Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj
S A D R Ž A J


RASPORED SUDIJA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2019. GODINU ........

7

SUDSKA PRAKSA – Sentence ........

13

GRAĐANSKO PRAVO ........


PARNIČNI POSTUPAK


1. Privremeni zastupnik ........

17

2. Svojinska tužba za povraćaj stvari i vrednost predmeta spora ........

18

3. Spor o nepokretnosti ........

20

4. Troškovi privremenog zastupnika ........

21

5. Imenovanje naslednika ........

21

6. Prekid postupka ........

22

7. Obaveza veštaka da obavesti stranke o danu određenom za veštačenje ........

24

POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA


8. Prekid izvršnog postupka ........

25

9. Delimična izvršnost sudske odluke ........

26

10. Ispitivanje zastarelosti u izvršnom postupku ........

27

11. Obustava izvršnog postupka zbog neplaćanja predujma troškova ........

29

12. Obustava izvršnog postupka ........

30

13. Promena vlasnika i hipoteka ........

32

14. Izuzimanje od izvršenja ........

33

15. Dostavljanje rešenja o izvršenju ........

35

OBLIGACIONO PRAVO


16. Prigovor preuranjenosti tužbenog zahteva ........

36

17. Rok zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom ........

37

18. Košarkaška lopta kao opasna stvar........

38

19. Odgovornost za štetu nastalu usled neredovnog vršenja delatnosti održavanja državnih puteva II reda na teritoriji AP vojvodine........

39

20. Povreda časti i ugleda podnošenjem krivične prijave........

41

21. Obim vansudskog poravnanja povodom regresnog potraživanja........

43

22. Regresna odgovornost za štetu ........

45

23. Garantni fond i pravo na regres........

48

24. Kapara kod raskida predugovora........

50

25. Zatezna kamata za slučaj docnje ........

51

26. Paulijanska tužba kada je treći, sa kojim je ili u čiju korist preduzeta pravna radnja koja se pobija, otuđio korist pribavljenu raspolaganjem koje se pobija ........

52

27. Posebna cena parkiranja........

55

28. Primena jednogodišnjeg roka zastarelosti kod potraživanja po osnovu komunalnih usluga izvršenih za potrebe domaćinstva ........

56

29. Kasko osiguranje........

57

30. Troškovi obrade kredita ........

59

31. Nepunovažnost menice koja je popunjena suprotno odredbama pravnog posla koji je bio osnov za izdavanje iste kao blanko menice ........

62

32. Blanko menica ........

32

VANPARNIČNI POSTUPAK


33. Sudski depozit ........

66

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU


34. Troškovi povodom prigovora radi povrede prava na suđenje u razumnom roku ........

67

35. Naknada troškova za sastav prigovora radi ubrzanja postupka kao imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku........

68

Krivično pravo


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


1. Primena načela Ne bis in idem (čl. 4 ZKP) ........

73

2. Nezakoniti dokazi (čl. 16. ZKP-a) ........

74

3. Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima (čl. 406. ZKP) ........

75

4. Zabrana preinačenja na štetu okrivljenog - Reformatio in peius (čl. 453. ZKP) ........

76

5. Blagovremenost zahteva za trajno oduzimanje imovine (čl. 38. st. 1. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela) ........

77

KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO


6. Krivično delo neovlašćeno stavljanje u promet doping sredstva u pokušaju (čl. 39. st. 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu u vezi sa čl. 30. KZ) ........

78

7. Produženo krivično delo gde je bitno obeležje novačni iznos (čl. 61. stav 5. KZ) ........

79

8. Krivično delo teško ubistvo (čl. 114. tačka 5. KZ) ........

80

9. Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (čl. 246. st. 1. KZ) ........

82

10. Krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja (čl. 358. KZ) ........

83

11. Krivično delo pronevera (čl. 364. KZ) ........

84

12. Izručenje - ekstradicija sopstvenih državljana (bilateralni ugovori) ........

85

REGISTRI


Azbučni stvarni registar za Građansko pravo ........

89

Azbučni stvarni registar za Krivično pravo ........

97

Zakonski registar ........

100


Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU – 10/2020 – Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd


BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA - broj 7/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 7/2020 - Intermex, Beograd


DISKRIMINACIJA – Obaveza imunizacije

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 2021/19 od 30. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


DISKRIMINACIJA – Pravo na upotrebu maternjeg jezika na prijemnom ispitu

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 207/18 od 22. marta 2018. godine, potvrđene presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 3807/2018 od 12.07.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Julijana Budinčević, sudija


GRAĐANSKO PRAVO – Sporna pravna pitanja – BEZ JEDINSTVENOG STAVA – Neovlašćena potrošnja, isključenje, obustava i ograničenje isporuke električne energije (član 198. st. 1. tač. 5. Zakona o energetici) – Osnov za potraživanje naknade propisane za takvu potrošnju

(Sporno pravno pitanje, razmatrano na zajedničkom sastanku apelacionih sudova, u Nišu, 14.06.2019. godine, na kojem NIJE postignuto usaglašeno mišljenje) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 10/2020, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO – Sporna pravna pitanja – BEZ JEDINSTVENOG STAVA – PARNIČNI POSTUPAK – Zastupanje zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija i čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije

(Sporno pravno pitanje, razmatrano na zajedničkom sastanku apelacionih sudova, u Kragujevcu, 12.09.2019. godine, na kojem NIJE postignuto usaglašeno mišljenje) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 10/2020, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO – Sporna pravna pitanja – USAGLAŠENI ODGOVORI – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – Naknada zarade – Osnovica za obračun naknade zarade za korišćenje godišnjeg odmora

(Jednoglasno usvojen odgovor na sporno pravno pitanje, razmatrano na zajedničkom sastanku apelacionih sudova, u Nišu, 14.06.2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 10/2020, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>