Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 4, 2008 god.

 • PONAVLJANJE IZBORA

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Už.20/08 od 12.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • PONAVLJANJE IZBORA

  (Presuda Okružnog suda Už.13/08 od 14.11.2008. godine) ) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • HITNO POSTUPANJE U FUNKCIONISANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Už.br.12/08 od 03.11.2008. god.) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • ORGANI ZA SPOROVOĐENjE IZBORA

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Už.8/08 od 29.09.2008. god.) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • DONOŠENJE ODLUKE O DODELI MANDATA

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Už.br.7/08 od 11.09.2008. god.) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA I AKATA ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Už.br.5/08 od 25.08.2008. g) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • KOALICIONI SPORAZUM

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Už.br.2/08 od 23.03.2008) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • POTVRĐIVANJE MANDATA

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Už.br.1/08 od 16.06.2008) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • STVARNA NENADLEŽNOST SUDA

  (Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Už.3/08 od 27.6.2008) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • ODLUČIVANJE U SPORU PUNE JURISDIKCIJE

  (Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Už.br.11/08 i Ui.br.1/08) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu


 • PRIZNANJE STAŽA I NADLEŽNOST SUDA

  (Presuda Opštinskog suda u Raški P1.br. 679/07 od 6.11.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2200/08 od 6.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • POVREDA PRONALAZAČKOG PRAVA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K.br.271/07 od 5.9.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž.235/08 od 30.7.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE ALKOHOLIČARA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K.801/07 od 25.2.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž.313/08 od 28.5.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • POKUŠAJ TEŠKE TELESNE POVREDE

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K.975/06 od 3.12.2007. g. i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž.341/08 od 11.6.2008. g. ) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • KRAĐA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K.br.244/08 od 19.8.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž.628/08 od 6.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu Kv. 61/06 od 8.2.2006. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 270/06 od 26.5.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • POSEBAN SLUČAJ FALSIFIKOVANJA ISPRAVE

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 382/07 od 8.2.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž. 190/08 od 31.7.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO KOD KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA IZ (čl. 259 ST. 3 u vezi st. 1 KZ) i OVLAŠĆENJE VEĆA (čl. 24 st. 6 ZKP)

  (Rešenje Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji Kv.28/08 od 18.9.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž.br.623/08 od 12.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • NEDOZVOLJEN PROMET AKCIZNIH PROIZVODA

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji K.br.83/07 od 10.4.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž.443/08 od 19.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA I IZMENA OPTUŽBE

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu K.br.388/01 od 28.5.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž.br.385/08 od 23.7.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • OBAVEŠTENJE O SEDNICI VEĆA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 178/08 od 24.4.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž. 368/08 od 26.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • KAŽNJAVANJE BRANIOCA ZBOG NEPRISTUPANJA NA GLAVNI PRETRES

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu K.157/08 od 17.9.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž.567/08 od 1.10.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu K. 379/05 od 30.6.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 456/08 od 26.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • SASLUŠANJE OSUMNJIČENOG

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu K.16/07 od 7.2.2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž.I 14323/08 od 16.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Olivera Bojović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRAVO ŽALBE NA ODLUKU VEĆA

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu Kv.br.150/08 od 28.5.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž.br.383/08 od 23.7.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 122/07 od 29.1.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž. 290/08 od 16.10.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 928/06 od 5.10.2007. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 170/08 od 4.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu K.16/07 od 7.2.2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž.I 14323/08 od 16.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Olivera Bojović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • NEGATORNA TUŽBA

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji P.br.272/06 od 14.12.2006. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.322/07 od 16.6.2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.3558/07 od 7.5.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRENOS TAPIJE

  (Rešenje Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji IVR.br. 4/08 od 19.3.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2353/08 od 26.11.2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br. 226/08 od 28.5.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • SMETANJE DRŽAVINE

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 690/08 od 6.11.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2440/08 od 6.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • RED URAČUNAVANJA ISPUNJENJA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.368/07 od 19.6.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.1921/07 od 21.11.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • SUBJEKTIVITET ZANATSKE RADNJE I ZASTARELOST POTRAŽIVANJA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 1886/07 od 2.6.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2490/08 od 14.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ODGOVORNOST VLASNIKA RADNJE

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 422/08 od 22.4.2008. godine, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2319/08 od 8.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.368/07 od 19.6.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.1921/07 od 21.11.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ODGOVORNOST OPŠTINE SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA U POGLEDU OMOGUĆAVANJA ZAPOSLENIMA DA NORMALNO OBAVLJAJU POSLOVE

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.233/08 od 28.5.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.2182/08 od 28.10.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU UJEDOM PSA LUTALICE

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 315/06 od 21.2.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 728/07 od 12.10.2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.677/08 od 23.4.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • OBAVEZE I RIZIK KOD UGOVORA O OSTAVI

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 1248/04 od 7.3.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 1036/07 od 27.7.2007. godine, Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br. 226/08 od 28.5.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • REGRESNI ZAHTEV OSIGURANJA PREMA VLASNIKU NEOSIGURANOG VOZILA

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji P.br. 11/08 od 13.6.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2486/0 od 26.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda Kraljevo


 • AUTORSKO PRAVO

  (Presuda Okružnog suda u Kraljevu P.br. 1/08 od 18.4.2008. godine i Presuda Vrhovnog suda RS Gž.br. 80/08 od 3.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRAVO DETETA NA PREBIVALIŠTE – DOM KAO DEO PRAVA NA IDENTITET

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 997/07 od 16.9.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 3266/08 od 5.12.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda Kraljevo


 • PRAVO DETETA DA ODRŽAVA LIČNE ODNOSE SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 634/08 od 3.9.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 3195/08 od 5.12.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda Kraljevo


 • NASLEDNO PRAVO – ZAVEŠTANJE-TESTAMENT – Ništavost testamenta

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 259/07 od 22.5.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2070/08 od 25.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ZDRAVSTVENO STANJE KAO OSNOV ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA U REŠAVANJU STAMBENE POTREBE

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.165/05 od 23.11.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.728/08 od 26.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGE POSLOVE I OSTVARIVANJE NJEGOVOG PRAVA NA RESTITUCIJU UGOVORENIH USLOVA RADA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br. 444/07 od 21.12.2007. godine, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 554/08 od 29.5.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Slavica Sakos, sudijski pomoćnik u Okružnom sudu Kraljevo


 • RADNO PRAVO - JUBILARNA NAGRADA - Dospeće za isplatu zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.800/07 od 14.02.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.898/08 od 29.08.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • SADRŽINA REŠENJA O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.678/07 od 20.5.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.1758/08 od 11.7.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • VALJANOST OTKAZNOG RAZLOGA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.220/06 od 1.6.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.1998/07 od 25.1.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG ODBIJANJA ZAPOSLENOG DA POTPIŠE NOVI UGOVOR O RADU

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br. 374/07 od 7.11.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2438/07 od 14.3.2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.II 886/08 od 28.10.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST OTKAZA UGOVORA O RADU

  (Presuda Opštinskog suda u Raški P1.br. 772/05 od 21.5.2007. godine, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 1615/08 od 27.6.2008. godine, Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. II 1300/08 od 29.10.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • NEOPRAVDANO IZOSTAJANJE SA POSLA KAO OTKAZNI RAZLOG

  (Presuda Opštinskog suda u Raški P1.br.590/07 od 27.12.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.621/08 od 9.4.2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije RevII.br.938/08 od 18.9.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PREKID PARNIČNOG POSTUPKA USLED SMRTI STRANKE I NASTAVAK POSTUPKA

  (Rešenje Opštinskog suda u Raški P.br. 321/02 od 18.6.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 1947/08 od 17.7.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • NEDOSTAVLJANJE TUŽBE OVLAŠĆENOM ZASTUPNIKU I BITNA POVREDA ZPP-a

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.br. 460/08 od 17.7.2008. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Gž.br. 2299/08 od 14.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • POČETAK TOKA PARNICE

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu P.br.1590/07 od 24.10.2007. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.2351/07 od 4.12.2007. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br.780/08 od 26.3.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEV TUŽENOG

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu IP.br.368/07 od 19.6.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.br.1921/07 od 21.11.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu br. 4/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • RENTA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Kraljevu, broj 4/2008, Intermex, Beograd, Autor: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu)


 • NEKA SPORNA PITANJA IZ IZVRŠNOG POSTUPKA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Kraljevu, broj 4/2008, Intermex, Beograd, Priredio: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu)


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>