Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 3/2019 - Sadržaj

С А Д Р Ж А Ј


РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ ........

5ГРАЂАНСКОПРАВНА СЕКЦИЈА

1.

Весна Поповић, судија Врховног касационог суда
УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ КРОЗ УСВОЈЕНА ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВЕ И ЗАКЉУЧКЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ........

9

2.

Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда
ПРАВО НА ОБРАЗЛОЖЕНУ ПРЕСУДУ КАО ДЕО  ПРАВА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ........

58

3.

Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда
ПРАВА ДЕТЕТА И ЊИХОВА ЗАШТИТА........

93

4.

Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда
ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА........

117

5.

Персида Јовановић, судија Апелационог суда у Београду
ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА........

152

6.

Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом Саду
ОТКАЗ И ПОВРЕДА ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ........

174

7.

Јасминка Вукановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ОДРЕДБЕ  ЧЛАНА 11. ЗАКОНА О РАДУ........

189

8.

Слађана Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу
ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ПРИВРЕДНОПРАВНА СЕКЦИЈА........

197
ПРИВРЕДНОПРАВНА СЕКЦИЈА

1.

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда
АКТУЕЛНИ ПРАВНИ СТАВОВИ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА........

215

2.

Јасминка Обућина, председник  Привредног апелационог суда
ПРАВНО ДЕЈСТВО ПОБИЈЕНОГ УГОВОРА О ПРЕНОСУ ПРАВА НА СТВАРИМА УПИСАНИМ У ЈАВНИ РЕГИСТАР........

244

3.

Татјана Ђурица, судија Привредног апелационог суда
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВЕРИЛАЦА СПОРНИХ  ПОТРАЖИВАЊА НАКОН ПОТВРЂИВАЊА УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ........

258

4.

Снежана Марић, судија Привредног апелационог суда
УГОВОР  О КРЕДИТУ У АКТУЕЛНОЈ ПРАКСИ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА........

271
УПРАВНОПРАВНА СЕКЦИЈА

1.

Катарина Манојловић Андрић, судија Врховног касационог суда
(НЕ)ДЕЛОТВОРНОСТ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ  СУДСКЕ ОДЛУКЕ У УПРАВНОМ СПОРУ........

291

2.

Радојка Маринковић, судија Управног суда
НЕКА СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА........

304

3.

Мaријана Тафра Мирков, судија Управног суда
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ  ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА
– Временско важење закона........

327
ОКРУГЛИ СТО  -  СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА СУДИЈА

1.

Драгана Бољевић, судија Апелационог суда у Београду
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА СУДИЈА ИЗМЕЂУ ДУЖНОСТИ ЗА НЕПРИСТРАСНОШЋУ И НЕЗАВИСНОШЋУ........

337


Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2019, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>