Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE – Ugrožavanje javnog saobraćaja – Saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom – Upravljanje vozilom u alkoholisanom stanju, kao razlog za gubitak prava iz osiguranja – Isplata (od strane osiguravajućeg društva) dosuđenih iznosa na ime naknade štete i pravo na regres od počinioca – Pridruživanje (tuženom u parnici protiv osiguravajućeg društva) lica za koje je utvrđeno da je odgovorno za štetu iz saobraćajnog udesa (i to kao umešača) i pravno dejstvo prema tom licu (u nekom kasnijem parničnom postupku koji protiv njega, kao tuženog, pokrene osiguravajuće društvo, koje je naknadilo štetu oštećenima)APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Dragane Marinković, predsednika veća, Dragane Mirosavljević i Veselinke Milošević, članova veća, u parnici tužioca "Triglav osiguranje” ADO, sa sedištem u Novom Beogradu, ulica Milutina

 

Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>