Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


UPRAVNA SEKCIJA - Referat Upravnog suda - USLOVI ZA ODSTUPANJE OD NESUSPENZIVNOG DEJSTVA TUŽBE U UPRAVNOM SPORU SA OSVRTOM NA AKTUELNU SUDSKU PRAKSU
USLO­VI ZA OD­STU­PA­NJE OD NE­SU­SPEN­ZIV­NOG DEJ­STVA TU­ŽBE U UPRAV­NOM SPO­RU

SA OSVR­TOM NA AK­TU­EL­NU SUD­SKU PRAK­SU


Uvod­ne na­po­me­ne


Upo­re­do sa ši­re­njem dr­žav­ne upra­ve kroz osni­va­nje

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>