Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2019 - SadržajSADRŽAJ


I  KRIVIČNO ODELJENJE

1. Krivični postupak


1. Obavezna odbrana "mogućeg učinioca"........

9

2. Sadržaj optužnog akta u skraćenom postupku........

10

3. Zakonitost naredbe o tajnom nadzoru komunikacije........

13

4. Sprečavanje vođenja više kaznenih postupaka povodom istog događaja........

14

5. Presuda u ponovljenom postupku........

17

6. Preispitivanje pravnosnažne odluke o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela........

17

2. Krivično materijalno pravo


1. Trajno krivično delo........

19

2. Tranzit kao radnja izvršenja krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi........

20

II   GRAĐANSKO ODELJENJE

Pravni stavovi

1. Dozvoljenost ugovaranja troškova kredita........

27

2.  Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti........

34

3. Postupanje izvršnih poverilaca po odredbi člana 547. ZIO
("Službeni glasnik RS" 106/15) ........

38

4.  Pravni sledbenik agencije za privatizaciju........

39

5.        Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija ........

43


Pravni zaključci

1. Primena pravila postupka u sporu za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku........

551. PROCESNO PRAVO


1. Održavanje ročišta pre odbacivanja tužbe........

59

2. Sadržina tužbenog zahteva u radnom sporu........

60

3. Blagovremenost tužbe za utvrđivanje........

61

4. Ovlašćenje suda za ispitivanje pravne valjanosti sudskog poravnanja........

62


2. MATERIJALNO PRAVO


Stvarno pravo


1. Sporazum o pitanju sukcesije........

65

2. Uticaj izlučnog zahteva na ostvarenje prava svojine........

67

3. Pravno dejstvo zabeležbe rešenja o izvršenju na nepokretnostima ........

69

4. Savesnost sticaoca hipoteke........

72


Obligaciono pravo


1. Pobuda i ugovor o poklonu........

75

2. Odredivost visine kamatne stope........

76

3. Nezakonit rad organa i naknada štete........

77

4. Naknada štete po osnovu pravičnosti........

80

5. Insolventnost dužnika kao uslov za uspešno pobijanje dužnikovih pravnih radnji........

81

6. Pravno dejstvo izvoda otvorenih stavki na postojanje duga........

83


Radno pravo

1. Obrazloženje rešenja o otkazu ugovora o radu za vreme trajanja probnog rada........

86

2. Minuli rad – odnos zakona i kolektivnog ugovora........

88

3. Krivica i otkaz ugovora o radu........

89

4. Diskreciono ovlašćenje direktora škole u postupku prijema u radni odnos........

91

5. Legitimacija predstavnika sindikata........

92

6. Pravno dejstvo pravilnika kojim je ukinuto radno mesto zaposlenog
i rešenje o otkazu........

94


Nasledno pravo


1. Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju ........

95


Privredno pravo


1. Mogućnost utvrđivanja prava bračnog i vanbračnog supružnika
na imovini privrednog društva........

97

2. Pravne posledice izostanka odluke o odobrenju raspolaganja imovinom
velike vrednosti........

99

3. Odgovornost kupca u postupku privatizacije........

102


Intelektualna svojina


1. Iscrpljenost prava na zaštitu žiga........

104


III SUDSKA PRAKSA APELACIONIH SUDOVA

Apelacioni sud u Kragujevcu

1. Pravilo o teretu dokazivanja........

111

2. Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada........

112

3. Odgovornost zaposlenog za štetu prouzrokovanu neispunjenjem obaveza iz ugovora o specijalizaciji ........

113

4. Odštetna odgovornost zaposlenog za štetu pričinjenu poslodavcu........

114

5. Izmena ugovorenih uslova rada........

115

6. Zastarelost naknade štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu........

117

7. Rešenje inspektora rada........

119


Apelacioni sud u Nišu


1. Isplata uvećane zarade........

121

2. Isplata uvećane zarade po osnovu noćnog rada........

123


IV PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA


1.        Vanja Rodić,
viši savetnik za evropske integracije i međunarodne projekte u Vrhovnom kasacionom sudu,


       Kratak prikaz prakse Evropskog suda za ljudska prava tokom 2018. godine u odnosu na Republiku Srbiju uz osvrt na neke odluke donete u odnosu na države u regionu........

1272.        Vanja Rodić,
viši savetnik za evropske integracije i međunarodne projekte u Vrhovnom kasacionom sudu,


       Prikaz novije prakse Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske Unije povodom pitanja pokrenutih u vezi sa ugovorima o kreditima indeksiranim u stranoj valuti........

152


Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2019, Intermex, Beograd


 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA NOVI SAD, broj 11/2024 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd


DISKRIMINACIJA – Primena Zakona o zabrani diskriminacije kod upisa studenata na visokoškolsku ustanovu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.255/21 od 24.2.2021. godine, revizija odbijena presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev.297/21 od 12.8.2021. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nina Antić, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Actiones liberae in causa (Skrivljena neuračunljivost iz člana 24. Krivičnog zakonika)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.138/24 od 27.3.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sonja Brankov, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Legalizacija oružja i krivično delo iz člana 348. stav 4. Krivičnog zakonika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.120/24 od 8.5.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sonja Brankov, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Pojam odgovornog lica

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1.486/22 od 12.9.2022. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zoran Paripović, sudija


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Pokušaj kvalifikovanog oblika krivičnog dela prevara iz člana 208. Krivičnog zakonika

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.177/24 od 3.4.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sonja Brankov, viši savetnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Postupci za preinačenje pravnosnažne presude (spajanje kazni) - (član 62. KZ - odmeravanje kazne osuđenom licu)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 363/24 od 18.6.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence Vladislava Todorović, viši savetnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Nezakoniti dokazi

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1.488/22 od 6.7.2022. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: Zorica Jurišić, viši savetnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – Obustava krivičnog postupka prema maloletnom sada punoletnom licu

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kžm1.204/23 od 22.1.2024. godine) - Bilten Apelacionog suda Novi Sad, broj 11/2024, Intermex, Beograd, Autor sentence: viši savetnik Sonja Brankov


Prikaži sve >>