Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 79, 2009 god.

 • UPLATA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 2059/07 od 14. decembra 2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp. II 51/08 od 26. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU PO OSNOVU PALOG BORCA ZBOG NENADLEŽNOSTI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 1696/07 od 15. novembra 2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Už. 36/08 od 24. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • ZAKONSKI USLOV ZA KORIŠĆENJE I PRESTANAK PRAVA ZA ISPLATU NEISPLAĆENIH OBROKA PORODIČNE INVALIDNINE I UVEĆANE PORODIČNE INVALIDNINE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 2512/07 od 7. marta 2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Už. 58/08 od 25. juna 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • POSTOJANJE JUGOSLOVENSKOG DRŽAVLJANSTVA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 69/06 od 10. februara 2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Už. 79/07 od 29. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • ZAKON O SARADNJI SRBIJE I CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu - veće za ratne zločine K. V. 3/07 od 10. septembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • POVREDA PRAVA NA UPRAVLJANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 406/09 od 19. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 911/08 od 24. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NAČELO LEGALITETA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu - veće za ratne zločine Kv. V. 23/09 od 24. marta 2009. godine i rešenje istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Ki. V. br. 8/08 od 26. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • POBIJANJE PRESUDE ZBOG ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 533/09 od 20. februara 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 919/08 od 10. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • ZASTARELOST

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 484/09 od 27. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1463/04 od 4. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • UVREDA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 440/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 286/08 od 17. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLETNIKOM

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 599/09 od 19. marta 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 217/07 od 13. februara 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KRIVIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Indiferentan broj činjenja prema istom oštećenom (član 194. stav 1. KZ)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 492/09 od 2. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1876/07 od 2. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NESAVESNO PRUŽANJANJE LEKARSKE POMOĆI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 553/09 od 24. februara 2009. godine i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1156/08 od 26. januara 2009. godine ) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 225/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1913/06 od 27. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • TEŠKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 201/09 od 26. marta 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 618/06 od 8. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • TEŠKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 417/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 909/08 od 22. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • RAZBOJNIČKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 498/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u beogradu K. 756/08 od 10. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PREVARA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 445/09 od 30. marta 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 271/08 od 3. novembra 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRINUDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 412/09 od 24. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1104/06 od 27. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • SPREČAVANJE I OMETANJE DOKAZIVANJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 570/09 od 17. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1116/06 od 7. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 527/09 od 30. marta 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1591/04 od 23. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 257/08 od 6. februara 2008. godine i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 226/07 od 18. septembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ZNAKOVA ZA VREDNOST

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 463/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 927/08 od 29. januara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • IDENTITET OPTUŽBE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 404/09 od 19. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1809/08 od 12. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PUNOMOĆNIK OŠTEĆENOG

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 508/09 od 19. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 800/08 od 19. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 562/09 od 20. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 267/09-Kv. 184/09 od 6. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 544/09 od 20. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 2022/08 od 10. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • VRAĆANJE SPISA PRVOSTEPENOM SUDU PRE SEDNICE VEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA

  (Dopis Okružnog suda u Beogradu Kž. 489/09 od 6. marta 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 783/06 od 17. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PODNESCI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 508/09 od 19. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 800/08 od 19. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • DOKAZ

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 410/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 682/07 od 11. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • DOKAZ

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 420/09 od 31. marta 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1196/07 od 20. novembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • ODLUKA O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 535/09 od 3. marta 2008. godine i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu K. 122/01 od 9. januara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NEDOZVOLJENA ŽALBA NA REŠENJE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 29/08 od 18. januara 2008. godine i rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 237/06 od 7. decembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • BITNE POVREDE ODREDABA ZKP-a

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 563/09 od 26. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1702/02 od 17. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KONVALIDACIJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Lazarevcu P. 918/06 od 17. januara 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beograd Gž. 2101/07 od 25. aprila 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2010/07 od 30. januara 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ODGOVOR NA INFORMACIJU

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu, P. br. 102/07 od 3. marta 2008. godine, Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gž. br. 140/08 do 12. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Sudija mr Dragica Popesku


 • ODGOVOR NA INFORMACIJU

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu P. br. 140/2007 od 7. februara 2008. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije, Gž. br. 100/08 od 20. avgusta 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Sudija mr Dragica Popesku


 • POVREDA PRAVA PRIVATNOSTI PUTEM MASMEDIJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu P. br. 75/06 od 24. oktobra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br. 67/08 od 12. juna 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Sudija mr Dragica Popesku


 • PRIMENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA NA RANIJE NASTALE ODNOSE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 2639/03 od 18. juna 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 14867/05 od 12. jula 2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 65/07 od 4. jula 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ZATEZNA KAMATA NA VALUTU EURO

  (Presuda Opštinskog suda u Lazarevcu P. 624/05 od 16. decembra 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 2506/06 od 21. juna 2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 743/07 od 5. juna 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ZATEZNA KAMATA NA VALUTU EURO

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. 1242/05 od 13. juna 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 16494/06 od 31. januara 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1308/07 od 18. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • NEOSNOVANO OBOGAĆENJE SUVLASNIKA

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. 3231/05 od 15. januara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 15826/07 od 18. marta 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1898/08 od 10. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU PO ZAKLJUČENJU KUMANOVSKOG SPORAZUMA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 10529/05 od 11. aprila 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 11778/06 od 14. novembra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1092/08 od 24. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ŠTETA PROUZROKOVANA NA OBJEKTU ZA VREME NATO BOMBARDOVANJA

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. 3992/04 od 5. februara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 7721/07 od 7. novembra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1043/08 od 28. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • VOJNE PENZIJE I PASIVNA LEGITIMACIJA REPUBLIKE SRBIJE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 3885/06 od 9. februara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 5586/07 od 5. marta 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srvije Rev. 1972/08 od 4. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • REHABILITACIJA I NAKNADA ŠTETE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 4984/04 od 25. novembra 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 3010/06 od 17. maja 2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2055/06 od 3. maja 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • POVERAVANJE MALOLETNOG DETETA

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. 586/06 od 21. septembra 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 3759/08 od 10. aprila 2008. godine, i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2464/08 od 6. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • POVERAVANJE MALOLETNOG DETETA

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. 104/08 od 13. marta 2008. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 8729/08 od 25. jula 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 3258/08 od 10. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • NEDELJIVOST OBAVEZE IZ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČENOG SA BRAČNIM DRUGOVIMA

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. 2865/06 od 26. februara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 7325/07 od 17. jula 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 847/08 od 10. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • PUNOVAŽNOST KASNIJEG UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 5437/03 od 17. maja 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 16723/06 od 29. maja 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 3541/07 od 8. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • TERITORIJALNO VAŽENJE REPUBLIČKOG ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA

  (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 2444/06 od 26. decembra 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 6128/07 od 8. avgusta 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 969/08 od 9. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU STANA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 4661/05 od 1. decembra 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 12629/06 od 4. aprila 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2797/07 od 18. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • PRESTANAK PRAVA JEDNOKRATNOG RASPOLAGANJA STANOM

  (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 2111/06 od 9. februara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 9532/07 od 14. novembra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1552/08 od 20. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • IZVRŠENJE UGOVORNE OBAVEZE ZAPOSLENOG KAO USLOV ZA IZVRŠENJE OBAVEZE POSLODAVCA KAO DRUGE UGOVORNE STRANE

  (Presuda Prvog opštinskog suda P. br. 2437/05 od 15. 12. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 4007/06 od 19. marta 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev . 982/06 od 25. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PRAVA ZAPOSLENOG KAO RASELJENOG LICA SA PODRUČJA KOSOVA I METOHIJE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 3455/2006 od 7. juna 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 3521/06 od 8. februara 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2141/07 od 4. februara 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PASIVNA LEGITIMACIJA U SPORU PO TUŽBI ZAPOSLENOG KOJI JE U RADNOM ODNOSU U ŠKOLI

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 488/06 od 20. novembra 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž 1. br. 1484/07 od 26. jina 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. I I . 1705/08 od 11. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA ZARADE, DOSPELOST ZARADE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1485/03 od 12. maja 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 4210/06 od 2. marta 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev I I 945/08 Sgzz. 689/08 od 5. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PASIVNA LEGITIMACIJA I ISPLATA ZARADE

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2316/06 od 7. decembra 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu GŽ. 1. br. 3084/07 od 21. juna 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. I I . 3253/07 od 1. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PLATE PROFESIONALNIH VOJNIKA I GRAĐANSKO PRAVNA ODGOVORNOST DRŽAVE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 1757/04 od 16 . februara 2007. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Rev. 1746/08 od 23. januara 2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. I I . 1746/08 od 29. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • NEOPRAVDAN IZOSTANAK SA POSLA I SUBJEKTIVNI ODNOS ZAPOSLENOG

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 210/94 od 4. aprila 2006 godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 3036/06 od 20. februara 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev 1556/08 od 12. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • SADRŽAJ UPOZORENJA

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 265/04 od 8. decembra 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 3438/06 od 24. aprila 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev I I 1719/08 iz februara 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • POVREDA RADNE OBAVEZE

  (Delimična presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 279/95 od 29. juna 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž 1. br. 3090/06 od 30. novembra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. I I. 608/08 od 21. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • MATERIJALNA ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZAPOSLENOM ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RANOG ODNOSA I DOPRINOS SOPSTVENOJ ŠTETI

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 10047/2006 od 15. maja 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1 br. 3360/07 od 12. oktobra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. I I. 782/08 od 15. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PONIŠTAJ REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG ZASTARELOSTI VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA, PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE U VIDU IZOSTALE ZARADE I OSTALIH PRIMANJA I NJEGOVA ODGOVORNOST ZA POVREDU RADNE OBAVEZE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2024/03 od 28. juna 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 3877/06 od 31. januara 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 619/08 od 4. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PROBNI RAD, RAZLOG ZA OTKAZ I UPOZORENJE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 175/07 od 4. decembra 2007. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1, br. 1899/08 od 2. jula 2008 godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev I I 1734/08 od 11. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • DOSTAVA REŠENJA O OTKAZU, PRESTANAK RADNOG ODNOSA I ZAHTEV ZA UTVRĐENJE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 1. br. 1001/03 od 21. juna 2005. godine presuda Okružnog suda u Beogradu Gž 1. br. 4082/06 od 12. marta 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev I I. 1064/08) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PROVERA PSIHIČKE, FIZIČKE I ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA RAD SA DECOM, PRAVO DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODBIJANJE VASPITAČA DA SE PODVRGNE LEKARSKOM PREGLEDU I PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO POSEBNOM ZAKONSKOM OSNOVU

  (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. 1. br. 499/04 od 7. septembra 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 5117/06 od 23. aprila 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev I I. 1659/08 od 4. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • VRAĆANJE ZAPOSLENOG NA RAD I PRAVNE POSLEDICE POKRETANJA POSTUPKA LIKVIDACIJE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 1 br. 900/05 od 5. aprila 2007 godine presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 171 /08 od 25. januara 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev I I-794/2008 od 11. septembra 2008) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA POSLOVA POMOĆNIKA NAČELNIKA ODELJENJA ZA KOMUNALNO-STAMBENE I GRAĐEVINSKE POSLOVE OPŠTINE I SUDSKA NADLEŽNOST

  (Rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu P. br. 5/07 od 14. septembra 2007. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž 1. br. 6469/07 od 14. septembra 2007 godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev I I 920/08 od 27. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • STVARNA NADLEŽNOST OPŠTINSKOG SUDA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije R. 20/06 od 26. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • TUŽBA ZA UTVRĐENJE ČIJI JE CILJ UTVRĐIVANJE ZAKONITOSTI ODNOSNO NEZAKONITOSTI OSPORENIH AKATA I IZOSTANAK PRAVNIH POSLEDICA NA PRAVNI ODNOS MEĐU PARNIČNIM STRANKAMA

  (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 1864/03, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 1506/06 od 13. decembra 2007. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. II. 1397/08) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • PREOBRAŽAJNA TUŽBA I PRAVNI INTERES

  (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 907/02 od 23. maja 2007. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1 br. 6195/07 od 17. aprila 2008. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev II 1619/08 od 12. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Borivoje Živković


 • UPUT NA PARNICU I PRAVNI INTERES TUŽIOCA

  (Rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. 99/06 od 25. aprila 2006. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 8901/06 od 10. oktobra 2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 660/07 od 11. oktobra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ZAJEDNIČKE PROSTORIJE I PRAVNI INTERES STAMBENE ZGRADE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 8069/04 od 24. oktobra 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 4264/06 od 16. juna 2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 184/07 od 15. marta 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • NEPOTPISANA ŽALBA KOJU JE IZJAVIO ADVOKAT

  (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 2491/06 od 19. aprila 2007. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 11759/07 od 12. mart 2008. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 2278/08 od 4. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • NEPOSREDNA PRIMENA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA PRED DOMAĆIM SUDOM - SLUČAJ EGNER

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 79/2009, Intermex, Beograd, Autor: Dr Miodrag Majić, predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu)


 • PRAVNA REGULATIVA RADNIH ODNOSA ZAPOSLENIH U DRŽAVNOJ UPRAVI, LOKALNOJ SAMOUPRAVI, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 79/2009, Intermex, Beograd, Autor: Biserka Živanović, sudija Okružnog suda u Beogradu)


 • OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 79/2009, Intermex, Beograd, Autor: Mr Dragica Popesku, sudija Okružnog suda u Beogradu)


 • PROBLEMI U IZVRŠENJU VASPITNIH MERA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 79/2009, Intermex, Beograd, Autori: Ljubica Knežević-Tomašev, Sudija za maloletnike i Ljubinka Marković, Savetnik za pitanja maloletničke delinkvencije)


 • ALTERNATIVNE MERE PREMA MALOLETNIM POČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 79/2009, Intermex, Beograd, Autor: Olivera Pajić, sudija za maloletnike)


 • KRIVIČNO DELO ZLOČINAČKOG UDRUŽIVANJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE MAKEDONIJE

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 79/2009, Intermex, Beograd, Autor: Dobrin Kalamatiev, diplomirani pravnik)


 • UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE KULTURNOG DOBRA KAO KVALIFIKOVANI OBLIK KRIVIČNOG DELA UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 79/2009, Intermex, Beograd, Autor: Miroslav Matić, sekretar Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada)


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>