Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 7/2019 - Sadržaj
S A D R Ž A J


Uvodna reč - Vujoš Tošić, sudija ........

7

IZVOD IZ IZVEŠTAJA O RADU
VIŠEG SUDA U POŽAREVCU ZA 2018. GODINU ........

9

GODIŠNJI RASPORED POSLOVA
VIŠEG SUDA U POŽAREVCU ZA 2019. GODINU ........

11

GRAĐANSKO PRAVO


Milica Arizanović
Tužba, tužbeni zahtev; zastarelost  i prekluzija ........

29

Pravni stavovi, zaključci i odgovori na sporna pravna pitanja


Sporna pravna pitanja razmatrana na zajedničkom sastanku građanskih odeljenja viših sudova sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu, radi ujednačavanja sudske prakse
u građanskoj materiji održanom dana 30.11.2018. godine
u Višem sudu u Užicu ........

37

SUDSKA PRAKSA – Sentence iz odluka suda


MATERIJALNO PRAVO


Smetanje u sudržavini objekata ........

53

Tužba zbog smetanja ........

55

Vršenje roditeljskog prava ........

58

Privremena mera u postupku radi supružničkog izdržavanja ........

61

Delimično lišenje roditeljskog prava i privremena mera ........

63

Građanskopravni aspekt međunarodne otmice dece ........

68

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove nastale neosnovanim pritvorom ........

71

Zakonski naslednik ........

74

Naknada neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ........

76

Zastarelost potraživanja anuiteta iz ugovora o kreditu ........

79

Naknada za zasade ........

81

Određivanje naknade za oduzete nepokretnosti ........

83

Zaostavština i njen sastav kao predmet nasleđivanja ........

85

Sudski depozit ........

87

Raspravljanje zaostavštine ........

91

Naslednička izjava ........

93

Postupak naplate sudske takse ........

94

Izvršenje odluke radi održavanja ličnih odnosa sa detetom ........

96

Lice lišeno poslovne sposobnosti i troškovi izvršnog postupka ........

100

Nastavak izvršnog postupka nakon njegovog zaključenja  ........

102

PROCESNO PRAVO


Delimično povlačenje tužbe ........

104

Administrativni prenos ........

105

Zakonski rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje ........

108

Povlačenje tužbe ........

110

Likvidacija javnog preduzeća i prekid parničnog postupka ........

111

Tužba za utvrđenje i pravni interes za njeno podnošenje ........

114

Apsolutna nenadležnost suda ........

116

Stranke ........

118

Punomoćje ........

120

Teret dokazivanja ........

121

Odbačaj žalbe vanbračnog supruga ostavilje ........

125

Odbačaj žalbe kao nedozvoljene ........

126

Odbačaj žalbe kao nepotpune........

128

Prekid parničnog postupka ........

129

Presuda zbog izostanka ........

131

Troškovi na ime odbrane po službenoj dužnosti kao predmet
posebne parnice ........

133

Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka
kao predmet posebnog postupka ........

135

Prekid žalbenog postupka ........

138

Rešenje zbog izostanka u parnici zbog smetanja poseda ........

139

KRIVIČNO PRAVO


Pravni stavovi, zaključci i odgovori na sporna pravna pitanja

Sporna pravna pitanja razmatrana na sastanku predstavnika viših sudova sa područja iz nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu
u krivičnoj materiji koji je održan u Užicu dana 30.11.2018. godine ........

145

SUDSKA PRAKSA – Sentence iz odluka suda


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO


Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga ........

155

Saizvršilaštvo ........

156

Sitna krađa ........

158

Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mera bezbednosti ........

160

Nedavanje izdržavanja ........

161

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


Obustava postupka........

164

Bitna povreda odredbi krivičnog postupka ........

165

Rešenje o usvajanju žalbe ........

167

Podnesci – osnovna pravila o podnošenju ........

170

Ne bis in idem ........

172

SUDOVANJE KROZ VEKOVE


Uvodne reči - Vujoš Tomić, sudija........

177

Napomene čitaocima
o životu i delu Stevana Maksimovića (1844-1922) ........

179


Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


Prikaži sve >>