Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 4, 2012 god.

 • KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 3K. 12/12 od 6.4.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1.3535/12 od 6.9.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 7K. 106/11 od 6.4.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1.3780/12 od 4.9.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • USLOVNI OTPUST

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Kuo. 11/13 od 6.2.2013. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-370/13 od 18.2.2013) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • APSOLUTNA ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 448/12 od 23.1.2013. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-323 od 13.2.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODBACIVANJE MOLBE ZA OBUSTAVU MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 105/12 od 19.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 25K. 2139/10 od 5.6.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4537/12 od 4.10.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 20K. 515/10 od 20.8.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4181/12 od 12.9.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • IN DUBIO PRO REO

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 3K. 140/10 od 21.3.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4980/12 od 11.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • PRAVO SAVESNOG DRŽAOCA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 12P. 1171/10 od 11.5.2012. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 710/12 od 11.1.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRISTUPANJE DUGU

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu P. 2/12 od 24.5.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 3127/12 od 19.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ZA ISPORUČENU ELEKTRIČNU ENERGIJU

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji, 19P. 1312/11 od 23.10.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž-1052/12 od 8.2.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE – RENTE ZBOG GUBITKA PROFESIONALNE RADNE SPOSOBNOSTI

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2P3. 12/11 od 13.10.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 3032/11 od 7.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • SOLIDARNA ODGOVORNOST ORTAKA ORTAČKOG DRUŠTVA PREMA TREĆIM LICIMA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu P. 2/12 od 24.5.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 3127/12 od 19.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • PASIVNA LEGITIMACIJA POTROŠAČA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 12P. 3765/10 od 14.6.2012. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 711/12 od 11.1.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • POSEBNA MESNA NADLEŽNOST

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji, 19P1 307/12 od 10.5.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž 756/12 od 23.1.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji P. 4047/10 od 17.4.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 617/12 od 13.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • PRAVNI INTERES KOD TUŽBE ZA UTVRĐENJE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji 19P1 433/12 od 3.9.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1 Gž. 868/12 od 21.1.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRESUDA ZBOG IZOSTANKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji, 14P 464/12 od 20.11.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 3 Gž. 138/13 od 13.2.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • REČ UREDNIKA

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 4/2012, Intermex, Beograd)


 • PEACE (PIS) MODEL ZA OBAVLJANJE INFORMATIVNIH RAZGOVORA

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 4/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vladimir Šebek, MUP RS, Uprava kriminalističke policije


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zastarelost naknade za korišćenje fonograma

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 86/17 22.06.2017.godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 202/16 od 28. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita integriteta autorskog dela – Pribavljanje prava od lica koje nije nosilac autorskopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 26/16 od 14. marta 2016.godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 130/14 od 7. decembra 2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>