Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 1, 2015 god.

 • OSNOV OSLOBAĐANJA

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 8K. br. 458/10 od 01.12.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. br. 1482/12 od 14.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 890/11 od 26.01.2012. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. br. 1298/12 od 28.05.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 8K. br. 266/11 od 23.12.2011. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. br. 2090/12 od 04.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA - PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET ŠKODLJIVIH PROIZVODA

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 2K.br. 336/11 od 03.02.2012. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1.br. 1825/12 od 25.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • RADNJA IZVRŠENJA KOD KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 15K.br.4440/10 od 10.11.2010.godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.1059/11 od 27.02.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 2K.br. 336/11 od 03.02.2012. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1.br. 1825/12 od 25.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • KRIVIČNO DELO RAČUNARSKA SABOTAŽA IZ ČL. 299. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.3881/10 od 07.03.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.2607/11 od 31.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • GRAĐEVINSKA DIZALICA KAO OPŠTEOPASNO SREDSTVO

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 2K.br.4234/2010 i Presuda Apelacionog suda u Nišu 6Kž.1.br.3491/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Zoran Đurđević, sudijski saradnik


 • OSLOBOĐENJE OD KAZNE

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.874/10 17.03.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 1Kž.1.br.3391/11 od 27.09.2012.god.) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredile: Vera Milošević, sudija i Ivana Lazović, Viši sudijski pomoćnik


 • OSLOBAĐANJE OD KAZNE

  (Presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br.2506/10 od 05.04.2011. godine, presuda Višeg suda u Nišu 3K.br.124/10 od 23.04.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • MERA BEZBEDNOSTI

  (Rešenje Apelacionog suda 5Kž.1.br.667/12 od 18.09.2012. godine, presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.3863/10 od 24.03.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • KRIVIČNO DELO UBISTVO

  (Presuda Višeg suda u Nišu 1K.br.17/10 od 17.03.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br.4099/10 od 20.09.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • UČESTVOVANJE U TUČI

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu 5Kžm.1.br.43/12 od 14.08.2012. godine, rešenje Višeg suda u Leskovcu Km.br. 15/12 od 21.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • SUBJEKTIVNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA KLEVETA

  (Presuda Osnovnog suda u Pirotu 1K.br. 1081/10 od 22.12.2011. godine, i presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1.br. 1470/12 05.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA IZ ČL. 195. ST. 1. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 5K.br.1637/10 od 16.03.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.1396/11 od 26.03.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.384/11 od 06.09.2011.godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.1172/12 od 29.03.2012.godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

  (Presuda Višeg suda u Prokuplju K.br.56/10 i Presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br.66/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Dragana Živadinović


 • OPOJNA DROGA – MARIHUANA

  (Rešenje Apelacionog suda 5Kž.1.br.667/12 od 18.09.2012. godine, presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.3863/10 od 24.03.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • OPOJNA DROGA MARIHUANA KAO PREDMET IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Višeg suda u Nišu 4K.br. 398/10 od 13.01.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1. 1569/11 od 20.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • PUSTOŠENJE ŠUMA

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 5K.br.1161/10 i Rešenje Apelacionog suda u Nišu 10Kž.1.br.3037/12) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Zoran Đurđević, sudijski saradnik


 • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO TEŠKA KRAĐA U POKUŠAJU

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 3K.br.343/10 i Presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br. 2169/10) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Dragana Živadinović


 • RAZBOJNIŠTVO

  (Presuda Apelacionog suda u Nišu 2Kž.1 4280/11 od 04.09.2012.g. i presuda Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici K.br.3/00 od 15.03.2001.g.) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Ljiljana Miljković


 • KRIVIČNO DELO IZNUDA IZ ČL. 214. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 1K.br.1167/11 od 19.09.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.3208/11 od 07.11.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • KRIVIČNO DELO POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 6K.br.102/2010 od 21.01.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 13Kž1.br.1297/11 od 23.07.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Vladimir Stanojević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Nišu


 • KRIVIČNO DELO NAVOĐENJE NA OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA IZ ČL. 358. ST. 1. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.2364/10 od 16.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 2Kž.1.br.199/11 od 01.12.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br. 2783/10 od 05.08.2010. godine, presuda Opštinskog suda u Nišu K.br.2205/09 od 27.10.2009. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • KRIVIČNO DELO NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU IZ ČL. 229A ST. 1 KRIVIČNOG ZAKONIKA

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 11K.br.5471/10 od 06.07.2011. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 5Kž1.br.354/12 od 13.09.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Milica Aleksić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu


 • PROVERA ODBRANE OKRIVLJENOG

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž. 1. br. 2713/10 od 29.03.2011. godine, presuda Osnovnog suda u Leskovcu 1K. br. 1276/10 od 20.05.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • PRIVATNI TUŽILAC KAO SVEDOK

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 1188/10 i Presuda Apelacionog suda u Nišu 2Kž. 1. br. 374/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Zoran Đurđević, sudijski saradnik


 • ODLAGANJE KRIVIČNOG GONJENJA

  (Rešenje Osnovnog suda u Pirotu 2Kv. br. 116/12 od 16. maja 2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 2. br. 789/12 od 13.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • ZAHTEV OŠTEĆENOG ZA POKRETANJE POSTUPKA PREMA MALOLETNOM LICU

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Krm. 1. br. 1/12 od 24.05.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Bratislav Krstić i sudijski pomoćnik Marija Dimitrijević


 • TRAJNO KRIVIČNO DELO I ZASTARELOST

  (Rešenje Osnovnog suda u Nišu 15K. br. 2533/11 od 14.10.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 2. br. 145/12 od 10.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • PRIMENA

  Presuda Apelacionog suda u Nišu 2Kž. 1 2418/11 od 03.04.2012. g. i presuda Osnovnog suda u Nišu 7K. br. 4837/10 od 30.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Ljiljana Miljković


Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – EKSPROPRIJACIJA – Naknada za zasade (član 45. stav 1. ili 2. Zakona o eksproprijaciji)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1649/17 (2014) od 03.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Lice lišeno poslovne sposobnosti (kao lice koje je podnelo tužbu pre nego što je lišeno poslovne sposobnosti) i troškovi izvršnog postupka (član 33. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž-I 299/18 (2017) od 21.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Nastavak izvršnog postupka nakon njegovog zaključenja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž I 52/19 (2018) od 12.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Autor sentence : Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Naslednička izjava – Neopozivost date izjave

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 750/18 (2017) od 12.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Raspravljanje zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1394/17(2015) od 20.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Zakonski naslednik (koji je nadživeo ostavioca, ali je preminuo pre donošenja rešenja kojim se raspravlja zaostavština) – Utvrđenje za naslednika i oglašavanje za naslednika

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 55/19 (2017) od 23.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


Prikaži sve >>