Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


REGISTRI – Zakonski registgar – Građansko pravoZAKONSKI REGISTAR


(Broj iza crtice nakon navođenja člana pravnog propisa označava

broj sentence u ovom biltenu)GRAĐANSKO PRAVO


Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14)- član 81 stav 2 - 1

- član 81 stav 4

- član 154 stav 1 - 34

- član 201 - 5

- član 222 - 6

- član 223 - 6

- član 269 - 7

- član 468 - 2

- član 469 - 3

Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS" br. 25/82, 48/88; "Službeni glasnik RS" br. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 i 106/15)

- član 218 stav 1 - 33

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90 i "Službenom listu SRJ", br. 29/96 , RS 115/2005 - drugi zakon)

- član 5 - 3

- član 37 stav 2 - 2

- član 42 - 3

Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89; "Službeni list SRJ" br. 31/93)- član 173 - 18

- član 174 - 18

- član 210 stav 2 - 24

- član 214 - 30

- član 277 - 25

- član 283 - 26

- član 284 - 26

- član 378 stav 1 - 28

- član 379 - 10

- član 376 - 16, 17

- član 377 - 17

- član 897 - 29

- član 939 - 21, 22

- član 1089 stav 1 - 21

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS" br. 106/15)- član 29 - 8

- član 33 - 11

- član 47 stav 3 - 9

- član 74 stav 1 - 10

- član 129 - 12

- član 153 stav 1 - 13

- član 198 - 14

- član 218 - 14

- član 224 - 14

- član 228 - 14

- član 254 - 14

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

- član 19 stav 1 - 30

- član 19 stav 4 - 30

Zakon o menici ("Službeni list FNRJ", br. 104/46, 18/58, "Službeni list SFRJ", 16/65, 54/70, 57/89 i "Službeni listu SRJ", br. 46/96)

- član 16 stav 2 - 31

- član 16 stav 2 - 32


Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Službeni glasnik RS" br. 40/2015)

- član 31 - 35


Zakon o osiguranju imovine i lica ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99)- član 87 - 23

- član 88 - 23

- član 104 - 23

- član 105 - 23

Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/201, 65/2018, 87/2018 i 88/2018)

- član 24 stav 1 - 2Zakon o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018)

- član 40 stav 1 - 15


Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/2011, 46/2014, 104/2016 i 95/2018)

- član 25 stav 3 - 27


Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/2009)

- član 30 stav 1 - 19


Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda objavljen u "Službenom listu SCG - Međunarodni ugovori", br. 9/2003, 5/2005 i "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2010)

- član 10 - 20


Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Službeni glasnik RS", br. 121/2012)

- tarifni br. 13 - 34

- tarifni br. 22 - 34

- tarifni broj 23 - 35

Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 46/2013)

- član 7 stav 2 - 19


Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada ("Službeni list grada Novog Sada", br. 4/2010, 5/2010, 19/2010, 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013, 28/2014)

- član 22 - 27- Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex        

 

Dnevna ažurnost

BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA - broj 8/2021 - Sadržaj

Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 8/2021 - Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA I PRAVNI STAVOVI VKS – ZAKLJUČAK – Pravni osnov naplate troška garantovanog snabdevača (snabdevanje električnom energijom)

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.09.2021. godine)


PRAVNI STAVOVI, MIŠLJENJA I ZAKLJUČCI – II – Pravni zaključak Vrhovnog kasacionog suda – Odgovornost kontrolnog člana društva za obaveze prinudno likvidiranog društva

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.03.2021. godine) - Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 8/2021 - Intermex, Beograd


Prikaži sve >>