Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

Aktivna legitimacija špeditera za povraćaj carinskih dažbina

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 6393/03 od 2. oktobra 2003. godine)


GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PRESUĐENA STVAR

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 6391/10 od 14.06.2011. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Milana Miličković, sudija


Izbor člana upravnog odbora za v.d. direktora

(Iz rešenja Višeg privrednog suda, Pž. 6398/99 od 10. decembra 1999. godine)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - ZAMENA NOVČANE KAZNE

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 broj 6398/10 od 18. februara 2011. godine i presuda Osnovnog suda u Požarevcu K. br. 1469/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – KAZNE – Utvrđivanje okolnosti da li se novčana kazna (izrečena u krivičnom postupku) mogla odrediti u prekršajnom postupku – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora - čl. 51. st. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 106/20 od 26. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 45/20 od 10. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KAZNE – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora - čl. 51. st. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 74/20 od 29. maja 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 50/20 od 6. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)navođenje u izveštaju službenog lica koje je preuzelo dokaznu radnju – Posebna dokazna radnja tajni nadzor komunikacija - čl. 166-170. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu K 60/18 od 25 maja 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 46/20 od 16. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)slaganje nalaza i mišljenja veštaka ekonomske struke sa iskazom svedoka knjigovođe privrednog društva – Određivanje novog veštačenja - čl. 124. st. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 241/18 od 13. marta 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 98/20 od 12. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)uređenje privatne tužbe u roku shodno članu 501. stav 1. ZKP – Odbijanje privatne tužbe – Čl. 503 u vezi čl. 338. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici K 32/20 od 3. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 42/20 od 6. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Određivanje pritvora shodno čl. 211. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 234/20 od 14. avgusta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 52/20 od 21. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Postojanje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ponoviti krivično delo – Odbijanje predloga branioca okrivljenog za ukidanje pritvora određen po čl. 211. st. 1. tač. 3. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Kv 85/20 od 31. jula 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 51/20 od 18. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Prestanak potrebe za lečenjem osuđenog – Obustava izrečene mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana - čl. 531. st. 2. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 79/20 od 23. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 43/20 od 10. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Priznanje okrivljene da nema stalno mesto boravka – Određivanje pritvora - čl. 211. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 236/20 od 24. avgusta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 55/20 od 28. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Propuštanje roka za izjavljivanje žalbe (zbog proglašenja vanrednog stanja, a zbog korona virusa) – Povraćaj u pređašnje stanje - čl. 226. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici K 149/19 od 25. marta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 41/20 od 6. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Obaveza ispunjavanja uslova u pogledu postojanja šume (član 5. Zakona o šumama) – Krivično delo šumska krađa - čl. 275. st. 2. u vezi st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 121/18 od 12. juna 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 92/20 od 17. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Troškovi nastali u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela (čl. 265. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 943/2019 od 03.10.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Odbacivanje optužnice (čl. 416. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ. 2 889/18 od 03.09.2018. godine, kojim je odbijena žalba branioca okrivljenog izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu br. KV 639/18 od 06.07.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE I ZASTARELOST POTRAŽIVANJA

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6393/10 od 29.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NEDOZVOLJENA ŽALBA

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu 10 K.br.7519/10 od 08.04.2011 i rešenje Apelacionog suda u Nišu 11 Kž.2 br.639/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2011, Intermex, Priredila: sudija Mirjana Đorđević


NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

(Presuda Vrhovnog suda Srbije U. br. 6393/04 od 05.10.2005. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije


ODBAČAJ PREDLOGA IZVRŠNOG POVERIOCA

(Rešenje Opštinskog suda u Raški I. 639/08 od 4.6.2009. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2 Gž. 58/10 od 28.1.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


PARNIČNI POSTUPAK - Proširenje tužbe na nužne suparničare

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 639/17 od 22.02.2017)


PORODIČNO PRAVO - DEČJE IZDRŽAVANJE-UTICAJ TEKUĆIH ULAGANJA U STAMBENI PROSTOR DUŽNIKA IZDRŽAVANJA

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 2-639/11 od 19.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 3/2011, Intermex, Autor sentence: Ivana Jezdimirović, sudijski saradnik


Prekid postupka za upis u sudski registar

(Iz rešenja Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž. 6390/96 od 5. septembra 1996. godine)


Protek roka upotrebe veterinarskih lekova i odgovornost

(Iz presude Višeg privrednog suda u Beogradu, Pkž. 639/94 od 20. januara 1995. godine)


Sazakupci kao nužni i jedinstveni suparničari u sporu za iseljenje

(Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 6394/03 od 1. oktobra 2003. godine)


Sudska taksa u sporu protiv preduzetnika

(Iz rešenja Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž. 6393/2000 od 25. oktobra 2000. godine)


SUPSIDIJARNO JEMSTVO OPŠTINE I REPUBLIKE SRBIJE

(Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 3226/03 od 31.10.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 1818/04 od 12.7.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 639/05 od 6.7.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 69/2005, Intermex, Beograd


Troškovi parničnog postupka u slučaju odbacivanja tužbe radi nedopuštenosti izvršenja u žalbenom postupku

(Iz rešenja Višeg privrednog suda u Beogradu Pž. 6395/2000 od 11. oktobra 2000. godine)


UPRAVNO - MATERIJALNO PRAVO – AKTUELNE SENTENCE (Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije – objavljene od 2005. do 2010. g i u Biltenu Upravnog suda 1/2010) – NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

(Presuda Vrhovnog suda Srbije U. br. 6393/04 od 05.10.2005. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2006 i Bilten Upravnog suda broj 1/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije


Zakupci poslovnog prostora - nužni suparničari

(Rešenje Višeg trgovinskog suda Pž. 6394/03 od 1.10.2003)


Dnevna ažurnost

Aktivna legitimacija špeditera za povraćaj carinskih dažbina

(Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 6393/03 od 2. oktobra 2003. godine)


GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PRESUĐENA STVAR

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 6391/10 od 14.06.2011. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Milana Miličković, sudija


Izbor člana upravnog odbora za v.d. direktora

(Iz rešenja Višeg privrednog suda, Pž. 6398/99 od 10. decembra 1999. godine)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - ZAMENA NOVČANE KAZNE

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 broj 6398/10 od 18. februara 2011. godine i presuda Osnovnog suda u Požarevcu K. br. 1469/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – KAZNE – Utvrđivanje okolnosti da li se novčana kazna (izrečena u krivičnom postupku) mogla odrediti u prekršajnom postupku – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora - čl. 51. st. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 106/20 od 26. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 45/20 od 10. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KAZNE – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora - čl. 51. st. 2. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 74/20 od 29. maja 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 50/20 od 6. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)navođenje u izveštaju službenog lica koje je preuzelo dokaznu radnju – Posebna dokazna radnja tajni nadzor komunikacija - čl. 166-170. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu K 60/18 od 25 maja 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 46/20 od 16. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)slaganje nalaza i mišljenja veštaka ekonomske struke sa iskazom svedoka knjigovođe privrednog društva – Određivanje novog veštačenja - čl. 124. st. 2. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 241/18 od 13. marta 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 98/20 od 12. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – (Ne)uređenje privatne tužbe u roku shodno članu 501. stav 1. ZKP – Odbijanje privatne tužbe – Čl. 503 u vezi čl. 338. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici K 32/20 od 3. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 42/20 od 6. jula 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Određivanje pritvora shodno čl. 211. st. 1. tač. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 234/20 od 14. avgusta 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 52/20 od 21. avgusta 2020. godine), priredio: D. Kalaba


Prikaži sve >>