Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 - Sadržaj
S A D R Ž A J


Uvodna reč ........

7

IZVEŠTAJ O RADU VIŠEG SUDA U POŽAREVCU ZA 2017. GODINU ........

9

SPORNA PITANJA I ODGOVORI U GRAĐANSKOJ MATERIJI,
usvojeni nakon sastanka povodom ujednačavanja sudske prakse
održanog u Jagodini 25.05.2018. godine


       01-G-  Objedinjeni stavovi građanskih odeljenja osnovnih i viših sudova,
          u vezi dostavljenih spornih pravnih pitanja........

11

       02-     Odgovori građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu........

35

       03-K-  Objedinjena sporna pravna pitanja i odgovori viših sudova
          - krivična materija ........

55

GRAĐANSKO PRAVO


SUDSKA PRAKSA


MATERIJALNO PRAVO


Zajednička imovina i podmirenje zajedničkih obaveza supružnika ........

73

Zakonska zatezna kamata ........

75

Naknada nematerijalne štete ........

77

Privremena mera ........

77

Privremena mera ........

81

Neosnovano obogaćenje i zastarelost ........

83

Odnos krivične i građanskopravne zaštite zbog povrede ugleda i časti ........

86

Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka ........

87

Uslovi za usvajanje privremene mera ........

90

Verbalno smetanje državine ........

91

Privremena mera kojom se uređuje način viđenja maloletnog deteta i majke ........

93

PROCESNO PRAVO


Žalba na rešenje kojim je usvojen predlog za vraćanje u pređašnje stanje ........

95

Odbačaj nedozvoljenog podneska punomoćnika tužioca ........

96

Rešenje o ispravci presude ........

97

Rok kao bitan element kod podnošenja tužbe za smetanje državine ........

98

Povlačenje tužbe ........

101

Odbačaj žalbe, kao nedozvoljene ........

101

(Ne)ograničena sloboda suda prilikom ocene dokaza ........

103

Solemnizacija ugovora o prometu nepokretnosti od strane javnog beležnika ........

104

Pravna fikcija povlačenja tužbe ........

106

Odbačaj žalbe ........

107

VANPARNIČNI POSTUPAK


Tržišna vrednost zemljišta koje je predmet eksproprijacije ........

109

Vanparnični postupak raspravljanja zaostavštine........

110

Naknada za eksproprisanu nepokretnost ........

112

Sastav zaostavštine i imovina koja je predmet ugovora
o doživotnom izdržavanju ........

114

Eksproprijacija - naknada za zasade ........

115

Fizička deoba i razvrgnuće suvlasničke zajednice ........

118

Deoba zajedničke stvari ili imovine ........

119

Uređenje međa ........

120

IZVRŠNI POSTUPAK


Odbačaj predloga za izvršenje ........

122

Identifikacioni podaci - kao sastavni deo
predloga za izvršenje........

123

Načelo srazmere u postupku izvršenja ........

125

Podobnost izvršne isprave za donošenje
rešenja o izvršenju ........

127

Rok za pokretanje parnice radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja........

129

Posebno rešenje o dozvoljenosti izvršenja ........

130

KRIVIČNO PRAVO


SUDSKA PRAKSA


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO


Izricanje vaspitnih mera mlađim punoletnim licima  ........

135

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja ........

138

Uvreda ........

140

Oslobađajuća presuda ........

141

Odlučivanje o troškovima postupka ........

143

Suđenje o odsustvu ........

145

Odbijanje optužnog akta ........

146

Izvršenje novčane kazne ........

148

Zakonska rehabilitacija ........

149

Odbijanje optužnog akta ........

151

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


Spajanje krivičnog postupka........

153

Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne ........

155

Suđenje u odsustvu ........

156

Odlučivanje o žalbi ........

157

Odbacivanje zahteva za ponavljanje postupka ........

158

Prestanak prava i dužnosti branioca ........

160

Pritvor nakon izricanja prvostepene presude ........

161

Sadržina rešenja o određivanju pritvora ........

163

Zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem
- uslovi za određivanje ........

164

SUDOVANJE KROZ VEKOVE


Uvodne reči - Milica Arizanović, sudija........

169

AS-KK XXII (1825)-30
Spor oko zajedničke zemlje između sela Kobilja i Caričina ........

171

AS-KK XXII (1826)-36
Sudsko utvrđivanje činjenica:
kome pirpada velikoselska vodenica na reci Mlavi........

173

AS-KK XXI (1830)-384
Tapija za prodatu muselimovu kuću izdata
Stevau Iliću skeledžiji požarevačkom ........

175Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


Prikaži sve >>