Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


ODGOVORI - GRAĐANSKOG ODELJENJA Apelacionog suda u Beogradu PORODIČNO PRAVO – SPOR O OČINSTVU – ODLUKA SUDA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA


- Pi­ta­nje:


Sud je du­žan da pre­su­dom u spo­ru o očin­stvu od­lu­či o vr­še­nju ro­di­telj­skog pra­va shod­no čl. 260. Po­ro­dič­nog za­ko­na. Da li je sud du­žan da do­ne­se od­lu­ku o iz­dr­ža­va­nju