Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


VALUTA OBAVEZE (član 395. Zakona o obligacionim odnosima)Kada je predmet tužbenog zahteva isplata određenog novčanog iznosa izražen u stranoj valuti, ispunjenje obaveze se može zahtevati isplatom u domaćem novcu prema kursu koji važi u trenutku ispunjenja.


Valuta

 

Dnevna ažurnost

KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Odlučivanje o zahtevu za zaštitu zakonitosti – Krivično delo - Skidanje i povreda službenog pečata i znaka, iz člana 327. stav 1. KZ – Utvrđivanje elemenata krivičnog dela u radnjama okrivljenog – Obrazloženje (u presudi) razloga vezanih za nepostojanje krivičnog dela – USVAJANJE zahteva, UTVRĐIVANJE da je pravnosnažnom presudom povređen zakon u korist okrivljenog

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 111/2013 od 03.10.2013. godine, donetoj odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz. 923/13 od 18.09.2013. godine, podnetom protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 1474/13 od 25.04.2013. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Dragiša Đorđević


Krivično delo – Nadripisarstvo i zastupanje preduzeća od strane punomoćnika koji nije advokat

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu 15. oktobra 2001. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo - Oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa (Član 328. stav 1. KZ) – Bitan element krivičnog dela (radnja izvršenja samo u odnosu na državni organ, odnosno subjekte koji vrši javna ovlašćenja)

(Presuda Osnovnog suda u Boru K.br. 394/10 od 11.11.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 1745/11 od 09.06.2011. godine) - Pravni Informator, br. 2/2013, Intermex, Beograd, autor sentenci: Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Skidanja i povrede službenog pečata i znaka (član 327. KZ) – Povreda istog službenog pečata i znaka, u više navrata (skidanje plombe sa električnog brojila, više puta, nakon što ga je vraćalo službeno lice Elektrodistribucije) – Produženo krivično delo

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 5977/10 od 09. novembra 2010. i Presuda Osnovnog suda u Šapcu K. br. 893/10 od 21. jula 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>