Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNA SEKCIJA - Referat Apelacionog suda u Novom Sadu - BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA IZ ČLANA 438. STAV 2. TAČKA 2. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE DRUGOSTEPENE ODLUKE
BIT­NA PO­VRE­DA OD­RE­DA­BA KRI­VIČ­NOG PO­STUP­KA

IZ ČLA­NA 438. STAV 2. TAČ­KA 2. ZA­KO­NI­KA O KRI­VIČ­NOM PO­STUP­KU

I OBRA­ZLO­ŽE­NJE DRU­GO­STE­PE­NE OD­LU­KE


I


Za­ko­nom usta­no­vlje­no

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>