Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Raskid ugovora o delu


Pravo naručioca posla da zahteva raskid ugovora zbog uočenih nedostataka nije uslovljeno njegovom prethodnom obavezom da posleniku isplati celokupnu ugovorenu naknadu.


Iz obrazloženja:


"Tužilac tužbenim zahtevom traži raskid ugovora zbog nedostataka na izvršenom poslu i vraćanje isplaćene naknade. Utvrđujući da je izršenom popravkom sa navedenim skrivenim nedostacima ugovoreni posao postao neupotrebljiv, nižestepeni sudovi su odbijanjem tužbenog zahteva doneli presude protivrečne takvom činjeničnom stanju, pozivajući se na odredbe čl. 618. i 619. Zakona o obligacionim odnosima, jer upravo navedene materijalno-pravne odredbe daju tužiocu za pravo da u takvim okolnostima zahteva raskid ugovora. Pravo naručioca posla da zahteva raskid ugovora zbog uočenih nedostataka nije uslovljeno njegovom prethodnom obavezom da posleniku isplati celokupnu ugovornu naknadu, jer se ovde radi o raskidu ugovora zbog neizvršenja. Tužilac nije dužan da primi izvršeni posao sa nedostatkom koji ga čini neupotrebljivim, jer je to protivno cilju koji su stranke zaključenjem ugovora želele da postignu. Iz povrede svoje ugovorne obaveze da ugovoreni posao izrši u svemu po pravilima struke (član 607. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima), tuženi ne može izvoditi pravo da zahteva isplatu ugovorene naknade za izvršeni posao koji je neupotrebljiv. U takvim okonostima tužilac nije dužan da plati tuženom bilo kakvu naknadu, ali pošto je naknadu već delimično isplatio, tuženi je dužan da mu vrati primljenu naknadu, umanjenu za vrednost koristi koju je tužilac postigao zadržavanjem ugrađenih delova menjača koji su ostali neoštećeni (član 132. Zakona o obligacionim odnosima), a kako se to pravilno u zahtevu za zaštitu zakonitosti navodi."

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU – 10/2020 – Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd


BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA - broj 7/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 7/2020 - Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 1/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovog kasacionog suda, broj 1/2020, Intermex, Beograd)


DISKRIMINACIJA – Obaveza imunizacije

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 2021/19 od 30. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


DISKRIMINACIJA – Pravo na upotrebu maternjeg jezika na prijemnom ispitu

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 207/18 od 22. marta 2018. godine, potvrđene presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 3807/2018 od 12.07.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Julijana Budinčević, sudija


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – IZVRŠENJE – UPRAVNI POSTUPAK – Prinudno izvršenje odluke o vraćanju poljoprivrednog zemljišta – Sprovođenje izvršenja po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku – Čl. 266. stav 1. i 267. stav 1. ZUP

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 1848/2019 od 05.06.2019. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 03.07.2020. godine) - Iz Biltena Vrhovog kasacionog suda, broj 1/2020, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>