Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


AUTORSKO PRAVO – Sticanje aktivne legitimacije autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 74/20, od 10.09.2020)


AUTORSKO PRAVO – Uslovi za sticanje imovinskih prava poslodavca na autorsko delo autora

(Presuda Apelaconog suda u Beogradu, Gž4 108/20, od 17.09.2020)


AUTORSKO PRAVO – Zakonska pretpostavka trpljenja štete u slučaju kada su prava autora povređena

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4.br. 104/16, od 25.05.2016)


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 12/2022 – II – Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 12/2022 – III – Autorsko pravo novinara na intervju

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 12/2022 – Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – Božji sud: Kotao, železo i borba do smrti

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dejan Stojiljković


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – GRAĐANSKO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Presuda bez usmene rasprave u teoriji i praksi

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autor teksta: Ljiljana Marjanović Andrić


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – KRIVIČNO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Načelo javnosti u radu sudova

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022. april godina, Intermex, Beograd, Autori teksta: S. Dujaković; I. Milovanović; A. Andrejić


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – KRIVIČNO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Nasilje u porodici i alternativne krivične sankcije u Srbiji i Holandiji

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autori teksta: I. Milovanović; L. de Klerk


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. – KRIVIČNO PRAVO – TEORIJSKO - PRAKTIČNA RAZMATRANJA – Odgovor pravosuđa na ubistva žena (femicid) u Srbiji

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd, Autori teksta: Dr S. Konstantinović Vilić; Dr N. Petrušić; Dr N. Žunić; Dr V. Vilić; Dr K. Beker


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Zahtev ovlašćenog tužioca za vođenje krivičnog postupka (Čl. 438. st. 1. tač. 7. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 410/2021 od 15.04.2021. godine, Presuda Osnovnog suda u Leskovcu K 150/20 od 10.11.2020. godine i Presuda Višeg suda u Leskovcu Kž1 34/21 od 01.02.2021) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Ana Veličković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Izuzeće sudije (Čl. 37. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 620/2021 od 09.06.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Načelo "Ne bis in idem" (Čl. 4. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 400/2021 od 15.04.2021. godine, Presuda Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu K. Br. 124/20 od 02.10.2020. godine i Presuda Višeg suda u Čačku Kž1. br. 154/20 od 11.01.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Ana Veličković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Nedozvoljenost žalbe žrtve prema zakonu o sprečavanju nasilja u porodici (Čl. 20 st. 1 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici)

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu 2Kn.br. 221/17 od 29.08.2017. godine i rešenje Višeg suda u Nišu Gž2N 35/17 od 06.09.2017. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: dr Milica Stanković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Nemogućnost promene mesne nadležnosti suda kod upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, kada je osuđeni nakon pravnosnažnosti presude promenio mesto prebivališta odnosno boravišta (Čl. 54. st. 1 i 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija)

(Predlog za pokretanje sukoba nadležnosti Osnovnog suda u Nišu Ik.br. 23/20 od 20.08.2020. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu Kžr-as 5/2020 od 03.08.2020. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: dr Milica Stanković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Odbacivanje zahteva za ponavljanje krivičnog postupka završenog pravnosnažnom presudom (Čl. 475. st. 1. tač. 6. Zakonika o krivičnom postupku)

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu 1Kv.br. 1141/18 od 10.10.2018. godine ispravljeno dana 06.11.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž2 487/18 od 27.11.2018. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: dr Milica Stanković, sudija Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Troškovi krivičnog postupka (Čl. 261. st. 1. i čl. 265. st. 1. Zakonika o krivičnom postupku)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 438/2021 od 21.04.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Troškovi krivičnog postupka (Čl. 261. st.2. tač. 7. Zakonika o krivičnom postupku i tarifni broj 1 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 605/2021 od 08.06.2021. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Troškovi krivičnog postupka (Čl. 261. st.2. tač. 7. Zakonika o krivičnom postupku i tarifni broj 2 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1288/2019 od 04.12.2019. godine) - Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, 2022, Intermex, Beograd, Sentencu priredili: Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i Andrija Đorđević, sudijski pripravnik Osnovnog suda u Nišu


BILTEN OSNOVNOG SUDA U NIŠU, 2022. godina – Predgovor

Iz Biltena Osnovnog suda u Nišu, april 2022. godina, Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU, Broj 7/2022 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – AKTORSKA KAUCIJA

(Rešenje Višeg suda u Beogradu P2 45/19 od 25. januara 2021. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž2 140/21 od 30. jula 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Snežana Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Nedozvoljenost žalbe protiv rešenja kojim se usvaja predlog protivne strane za oslobađanje od plaćanja troškova postupka

(Presuda Višeg suda u Beogradu P1 198/15 od 1. jula 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3841/21 od 14. januara 2022. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Gordana Tošić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Primena pravila parničnog postupka u sporovima iniciranim na osnovu verodostojne isprave

(Presuda Osnovnog suda u Velikoj Plani P 3266/18 od 17. maja 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 504/20 od 29. januara 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Pavić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost suda po tužbi radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na nepokretnostima

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 160/18 od 27. marta 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Iva Micić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Stvarna nadležnost sudova prema vrednosti predmeta spora

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 118/19 od 16. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milica Aksentijević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – Sukob nadležnosti

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 189/19 od 26. septembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Ilić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Izvršenje plenidbom novčanog potraživanja izvršnog dužnika

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Gži br. 4106/20, od 14.07.2021)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Izvršna isprava – Izvršenje deklaratorne sudske odluke

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Gži br. 1834/20, od 27.08.2020)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Remonstrativno dejstvo žalbe u izvršnom postupku – Pravni lek

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, GžI br. 2789/20, od 15.10.2020)


IZVRŠNI POSTUPAK – Izvršenje deklaratorne sudske odluke

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu I 503/19 od 06.02.2020. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gži br. 1834/20 od 27.08.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave

(Rešenje Privrednog suda u Beogradu Iiv 191/21 od 20.01.2021. godine, rešenje Privrednog apelacionog suda Iž br. 76/21 od 07.04.2021. godine i rešenje Vrhovnog kasacionog suda Prev 285/2021 od 02.06.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja po osnovu carinskog duga

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ii 3542/21 od 22.03.2021. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu GžI br. 1254/21 od 07.05.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Razlozi za sprečavanje izvršenja sudske odluke koja se odnosi na zakonsko izdržavanje dece

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ii 3542/21 od 22.03.2021. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu GžI br. 1254/21 od 07.05.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Zastarelost potraživanja zakonskog izdržavanja deteta - Načelo formalnog legaliteta u izvršnom postupku

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ii 12008/21 od 28.06.2021. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gži br. 2535/21 od 25.11.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNI POSTUPAK – Izmene činjeničnog opisa dela u izreci presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1. 34/19, od 03.07.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Prekoračenje optužnog akta

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1. 25/19, od 15.07.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Tretman svedočenja roditelja okrivljenog od strane suda

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 1157/19, od 16.01.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zahtev za produženje roka za žalbu

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 444/20, od 09.10.2020)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Izricanje jedinstvene kazne zatvora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 SPK2/20 od 1. juna 2020. godine i presuda Osnovnog suda u Valjevu KV br.272/19 od 18. novembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Opozivanje uslovne osude zbog neispunjavanja mere zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po3 7/20 od 15. juna 2020. godine i presuda Višeg suda u Beogradu Kpo3-17/19 od 30. decembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Ukoliko je u pitanju PDV, krivično delo poreska utaja izvršeno je kada učinilac ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu fiktivnih računa

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.1949/14 od 20.5.2021. godine – Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 1939/21 od 24.11.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Za dokazivanje krivičnog dela iz člana 355. stav 2. KZ neophodno je da postoji original ili overeni prepis isprave

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.853/21 od 23.9.2021. godine – presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 19/22 od 08.02.2022. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Zastarelost izvršenja kazne

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž2 Po1 212/18 od 11. oktobra 2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Posebno odeljenje K.Po1 117/17 – Kv.Po1 br.388/18 od 12. septembra 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – (Ne)postojanje uslova za prihvatanje molbe za uslovni otpust – Čl. 46. i 567. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kuo. br. 6/22 od 22.02.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž.br.23/22 od 03.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Bitni elementi krivičnog dela Nasilničko ponašanje – Značajnije ugrožavanja spokojstva građana ili teže remećenja javnog reda i mira - Član 344. st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 225/21 od 30.08.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 17/22 od 01.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Izdvajanje nezakonitog dokaza – Čl. 16. i 84. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K.br. 40/21 od 26.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 35/22 od 07.04.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Izdvajanje nezakonitog dokaza (obaveštenja prikupljenog od građana) – Čl. 16. st. 1, čl. 84. st. 1. i čl. 237. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu K. br. 28/20 od 26.04.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 38/22 od 09.05.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. st. 5. KZ – Bitna obeležja krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 346/21 od 09.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 36/22 od 24.02.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 247. st. 1. u vezi čl. 33. KZ – Uticanje na treće lice da donese odluku da uživa opojnu drogu

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 55/21 od 18.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br.53/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Oštećenje tuđih prava u saizvršilaštvu iz člana 220. stav 2. u vezi člana 33. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 323/20 od 01.02.2022. i presuda Višeg suda u Čačku Kž.br. 77/22 od 31.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja iz čl. 356. tač. 3. u vezi čl. 355. tač. 1. KZ – Odricanje od prava na žalbu u upravnom postupku kao radnja izvršenja krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 127/20 od 08.11.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 46/22 od 15.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ i odnos sa krivičnim delom Teška telesna povreda (učinjena na mah) iz člana 121. stav 5. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 432/19 od 27.09. 2021. i prsuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 58/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Teška telesna povreda u saizvršilaštvu iz čl. 121. st. 1. u vezi čl. 33. KZ – Obaveza utvrđivanja ko je od okrivljenih naneo povredu oštećenom

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K. br. 174/ 18 od 17.12.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž.br. 62/22 od 01.04.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom iz čl. 197. i 198. ZKP i zamena pritvorom

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv. br. 92/22 od 01.05.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž.br. 37/22 od 05.05.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem i posećivanje određenih mesta – Čl. 197. i 198. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv. br. 36/22 od 17.02.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 26/22 od 09.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Mogućnost izricanja kazne zatvora koja se izdržava u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje u slučaju izvršenja krivičnog dela Nasilje u porodici – Član 45. st. 5. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 328/21 od 09.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 54/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Molba za puštanje okrivljenog na uslovni otpust – Uslovi za prihvatanje molbe – Čl. 46. KZ i čl. 567. st. 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kuo. br. 12/22 od 01.03.2022. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 27/22 od 17.03.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Odbrana siromašnog – Postavljanje branioca po službenoj dužnosti iz razloga pravičnosti – Član 77. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 346/21 od 09.11.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž. br. 36/22 od 24.02.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Povoljnije odredbe kod konstrukcije produženog krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 820/20, od 17.11.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Primena sile prema oštećenom kao uslov postojanje krivičnog dela razbojništvo

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 179/20, od 02.06.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Pripremne radnje za krivično delo prevara

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1. 9/20, od 25.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela – Uslov

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1-Po2. 3/21, od 07.10.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Teži oblik krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1. 4/20, od 06.07.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Učinilac krivičnog dela Oduzimanje maloletnog lica iz člana 191. st. 3. KZ – Mogućnost primene instituta dela malog značaja

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K. br. 73/21 od 24.12.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Kž.br.81/22 od 21.04.2022.), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Završetak glavnog pretresa i objava presude – Mogućnost odbacivanja optužnog predloga nakon završetka glavnog pretresa i određivanja dana objavljivanja presude – Čl. 507. st. 4. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K. br. 319/21 od 16.12.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž. br. 32/22 od 09.05.2022.) , priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Neblagovremeni dokazi

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.816/21 od 17.09.2021. godine – presuda Višeg suda u Beogradu Kž1 767/21 od 03.03.2022. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Neblagovremeni predlog za izmenu pravnosnažnog pojedinačnog akta

(Rešenje Posebnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1 13/15 od 15. novembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nebojša Pavlović, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Dužna novinarska pažnja i objavljivanje satiričnog proznog dela čitaoca medija

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 408/16 od 9. marta 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 137/18 od 24. aprila 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Bulajić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Javno oglašavanje

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 330/18 od 8. februara 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 22/20 od 30. januara 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marina Jakić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Mesto nastanka štete u slučaju objavljivanja fotografije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 115/19, od 06.02.2020)


MEDIJSKO PRAVO – Naknada nematerijalne štete – Izjava preneta putem medija

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 95/21, od 09.09.2021)


MEDIJSKO PRAVO – Naknada nematerijalne štete pravnom licu

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 303/19 od 20. maja 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 233/20 od 11. marta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Maja Čogurić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Naknada štete zbog objavljivanja zabranjene informacije

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 br. 94/16 od 27. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 br.71/19 od 15. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Romčević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Objavljivanje odgovora - Sudski penali

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 105/21, od 25.03.2021)


MEDIJSKO PRAVO – Pogrdni i uvredljiv govor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 4889/19 od 28. decembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2611/21 od 8. septembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Irena Vuković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Povreda ugleda i časti (pravo na privatnost i lični zapis) Objavljivanje fotografije

(Presuda Višeg suda u Beogradu P3 30/18 od 18. marta 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 208/20 od 1. oktobra 2020 godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO – Zahtev za naknadu nematerijalne štete i objavljivanje fotografije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 89/21, od 10.03.2021)


NAKNADA ŠTETE – Naknada štete zbog neispunjenja ugovora

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 131/12 od 15. septembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 409/21 od 3. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Iva Micić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


NAKNADA ŠTETE – Naknada štete zbog neizvršenja obaveze od strane jedne ugovorne strane

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 3457/17 od 27. juna 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 9601/18 od 12. decembra 2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Pavić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NAKNADA ŠTETE – Odmeravanje naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 376/14 od 13. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2603/19 od 15. januara 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Vujić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


NASLEDNO PRAVO – Poništaj nasledničke izjave pravnog prethodnika zbog formalnih nedostataka izjave

(Presuda Drugog osnovnog suda u Beogradu P 4035/17 od 17. oktobra 2018. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 443/2019 od 17. juna 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Lovorka Stojnov, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NASLEDNO PRAVO – Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 26/21, od 14.01.2021)


NASLEDNO PRAVO – Usmeno zaveštanje

(Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P 292/17 od 23. avgusta 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2852/19 od 20. septembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marina Jakić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA – Odstupanje od pravila sticanja prava svojine upisom u javne knjige primenom načela savesnosti i poštenja i zabrane zlupotrebe prava

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.5450/19 od 09.12.2020. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.1499/21 od 08.04.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Solidarnost izvršnih dužnika

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Gži br. 3375/21, od 22.12.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Kamata na troškove postupka

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 5460/20, od 23.09.2020)


OBLIGACIONO PRAVO – Konverzija deviznog potraživanja

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 10677/18 od 2. septembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.4376/21 od 25. avgusta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milena Ćeranić, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada materijalne štete u slučaju totalne štete na vozilu

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.23164/15 od 13.11.2019. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.3710/21 od 22.7.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Neosnovano lišenje slobode - napuštanje mesta događaja kao razlog određivanja pritvora

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br.4423/2020 od 24.03.2021. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.8129/2019 od 12.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.18088/2018 od 15.05.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Novčana ekvivalencija u slučaju kada naturalna restitucija nije moguća

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 7047/20 od 13.04.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 17042/18 od 21.02.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Pravo na naknadu štete nastale vođenjem i trajanjem krivičnog postupka

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.8114/17 od 02.11.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.5928/19 od 03.02.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada štete iz sredstava Garantnog fonda u slučaju stečaja organizacije za osiguranje

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.13632/17 od 19.01.2018. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.3833/18 od 01.07.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada troškova rušenja bespravno sazidanog objekta

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 25264/19 od 1.10.2020. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 188/21 od 18.3.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Naknada troškova vansudskog postupka u parnici

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.18174/18 od 13.02.2019. godine i presuda Višeg suda u Beogradu Gž br. 6485/19 od 17.03.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Neuručivanje preporučene pošiljke lično na potpis kao uzrok nastanka materijalne štete

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 9033/18 od 31.03.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 16255/16 od 06.02.2018. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Obaveza naknade troškova krivičnog postupka u parnici

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.22961/18 od 24.04.2019. godine i presuda Višeg suda u Beogradu Gž br.15106/19 od 25.03.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Odgovornost Republike Srbije za štetu koju prouzrokuje njen organ

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.4157/18 od 18.09.2018. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.9365/18 od 19.11.2019. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br.3241/20 od 09.12.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Pasivna legitimacija u sporovima radi naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 141/14 od 29. oktobra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 1139/21 od 17. marta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Pavić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Pravno lice i nematerijalna šteta

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 233/20, od 11.03.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Pravo na isplatu troškova PDV-a kod naknade materijalne štete na vozilu

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž br.11239/19 od 14.04.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.23295/18 od 12.03.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Pravo na kamatu na dosuđeni iznos nastale štete

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2267/20, od 21.01.2021)


OBLIGACIONO PRAVO – Pravo sukorišćenja grobnog mesta

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 10448/16 od 21. oktobra 2016. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8139/19 od 18. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladislava Milićević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 15402/10 od 8. aprila 2010. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8446/19 od 14. maja 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jasmin Tomić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost kod subrogacije iz Ugovora o osiguranju - razlika između regresnog i subrogacionog zahteva

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž br.16863/19 od 10.03.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 11697/11 od 02.04.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost obaveze jemca platca

(Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P 6885/17 od 24. decembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda Gž 4296/19 od 24. juna 2020. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja u slučajevima otkupa stanova u republikama bivše SFRJ

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.6180/20 od 22.07.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 30221/16 od 17.05.2018. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-11573/2017 – U postupku po ustavnoj žalbi M. P. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje drugog dela stava II Izreke Presude VKS Kzz 1390/2017 (u delu u kome je odbačen ZZZ kao neblagovremen)

(Odluka Ustavnog suda, Už 11573/17 od 11.02.2020. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Vesna Ilić Prelić, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-1320/2018 – U postupku po ustavnoj žalbi S. P. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 887/2017

(Odluka Ustavnog suda, Už 1320/2018 od 29.04.2021. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Snežana Marković, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-14469/2018 – U postupku po ustavnoj žalbi D. E. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 1258/2018

(Odluka Ustavnog suda, Už 14469/2018) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Snežana Marković, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – KRIVIČNO PRAVO – Odluka broj Už-9120/2018 – U postupku po ustavnoj žalbi M. Ž. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 914/2018

(Odluka Ustavnog suda, Už 9120/2018 od 12.02.2020. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Vesna Ilić Prelić, sa sajta Ustavnog suda Srbije


OSIGURANJE – Gubitak prava iz osiguranja motornih vozila

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 474/21, od 31.08.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Isplata zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos naknade štete od dana veštačenja – Član 277. stav 1. u vezi člana 189. st. 2. ZOO

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P. br. 777/21 od 01.03.2021. i presuda Višeg suda u Čačku Gž. br. 1584/21 od 27.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Mogućnost prekida parničnog postupka zbog mogućnosti mirnog rešenja spora - čl. 222. i 223. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici P. br. 804/21 od 14.12.2021. i Rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br. 511/22 od 28.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost suda shodno registraciji pravnog lica

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 212/21, od 28.10.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Odlučivanje suda o delu zahteva koji je stranka povukla

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 5460/20, od 23.09.2020)


PARNIČNI POSTUPAK – Povreda prava na suđenje u razumnom roku – Član 18. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Čačku R.P. br. 10/21 od 08.11.2021. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Ržg. br. 163/21 od 27.12.2021.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Sporazum stranaka o rešavanju spora putem arbitraže

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1046/21, od 15.09.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – STAMBENO PRAVO – Povreda prava na dom

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 626/21, od 25.03.2021)


PARNIČNI POSTUPAK – Suđenje u razumnom roku i naknada štete – Zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade – Čl. 22. i 31. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(Presuda Osnovnog suda u Čačku Prr. br. 76/20 od 25.11.2020. i presuda Višeg suda u Čačku Gžrr. br. 213/211 od 11.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi parničnog postupka i krivica stranke – Član 163. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P. br. 2433/20 od 11.01.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br.1201 /21 od 03.02.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi prevodioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, GžZ 206/20, od 10.09.2020)


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi prevoza advokata

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 5460/20, od 23.09.2020)


PARNIČNI POSTUPAK – Veštačenje u parničnom postupku – Ovlašćenje suda da sam poredi potpis tuženog na povratnici i punomoćju koje je dao advokatu – Član 259. ZPP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Pl. br. 113/20 od 14.04.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br. 1235/21 od 20.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PARNIČNI POSTUPAK – Vraćanje u pređašnje stanje (član 109. st. 1. ZPP) – Propust prvostepenog suda prilikom dostavljanja rešenja sa usvojenim platnim nalogom

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Pl. br. 77/21 od 27.12.2021. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž. br. 383/22 od 21.01.2022.), priredio: D. Kalaba


PORODIČNO PRAVO – Opoziv ugovora o poklonu i povraćaj poklona učinjenog supružniku

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.2303/16 od 02.11.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.690/17 od 06.02.2018. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev br.3819/19 od 11.02.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO – Ostvarenje prava stanovanja

(Presuda Osnovnog suda u Pančevu P2 158/20 od 26. avgusta 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 571/21 od 22. oktobra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PORODIČNO PRAVO – Priznanje i osporavanje očinstva

(Presuda Višeg suda u Valjevu P2 12/20 od 19. aprila 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 394/21 od 28. jula 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Melanija Santovac, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PORODIČNO PRAVO – Troškovi postupka u porodičnom sporu

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž2 255/20, od 05.11.2020)


PORODIČNO PRAVO – Vanbračna zajednica i naknadno otklanjanje bračnosti kao smetnje za sticanje zajedničke imovine

(Presuda Osnovnog suda u Ubu P 658/19 od 31. jula 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8893/19 od 11. decembra 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Stanković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – REHABILITACIJA – Pravo naslednika na neostvarenu naknadu materijalne štete rehabilitovanog lica posle njegove smrti

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 28.02.2022. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UPRAVNO PRAVO – Nadležnosti suda za odlučivanje u sporovima o izboru nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.03.2021. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UPRAVNO PRAVO – Nadležnosti suda za odlučivanje u sporovima o izboru nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 02.06.2021. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO ODELJENJE VKS) – ZAKLJUČAK – Troškovi postupka na ime angažovanja branioca po službenoj dužnosti – Isplata – Način i rokovi

(Su I-7 11/2020 - Zaključak utvrđen na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 28.02.2020. godine), sa sajta VKS


PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Instruktivni rokovi i povreda prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu R4P 39/21 od 9. februara 2021. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Ržg 90/21 od 12. marta 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sanja Agatonović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


PREKRŠAJNA PRAKSA – Dostavljanje zapisnika o ispitivanju svedoka na izjašnjenje

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 22-Prž. broj 2507/21, od 09.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Izreka presude bez opredeljivanja uzročno - posledične veze kod saobraćajne nezgode

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž. br. 16742/19, od 27.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Izvedena odgovornost pravnog lica zbog radnje lica ovlašćenog da postupa u ime tog pravnog lica - Prekršaj vozača

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-309 Prž broj 611/22, od 22.02.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – JAVNI RED I MIR – Telesne povrede nisu bitno obeležje prekršaja vršenja nasilja nad drugim

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 6074/22, od 29.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Naknada troškova u rešenju o obustavi postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, 22 Prž I broj 434/20, od 01.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nedozvoljen zahtev za naknadu troškova

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 4872/22, od 08.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nema prekršaja ako je radnja koja je propisana kao prekršaj učinjena u nužnoj odbrani

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 309 Prž broj 8275/22, od 20.04.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Nerazumljivo obrazloženje presude

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 22-Prž. broj 665/21, od 01.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Oblik odgovornosti kod produženog prekršaja

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7. Prž. broj 23373/20, od 11.02.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Odbranom se okrivljeni izjašnjava o prekršaju koji mu se stavlja na teret

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-311 Prž broj 5273/22, od 22.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Oduzimanje oružja i municije

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-306 Prž broj 3122/22, od 01.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Osnov prava za nagradu advokatu u prekršajnom postupku

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 305 Prž broj 22894/21, od 05.04.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Paušalna izreka presude

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 8 Prž. br. 19986/19, od 23.09.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Pogrešna primena odredaba o sticaju

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž. br. 16742/19, od 27.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Poveravanje poslova, ovlašćenja i odgovornosti drugom licu i prekršajna odgovornost

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 3569/22, od 01.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Pozivanje suda na pogrešne odredbe zakona

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, 18 Prž. broj 26047/19, od 09.12.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Prijem poziva Poreske uprave slanjem obične pošiljke poštom

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-312 Prž broj 293/22, od 08.02.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Rok za plaćanje troškova prekršajnog postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž broj 3253/22, od 15.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Svojstvo oštećenog kod prekršaja iz Zakona o upravljanju otpadom

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-301 Prž broj 6691/22, od 29.03.2022)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Tarifiranje troškova koji nisu stvarni troškovi

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 12 Prž. broj 5824/21, od 27.04.2021)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Zaštitne mere – Nepostojanje zakonskog osnova za odlučivanje o oduzimanju stvari

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, 7 Prž. br. 14271/21, od 17.09.2021)


PRESUDE I REŠENJA VKS – PARNIČNI POSTUPAK – OBLIGACIJE – ZAKUP – Rev – Iseljenje iz poslovnog prostora – (Ne)dozvoljenost revizije

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3884/2022 od 10.06.2022. godine) – Rešenje doneto u veću kojim je predsedavao sudija Dragiša B. Slijepčević


PRIVREDNO PRAVO – AUTORSKO I SRODNA PRAVA – Teret dokazivanja u pogledu ovlašćenja organizacije da deluje za račun nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, broj 9 Pž 3542/20, od 07.10.2021. godine, kojim je ukinuta presuda Privrednog suda u Beogradu, broj P 3321/19, od 07.02.2020)


PRIVREDNO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – Pravo banke na naplatu troškova kredita

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 248/21, od 29.09.2021)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE SANKCIJE – Plaćanje novčane kazne nakon pravnosnažnosti presude

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pkž 353/20, od 03.11.2020)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONI ODNOSI – Odgovornost prodavca za pravne nedostatke prodate stvari

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 3744/20, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Odgovornost preduzetnika za obaveze radnje

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 4136/19, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Osnovanost predloga za protivizvršenje

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Iž. 595/21, od 18.08.2021)


PRIVREDNO PRAVO – POSTUPAK – Pobijanje presude u sporu male vrednosti

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 5825/20, od 16.09.2021)


PRIVREDNO PRAVO – POSTUPAK – Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 8467/21, od 29.09.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Pravo na kamatu na vraćena sredstva u postupku protivizvršenja

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Iž. 595/21, od 18.08.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Prekid izvršnog postupka u slučaju prinudne likvidacije izvršnog dužnika

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Iž. 258/21, od 22.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – POSTUPAK – Objektivni identitet optužbe

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pkž 209/18, od 21.03.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – POSTUPAK – Reformatio in peius

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pkž 148/18, od 17.01.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Prekid postupka prema pravnom licu

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pkž 413/18, od 15.08.2019)


PRIVREDNO PRAVO – Stambena zgrada – Obveznik plaćanja naknade za održavanje stambene zgrade

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 2084/21, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Ispravljanje konačne tabele po Zakonu o stečajnom postupku

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pvž 213/20, od 07.10.2020)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Namirenje hipotekarnog poverioca u stečajnom postupku

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pvž. 539/21, od 12.01.2022)


PRIVREDNO PRAVO – STVARNO PRAVO – Sticanje prava svojine građenjem na tuđem zemljštu

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 3788/20, od 08.04.2021)


PRIVREDNO PRAVO – UGOVOR O ZAJMU – Potvrda o pozajmici

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 1096/21, od 19.05.2021)


PRIVREDNO PRAVO – Utvrđivanje vrednosti akcija u slučaju kada se akcijama nije trgovalo

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 3024/20, od 21.10.2021)


PRIVREDNO PRAVO – ZASTARELOST – Zastarelost potraživanja osiguravača od reosiguravača

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 2619/20, od 14.10.2021)


PRIVREDNO PRAVO – ŽIG – Tužba za osporavanje žiga tokom trajanja postupka pred Zavodom za intelektualnu svojinu

(Rešenje Privrednog apelacionog suda broj 9 Pž 7019/21, od 26.08.2021. godine kojim je potvrđeno Rešenje Privrednog suda u Beogradu P. 3981/20 od 27.04.2021)


PROCESNO PRAVO – Nedopuštenost tužbe za utvrđenje neistinitosti sadržine isprave

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.28159/19 od 22.09.2020. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.824/21 od 18.03.2021. godine ispravljena rešenjem Gž br.824/21 od 05.07.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


PROCESNO PRAVO – Procesna zajednica kod nužnog suparničarstva

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.6439/19 od 20.05.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 16521/17 od 17.04.2019. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Obračunata kamata zbog docnje u isplati zarade i osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2283/21 od 14.06.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 2558/19 od 20.01.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Otkaz zbog neopravdanog korišćenja privremene sprečenosti za rad

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 3011/20 od 04.03.2021. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2421/18 od 15.05.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1576/17 od 13.04.2018. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Pravo na produženje radnog odnosa na određeno vreme u slučaju korišćenja prava na odsustvo sa rada

(Presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu P1 746/16 od 28. decembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4067/21 od 28. januara 2022. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Smirčić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Pravo zaposlenog na naknadu štete

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 19853/12 od 25. marta 2021. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 3959/21 od 10.decembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Bakmaz Prljić, viši sudski savetnik


RADNO PRAVO – Privremeno udaljenje zaposlenog sa rada

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1834/21, od 14.09.2021)


RADNO PRAVO – Propust poslodavca u proceduri prilikom davanja otkaza ugovora o radu i postojanje osnova za prestanak radnog odnosa

(Presuda Osnovnog suda u Smederevu P1 7/16 od 19. novembra 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1333/20 od 8. oktobra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Olivera Bogićević, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


RADNO PRAVO – Sukob nadležnosti – Ugovaranje nadležnosti ("suda u Beogradu") i (ne)postojanje tačke vezivanja

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda R1 455/20 od 15.04.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Uvećanje plate nastavnika koji radi sa detetom sa smetnjama u razvoju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4179/21 od 22.10.2021. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 198/20 od 15.06.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Zaštita javnog interesa u postupku uzbunjivanja

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Puz 7/21 od 29. jula 2021. godine - rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1 uz 11/21 od 21. oktobra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Katarina Jevtić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


REHABILITACIJA – Naknada izgubljene zarade kao vid rehabilitacionog obeštećenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 1969/20, od 12.02.2021)


REHABILITACIJA – Naknada zarade kao vid materijalne štete po Zakonu o rehabilitaciji

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 2996/20, od 10.09.2020)


REHABILITACIJA – Rehabilitaciono obeštećenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž 755/20, od 11.06.2020)


REHABILITACIJA – Rehabilitaciono obeštećenje

(Presuda Višeg suda u Beogradu P 8480/18 od 23. decembra 2019. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 5263/20 od 3. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Sekulić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


STAMBENO PRAVO – Aktivna legitimacija pravnog lica da zahteva iseljenje i preseljenje zakupca u odgovarajući stan u smislu odredbe člana 41. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92...99/11)

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.9793/16 od 08.06.2017. godine ispravljena rešenjem ovog suda P br.9793/16 od 19.12.2017. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.897/21 od 23.09.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


STAMBENO PRAVO – Nadležnost suda opšte nadležnosti za odlučivanje o iseljenju i preseljenju zakupca u odgovarajući stan

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.9793/16 od 08.06.2017. godine ispravljena rešenjem ovog suda P br.9793/16 od 19.12.2017. godine, rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br.3258/18 od 30.05.2019. godine i rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev br.5117/19 od 16.09.2020. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


STRUČNI RADOVI – Apsolutna nenadležnost parničnog suda da odlučuje o pravima i obavezama učesnika u drugom sudskom postupku

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Pane Marjanović, sudija


STRUČNI RADOVI – Javni izvršitelji, razvoj profesije, njihovih nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jelica Đeković, Viši sudijski saradnik


STVARNO PRAVO – Aktivna legitimacija suvlasnika – Pravo (svakog od suvklasnika) da traži vraćanje u državinu cele stvari (od trećih lica koja stvar drže bez pravnog osnova)

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 18189/19 od 2. novembra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 4012/21 od 8. septembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Vujić, viši savetnik Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Isključenost primene instituta prava preče kupovine prilikom otuđenja građevinskog zemljišta

(Presuda Osnovnog suda u Mladenovcu P 1086/18 od 5. oktobra 2020. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 850/21 od 24. februara 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Iva Micić, savetnik Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Redovan održaj

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br.22161/19 od 28.10.2019. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br.1131/20 od 2.7.2021. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, Broj 7/2022, Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO – Sticanje prava svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini i potpuna pasivna legitimacija

(Presuda Osnovnog suda u Ubu P 362/20 od 25. marta 2021. godine – presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2932/21 od 29. septembra 2021. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Bulajić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


STVARNO PRAVO – Sticanje svojine održajem

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1897/21, od 08.07.2021)


STVARNO PRAVO – Sticanje svojine putem održaja

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1338/21, od 25.08.2021)


STVARNO PRAVO – Sticanje svojine stranaca

(Presuda Osnovnog suda u Smederevu P 1951/16 od 23. avgusta 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 1472/19 od 28. avgusta 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Irena Vuković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


SUDSKE TAKSE – Kaznena taksa

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 2029/20, od 14.05.2020)


SUDSKE TAKSE – Plaćanje sudske takse po donošenju rešenja o prinudnoj naplati

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 2886/20, od 02.07.2020)


SUDSKE TAKSE – Troškovi postupka – Sudska taksa

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž 546/20, od 06.02.2020)


UPRAVNO PRAVO – UPRAVNI SPOR – Ponavljanje upravnog spora

(Rešenje Upravnog suda Up. 3/17, od 31.01.2020)


VANPARNICA – Sukob nadležnosti

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 83/19 od 28. marta 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Ilić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


Prikaži sve >>