Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 1/2017 - SadržajS A D R Ž A J


Uvodna reč

7

GODIŠNJI RASPORED POSLOVA VIŠEG SUDA U POŽAREVCU ZA 2017. GODINU

9

IZABRANI ZAKLJUČCI I SENTENCE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ZA 2017. GODINU

27

GRAĐANSKO PRAVO


SUDSKA PRAKSA


MATERIJALNO PRAVO


Ugovor o doživotnom izdržavanju

45

Povreda ugleda i časti

47

Interes deteta kod izvršenja odluka u vezi sa porodičnim odnosima

49

Smetanje državine stana

50

Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka

53

Rok zastarelosti u sporovima za naknadu nematerijalne štete

54

Odricanje od zastarelosti

56

PROCESNO PRAVO


Prekid ostavinskog postupka

59

Pasivna legitimacija tuženog

62

Troškovi parničnog postupka

63

Vraćanje u pređašnje stanje

65

Troškovi parničnog postupka - odsustvovanje iz kancelarije

67

Odluka o parničnim troškovima u slučaju delimičnog usvajanja tužbenog zahteva

68

Mesna nadležnost suda

70

Odbačaj žalbe kao nedozvoljene

71

IZVRŠNI POSTUPAK


Promena korisnika komunalnih usluga

73

Razlozi za obijanje rešenja o izvršenju

74

KRIVIČNO PRAVO


SUDSKA PRAKSA


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO


Uslovni otpust

79

Mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

81

Oduzimanje predmeta

83

Apsolutna zastarelost izvršenja kazne zatvora

84

Relativna zastarelost izvršenja sporedne novčane kazne

86

Apsolutna zastarelost izvršenja kazne (član 107. KZ)

87

Krađa (član 203. KZ)

88

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (član 348. KZ)

90

Prevara (član 208. stav 1. KZ)

91

Uvreda (član 170. KZ)

93

Krivično delo samovlašće iz člana 330. stav 1. KZ i oslobađajuća presuda

95

Izvršenje novčane kazne (član 51. KZ)

96

Odbačaj molbe za pomilovanje

98

Mera bezbednosti oduzimanje predmeta

99

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


Produženje pritvora iz razloga propisanih članom 211.
stav 1. tačka 1. ZKP

101

Ukidanje jemstva (član 207. ZKP)

103

Osnovna pravila o određivanju pritvora (član 210. ZKP)

104

Trajanje pritvora u istrazi (član 215. ZKP)

105

Ukidanje jemstva

106

Zabrana napuštanja boravišta (član 199. ZKP)

108

Obim ispitivanja prvostepene presude (član 451. ZKP)

109

Povraćaj u pređašnje stanje (član 226. ZKP)

111

Troškovi postupka u situaciji kada sud obustavi postupak za opoziv uslovne osude

112

Povraćaj u pređašnje stanje

113

Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane oštećenog (član 52. ZKP)

116

Ispravljanje grešaka u presudi (član 431. ZKP)

118

Pritvor nakon podizanja optužnice (član 216. ZKP)

119

SUDOVANJE KROZ VEKOVE

123


(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>