nadležnost

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Isplata ratnih dnevnica, osnov spora i zastarevanje

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – IZVRŠENJE – Sprovođenje izvršenja – Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sl. usluga, podnet posle 01.06.2012, usvojen od strane suda (nije bio postavljen izvršitelj) i nije sprovedeno izvršenje – postupanje suda

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Korisnik usluga daljinskog grejanja i pravo na otkaz ugovora sa pružaocem usluga

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Naknada nematerijalne štete pretrpljene upotrebom osiguranog motornog vozila i pravo vlasnika (koji nije upravljao vozilom u vreme nastanka štetnog događaja)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, 20.05.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Pravo tužioca (koji je u saobraćajnoj nezgodi pretrpeo materijalnu štetu na vozilu) prema osiguravajućoj organizaciji, u situaciji kada je popunjen i potpisan Evropski izveštaj

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Članovi uže porodice vozača motornog vozila koji je isključivo skrivio saobraćajnu nezgodu i pravo na naknadu nematerijalne štete od osiguravača (usled smrti bliskog lica)

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Pravo na naknadu materijalne štete na vozilu - kada je popunjen i potpisan Evropski izveštaj (a nije izvršen uviđaj od strane saobraćajne policije u punom iznosu)

(Pravni zaključak sa kojim su se usaglasili apelacioni sudovi i koje je prihvatio Vrhovni kasacioni sud, Sednica od 03.03.2015. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – REHABILITACIJA – Naknada štete licu koje nije u životu u trenutku stupanja na snagu Zakona o rehabilitaciji – nepostojanje pravnog osnova (pravnih sledbenika rehabilitovanog lica) za tužbeni zahtev

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 16.09.2014. godine, zajedničkoj sednici svih apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 26.09.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Odlučivanje o troškovima postupka nastalim pred izvršiteljem – Obrazloženi zaključak izvršitelja

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Osnov potraživanja tužilaca u parnicama po tužbi protiv RF PIO - za isplatu razlike između isplaćene naknade pogrebnih troškova nakon smrti korisnika prava na poljoprivrednu penziju

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 11.12.2015. godine, u Beogradu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Podonošenje zahteva za isplatu razlike penzije, odnosno za donošenje rešenja o vanrednom usklađivanju penzija – i prekid zastarevanja potraživanja isplate razlike penzije

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd)


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Poništaj ugovora (relativna ništavost) – Postupanje suda (u granicama postavljenog zahteva)

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – PORODIČNO PRAVO – TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA – Izdržavanje dece od strane babe i dede - maloletna deca kao tužioci –protiv dede i babe (jer roditelji nemaju mogućnost izdržavanja) – Utvrđivanje mogućnosti roditelja (obaveza vođenja prethodne parnice ili prethodno pitanje) – član 154. stav 2. Porodičnog zakona

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – ovlašćenje parničnog suda (nakon prevođenja predmeta iz upisnik "IV" u upisnik "P")

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Predlog za sporazumni razvod braka i obaveza podnošenja sporazuma (o izdržavanju i podeli imovine) u obliku javnobeležničkog zapisa

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – RADNO PRAVO – Naknada za smenski rad zaposlenih u domovima zdravlja

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Razlozi pravičnosti i odlučivanje o troškovima postupka

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – Republika Srbija je poslodavac sudiji

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd)


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Rok zastarelosti po tužbi RF PIO za isplatu razlike vojnih penzija - računanje

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Specijalno punomoćje (advokatu) za naplatu glavnog duga i nepotrebnost posebnog punomoćja (advokatu koji je punomoćnik) za izvršni postupak

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Sprovođenje izvršenja na više predmeta izvršenja (u situaciji kada je izvršni poverilac predložio više predmeta izvršenja)

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Kamata na troškove spora

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine i 28.03.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Odgovor na žalbu, reviziju i drugo pravno sredstvo i naknada troškova

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Opredeljen zahtev (za troškove spora)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Opredeljeni troškovnik

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 10.07.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Pravo strane koja je uspela u sporu (da potražuje od druge strane iznos sudskih taksi)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine i 28.03.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Taksa na presudu i pravo stranke na naknadu

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 10.07.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Troškovnik opredeljen u pogledu iznosa

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 10.07.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Ukidanje presude samo u delu (koji se odnosi na troškove)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Uspeh stranke u parnici i dosuđuvanje troškova

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - KRIVIČNO ODELJENJE - Oglašavanje optuženog krivim za lakše krivično delo (kad nema dokaza za teže) - ovlašćenje suda

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - KRIVIČNO ODELJENJE - Uslovna osuda izrečena i mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana iz čl. 83 KZ

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost revizije (od strane Vrhovnog kasacionog suda)

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 23.6.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA - Pravo stranke na troškove parničnog postupka kada je ročištima umesto punomoćnika - advokata bio prisutan advokatski pripravnik

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 4.3.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČCI - (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – DOPUNA zaključaka o dozvoljenosti revizije (usvojenih na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 03.03. i 10.03.2015. godine i dopunjenih na sednicama od 10.11. i 08.12.2015. godine)

(Dopuna zaključaka usvojena na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 10.11. i 08.12.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČCI - GRAĐANSKO ODELJENJE - Pružanje pravne zaštite od diskriminacije

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČCI (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost revizije (primena odredaba st. 1. i 3. člana 23, stava 1. tač. 2. i 3. člana 13. i stava 2. člana 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014)

(Pravni zaključci usvojeni na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 03.03. i 10.03.2015. godine i dopunjeni na sednicama od 10.11. i 08.12.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PREKRŠAJNI POSTUPAK - Dostavljanje odluke braniocu - rok za žalbu

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz Pr 14/15 od 14.04.2015)


PREKRŠAJNI POSTUPAK – Troškovi postupka - Troškovi branioca

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Przz. 50/14 od 12.03.2015


PREKRŠAJNI POSTUPAK - Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz. 1307/14 od 29.01.2015)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – DIMOVIĆ protiv Srbije – P. br. 24463/11 (povreda prava na odbranu u vezi sa svedocima)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Jovanović protiv Srbije – P. br. 21497/13 I 21907/13 (predlog za izvršenje pravosnažnih sudskih odluka)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Krgović protiv Srbije – P. br. 29430/06 (neizvršenje pravosnažne presude donate u korist podnosioca predstavke)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – MATIĆ protiv Srbije – P. br. 41722/14 (krivični postupak, imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – SKORIĆ protiv Srbije – P. br. 14130/14 (radni spor, isplata zarada, naknada troškova postupka)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – SMIGIĆ protiv Srbije – P. br. 41501/08 (krivični postupak, naknada štete prizašla iz krivičnog dela falsifikovanja)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA – Izmena odluke o izdržavanju – Izdržavanje punoletne dece (član 154. stav 2. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1010/2016 od 16. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA – Izmena odluke o izdržavanju - Promenjene okolnosti (povećane potrebe deteta) - (član 164. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1031/2016 od 23. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Snežana Andrejević


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA – Zahtev za izmenu odluke o izdržavanju, umanjenjem utvrđenog iznosa izdržavanja (čl. 160. i 164. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1007/2016 od 15. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA - Određivanje visine izdržavanja maloletne dece (član 160. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1067/2016 od 29. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO – Izmena odluke o vršenju roditeljskog prava (u najboljem interesu maloletnog deteta)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 957/2016 od 7. jula 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO – Izmena odluke o vršenju roditeljskog prava (u najboljem interesu maloletnog deteta)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 958/2016 od 16. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – REV - Odlučivanje o reviziji povodom naknade za vreme nezaposlenosti.

(Iz Rešenja Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1248/11 od 18.01.2012. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – REV - Odlučivanje o reviziji radi naknade za vreme nezaposlenosti.

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1182/11 od 18.01.2012. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRIKAZI - ZABRANA DISKRIMINACIJE U OBLASTI RADA

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 3/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad


PRIKAZI (Apelacionog suda u Novom Sadu) - PRIVILEGOVANI ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE (čl. 377. ZOO)

(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Vera Knežević-Mandić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu)


PRIMERI IZ PRAKSE - Javnoizvršiteljska tarifa (član 4. JT)- Rok za uplatu predujma

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br. 11620/16 od 8. decembra 2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


PRIMERI IZ PRAKSE - Nadležnost za sprovođenje izvršenja (član 4. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br. 10996/16 od 17. novembra 2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


PRIMERI IZ PRAKSE - Nepravilnosti učinjene prilikom sprovođenja izvršenja - Odlučivanje

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, Posl.br. 14-Ion-86/16 od 21.06.2016. godine i IPV (I) 2724/16/1 Posl.br. 14-Ion-86/16 od 20.09.2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Alternativne obaveze (Čl. 403 – 408. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4420/10 od 21.10.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Imperativna zakonska norma - Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 6955/2012 od 03.04.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI – Neuobičajena forma ugovora – Otpremnica - Mane volje

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4170/10 (2009) od 08.12.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Otuđenje zakupljene stvari (Čl. 591 – 594. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4223/10 (2009) od 25.11.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Podzakup (Čl. 586 – 590. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 9772/2012 od 16.11.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Potraživanje po ništavom ugovoru

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6525/2011 od 15.08.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Pravo zadržavanja stvari (Čl. 286 – 289. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2335/2014 od 10.10.2014. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prestanak zakupa (Čl. 595 – 599. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 119/12 od 15.03.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prestanak zakupa protekom vremena na koji je zaključen

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4648/2012 od 13.02.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prigovor neispunjenja ugovora (Čl. 122 i 123. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6383/11(2) od 07.12.2011. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prodaja robe na probu (Član 534. Zakon o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 11135/2011(2) od 23.02.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Rok dospevanja obaveze za fakturu koja ne sadrži datum dospelosti

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 7714/2011 od 28.02.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Sniženje ugovorene jedinstvene cene kada nije ugovorena pojedinačna cena

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3496/10 (2009) od 24.11.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Solidarnost dužnika (Čl. 414 – 424. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 8426/2011 od 13.10.2011. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Ugovor o osiguranju - Opšte odredbe

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 8639/2012 od 05.06.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Ugovor o poravnanju (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 10550/2011 od 25.04.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Ugovor o poravnjanju (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 10705/10 od 26.07.2011. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Usmeni ugovor o pravu na proviziju - Forma ugovora

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7679/2013(1) od 05.06.2014. godine)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJNI POSTUPAK - Forme odluka suda u postupku stečaja

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu, St. 24/15 od 14. 3. 2016, ukinuto Rešenjem Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Pvž. 295/16 od 18. 5. 2016)


PROCESNO PRAVO - IZVRŠENJE - Tužbe iz izvršnog postupka

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 1/2015, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dr Vesna Dabetić-Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu)


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Načelo traženja istine u parničnom postupku

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 1/2015, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dr Vesna Dabetić-Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu)


RADNO PRAVO - Otkaz ugovora o radu

(Presuda Apelacionog suda U Novom Sadu, posl broj GŽ1-917716 od 11.04.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P1-849714 od 29.01.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


RADNO PRAVO - Pravo na stimulativnu naknadu u visini od 10% plate za zaposlene u MUP-u

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda , posl.broj Rev2 477/2015 od 25.06.2015. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P1-1253/13 od 26.05.2014.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Novom Sadu)


RADNO PRAVO - Preobražaj radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 1821/16 od 17.06.2016. godine, kojom je delimično ukinuta, a delimično potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P1-431/14 od 21.03.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


RADNO PRAVO - Prestanak radnog odnosa i naknada štete

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ1-645715 od 11.05.2015. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. broj P 1-2193/13 od 13.02.2015. godine), Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


REFERATI - Pokretanje upravnog spora tužbom u obliku elektronskog dokumenta

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd) - Autor referata: Vesna Danilović, sudija Upravnog suda


REFERATI - Postupak za vraćanje imovine i obeštećenje U Republici Srbiji

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd) - Autor referata: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda


REFERATI (GRAĐANSKO ODELJENJE Apelacionog suda u Beogradu) - ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE U GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Zorana Delibašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu)


SEDNICA SVIH SUDIJA - Godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2015. godinu

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Odgovornost javnih izvršitelja za naknadu štete pričinjene nepravilnim radom

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Vanja Serjević, Sudija Privrednog suda u Nišu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Parnični postupak za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Prof. dr Gordana Stanković, Redovni profesor Univerziteta u Nišu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Popis domaćih životinja

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dipl. pravnik Slavica Folić, Diplomirani pravnik, pomoćnik javnog izvršitelja Miljana Trajkovića iz Niša


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Pravni lekovi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Tamara Trajković, Sudija Osnovnog suda u Subotici


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Predviđenost odlaganja izvršenja u zakonu i primena instituta u praksi javnih izvršitelja

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dipl. pravnik Dragana Valjević, Pomoćnik javnog izvršitelja Dragana Lekovića iz Zaječara


STRUČNI RAD - Krivično pravo - Sudija za izvršenje krivičnih sankcija

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Ljubinko Ćetenović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STRUČNI RAD - Krivično pravo - Zastarelost krivičnog gonjenja i skraćeni postupak

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STURČNI RAD - Građansko pravo - Pravni odnosi iz ugovora o poklonu (donatio)

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teskta: Dr Ilija Zindović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STURČNI RAD - Građansko pravo - Primena evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi u parničnom postupku

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STVARNO PRAVO - Faktička eksproprijacija

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-2975/2016 od 08.09.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-1293/2015 od 09.05.2016. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


STVARNO PRAVO - Gž2 - Faktička eksproprijacija

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.995/11, od 13.10.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


STVARNO PRAVO - Korišćenje suvlasničkog udela

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 213/13 od 19.09.2013)


STVARNO PRAVO - Premeštanje pravca stvarne službenosti

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1169/12 od 31.05.2012)


STVARNO PRAVO - Publicijanska tužba - Actio Publiciana - Tužba pretpostavljenog vlasnika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-2393/2016 od 28.09.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-8496/2015 od 12.04.2016. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


STVARNO PRAVO - Sticanje svojine održajem

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1090/13 od 03.12.2013)


STVARNO PRAVO - Ukidanje prava službenosti - Liberatorna uzukapija

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-713/2016 od 13.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-4856/2012 od 22.10.2015. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


SUDOVI SA PODRUČJA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU (Tabelarni prikaz)

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


TEORIJSKO-PRAKTIČNA RAZMATRANJA - Korišćenje videokonferencijske veze u krivičnom postupku prema zakonodavstvu Republike Srbije

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Aladin Šemović, sudija Višeg suda u Novom Pazaru


TEORIJSKO-PRAKTIČNA RAZMATRANJA - Kritički osvrt na odredbu člana 211. stav 1. tačka 4. ZKP

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Adnan Baćićanin, Viši tužilački pomoćnik, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru


TEORIJSKO-PRAKTIČNA RAZMATRANJA - Neki mogući problemi u primeni mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i alkoholičara

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Doc. dr Emir Ćorović, Departman za pravne nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru i Ajsela Ćorović, dipl. pravnik, Advokatski pripravnik


UPRAVNO PRAVO - IZBORI - Potreban broj potpisa birača kao uslov za podnošenje izborne liste

(Presuđeno u Upravnom sudu, 30. aprila 2012. godine, Už br. 127/12)


VANPARNIČNI POSTUPAK - Davanje nasledničke izjave

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. broj GŽ-35672016 od 31.05.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj O-9233/2013 od 18.08.2014. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


VANPARNIČNI POSTUPAK - Delimično lišenje poslovne sposobnosti

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-2093/16 od 21.06.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj R2-368/2015 od 20.10.2015. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


VANPARNIČNI POSTUPAK - Sticanje svojstva zakupca na stanu i otkup stana

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-274/16 od 15.06.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj R1-32/14 od 11.09.2015. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 7/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 7/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA - Broj 4/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU - Broj 2/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 2/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU - Broj 86 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 86, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NIŠU - Broj 33/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Nišu, broj 33/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU - Broj 1/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU - Broj 1/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


Prikaži sve >>