Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PORODIČNO PRAVO - Uzrast deteta (kao jedan od faktora koji opredeljuju način viđanja i održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kome dete nije povereno)Uzrast deteta je jedan od faktora koji opredeljuju način viđanja i održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kome dete nije povereno.


Iz obrazloženja:


"Na podlozi utvrđenih činjenica i osnovom odredbi članova 154. st. 1., 160., 162. i 164. Porodičnog zakona i čl. 3. st. 1. i 2. i čl. 6. st. 1. Konvencije o pravima deteta, prvostepeni sud nalazi da je usled promenjenih okolnosti koje su nastupile u periodu između dva presuđenja, opravdano usvojiti zahtev tužilje za promenu visine tuženikovog dela obaveze izdržavanja mlt.S.B. sa prethodnih 5.000,00 dinara na sadašnjih 7.000,00 dinara, za koje smatra da odgovaraju potrebama mltač. primaoca izdržavanja i mogućnostima tuženog kao dužnika izdržavanja, dok je preko dosuđenog do traženog iznosa od ukupno 12.000,00 dinara, tužbeni zahtev odbijen. Jednako osnovanim sud nalazi i zahtev za izmenu dosadašnjeg modela održavanja ličnih odnosa mlt.deteta sa tuženim, te ih uređuje određujući model dnevnog viđanja zaključno sa 05.06.2016. godine (nedeljom od 10,00 do 18,00 časova i sredom, u zavisnosti od smene tuženog), a nakon navedenog datuma, pored dnevnog viđanja sredom po 3 časa, uvodi i potpuni model viđanja deteta sa ocem koji podrazumeva noćenje u domaćinstvu oca tokom svakog drugog vikenda (od subote od 10,00 časova do nedelje do 18,00 časova), uređujući istovremeno način viđanja deteta sa ocem tokom školskih raspusta, verskih i državnih praznika, rođendana i slava.

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU – 10/2020 – Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd


BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA - broj 7/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 7/2020 - Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 1/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovog kasacionog suda, broj 1/2020, Intermex, Beograd)


DISKRIMINACIJA – Obaveza imunizacije

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 2021/19 od 30. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


DISKRIMINACIJA – Pravo na upotrebu maternjeg jezika na prijemnom ispitu

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 207/18 od 22. marta 2018. godine, potvrđene presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 3807/2018 od 12.07.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Julijana Budinčević, sudija


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – IZVRŠENJE – UPRAVNI POSTUPAK – Prinudno izvršenje odluke o vraćanju poljoprivrednog zemljišta – Sprovođenje izvršenja po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku – Čl. 266. stav 1. i 267. stav 1. ZUP

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 1848/2019 od 05.06.2019. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 03.07.2020. godine) - Iz Biltena Vrhovog kasacionog suda, broj 1/2020, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>