Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


REGISTRI - Zakonski registar - Građansko pravo


ZAKONSKI REGISTAR


(Broj iza crtice nakon navođenja člana pravnog propisa označava broj sentence u ovom biltenu)


GRAĐANSKO PRAVO


Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta (Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta - Službeni glasnik SFRJ - Međunarodni ugovori 15/90 i Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori 4/86 i 2/97)

- član 3 stav 1 - 15

Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14)

- član 8 - 1

- član 13 - 2

- član 81 - 4

- član 83 - 4

- član 89 stav 2 - 5

- član 98 stav 3 - 6

- član 196 - 7

- član 231 - 8

- član 268 - 10

- član 271 - 10

- član 344 - 7

- član 374 stav 2 tačka 12 - 1, 31

- član 455 stav 4 - 13

Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS" br. 25/82, 48/88; "Službeni glasnik RS" br. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 i 106/15)

- član 150 - 43


Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 57/89; "Službeni list SRJ" br. 31/93)

- član 103 - 32

- član 105 - 32

- član 154 stav 1 - 38

- član 190 - 12

- član 210 - 32

- član 233 - 33

- član 270 - 33

- član 275 - 33

- član 436 - 36

- član 438 - 35, 36

- član 440 - 36

- član 911 - 37

- član 917 - 12

- član 940 - 38

- član 941 - 38

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS" br. 106/15)- član 5 - 15

- član 7 - 14

- član 34 stav 1 - 16

- član 48 - 19, 20

- član 74 - 16, 20

- član 115 - 21, 22

- član 129 - 23

- član 139 - 24

- član 279 - 25

- član 340 - 26

- član 355 - 26

- član 371 stav 2 - 47

- član 375 - 47

- član 393 stav 2 - 24

- član 449 - 29, 30, 31

Zakon o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 99/11)

- član 89 stav 3 - 40

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

- član 41 stav 6 - 3

Zakon o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS" br. 62/2014-3, 44/2018-3)

- član 44 stav 1 - 3

Zakon o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 i 6/2015)

- član 4 stav 1 tačka 4 - 42

- član 85 - 41

Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011-3,... 91/2019-61)

- član 505 - 20

- član 567 - 3

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Službeni glasnik RS" br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 7/2013 i 93/2012)

- član 76 - 34


- član 92 - 34

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS" br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012 , 108/2013 , 68/2014, 142/2014 , 83/2015 , 108/2016, 113/2017 , 30/2018 i 72/2019)

- član 42 - 39

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Službeni glasnik RS" br. 40/2015)

- član 2 - 46

- član 4 - 45

Zakon o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009,101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018)

- član 40 stav 1 - 17

- član 43 - 18

- član 44 - 18

Zakonik o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19)

- član 261 stav 2 - 9

- član 265 stav 1 - 9

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS" br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016 , 24/2018, 41/2018, 41/2018, 87/2018, 23/2019 i 128/2020)

- član 47 - 38

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog dana 15.03.2020. godine (Službeni glasnik RS br. 38/20)

- član 1 - 27, 28

- član 2 - 27

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ("Službeni glasnik RS", br. 121/2012)

- tarifni broj 13 - 39, 44

- tarifni broj 14 - 44


Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 11/2020, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA - broj 8/2021 - Sadržaj

Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 8/2021 - Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA I PRAVNI STAVOVI VKS – ZAKLJUČAK – Pravni osnov naplate troška garantovanog snabdevača (snabdevanje električnom energijom)

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.09.2021. godine)


PRAVNI STAVOVI, MIŠLJENJA I ZAKLJUČCI – II – Pravni zaključak Vrhovnog kasacionog suda – Odgovornost kontrolnog člana društva za obaveze prinudno likvidiranog društva

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.03.2021. godine) - Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 8/2021 - Intermex, Beograd


Prikaži sve >>