Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 1/2017 - SadržajS A D R Ž A J


Uvodna reč

7

GODIŠNJI RASPORED POSLOVA VIŠEG SUDA U POŽAREVCU ZA 2017. GODINU

9

IZABRANI ZAKLJUČCI I SENTENCE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ZA 2017. GODINU

27

GRAĐANSKO PRAVO


SUDSKA PRAKSA


MATERIJALNO PRAVO


Ugovor o doživotnom izdržavanju

45

Povreda ugleda i časti

47

Interes deteta kod izvršenja odluka u vezi sa porodičnim odnosima

49

Smetanje državine stana

50

Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka

53

Rok zastarelosti u sporovima za naknadu nematerijalne štete

54

Odricanje od zastarelosti

56

PROCESNO PRAVO


Prekid ostavinskog postupka

59

Pasivna legitimacija tuženog

62

Troškovi parničnog postupka

63

Vraćanje u pređašnje stanje

65

Troškovi parničnog postupka - odsustvovanje iz kancelarije

67

Odluka o parničnim troškovima u slučaju delimičnog usvajanja tužbenog zahteva

68

Mesna nadležnost suda

70

Odbačaj žalbe kao nedozvoljene

71

IZVRŠNI POSTUPAK


Promena korisnika komunalnih usluga

73

Razlozi za obijanje rešenja o izvršenju

74

KRIVIČNO PRAVO


SUDSKA PRAKSA


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO


Uslovni otpust

79

Mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

81

Oduzimanje predmeta

83

Apsolutna zastarelost izvršenja kazne zatvora

84

Relativna zastarelost izvršenja sporedne novčane kazne

86

Apsolutna zastarelost izvršenja kazne (član 107. KZ)

87

Krađa (član 203. KZ)

88

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (član 348. KZ)

90

Prevara (član 208. stav 1. KZ)

91

Uvreda (član 170. KZ)

93

Krivično delo samovlašće iz člana 330. stav 1. KZ i oslobađajuća presuda

95

Izvršenje novčane kazne (član 51. KZ)

96

Odbačaj molbe za pomilovanje

98

Mera bezbednosti oduzimanje predmeta

99

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


Produženje pritvora iz razloga propisanih članom 211.
stav 1. tačka 1. ZKP

101

Ukidanje jemstva (član 207. ZKP)

103

Osnovna pravila o određivanju pritvora (član 210. ZKP)

104

Trajanje pritvora u istrazi (član 215. ZKP)

105

Ukidanje jemstva

106

Zabrana napuštanja boravišta (član 199. ZKP)

108

Obim ispitivanja prvostepene presude (član 451. ZKP)

109

Povraćaj u pređašnje stanje (član 226. ZKP)

111

Troškovi postupka u situaciji kada sud obustavi postupak za opoziv uslovne osude

112

Povraćaj u pređašnje stanje

113

Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane oštećenog (član 52. ZKP)

116

Ispravljanje grešaka u presudi (član 431. ZKP)

118

Pritvor nakon podizanja optužnice (član 216. ZKP)

119

SUDOVANJE KROZ VEKOVE

123


(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


 

Dnevna ažurnost

KRIVIČNI POSTUPAK – PRITVOR – Određivanje pritvora bez navođenja zakonskog osnova – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici, Kv 104/20, od 14.09.2020. i Rešenje Višeg suda, u Čačku Kž 67/20, od 29.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Produženje pritvora – Skraćeni krivični postupak (čl. 495-520 ZKP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, K 189/20, od 08.09.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 59/20, od 15.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – USLOVNA OSUDA – Opoziv uslovne osude i produženje roka za ispunjenje obaveze

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 416/19, od 06.07.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 115/20, od 24.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zastarelost izvršenja novčane kazne – Zahtev za utvrđivanje zastarelosti izvršenja novčane kazne – Sadržaj zahteva

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, Kv 244/20, od 28.08.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 56/20, od 10.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nasilničko ponašanje (član 344. stav 1. KZ) i odnos sa krivičnim delom laka telesna povreda (član 122. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 253/17, od 29.05.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 113/20, od 18.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nedavanje izdržavanja (član 195. stav 1 . KZ) – Bitni elementi dela – Iznos ne predstavlja bitan element krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 118/20, od 19.06.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 110/20, od 17.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. KZ i konstrukcija produženog krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Užicu, K 179/20, od 23.06.2020. i Presuda Višeg suda u Užicu, Kž 120/20, od 02.09.2020)


Prikaži sve >>