Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


БИЛТЕН ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА - Број 2/2018
САДРЖАЈ


РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ ........

5КРИВИЧНА СЕКЦИЈА
РЕФЕРАТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА


1.        Веско Крстајић, судија Врховног касационог суда
АКТИВНОСТИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА НА УЈЕДНАЧАВАЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ........

9

2.        Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда
и председник Апелационог суда у Нишу
ПРИМАЊЕ  МИТА У СЛУЖБИ  И ПРИВРЕДНОЈ ДЕЛАТНОСТИ........

49

3.        Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда
НОВЕ МОГУЋНОСТИ ДОКАЗИВАЊА КОРУПТИВНИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА........

75

4.        Здравка Ђурђевић, судија Апелационог суда у Београду
КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКА УТАЈА У СУДСКОЈ ПРАКСИ........

92

5.        Милена Рашић и Бојана Пауновић, судије Апелационог суда
у Београду
ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ
ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА........

108

6.        Др Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу
АЛКОХОЛИСАНО СТАЊЕ И КРИВИЦА КОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА........

131

7.        Милорад Дедић, судија Апелационог суда у Новом Саду и
Владимир Пецовски, свршени полазник почетне обуке
Правосудне академије РС
ПРИМЕНА ОДРЕДБИ О УСЛОВНОМ ОТПУСТУ........

152

8.        Радоман Спарић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНИКА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ - Право окривљеног (одбране)
да испитује сведоке у кривичном поступку - судска пракса
и међународни стандарди........

174

9.        Снежана Николић Гаротић, судија Вишег суда у Београду
КРИВИЧНА ДЕЛА И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСТУПАЊЕ
У КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА
ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ........

195

10. Проф. др Милан Шкулић, судија Уставног суда
УЛОГА УСТАВНОГ СУДА У КРИВИЧНОПРАВНОМ СЕГМЕНТУ ПРАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ........

205

11. Проф. др Станко Бејатовић
КАЗНЕНА ПОЛИТИКА И АДЕКВАТНОСТ
ФУНКЦИОНИСАЊА ПРАВНЕ ДРЖАВЕ - ЗАКОН И ПРАКСА........

255ПРЕКРШАЈНА СЕКЦИЈА


1. Мирјана Тукар, судија Прекршајног апелационог суда
МАТЕРИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
- Однос са посебним прописима којима се уређују прекршаји
и примена у пракси........

283

2. Милорад Вукајловић, судија Прекршајног апелационог суда
ОДНОС ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАКОНА
О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА........

300

3. Невенка Панчић, судија Прекршајног апелационог суда
ПОСТУПАЊЕ ПО НОВОМ ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА
У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ СА ОСВРТОМ НА ЗАКОН
О АЗИЛУ И ЗАКОН О ГРАНИЧНОЈ КОНТРОЛИ........

314

4. Биљана Гавриловић, судија Прекршајног апелационог суда
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
КРОЗ ПРАКСУ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА........

322Из Билтена Врховног касационог суда, број 2/2018, Интермекс, Београд 

Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>