Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNA SEKCIJA - Referat Vrhovnog kasacionog suda - ZAŠTITA SVEDOKA U POSTUPCIMA ZA KRIVIČNA DELA
ZA­ŠTI­TA SVE­DO­KA

U PO­STUP­CI­MA ZA KRI­VIČ­NA DE­LA


Za­šti­ta sve­do­ka op­tu­žbe je­dan je od naj­va­žni­jih na­či­na bor­be pro­tiv kri­mi­na­la, or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i kri­vič­nih

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>