Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNO ODELJENJE - Rok za pod­no­še­nje zah­te­va za na­kna­du tro­ško­va po­stup­ka


(Član 262. stav 2. u ve­zi čla­na 224. stav 3. Za­ko­ni­ka o kri­vič­nom po­stup­ku "Slu­žbe­ni gla­snik RS" 72 od 28. sep­tem­bra 2011. go­di­ne)


Rok u tra­ja­nju od jed­ne go­di­ne za pod­no­še­nje zah­te­va za na­kna­du tro­ško­va

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>