Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije od 19. septembra 2006. do 7. juna 2017. godine

PREGLED PRESUDA
EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Protiv Srbije


Objavljenih u "Službenom glasniku Republike Srbije",

od 19. septembra 2006. do 7. juna 2017. godineKRIVIČNA MATERIJA


1.

19.09.2006.

Matijašević protiv Srbije

(P. br. 23037/04)

("Službeni glasnik RS", br. 80/2006, od 26.09.2006.)

2

6.11.2007.

Lepojić protiv Srbije

(P. br. 13909/05)

("Službeni glasnik RS", br. 111/2007 od 04.12.2007.)

3

20.11.2007.

Filipović protiv Srbije

(P. br. 27935/05)

("Službeni glasnik RS", br. 114/2007 od 08.12.2007.)

4

23.09.2008.

Vrenčev protiv Srbije

(P. br. 2361/05)

("Službeni glasnik RS", br. 93/2008 od 14.10.2008)

5

28.04.2009.

Milošević protiv Srbije

(P. br. 31320/05)

("Službeni glasnik RS", br. 35/2009 od 12.05.2009)

6

23.06.2009.

Bodrožić protiv Srbije

(P. br. 32550/05)

("Službeni glasnik RS", br. 53/2009 od 23.07.2009)

7

19.05.2009.

Stojanović protiv Srbije

(P. br. 34425/04)

("Službeni glasnik RS", br. 54/2009 od 21.07.2009)

8

23.06.2009.

Bodrožić i Vujin protiv Srbije

(P. br. 38435/05)

("Službeni glasnik RS", br. 55/2009 od 17.07.2009)

9

23.02.2010.

Đermanović protiv Srbije

(P. br. 48497/06)

("Službeni glasnik RS", br. 13/2010 od 12.03.2010)

10

5.10.2010.

Jovančić protiv Srbije

(P. br. 38968/04)

("Službeni glasnik RS", br. 83/2010 od 09.11.2010)

11

14.12.2010.

Milanović protiv Srbije

(P. br. 44614/07)

("Službeni glasnik RS", br. 1/2011 od 14.01.2011)

12

18.01.2011.

Ristić protiv Srbije

(P. br. 32181/08)

("Službeni glasnik RS", br. 5/2011 od 01.02.2011)

13

18.01.2011.

Milošević protiv Srbije

(P. br. 32484/03)

("Službeni glasnik RS", br. 5/2011 od 01.02.2011)

14

7.06.2011.

Juhas Đurić protiv Srbije

(P. br. 48155/06)

("Službeni glasnik RS", br. 47/2011 od 29.06.2011)

15

31.05.2011.

Šabanović protiv Crne Gore i Srbije

(P. br. 5995/06)

("Službeni glasnik RS", br. 51/2011 od 13.07.2011)

16

18.10.2011.

Stanimirović protiv Srbije

(P. br. 26088/06)

("Službeni glasnik RS", br. 81/2011 od 01.11.2011)

17

20.12.2011.

Đokić protiv Srbije

(P. br. 1005/08)

("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 od 27.12.2011)

18

10.04.2012.

Juhas Đurić protiv Srbije

(P. br. 48155/06)

("Službeni glasnik RS", br. 34/2012 od 18.04.2012)

19

22.05.2012.

Mladenović protiv Srbije

(P. br. 1099/08)

("Službeni glasnik RS", br. 58/2012 od 13.06.2012)

20

19.06.2012.

Hajnal protiv Srbije

(P. br. 36937/06)

("Službeni glasnik RS", br. 65/2012 od 06.07.2012)

21

22.01.2013.

Mitić protiv Srbije

(P. br. 31963/08)

("Službeni glasnik RS", br. 12/2013 od 05.02.2013)

22

5.02.2013.

Otašević protiv Srbije

(P. br. 32198/07)

("Službeni glasnik RS", br. 15/2013 od 14.02.2013)

23

26.03.2013.

Zorica Jovanović protiv SRBIJE

(P. br. 21794/08)

("Službeni glasniku RS", br. 33/2013 od 10.04.2013)

24

26.03.2013.

Luković protiv Srbije

(P. br. 43808/07)

("Službeni glasnik RS", br. 34/2013 od 12.04.2013)

25

07.01.2014.

Lakatoš i drugi protiv Srbije

(P. br. 3363/08)

("Službeni glasnik RS", br. 68/2014 od 03.07.2014.)

26

11.02.2014.

Tešić protiv Srbije

(P. br. 4678/07 i 5059/12)

("Službeni glasnik RS", br. 95/2014 od 05.09.2014. godine)

27

29.04.2014.

Đekić i drugi protiv Srbije

(P. br. 32277/07)

("Službeni glasnik RS", br. 109/2014 od 11.10.2014. godine)

28

03.06.2014.

Habimi i drugi protiv Srbije

(P. br. 19072/08)

("Službeni glasnik RS", br. 110/2014 od 14.10.2014. godine)

29

01.07.2014.

Isaković Vidović protiv Srbije

(P. br. 41694/07)

("Službeni glasnik RS", br. 129/2014 od 27.11.2014. godine)

30

15.07.2015.

Petrović protiv Srbije

(P. br. 40485/08)

("Službeni glasnik RS", br. 2/2015 od 9.01.2015. godine)

31

21.07.2015.

Grujović protiv Srbije

(P. br. 25381/12)

("Službeni glasnik RS", br. 91/2015 od 05.11.2015. godine)

32

01.03.2016.

Milenković protiv Srbije

(P. br. 50124/13)

("Službeni glasnik RS", br. 61/2016 od 07.07.2016. godine)

33

28.06.2016.

Dimović protiv Srbije

(P. br. 24463/11)

("Službeni glasnik RS", br. 1/2017 od 06.01.2017. godine)

34

11.10.2016.

Šmigić protiv Srbije

(P. br. 41501/08)

("Službeni glasnik RS", br. 1/2017 od 06.01.2017. godine)

35

08.11.2016.

Prohaska Prodanić i drugi protiv Srbije

(P. br. 63003/10, 20441/11, 3931/14)

("Službeni glasnik RS", br. 1/2017 od 06.01.2017. godine)

36

15.11.2016.

Matić protiv Srbije

(P. br. 41722/14)

("Službeni glasnik RS", br. 1/2017 od 06.01.2017. godine)

37

21.03.2017.

Mitrović protiv Srbije

(P. br. 52142/12)

("Službeni glasnik RS", br. 43/2017 od 05.05.2017. godine)

38

11.04.2017.

Borović i drugi protiv Srbije

(P. br. 58559/12 i još tri druge predstavke)

("Službeni glasnik RS", br. 44/2017 od 09.05.2017. godine)

39

28.03.2017.

Jovanović protiv Srbije

(P. br. 29763/07)

("Službeni glasnik RS", br. 49/2017 od 22.05.2017. godine)

40

04.04.2017.

Milisavljević protiv Srbije

(P. br. 50123/06)

("Službeni glasnik RS", br. 56/2017 od 07.06.2017. godine)
GRAĐANSKA MATERIJA


IMOVINSKI

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA NOVI SAD, broj 11/2024 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd


DISKRIMINACIJA – Primena Zakona o zabrani diskriminacije kod upisa studenata na visokoškolsku ustanovu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.255/21 od 24.2.2021. godine, revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev.297/21 od 12.8.2021. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nina Antić, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Actiones liberae in causa (Skrivljena neuračunljivost iz člana 24. Krivičnog zakonika)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.138/24 od 27.3.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sonja Brankov, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Legalizacija oružja i krivično delo iz člana 348. stav 4. Krivičnog zakonika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.120/24 od 8.5.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sonja Brankov, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Pojam odgovornog lica

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1.486/22 od 12.9.2022. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zoran Paripović, sudija


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Pokušaj kvalifikovanog oblika krivičnog dela prevara iz člana 208. Krivičnog zakonika

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.177/24 od 3.4.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sonja Brankov, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Postupci za preinačenje pravnosnažne presude (spajanje kazni) - (član 62. KZ - odmeravanje kazne osuđenom licu)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 363/24 od 18.6.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence Vladislava Todorović, viši savetnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Nezakoniti dokazi

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.488/22 od 6.7.2022. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Jurišić, viši savetnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Obustava krivičnog postupka prema maloletnom sada punoletnom licu

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kžm1.204/23 od 22.1.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: viši savetnik Sonja Brankov


Prikaži sve >>