Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 9/2018 - Sadržaj
S A D R Ž A JRASPORED SUDIJA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2018. GODINU........

7

PRIKAZ: POLOŽAJ I ULOGA PREDSEDNIKA SUDA U SUDSKOM SISTEMU SRBIJE ........

13SUDSKA PRAKSA – Sentence ........

33

GRAĐANSKO PRAVO


PARNIČNI POSTUPAK


1. Nadležnost suda ........

37

2. Mesna nadležnost........

38

3. Parnična sposobnost stranke........

40

4. Privatni preduzetnik kao stranka u postupku........

42

5. Prekid postupka........

43

6. Poučavanje neuke stranke........

44

7. Odbacivanje tužbe........

46

8. Predlog za vraćanje u pređašnje stanje........

46

9. Troškovi postupka........

47

10. Oslobađanje od plaćanja sudske takse........

49

11. Procesna sukcesija........

50

12. Blagovremenost predlaganja dokaza........

51

13. Nalazi veštaka medicinske struke i ocena dokaza........

52

14. Tužba i predlog za izdavanje platnog naloga........

53

15. Tužba za izdavanje platnog naloga........

54

16. Presuđena stvar i nepotpuna pasivna legitimacija........

56

17. Vrednost predmeta spora kod poništaja hipoteke........

58

POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA

18. Identitet izvršne isprave

60

19. Uslovi za izvršenje iz izvršne isprave

61

20. Sudska odluka kao izvršna isprava

62

21. Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave

63

22. Urednost predloga za izvršenje

64

23. Izvršenje na pokretnim stvarima

66

24. Spajanje u izvršnom postupku

66

25. Zaloga u izvršnom postupku

67

26. Izvršenje radi naplate dospelih iznosa na ime doprinosa za izdržavanje dece na bonusu kao delu zarade izvršnog dužnika

69

27. Izvršenje na osnovu iste izvršne isprave u više izvršnih postupaka

71

28. Izvršenje na osnovu nepravnosnažne presude

72

29. Ovlašćenja prvostepenog suda u postupku sprovođenja izvršenja

73

30. Založno pravo na stvarima

74

31. Skraćeni prepis rešenja o izvršenju

75

32. Prinudno izvršenje rešenja o određivanju privremene mere

76

33. Protivizvršenje

78

34. Zahtev za otklanjanje nepravilnosti

79

35. Naknada štete nastale usled nepravilnosti pri sprovođenju izvršenja

81

36. Pasivna legitimacija kod izvršenja na nepokretnosti na kojoj postoji pravo susvojine

82

37. Pravni lek protiv rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima

84

38. Prigovor zastarelosti u izvršnom postupku

86

39. Nadležnost za sprovođenje izvršenja radi predaje pokretne stvari

87

OBLIGACIONO PRAVO

40. Podeljena odgovornost

89

41. Odgovornost za štetu pričinjenu usled pada drveta na javnoj površini

90

42. Povreda časti i ugleda

90

43. Naknada buduće štete

92

44. Odgovornost za naknadu regresne štete

93

45. Uračunavanje ispunjenja

95

46. Naknada štete i prekid zastarelosti potraživanja

95

47. Zatezna kamata kao glavno i sporedno potraživanje

96

48. Objektivni rok zastarelosti potraživanja iz ugovora o osiguranju

98

49. Raskid ugovora o osiguranju zbog docnje u isplati premije osiguranja

100

50. Obračun kamate kod ugovora o kreditu

102

51. Dnevna naknada iz osiguranja u slučaju privremene nesposobnosti za školski rad

103

52. Naknada štete po polisi za obavezno osiguranje lica u javnom prevozu

105

VANPARNIČNI POSTUPAK

53. Vanbračna zajednica

107

54. Raspored zaostavštine u slučaju da testamentalni naslednik ne može da nasledi

108

55. Naknadno pronađena imovina

110

56. Utvrđivanje cene eksproprisane nepokretnosti

111

57. Uređenje međa

114

58. Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

115

RADNO PRAVO

59. Pravo na zakonsku zateznu kamatu kod obračuna zarade kao izvršne isprave

119

60. Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti

120

61. Zlostavljanje na radu

123

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

62. Naknada materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

126

63. Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

128Krivično pravo

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

1. Pretpostavka nevinosti (čl. 3. ZKP)

133

2. Odluka o stvarnoj nadležnosti u toku postupka (čl. 34. ZKP)

134

3. Oštećeni kao tužilac (čl. 58. ZKP)

135

4. Nezakoniti dokazi (čl. 84. ZKP)

136

5. Privilegovani svedok (čl. 94. ZKP)

137

6. Izdvajanje nezakonitih dokaza (čl. 407. ZKP)

138

7. Odbacivanje optužnice (čl. 416. ZKP)

139

8. Rešenje o ispravci (čl. 431. ZKP)

140

9. Dozvoljenost žalbe na rešenje o određivanju pritvora u prethodnom postupku (čl. 465. st. 2. ZKP)

141

10. Lice ovlašćeno za podnošenje  zahteva za zaštitu zakonitosti (čl. 483. ZKP)

142

11. Zahtev za zaštitu zakonitosti u slučaju povrede zakona (čl. 485. st. 1. tač. 1. ZKP)

143

12. Produženje pritvora u skraćenom postupku (čl. 498. ZKP)

144

13. Ispunjenost zakonskih pretpostavki za izručenje (ekstradicija)

145

KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO

14. Prekoračenje granica nužne odbrane-intenzivni eksces

146

15. Uslovni otpust (čl. 5. Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima)

147

16. Imovinsko pravni zahtev (čl. 258. ZKP) i imovinska korist pribavljena krivičnim delom (čl. 91. KZ)

148

17. Krivično delo utaje (čl. 207. KZ)

149

18. Produženo krivično delo neovlašćeno stavljanje u promet opojne droge (čl. 246. st. 1. KZ u vezi čl. 61. KZ)

150

19. Krivično delo izazivanje opšte opasnosti (čl. 278. st. 1. u vezi st. 4. KZ)

152

20. Krivično delo nasilničko ponašanje (čl. 344. st. 2. u vezi st. 1 KZ)

153REGISTRI

Azbučni stvarni registar za građansko pravo

157

Azbučni stvarni registar za krivično pravo

171

Zakonski registar

177


(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 9/2018, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>