Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PRAVNO SHVATANJE POSEBNIH ODELJENJA VIŠEG SUDA U BEOGRADU

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU


- nova dopuna istrage - ako se povodom odgovora na optužnicu (ili prigovora koji se smatra odgovorom), dakle posle optuženja, spisi vraćaju na dopunu istrage (primenom čl. 337. st. 3.), koju je sproveo istražni sudija (po čl. 603.), istragu treba da dopuni javni

 

Dnevna ažurnost


AKTUELNA PRAVNA SHVATANJA (Upravnog odeljenje Vrhovnog suda Srbije – utvrđena do 2010.) objavljena u Biltenu Upravnog suda 1/2010 – ODLUČIVANJE POVERENIKA

(Pravno shvatanje Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 04. jula 2008. godine) - Bilten Upravnog suda, broj 1/2010, Intermex, Beograd, Za Bilten Upravnog suda priredili: sudije Upravnog suda: Ruža Urošević i Stevo Đuranović


AUTORSKO PRAVO - Povreda autorskog prava

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 227/13 od 16. aprila 2014. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, br. 6/2014, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Marković, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

(Presuda Opštinskog suda u Valjevu K. br. 844/07 od 23.12.2008. i rešenje Okružnog suda u Valjevu Kž. 1 br. 134/09 od 10.3.2009) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Obradović


BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

(Presuda Opštinskog suda u Ubu K. br. 59/08 od 17.11.2008. i presuda Okružnog suda u Valjevu Kž. 1 br. 87/09 od 12.5.2009) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Obradović


BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (čl. 368. st. 1. tač. 5. ZKP)

(Presuda Opštinskog suda u Valjevu K. br. 691/08 od 11.11.2008. i rešenje Okružnog suda u Valjevu Kž. 1 br. 113/09 od 10.3.2009) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Obradović


BITNI ELEMENTI SPORAZUMA I ZABLUDA ZAPOSLENOG

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 628/10 od 11.2.2010. godine) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


CRTICE IZ SUDSKE PRAKSE

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, br. 1/2014, Intermex, Beograd) - Priredio: Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


Prikaži sve >>