Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 75, 2007 god.

 • UTVRĐIVANJE POSEBNOG STAŽA OSIGURANJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br.576/05 od 19.5.2005. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp.I 164/05 od 29.11.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


 • PRIMENA ODREDABA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.463/04 od 30.9.2004. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp.I 222/05 od 17.8.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


 • NADLEŽNOST ZA KORIŠĆENJE STANA PO ČLANU 5 ZAKONA O STANOVANJU

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.424/06 od 26.6.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp. I 233/06 od 13.12.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


 • ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.90/03 od 12.11.2004. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.9750/05 od 31.5.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2151/06 od 2.11.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU, PRAVA NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA I PRAVA NA DELOTVORAN PRAVNI LEK

  Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: dr Goran P. Ilić


 • NAKNADA ŠTETE ZBOG NEIZVRŠENJA OBAVEZE OPŠTINE IZ ČLANA 42 ZAKONA O STANOVANJU

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.9031/04 od 17.5.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.12872/05 od 16.3.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2036/06 od 25.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • IZGUBLJENA ZARADA I RENTA

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.7514/03 od 17.6.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.5223/06 od 12.4.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1582/06 od 7.12.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • VOJNO TEHNIČKI SPORAZUM I ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU NA KOSOVU

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.9093/04 od 29.9.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.271/06 od 16.6.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2779/06 od 18.12.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • NAKNADE ŠTETE ZBOG AMORTIZACIJE ODUZETOG VOZILA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.8657/04 od 5.12.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.8387/06 od 3.10.2006. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.237/07 od 31.1.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • EKSPROPRIJACIJA I VRAĆANJE NOVČANE NAKNADE

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.2809/01 od 20.9.2002. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.1482/04 od 25.3.2005. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.2600/05 od 14.11.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • ROKOVI ZASTARELOSTI NAKNADE ŠTETE I POVREDA MEĐUNARODNIH KONVENCIJA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.7165/03 od 2.3.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.14570/05 od 9.5.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2153/06 od 19.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • ZASTARELOST NAKNADE ŠTETE

  (Presuda prvog opštinskog suda u Beogradu P.7031/04 od 14.10.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.15943/05 od 1.2.2006. godine, Presuda vrhovnog suda Srbije Rev.1453/06 od 21.12.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P.712/04 od 15.6.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.787/06 od 18.4.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.1864/06 od 14.9.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • OBAVEZA IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.9267/05 od 8.2.2006. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.4680/06 od 30.5.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2575/06 od 23.11.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • ZASTARELOST PRAVA DA SE ZAHTEVA ZAOSTAVŠTINA

  (Presuda Trećeg Opštinskog suda u Beogradu P.3083/01 od 9.9.2003. godine i Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.6271/04 od 21.12.2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • ROK ZA TUŽBU ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA

  (Rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu P.822/00 od 24.1.2001, Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.1336/01 od 19.6.2001 i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.2243/02 od 11.9.2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • ROK ZA TUŽBU ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA

  (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.5195/07 od 6.11.2001. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.4677/02 od 10.9.2002. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.801/03 od 19.6.2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • PRAVO SVOJINE ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA NA OTKUPLJENOM STANU

  (Presuda Petog Opštinskog suda u Beogradu P.398/05 od 4.4.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.14/06 od 30.5.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.323/07 od 1.3.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU STANA

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.1377/03 od 22.12.2003. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.5449/04 od 20.7.2005. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.853/06 od 1.2.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA BRISOVNU TUŽBU

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.3656/03 od 9.12.2004. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.4338/05 od 14.10.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.331/06 od 8.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • NEOPRAVDANI IZOSTANAK SA ROČIŠTA

  (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P.6886/05 od 20.10.2005. godine, Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.4689/06 od 28.7.2006. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.2915/06 od 17.1.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • DEPONOVANO PUNOMOĆJE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.3790/07 od 21.3.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • DOZVOLJENOST REVIZIJE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 35/07 od 7.2.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • AUTORSKO PRAVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. 125/05 od 14.11.2006. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu P.br. 1519/00 od 12.05.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


 • AUTORSKO PRAVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. 103/06 od 15.03.2007. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu P.br. 47/02-04 od 16.03.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


 • AUTORSKO PRAVO

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.188/06 od 28.12.2006. godine; rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. I br. 3470/03 od 22.12.2004. godine; rešenje Vrhovnog suda Srbije Gž. br. 38/02 od 22.10.2002. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu P.br. 2848/90-96 od 26.03.2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


 • ŽIGOVNO PRAVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br.162/06 od 21.12.2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu P. br.122/05 od 07.04.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


 • PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.br.138/06 od 26.10.2006. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu III R1.br. 311/2002 od 10.06.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


 • STALNOST SUDIJSKE FUNKCIJE I OBAVEZA NAKNADE ŠTETE ZBOG NJENOG NEVRŠENJA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1960/04 od 1. 6. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž1. 3507/05 od 1. 6. 2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 51/06 od 17. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • NEDOPUSTIVE PRETNJE I VALIDNOST IZJAVE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 30/04 od 28. 2. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1495/05 od 14. 2. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 606/06 od 27. 9. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • FORMA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA I OKOLNOST ŠTO SE ZAPOSLENI NIJE JAVIO NA RAD

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 565/04 od 9. 5. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 3934/05 od 14. 12. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 638/06 od 18. 10. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • IZOSTANAK UREDNO POZVANOG TUŽIOCA SA ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU, PRISUSTVO PUNOMOĆNIKA TUŽENOG NA TOM ROČIŠTU I USLOVI DA SE TUŽBA SMATRA POVUČENOM

  (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 2045/04 od 16. 6. 2005. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 3156/05 od 13. 10. 2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 372/06 od 8. 2. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • PRAVILA O NAČINU DOSTAVLJANJA REŠENJA KOJIM JE ODLUČENO O PRAVIMA ZAPOSLENOG

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2440/02 od 29. 1. 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1982/04 od 24. 12. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1735/06 od 31. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • ODBIJANJE ZAPOSLENIH DA ZAKLJUČE UGOVOR O RADU SA NOVIM POSLODAVCEM I POČNU DA RADE U NOVOJ RADNOJ SREDINI RAZLOG ZA OTKAZ KAO O VIŠKU ZAPOSLENIH I PITANJE OBEZBEĐENJA DRUGIH PRAVA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 1077/03 od 8. 6. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1959/06 od 18. 5. 2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1457/06 17. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • NEPOSEDOVANJE FINANSIJSKOG ZADUŽENJA, POSTUPANJE PROTIVNO PRAVILIMA SLUŽBE I IZVINJAVAJUĆE OKOLNOSTI

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. 279/04 od 10. 1. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2312/05 od 21. 7. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1777/05 od 7. 12. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • STVARNA NADLEŽNOST PO TUŽBI RADI PONIŠTAJA REŠENJA DRUGOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

  (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 1171/2006 od 29. 11. 2006. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 5789/06 od 12. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA SE PODVRGNE ALKO KONTROLI, OTKAZNI RAZLOG I STANJE ALKOHOLISANOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Obrenovcu P1. br. 39/05 od 26. 12. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 712/06 od 27. 10. 2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 18/07 od 21. 2. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • ZASTARELOST VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA, PRAVO NA NAKNADU ŠTETE I ISTINITOST ČINJENICA KOJE SU ČINILE ČINJENIČNU BAZU RAZLOGA ZBOG KOGA JE VOĐEN NAVEDENI DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV ZAPOSLENOG

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 8966/05 od 19. 4. 2006. godine, presuda Okruužnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2613/06 od 21. 6. 2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 1556/06 od 15. 11. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • USMENI NALOG ZA PRODUŽENI RAD, CILJ NJEGOVOG UVOĐENJA HITNA INTERVENCIJA I RAZLOG ZA OTKAZ

  (Presuda Opštinskog suda u Mladenovcu P1. br. 448/04 od 10. 9. 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 3432/05 od 27. 10. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 574/06 od 1. 11. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


 • ODMERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2184/06 od 8. novembra 2006. i presuda Okružnog suda u Kraljevu Kv. 195/06 od 20. septembra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • TEŠKO UBISTVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 885/06 od 17. oktobra 2006 i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 328/05 od 14. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • UBISTVO NA MAH

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 188/06 od 14. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Pazaru K. 52/03 od 30. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2153/06 od 01. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 131/06 od 19. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.2220/06 od 6. septembra 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K.431/06 od 5. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZNUDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.2186/06 od 6. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevu K.432/05 od 15. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRIKRIVANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2120/06 od 31. avgusta 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 575/06 od 07. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • FALSIFIKOVANJA NOVCA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije - Posebnog odeljenja Kž. Ok. 6/06 od 27. oktobra 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu - Posebnog odeljenja Kp. 8/05 od 31. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRANJE NOVCA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 111/06 od 26. oktobra 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 476/04 od 27. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2685/06 od 25. oktobra 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1387/04 od 2. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 603/06 od 10. marta 2006. i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1093/03 od 30. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1600/06 od 26. oktobra 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 68/04 od 9. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • LAŽNO PRIJAVLJIVANJE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž-476/06 od 10. marta 2006. i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu Kv.1207/05 - Ki.903/05 od 23. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • NASILNIČKO PONAŠANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1998/06 od 25. jula 2006. i presuda Opštinskog suda u Obrenovcu K. 348/04 od 28. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, posebnog odeljenja za organizovan kriminal Kž I OK.3/06 od 8. septembra 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu, posebnog odeljenja za Kp. 9/03 od 10. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRONEVERA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1413/05 od 6. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Kruševcu K. 16/04 od 13. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • ZAKON O ENERGETICI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2679/06 od 3. novembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 167/06 od 3. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2325/06 od 12. septembra 2006. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1730/05 od 07. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2450/06 od 2. oktobra 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1434/05 od 20. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • DOKAZ

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 772/06 od 27. marta 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 333/05 od 06. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • STVARNA NADLEŽNOST

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kr. 196/06 od 20. marta 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 351/06 od 1. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZUZEĆE SUDIJE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 537/06 od 1. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Jagodini K. 201/05 od 1. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZUZEĆE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1392/06 od 19. septembra 2006. i presuda Okružnog suda u Čačku K. 93/05 od 12. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • VEŠTAČENJE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.2291/06 od 8. septembra 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K.263/06 od 17. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • MERA ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.882/06 od 29. marta 2006. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K.410/06 od 20. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2394/06 od 13. septembra 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 2254/06 od 01. septembra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kv. 1330/06 od 23. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • NEDOZVOLJENI DOKAZI

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2048/05 od 29. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Pančevu K. 62/01 od 8. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kp.18/04 od 12. decembra 2005. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Kvp.107/06 od 23. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • SNIMANJE TELEFONSKIH RAZGOVORA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 690/06 od 11. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1208/05 od 29. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • ŽALBA NA PRESUDU

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2350/06 od 11. septembra 2006. i rešenje Opštinskog suda u Obrenovcu Kv.127/06 od 20. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • VRAĆANJA SPISA PRVOSTEPENOM SUDU PRE ODRŽAVANJA SEDNICE VEĆA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

  (Dopis Okružnog suda u Beogradu Kž.2091/06 od 14. septembra 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K.1958/05 od 5. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRETRES PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1191/06 od 20. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 303/05 od 2. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • ODLUKA DRUGOSTEPENOG SUDA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.3281/06 od 30. novembra 2006. i rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.1553/06 od 20. novembra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz.16/05 od 29. juna 2005. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K.1380/04 od 14. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.921/06 od 31. marta 2006. i rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.328/06 od 15. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • PRESTANAK MERE BEZBEDNOSTI, LEČENJE I ČUVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2087/06 od 31. jula 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1620/05 od 04. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZVRŠENJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE INOSTRANOG SUDA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 7/06 od 15. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZVRŠENJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE DOMAĆEG SUDA U INOSTRANSTVU

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 19/06 od 12. oktobra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZDAVANJE OSUĐENIH LICA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 6/06 od 11. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • IZDAVANJE OKRIVLJENOG

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 10/06 od 9. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • RASPISIVANJE POTERNICE

  (Naredba Okružnog suda u Beogradu Kv. 1310/06 od 22. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


 • ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.90/03 od 12.11.2004. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.9750/05 od 31.5.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2151/06 od 2.11.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


 • NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA (član 199. stav 2. KZ) I DELO MALOG ZNAČAJA (član 18. KZ)

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Doc. dr Nataša Delić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)


 • INTERPRETACIJA DNK DOKAZA - Neki epistemološki problemi

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Doc. dr Oliver Stojković, DNK laboratorija, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu)


 • BEZUSPEŠNO DOSTAVLJANJE

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Borivoje Živković)


 • EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA PODSETNIK OSNOVNIH POJMOVA I PRINCIPA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Olivera Pajić, sudija Okružnog suda u Beogradu)


 • METODOLOŠKI PRISTUP RACIONALIZACIJI PROCESA RADA I TOKOVA DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA PO KRIVIČNIM DELIMA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autori: Jane Parđovski, sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu, dr Stojan Stojanović, veštak za saobraćaj i Zoran Ganić, sudija Okružnog suda u Beogradu)


 • UTICAJ MEĐUNARODNOG ZAKONODAVSTVA NA UVOĐENJE KRIVIČNO-PRAVNE ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE U NACIONALNO ZAKONODAVSTVO

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Katarina Obradović-Baklaja, sudija Drugog Opštinskog suda u Beogradu)


 • KRIVIČNO PRAVO - POJEDINI KRIVIČNO-PRAVNI ASPEKTI NASILJA U PORODICI

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Anja Popović-Petrović, viši stručni sradnik Drugog opštinskog suda u Beogradu)


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>