Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA I STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA


Viši sud je nadležan za vođenje krivičnog postupka za krivično delo razbojništvo iz čl. 206. st. 2. KZ ako je delo učinjeno od strane grupe, ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška telesna povreda ili ako vrednost

 

Dnevna ažurnost

GRAĐANSKO ODELJENJE - Uvećanje zarade – Smenski rad

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 524/2014 od 05.11.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO - Teorijsko-praktična razmatranja - Prekid postupka u praksi parničnih i vanparničnih sudova

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 2/2015, Intermex, Beograd, Autor teksta: Milica Arizanović, sudija Višeg suda u Požarevcu


GRAĐANSKO PRAVO - Zastarelost naplate sudske takse

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, Gž. 69/15 od 23. 1. 2015)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - PORODIČNO PRAVO - Privremena mera vršenja roditeljskog prava

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 720/14 od 29. 8. 2014)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Prigovor protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 752/15 (2010) od 04.09.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 2/2015, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Bogdanović, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Dostavljanje nepostojećem privrednom društvu

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV (I) 27/2014 od 15.10.2014. godine) - Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 1/2016, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠNI POSTUPAK - Forma odluke o promeni subjekta koji će sprovesti izvršenje

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV (I) 21/2014 od 18.09.2014. godine) - Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 1/2016, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠNI POSTUPAK - Izreka rešenja o izvršenju

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV (I) 1/2014 od 20.01.2014. godine) - Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 1/2016, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠNI POSTUPAK - Izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV (I) 33/2014 od 20.11.2014. godine) - Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 1/2016, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠNI POSTUPAK - Izvršenje na osnovu ugovora o zajmu

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV (Iv) 53/2014 od 10.10.2014. godine) - Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 1/2016, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


Prikaži sve >>