Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 8/2019 - SadržajСАДРЖАЈ


УВОДНА РЕЧ


Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА УПРАВНОГ СУДСТВА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ........

5
СЕДНИЦА СВИХ СУДОВА


Годишњи Извештај о раду Управног суда по материјама
за период од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године ........

23

Шестомесечни извештај о раду Управног суда по материјама
за период 01. јануар 2019. до 30.06.2019. године........

91

Измена годишњег распореда послова Управног суда за 2019. годину ........

133ПРАВНИ СТАВОВИ


Правни ставови утврђени на 74. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 04.12.2017. године ........

143

Правни ставови утврђен на 77. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 29.03.2018. године ........

156

Правни став утврђен на 79. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 26.06.2018. године ........

164

Правни ставови утврђени на. 83. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 29.10.2018. године ........

165

Правни ставови утврђени на. 88. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 22.04.2019. године ........

170ЗАКЉУЧЦИ


Закључак утврђен на 74. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 04.12.2017. године ........

175

Закључак утврђен на 83. седници свих судија одржаној дана 29.10.2018. године ........

185

Закључак утврђен на 86. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 27.12.2018. године ........

190

Закључак утврђен на 88. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 22.04.2019. године ........

194СЕНТЕНЦЕ


ПРОЦЕСНО ПРАВО


Надлежност за одлучивање о жалби изјављеној против решења дистрибутера топлотне енергије, којим је одбијен захев за искључење са ситема даљинског грејања ........

201

Правна природа пореског поступка ........

205

Поступање другостепеног органа у ситуацији када првостепени орган накнадно изда решење ........

208

Активна легитимација акционара циљног друштва за вођење управног спора против решења комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања понуде за преузимање акција ........

210

Надлежност Управног суда ........

218

Надлежност министарства надлежног за послове финансија, као другостепеног органа да решава по жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у пореском поступку као и по жалбама изјављеним против акта које доносе јединице локалне самоуправе ........

221

Дозвољеност тужбе за понављање постука у ствари престанка и доделе мандата одборника ........

223МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО


Сукоб интереса ........

226

Право државног службеника на напредовање у виши платни разред по основу оцењивања........

229


(Iz Biltena Upravnog suda, broj 8/2019, Intermex, Beograd)


 

Dnevna ažurnost

BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA - broj 8/2021 - Sadržaj

Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 8/2021 - Intermex, Beograd


EKSPROPRIJACIJA – Određivanje naknade za zauzeto zemljište i faktička eksproprijacija

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici, P 567/16, od 04.09.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Gž 1644/20, od 03.06.2021)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Neosnovanost tužbe za nedopuštenost izvršenja

(Presuda Višeg suda u Valjevu, Gž. 932/20, od 04.02.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Bitna povreda postupka nezakonitim ispitivanjem optužnog akta

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Kž2.br. 253/20, od 03.03.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Ovlašćenje policije za pregled putnika i prtljaga radi otkrivanja i obezbeđenja tragova krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 98/20, od 27.04.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 118/21, od 23.06.21)


KRIVIČNI POSTUPAK – Tajno snimanje, snimak kao dokaz u postupku – čl. 16. i 419. stav 2. ZKP

(Rešenje Višeg suda u Beogradu, Kž2. br. 207/19, od 06.03. 2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nasilje u porodici

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K br.116/20, od 19.04.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž br.110/21, od 29.06.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nedavanje izdržavanja i primena dela malog značaja

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici, K 6/21, od 19.03.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 100/21, od 26.05.2021)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i presuđena stvar

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 92/20, od 05.05.2021. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 125/21, od 14.07.2021)


Prikaži sve >>