Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Odlučivanje o zahtevu za zaštitu zakonitosti zbog krivičnog dela - teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja. Uvažavanje zahteva.Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Gorana Čavline, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u

 

Dnevna ažurnost

AKTORSKA KAUCIJA

(Iz biltena Privrednog suda u Beogradu, broj 1/2014, Intermex) - Autor teksta: Tijana Šćekić, pripravnik volonter u Privrednom sudu u Beogradu


AKTUELNA PRAVNA SHVATANJA (Upravnog odeljenje Vrhovnog suda Srbije – utvrđena do 2010.) objavljena u Biltenu Upravnog suda 1/2010 – ODLUČIVANJE POVERENIKA

(Pravno shvatanje Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 04. jula 2008. godine) - Bilten Upravnog suda, broj 1/2010, Intermex, Beograd, Za Bilten Upravnog suda priredili: sudije Upravnog suda: Ruža Urošević i Stevo Đuranović


AUTORSKO PRAVO - Povreda autorskog prava

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 227/13 od 16. aprila 2014. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, br. 6/2014, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Marković, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

(Presuda Opštinskog suda u Valjevu K. br. 844/07 od 23.12.2008. i rešenje Okružnog suda u Valjevu Kž. 1 br. 134/09 od 10.3.2009) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Obradović


BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

(Presuda Opštinskog suda u Ubu K. br. 59/08 od 17.11.2008. i presuda Okružnog suda u Valjevu Kž. 1 br. 87/09 od 12.5.2009) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Obradović


BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (čl. 368. st. 1. tač. 5. ZKP)

(Presuda Opštinskog suda u Valjevu K. br. 691/08 od 11.11.2008. i rešenje Okružnog suda u Valjevu Kž. 1 br. 113/09 od 10.3.2009) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Obradović


BITNI ELEMENTI SPORAZUMA I ZABLUDA ZAPOSLENOG

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 628/10 od 11.2.2010. godine) - Pravni Informator, br. 7-8/2010, Intermex, Beograd, autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


CRTICE IZ SUDSKE PRAKSE

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, br. 1/2014, Intermex, Beograd) - Priredio: Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


Prikaži sve >>