Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNO ODELJENJE - PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI


Z A K LJ U Č A K


Po­na­vlja­nje po­stup­ka za od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne pro­is­te­kle iz kri­vič­nog de­la okon­ča­nog prav­no­sna­žnim re­še­njem o traj­nom od­u­zi­ma­nju imo­vi­ne pro­is­te­kle iz kri­vič­nog de­la do­zvo­lje­no je po pra­vi­li­ma za po­na­vlja­nje kri­vič­nog po­stup­ka okon­ča­nog prav­no­sna­žnom pre­su­dom bez ob­zi­ra što se for­ma te od­lu­ke na­zi­va re­še­njem a iz raz­lo­ga što je ta­kvo prav­no­sna­žno re­še­nje u po­stup­ku od­u­zi­ma­nja imo­vi­ne pro­is­te­kle iz kri­vič­nog de­la, po svo­joj prav­noj pri­ro­di

 

Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>